Rauøy fort

Kystfortet på Rauøy i Østfold!

På en øy i ytre Oslofjord ligger Rauøy fort. Fortet er godt integrert i det vulkanske terrenget. Øya skjuler mengder av løpeganger, bunkere, kanonstillinger og militære installasjoner. Fortet har blitt kontinuerlig utbygd og oppgradert siden 1913 og frem til moderne tid. Fortet var en del av Ytre Oslofjord Befestninger og har veldig mange likheter  med Bolærne fort i Vestfold. Fortet har en dramatisk historie fra den tyske invasjonen i april 1940. Under krigsårene ble det holdt russiske krigsfanger her.


Rauøy fort (1)
Rauøy fort (1)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Maskingeværstilling på vestsiden av øya som er naturlig integrert i terrenget.


Opprettelse av fortet

De første delene av Rauøy ble kjøpt av Forsvaret i 1916 og 1918, men Hæren ved Festningsartilleriet begynte etableringen på Rauøy fort allerede i 1913. Fra 1916 ble det bygget et provisorisk anlegg som nøytralitetsvern under den første verdenskrig. Anlegget hadde seks kanoner, hvor av fire var 12 cm kanoner hentet fra krigsskipet Kong Sverre.


Rauøy (2563)
Rauøy (2563)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Brygga på Østsiden av Rauøy, fotografert 1924.


Mellomkrigstiden

I løpet av 1930-tallet ble Rauøy fort kraftig modernisert og ble i 1934 utstyrt med to 15 cm batterier, hver med to HKL/50 Bofors-kanoner med en skuddvidde på 19 500 meter. I tillegg fikk anlegget et luftsvernsbatteri og flere lyskastere. I 1939 tjenestegjorde 200 mann og snaut 20 offiserer i tre måneder om gangen.


Rauøy fort (145)
Rauøy fort (145)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Kommandobunker fra 1930-tallet. Senere brukt som peilestasjon for det kontrollerbare minefeltet


Invasjonen i den 9. april 1940

Da det tyske angrepet mot Norge ble innledet kom Kampgruppe 5 med den tunge krysseren Blücher i spissen innover Oslofjorden natten til den 9. april 1940. Rauøy fort ble varslet om den tyske eskadren som det norske bevoktningsfartøyet Pol III hadde observert. Ca. kl 23:30 1940-04-08 observerte batterisjef kaptein Gullichsen på søndre 15 cm batteri konturene av to krigsskip i lyskjegelen fra en 150 cm lyskaster, identifisering var ikke mulig. Kl 23:32 åpnet søndre batteri et løst og deretter et varselskudd 30 grader foran baugen på forreste fartøy. Krigsskipene stoppet ikke, men blendet fortet med to lyskastere.

Kl 23:35 åpnet søndre batteri ild med brisantgranater mot det fremste fartøyet, ildgivningen tok slutt etter fire skudd kl 23:42 da tåken var så tett at ikke strandlinjen var synlig. Ca kl 05:30  ble det observert at det ble landsatt soldater fra to fartøyer i Revebukta på østsiden av Rauøy. Etter harde kamper hvor det fra norsk side ble skutt 45 granater fra Nordre batteri og ca. 2500 skudd fra mitraljøsene. To norske soldater falt under kampene. De tyske styrkene hadde 60 falne (øyenvitner sier ca. 200) og et fly. Ca. kl 07:55 fikk fortet feilaktig beskjed om å overgi seg, senere på dagen ble styrkene sendt vekk fra øyen.


Rauøy fort (115)
Rauøy fort (115)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Minnesmerket på Rauøy for Harald Johansen og Ragnar Kongsgård som døde den 9. april 1940.


Under den tyske okkupasjonen

Under den tyske okkupasjonen ble fortet oppgradert kraftig. I 1942 ble kanonen skiftet ut med tyske kanoner, og det ble anlagt et tredje batteri med 10,5 cm kanoner. Fra april 1944 brukte okkupasjonsmakten øya til internering av mer enn 500 russiske krigsfanger. Fangene ble brukt til tungt fysisk arbeid i forbindelse med opprustningen av fortet. Det finnes fortsatt mange bunkere og flere fjellanlegg som ble anlagt av den tyske krigsmakten på øya.


Rauøy fort (136)
Rauøy fort (136)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Ruiner etter fangebrakke fra andre verdenskrig på Rauøy.


Rauøy fort (137)
Rauøy fort (137)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Stolpehull etter piggtrådgjerde ved fangeleiren på Rauøy.


Rauøy fort (76)
Rauøy fort (76)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Eks-tysk bunker på Rauøy.


Under den kalde krigen

I 1948 eksproprierte Forsvaret de resterende delene av Rauøy. Fra juli 1947 til 1958 hadde Forsvaret en rekruttskole på Rauøy. Fra 1953 til 1959 holdt Forsvarets hundeskole til på Rauøy.

Under den kalde krigen utgjorde Rauøy fort sammen med Bolærne fort Bolærne-Rauøy-linjen som skulle hindre en fiende i å trenge inn i Oslofjorden. I 1963 ble det satt opp et batteri med fire eks-tyske 15cm SKC/28 kanoner, i 1966 ble kanonene flyttet til nye kasematter. I 1967 ble det satt opp et batteri med tre 10,5cm SKC/32 som bestrykningsbatteri for det kontrollerbare minefeltet i Rauøyfjorden. Et batteri med tre 75mm Bofors-tårnkanoner ble etablert i 1979, samtidig så ble en 10,5cm SKC/32 utfaset.

På det meste skal over tusen mann ha tjenestegjort på Rauøy samtidig. Anlegget skal ha bestått av opptil hundre bygninger, hvorav omtrent halvparten var brakker. 20 hus står fortsatt igjen. De fleste av disse ble bygget på slutten av 1930-tallet eller av okkupasjonsmakten. Under hele den kalde krigen var enten Bolærne eller Rauøy fort beredskapsfort hvor hovedstridsmidlene skulle være klare til å åpne ild på 30 minutters varsel, i 1981 ble kravet redusert til 4 timer.

Fra 1980-tallet har Rauøy fort mest blitt brukt til trening- og øvelsesvirksomhet av Forsvarets skoler, Heimevernet og jegerstyrker. I 1990 detonerte minefeltet i Rauøyfjorden ved et uhell etter et lynnedslag.


Rauøy fort (32)
Rauøy fort (32)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Kasematte fra 1966 til eks-tysk 15cm SKC/28 kanon.


Etter den kalde krigen

10,5 cm batteriet ble sammen med to av de fire 15 cm batteriene demontert i perioden 1998–1999, samtidig ble minefelt utfaset. De to øvrige 15 cm kanonene anses som museumsgjenstander. Tårnkanonbatteriet ble utfaset i 2001.

Alle spor etter militær virksomhet i landskapet innenfor Forsvarets eiendom er i dag vernet. To moniermagasin fra 1930-tallet er dessuten fredet.


Rauøy fort (48)
Rauøy fort (48)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde:  Stilling for 75mm Bofors-tårnkanon fra 1979, ble utfaset i 2001.


Klikk på bildene for stor størrelse!

Foto: Festningsverk.no

Rauøy fort (1)
Rauøy fort (2)
Rauøy fort (3)
Rauøy fort (4)
Rauøy fort (5)
Rauøy fort (6)
Rauøy fort (7)
Rauøy fort (8)
Rauøy fort (9)
Rauøy fort (10)
Rauøy fort (11)
Rauøy fort (12)
Rauøy fort (13)
Rauøy fort (14)
Rauøy fort (15)
Rauøy fort (16)
Rauøy fort (17)
Rauøy fort (18)
Rauøy fort (19)
Rauøy fort (20)
Rauøy fort (21)
Rauøy fort (22)
Rauøy fort (23)
Rauøy fort (24)
Rauøy fort (25)
Rauøy fort (26)
Rauøy fort (27)
Rauøy fort (28)
Rauøy fort (29)
Rauøy fort (30)
Rauøy fort (31)
Rauøy fort (32)
Rauøy fort (33)
Rauøy fort (34)
Rauøy fort (35)
Rauøy fort (36)
Rauøy fort (37)
Rauøy fort (38)
Rauøy fort (39)
Rauøy fort (40)
Rauøy fort (41)
Rauøy fort (42)
Rauøy fort (43)
Rauøy fort (44)
Rauøy fort (45)
Rauøy fort (46)
Rauøy fort (47)
Rauøy fort (48)
Rauøy fort (49)
Rauøy fort (50)
Rauøy fort (51)
Rauøy fort (52)
Rauøy fort (53)
Rauøy fort (54)
Rauøy fort (55)
Rauøy fort (56)
Rauøy fort (57)
Rauøy fort (58)
Rauøy fort (59)
Rauøy fort (60)
Rauøy fort (61)
Rauøy fort (62)
Rauøy fort (63)
Rauøy fort (64)
Rauøy fort (65)
Rauøy fort (66)
Rauøy fort (67)
Rauøy fort (68)
Rauøy fort (69)
Rauøy fort (70)
Rauøy fort (71)
Rauøy fort (72)
Rauøy fort (73)
Rauøy fort (74)
Rauøy fort (75)
Rauøy fort (76)
Rauøy fort (77)
Rauøy fort (78)
Rauøy fort (79)
Rauøy fort (80)
Rauøy fort (81)
Rauøy fort (82)
Rauøy fort (83)
Rauøy fort (84)
Rauøy fort (85)
Rauøy fort (86)
Rauøy fort (87)
Rauøy fort (88)
Rauøy fort (89)
Rauøy fort (90)
Rauøy fort (91)
Rauøy fort (92)
Rauøy fort (93)
Rauøy fort (94)
Rauøy fort (95)
Rauøy fort (96)
Rauøy fort (97)
Rauøy fort (98)
Rauøy fort (99)
Rauøy fort (100)
Rauøy fort (101)
Rauøy fort (102)
Rauøy fort (103)
Rauøy fort (104)
Rauøy fort (105)
Rauøy fort (106)
Rauøy fort (107)
Rauøy fort (108)
Rauøy fort (109)
Rauøy fort (110)
Rauøy fort (111)
Rauøy fort (112)
Rauøy fort (113)
Rauøy fort (114)
Rauøy fort (115)
Rauøy fort (116)
Rauøy fort (117)
Rauøy fort (118)
Rauøy fort (119)
Rauøy fort (120)
Rauøy fort (121)
Rauøy fort (122)
Rauøy fort (123)
Rauøy fort (124)
Rauøy fort (125)
Rauøy fort (126)
Rauøy fort (127)
Rauøy fort (128)
Rauøy fort (129)
Rauøy fort (130)
Rauøy fort (131)
Rauøy fort (132)
Rauøy fort (133)
Rauøy fort (134)
Rauøy fort (135)
Rauøy fort (136)
Rauøy fort (137)
Rauøy fort (138)
Rauøy fort (139)
Rauøy fort (140)
Rauøy fort (141)
Rauøy fort (142)
Rauøy fort (143)
Rauøy fort (144)
Rauøy fort (145)
Rauøy fort (146)
Rauøy fort (148)
Rauøy fort (149)
Rauøy fort (150)
Rauøy fort (151)
Rauøy fort (152)
Rauøy fort (153)
Rauøy fort (154)
Rauøy fort (155)
Rauøy fort (156)
Rauøy fort (157)
Rauøy fort (158)
Rauøy fort (159)
Rauøy fort (160)
Rauøy fort (162)
Rauøy fort (163)
Rauøy fort (164)
Rauøy fort (165)
Rauøy fort (166)
Rauøy fort (167)
Rauøy fort (168)
Rauøy fort (169)
Rauøy fort (170)
Rauøy fort (171)
Rauøy fort (172)
Rauøy fort (173)
Rauøy fort (174)
Rauøy fort (175)
Rauøy fort (176)
 • Rauøy fort (1)
 • Rauøy fort (2)
 • Rauøy fort (3)
 • Rauøy fort (4)
 • Rauøy fort (5)
 • Rauøy fort (6)
 • Rauøy fort (7)
 • Rauøy fort (8)
 • Rauøy fort (9)
 • Rauøy fort (10)
 • Rauøy fort (11)
 • Rauøy fort (12)
 • Rauøy fort (13)
 • Rauøy fort (14)
 • Rauøy fort (15)
 • Rauøy fort (16)
 • Rauøy fort (17)
 • Rauøy fort (18)
 • Rauøy fort (19)
 • Rauøy fort (20)
 • Rauøy fort (21)
 • Rauøy fort (22)
 • Rauøy fort (23)
 • Rauøy fort (24)
 • Rauøy fort (25)
 • Rauøy fort (26)
 • Rauøy fort (27)
 • Rauøy fort (28)
 • Rauøy fort (29)
 • Rauøy fort (30)
 • Rauøy fort (31)
 • Rauøy fort (32)
 • Rauøy fort (33)
 • Rauøy fort (34)
 • Rauøy fort (35)
 • Rauøy fort (36)
 • Rauøy fort (37)
 • Rauøy fort (38)
 • Rauøy fort (39)
 • Rauøy fort (40)
 • Rauøy fort (41)
 • Rauøy fort (42)
 • Rauøy fort (43)
 • Rauøy fort (44)
 • Rauøy fort (45)
 • Rauøy fort (46)
 • Rauøy fort (47)
 • Rauøy fort (48)
 • Rauøy fort (49)
 • Rauøy fort (50)
 • Rauøy fort (51)
 • Rauøy fort (52)
 • Rauøy fort (53)
 • Rauøy fort (54)
 • Rauøy fort (55)
 • Rauøy fort (56)
 • Rauøy fort (57)
 • Rauøy fort (58)
 • Rauøy fort (59)
 • Rauøy fort (60)
 • Rauøy fort (61)
 • Rauøy fort (62)
 • Rauøy fort (63)
 • Rauøy fort (64)
 • Rauøy fort (65)
 • Rauøy fort (66)
 • Rauøy fort (67)
 • Rauøy fort (68)
 • Rauøy fort (69)
 • Rauøy fort (70)
 • Rauøy fort (71)
 • Rauøy fort (72)
 • Rauøy fort (73)
 • Rauøy fort (74)
 • Rauøy fort (75)
 • Rauøy fort (76)
 • Rauøy fort (77)
 • Rauøy fort (78)
 • Rauøy fort (79)
 • Rauøy fort (80)
 • Rauøy fort (81)
 • Rauøy fort (82)
 • Rauøy fort (83)
 • Rauøy fort (84)
 • Rauøy fort (85)
 • Rauøy fort (86)
 • Rauøy fort (87)
 • Rauøy fort (88)
 • Rauøy fort (89)
 • Rauøy fort (90)
 • Rauøy fort (91)
 • Rauøy fort (92)
 • Rauøy fort (93)
 • Rauøy fort (94)
 • Rauøy fort (95)
 • Rauøy fort (96)
 • Rauøy fort (97)
 • Rauøy fort (98)
 • Rauøy fort (99)
 • Rauøy fort (100)
 • Rauøy fort (101)
 • Rauøy fort (102)
 • Rauøy fort (103)
 • Rauøy fort (104)
 • Rauøy fort (105)
 • Rauøy fort (106)
 • Rauøy fort (107)
 • Rauøy fort (108)
 • Rauøy fort (109)
 • Rauøy fort (110)
 • Rauøy fort (111)
 • Rauøy fort (112)
 • Rauøy fort (113)
 • Rauøy fort (114)
 • Rauøy fort (115)
 • Rauøy fort (116)
 • Rauøy fort (117)
 • Rauøy fort (118)
 • Rauøy fort (119)
 • Rauøy fort (120)
 • Rauøy fort (121)
 • Rauøy fort (122)
 • Rauøy fort (123)
 • Rauøy fort (124)
 • Rauøy fort (125)
 • Rauøy fort (126)
 • Rauøy fort (127)
 • Rauøy fort (128)
 • Rauøy fort (129)
 • Rauøy fort (130)
 • Rauøy fort (131)
 • Rauøy fort (132)
 • Rauøy fort (133)
 • Rauøy fort (134)
 • Rauøy fort (135)
 • Rauøy fort (136)
 • Rauøy fort (137)
 • Rauøy fort (138)
 • Rauøy fort (139)
 • Rauøy fort (140)
 • Rauøy fort (141)
 • Rauøy fort (142)
 • Rauøy fort (143)
 • Rauøy fort (144)
 • Rauøy fort (145)
 • Rauøy fort (146)
 • Rauøy fort (148)
 • Rauøy fort (149)
 • Rauøy fort (150)
 • Rauøy fort (151)
 • Rauøy fort (152)
 • Rauøy fort (153)
 • Rauøy fort (154)
 • Rauøy fort (155)
 • Rauøy fort (156)
 • Rauøy fort (157)
 • Rauøy fort (158)
 • Rauøy fort (159)
 • Rauøy fort (160)
 • Rauøy fort (162)
 • Rauøy fort (163)
 • Rauøy fort (164)
 • Rauøy fort (165)
 • Rauøy fort (166)
 • Rauøy fort (167)
 • Rauøy fort (168)
 • Rauøy fort (169)
 • Rauøy fort (170)
 • Rauøy fort (171)
 • Rauøy fort (172)
 • Rauøy fort (173)
 • Rauøy fort (174)
 • Rauøy fort (175)
 • Rauøy fort (176)
 • Filmklipp fra Rauøy, link: FANGELEIR PÅ RAUØY


   

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...