Våre nyheter på Youtube

113 videos 253815 views 1080 subscribers
Festningsverk Militærhistorie
Dette er en militær historisk Youtube kanal som er tilknyttet nettstedet www.festningsverk.no. Her publiseres regelmessig videoblogger fra militærhistoriske turer og opplevelser. Videosnutter fra militære forsvarsverk, originalbilder fra Norge 1940-1945, og annet militær historisk stoff. Følg med, siden oppdateres regelmessig. Abonner gjerne på Youtube kanalen.
Uploads
  • Videoblogg
  • Militære museum
  • Promo video
  • Falkensten i Horten
  • Torp militære flystasjon
  • Nyhetsklipp fra 1940-1945
  • Historie i bilder
  • Festninger, fort og militære anlegg
  • Tyske etterlatenskaper 1940-1945
  • Foto fra andre verdenskrig 1940-1945

Nasjonal Samling, Borrestevne 1933-1944

05.07.2020
Blant gravhauger fra vikingtiden ligger det fortsatt betongrester fra Vidkun Quisling sin talerstol. Nasjonal Samling hadde store massemønstringer i Borreparken i Vestfold fra 1935 til 1944. På de årlige sammenkomstene hyllet tusenvis av mennesker fører, folk og nyordningen. Stevnene på Borre samlet flere tusen tilhengere og manglet sidestykke i partiets historie. Stevnene var preget av taler, sang, marsjering og sportsarrangementer. Bakgrunnen for denne videobloggen er en artikkel fra Borre Historielag sin årbok Borreminne. I årgang 2007 skriver artikkelforfatter Svan Åge Madsen om Nasjonal Samling sin bruk av Borreparken. Film fra 1943/44: NRK, Norsk Filmrevy Music: www.hooksounds.com
800
62
12

Tyske bunkere på Jarlsø

28.06.2020
På Jarlsø utenfor Tønsberg ligger det to store tyske bunkere. Bunkerne ligger strategisk plassert ved innseilingen til byen. I mange år var det industri på denne øya, derfor var ikke bunkerne tilgjengelig for publikum. På grunn av det har bunkerne stått urørt frem til midten av 80-tallet. Disse bunkerne er lett og finne og det er ikke lang avstand å gå. I denne Videobloggen anbefaler jeg boken Festung Vestfold. Det er en bok for deg som ønsker et verktøy til å finne frem til tyske fortifikasjoner i Vestfold. Anbefalingen av boken er ikke sponset eller på noen måte avtalt eller betalt av utgiver av boken, men en ren anbefaling på grunn av høy nytteverdi. Link til å kjøpe boken: https://mht.no/produkt/festung-vest... Music: https://www.hooksounds.com
965
44
2

Tysk tunnel på Hovedøya

21.06.2020
Bli med når vi utforsker en gigantisk oversvømt tunnel fra andre verdenskrig. Med gummibåt og kamra under vann, ser vi etter etterlatenskaper fra krigen. Tunnelen er full av tyske gassmasker og gjenstander, dette må ses! Under andre verdenskrig anla tyskerne en gigantisk tunnel på Hovedøya i Oslo. Etter krigen ble tunnelen oversvømt av vann og på 60-tallet ble tunnelen stengt. Rykter om tunnelen har florert i flere tiår, men ingen kunne med sikkerhet kunne fastslå om tunnelen eksisterte før Oslo kommune fant et kart. På kartet var tunnelen oppført, noe som beviste at snakket om tunnelen ikke bare var løse ryker. I forbindelse med at det ble anlagt ny vannledning på Hovedøya, hadde kommunen utstyret de trengte for å åpne opp tunellen. Tunnelen er stengt for publikum. Music: https://www.hooksounds.com
1687
66
8

Torås fort på Tjøme

12.06.2020
Torås fort ligger ved sør enden av Tjøme. Fortet ble påbegynt i 1939 som en del av Oslofjordens ytre befestninger, og ble videreutviklet av tyskerne i perioden 1940 - 1945. Fortet har vært i drift frem til 1999 av forsvaret. I årene 1940 - 1945 ble Torås fort utrustet med 4 stk. 15 cm Bofors kanoner. Tre av kanonene står fortsatt på fortet. Under krigen ble det lagt ut minefelt rundt fortet. Tyske MG stillinger dekket minefeltene slik at de ble særdeles vanskelig å forsere. Flere av disse MG stillingene kan ses i skogen utenfor fortet den dag i dag. Fjellanlegget på Torås fort er et av de større i distriktet og inneholder mange tuneller og fjellhaller. Det meste av fjellanlegget ble oppført i perioden 1940 - 1945 av tyskerne. Fortet ble etter krigen drevet av Kystartilleriet, som primært benyttet det til kursvirksomhet. I 1999 ble fortet nedlagt og sikret.
818
16
3

Videoblogg - Statsakten 1942, Ministerpresident Vidkun Quisling

07.06.2020
I denne videobloggen ser jeg på Statsakten som var på Akershus festning 1. februar 1942. Dette var en begivenhet som den nazistiske propagandaen mente var større en 17. mai 1814, og større en 7 . juni 1905. Dette var dagen da Vidkun Quisling ble Ministerpresident i Norge. I videobloggen går jeg i fotsporene til Josef Terboven og Vidkun Quisling og deres følge. Turen starter ved Stortinget der Josef Terboven hadde sitt kontor. Videre til går turen til Akershus festning, Myntgata, Grang Hotel og avslutter ved Kongens slott. Statsakten er sermonien som den tyske Reichskommissar Josef Terboven satte i verk på Akershus slott i Oslo 1. februar 1942, da Vidkun Quisling tok tittelen «ministerpresident», og de kommissariske statsrådene gikk over til å omtales som regjering («den nasjonale regjering»). Quisling hadde håpet at Statsakten skulle bety en reell maktoverføring til hans parti Nasjonal Samling og etterfølges av en fredsslutning mellom Tyskland og Quisling-regimet. For øvrig fortsatte den tyske tilsynsforvaltningen, og alle planer om en fredsavtale eller preliminærfred ble definitivt avvist fra tysk side, først med visse omsvøp, så rent kategorisk i september 1942. Kilde: Store norske leksikon, Aftenposten 1942 Bilder: Riksarkivet Film fra 1942: NRK/Filmavisen/Norsk Filmrevy Music: www.hooksounds.com/
677
62
2

Videoblogg, Ekeberg æreskirkegård

31.05.2020
Fire trikkestopp fra Oslo bussterminal lå nesten 3000 tyske soldater begravet. Den tyske æreskirkegården på Ekeberg var Norges største kirkegård. I 1952 ble alle likene gravd opp og flyttet til Alfaset. Et av Oslo`s mest besøkte turterreng var gravplass for nesten 3000 tyske soldater under andre verdenskrig. Et gigantisk anlegg bestående av steinterrasser, trapper og gjerder prydet nazistenes største kirkegård i Norge. I dag er den tidligere gravplassen et populært sted for pølsegrilling, trening og lufting av hunder. Fortsatt den dag i dag kan det ses humper i gresset etter de tyske gravene på den store sletta. Den 24. august 2011 vedtok Oslo bystyre å anlegge et stort parkanlegg på området. Sletta som gravplassen lå på kalles for Hundesletta eller Svenskesletta og ligger i nærheten av Ekebergrestauranten. Ekeberg krigskirkegård var en æreskirkegård for tyske soldater på Ekeberg i Oslo. Opprettelsen ble kunngjort i Deutsche Zeitung in Norwegen 20. mai 1940. Den skulle bli på hele 950 mål, og dermed være den største gravlunden i Norge. Kirkegården ble anlagt like ved Ekebergrestauranten og bak Sjømannsskolen. Den hadde da den ble nedlagt i 1952/1953 2956 graver, som ble flyttet til Alfaset krigskirkegård. Soldater som døde «uten ære», hvilket nesten uten unntak var de som ble dømt til døden av tysk krigsrett, ble ikke gravlagt på Ekeberg. Kilder: Bilder fra Ekeberg: www.festningsverk.no Bilder fra Blucher: Riksarkivet Film fra Ekeberg: Norsk filmrevy/NRK Filmavisen Music: www.hooksounds.com
1567
123
7

Videoblogg. Hvelv fra 1600-tallet, Basmo festning.

24.05.2020
I flere hundre år gjemte de gamle ruinene på Basmo festning på en hemmelighet. Under den ødelagte festningen lå det ukjente hvelv og tuneller fra 1600-tallet. I denne videobloggen utforsker jeg Basmo festning, som etter min mening er Østfolds svar på Tutankhamons gravkammer. Informasjon om Basmo festning: På slutten av 1600-tallet begynte man å bygge en rekke festninger ved de viktigste veiene fra Sverige. Det var de såkalte «Oplandske festningene. Basmo festning, Blaker skanse, Skognes skanse og Christiansfjeld ved Elverum. Datidens viktigste vei mellom Stockholm og Christiania passerte Basmo. Den ligger på en bratt kolle mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. Det var den kjente festningsbygger og byplanlegger generalmajor Cicignon som planla byggingen av Basmo. 1 1683 stod det første store byggverket klart, et 18 m høyt tårn med fem etasjer. Byggarbeidene fortsatte gjennom årtier. I alt ble det bygget ca. 40 hus på og nedenfor festningen. Normalt var det plass til 100 mann oppe på festningen og 140 mann i brakkene nedenfor. I krisetider kunne det være langt flere. 1 1717, under krigen med Karl XII, var det til sammen 1350 mann ved Basmo. Festningen var bestykket med 24 kanoner på det meste. Kilde for videobloggen: Tron Daldorff sin hovedoppgave om Basmo festning utgitt 1930. Grete Brustad Nilsen (Leder for Basmokomiteen) sin tale i forbindelse med overleveringen av Basmo festning i 2016. Informasjonsplakater som er oppført lokalt. Music: https://www.hooksounds.com
1521
86
9

Videoblogg, her ble Quisling skutt

16.05.2020
I denne videobloggen tar jeg turen til Akershus festning i Oslo. Natt til den 24. oktober 1945, klokken 02.40 ble Vidkun Quisling skutt på festningen. På stedet hvor han ble skutt, fant jeg merker i muren som kan se ut som stammer fra henrettelsen. Bli med når jeg utforsker stedet og deler noen tanker om Norges oppgjør mot Vidkun Quisling. Mye av informasjonene i videobloggen er hentet fra politirapporten som ble skrevet rett etter henrettelsen, se utdrag fra rapporten lenger ned på siden. Oppsummeringen av hva Vidkun Quisling ble dømt for er ikke ordrett fra kjennelsen. Nedenfor er et utdrag fra rapport av Aage Seidenfaden, dansk politikommandør. Hans rapport var hemmelig og ble først offentliggjort i 1979: «Jeg ankom til Akershus kl. 2.30 om natten… Straks etter min ankomst kom en lukket utrykningsvogn med delinkventen, som var ledsaget av 4 politimenn, av hvilke han var blitt bakbundet i fengslet. Quisling ble ført ut av bilen. han vaklet noe, men var for øvrig rolig, han ble straks ført de få skrittene hen til eksekusjonsstedet, og der ble han bundet av de samme 4 politifolk som også forsynte ham med et bind for øynene. Eksekusjonsstedet var opplyst av to sedvanlige politiprosjektører som lå på bakken, og som klart opplyste eksekusjonsstedet og delinkventen, men for øvrig ikke kastet noe lys ut til sidene. Det var meget mørkt, det stormet og regnet uavbrutt. Eksekusjonsplassen, som lå under høye trær, var dekket av visne blader. Uten at det lød noe kommandorop, marsjerte deretter eksekusjonspelotongen inn og stilte seg opp 10 mann på linje i ca. 8 meters avstand fra delinkventen, la an og fyrte, uten at det ble uttalt noe kommandorop. Quisling sa ikke noe som var hørlig for meg. Jeg stod i en avstand av ca. 10 meter, men det ble meg meddelt at han hadde uttalt at han var uskyldig, og sendte en hilsen til sin kone. Da skuddene falt, sank han straks ammen og var øyensynlig død, idet han ikke rørte seg, men eksekusjonspeletongen kommandør trådte likevel bort til ham og skjøt ham med sin tjenestepistol gjennom tinningen. Deretter trådte de to tilstedeværende leger til. Quisling ble løst av båndene. Legene konstaterte ved en hastig undersøkelse at 8 kuler var gått gjennom hjertet, hvoretter han straks av 4 politifolk ble lagt i kisten, som samtidig var hentet ut av et tilstøtende rom, hvoretter de bar kisten inn i den samme politivognen han var ankommet i, og kjørte straks med ham til krematoriet. Ved henrettelsen skjedde det ikke noen henvendelse fra Quisling til noen av de tilstedeværende, bortsett fra den ovenfor siterte uttalelsen umiddelbart før han ble skutt, liksom det ved selve henrettelsen overhodet ikke ble uttalt et ord av noen av de tilstedeværende. Hele henrettelsen forløp i ro og orden, og uten at noe som helst uforutsett inntraff… Politimester Welhaven hadde bestemt … henrettelsen til kl. 0.05. Den fant på grunn av min forsinkede ankomst imidlertid sted først kl. 2.40…» Illustrasjonsbilder: Riksarkivet. Stemme og filmklipp fra 1945: NRK sitt arkiv. Music: www.hooksounds.com
3301
201
30

Videoblogg fra Greåker fort

10.05.2020
I denne videobloggen utforsker jeg Greåker fort ved Sarpsborg i Østfold. Her er det tunneler og ganger som omkranser fortet. Det er gir mange sterke inntrykk å krype igjennom det gigantiske geværgalleriet, spesielt med tanke på kamphandlingene som var her under andre verdenskrig. Fortet har mange nærforsvarsstillinger og to stillinger til tårnkanoner. Fortet er er middels stort, men har likevel har det ekstremt mye å by på. I denne videoen går jeg inn porten til venstre fra parkeringsplassen, her er det også noen nærforsvarsstillinger. Det finnes også løpeganger på utsiden av fortet på sørsiden. Fortet er opprinnelig bygget som et kanonbatteri i 1902-03, med plass for fire feltkanoner. I 1908 ble det oppgradert til et fort og fikk to tårnkanoner installert. Den 13. april 1940 ble Greåker fort angrepet av tyskerne. Enkelte kilder oppgir at 28 tyskere døde under angrepet. Music: www.hooksounds.com
1682
65
13

Videoblogg, tysk hule på Hovedøya i Oslo

03.05.2020
Hovedøya i Oslo er full av gamle severdigheter. Her finnes det ruiner fra middelalderen, flere kanonbatterier og mange gamle hus fra forsvarets tid på øya. Under andre verdenskrig bygget tyskerne en brakkeleir her ute. De fleste av brakkene er revet, men det finnes fortsatt noen andre konstruksjoner etter tyskerne. Bland annet en hule som trolige er brukt som dekningsrom. I denne videobloggen utforsker jeg hula og viser hvor den ligger. Music: www.hooksounds.com
1689
71
5

Videoblogg fra Torås fort på Tjøme

26.04.2020
I denne Videobloggen utforsker vi Torås fort på Tjøme. Dypt inne i fjellet har tiden stått stille, det er som å gå tilbake til andre verdenskrig. Fortet ble påbegynt av det norske forsvaret før krigen, og ferdigstilt av tyskerne under krigen. Det ble oppført fire 15 cm Bofors kanoner, som alle er tilknyttet tuneller og ganger i fjellet. Observasjonstårnet er et kjent landemerke og det høyeste punktet på Tjøme. I denne videobloggen går vi systematisk gjennom hele anlegget, også de delene som er lukket for publikum. Bilder og dokumentasjon av anlegget blir presentert på nettstedet www.festningsverk.no i løpet av våren 2020. Music: www.hooksounds.com
2345
76
18

Videoblogg, bombeangrepet på Karljohansvern

19.04.2020
Her kan du finne potteskår med tyske hakekors og stempler fra den norske marinen. Den 23. februar 1945 bombet de allierte Marineverftet på Karljohansvern i Horten. Ingen nordmenn mistet livet, men 350 tyskere døde under angrepet. Marinens artillerisal og mange andre bygninger ble lagt i grus. Artillerisalen innehold mange militærhistoriske objekter og var et stort tap for Norge. I denne videobloggen viser jeg deg hvor jeg tror alle etterlatenskapene etter bombeangrepet ligger. Er du glad i å rote i gamle historiske ting er dette stedet for deg. Her kan du finne potteskår med tyske hakekors og stempler fra den norske marinen. Music: www.hooksounds.com
1215
64
7
Load more...

Siste nytt fra Festningsverk.no

Nyheter

Torås fort på Tjøme

juni 12, 2020

Påbegynt av nordmenn, fullført av tyskerne. Torås fort ligger ved sør enden av Tjøme. Fortet ble påbegynt i 1939 som en del av Oslofjordens ytre befestninger, og ble videreutviklet av tyskerne i perioden 1940 - 1945. Fortet har vært...