Fra den kalde krigen

"Jervehi" Stillinger for Carl Gustaf 84mm rekylfritt panservernhåndvåpen

Forsvarsplanene i Norge på 70 og 80 tallet inneholdt et trolig senario der en fiende ville komme via sjøen og bli satt i land syd i Vestfold fylke, derfra ville de kjempe seg videre nordover mot Drammen og til Oslo. I nordre Vestfold ble det utarbeidet planer og iverksatt bygging av konstruksjoner for å opprettholde lenger utholdenhet i striden mot denne fienden. 

På toppen av Hanekleiva ble det konstruert et stridsanlegg med rom under bakken for å kunne styre forsvaret av dette området, samt å kontrollere et motangrep når hæren eller forsterkninger fra NATO var på plass. På en fjelltopp syd for dette anlegget er det laget fire stillinger for å hindre fremrykning til dette anlegget på Hanekleiva. Disse stillingene ligger plassert i en dal der en fremrykkende fiende måtte passere for å komme videre nordover. To av stillingene dekker jordene på østsiden av åsen, og to dekker veiaksen videre nordover på vestsiden av åsen. Stillingene ville bli bemannet av et kanonlag fra infanteriet med en Carl Gustaf 84mm rekylfritt panservernhåndvåpen pr stilling. Våpenet plasseres på platen som er plassert midt i stillingen, skytteren står på venstre side og laderen på høyre. Videre vil det være et befal som benytter en avstandsmåler for å begrene avstand for skuddene og informerer skytteren om dette. Resten av laget ville bistå med dekningsild fra håndvåpen i dekning av jord/stein eller sandsekk i stillinger.

Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
Foto: Espen Kristoffersen, skuddretning med anlegg for 84mm RFK.

Området i front av stillingene ville bli ryddet for skog for å gi et godt skuddfelt. Carl Gustaf 84mm rekylfritt panservernhåndvåpen kan brukes med panserbrytende ammunisjon og er da effektiv opp til 700 meter på et stillestående mål. Det finnes også flere andre typer ammunisjon til dette våpenet som brukes til hver sitt formål.

Jervehi dekningsrom
Jervehi dekningsrom
Foto: Espen Kristoffersen, dekningsrom.

Samtlige stillinger har lik utforming, sett bort i fra at dekningsrommet er på forskjellige sider etter hvilken side av åsen de er plassert på. Stillingene har 20 cm tykke betong vegger, de er 2meter lange, 1meter breie og ca 1,4m høye. Dekningsrommet/ammunisjonslageret er 2meter langt og ca 1meter brei innvendig. Taket har en tykkelse på 15cm. Stillingen er laget i betong med grus i bunnen for drenering og sprengt ned i fjell med stein tilbake fylling. Det er et anlegg for å plassere en 84mm RFK plassert midt i stillingen. I fredstid er stillingen dekt med en stål ramme og gitter, samt en trelem på toppen for å ikke være så synlig i terrenget.

Jervehi1 lukket
Jervehi1 lukket
Foto: Espen Kristoffersen, stilling tildekket med trelem.

Disse stillingene har blitt kalt "Jervehi", da soldatene ville holde seg skjult frem til fienden var innenfor rekkevidde for skudd. Angrepet skulle gjennomføres som et overraskelses angrep og nedkjempe fienden i det området.

Foto: Espen Kristoffersen

Jervehi1 lukket
Jervehi1 åpen
Jervehi 2 lukket
jervehi 2 åpent
Jervehi 3 lukket
Jervehi 3 åpent og tømt
Jervehi tømt
Jervehi mot dekningsrom
Jervehi amunisjonsnisje
Jervehi dekningsrom
Jervehi med anlegg for 48mm RFK
Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
Jervehi 4 lukket
Jervehi 4 åpent
 • Jervehi1 lukket
 • Jervehi1 åpen
 • Jervehi 2 lukket
 • jervehi 2 åpent
 • Jervehi 3 lukket
 • Jervehi 3 åpent og tømt
 • Jervehi tømt
 • Jervehi mot dekningsrom
 • Jervehi amunisjonsnisje
 • Jervehi dekningsrom
 • Jervehi med anlegg for 48mm RFK
 • Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
 • Jervehi 4 lukket
 • Jervehi 4 åpent
 • Se video fra RFK stillingene i Nordre Vestfold

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Brårudåsen batteriet

  mars 22, 2020

  Brårudåsen batteriet ligger på toppen av Røreåsen i Horten kommune. Anlegget er bygget i forbindelse med opptakten til unionsoppløsningen, men ble også brukt i mellomkrigsårene og under andre verdenskrig. Tyskerne bygget et stort fjellanlegg under batteriet...