Ørje fort

Ørjekollen og Lihammeren fort.

I Ørje er det to fort som ligger på høyden vest for Ørje sentrum. Det Nordre fortet blir heter Ørjekollen fort og det søndre fortet heter Lihammeren fort. I denne fotogalleriet er bilder fra begge fortene publisert.

Ørjekollen utgjorde det nordre av de to fort på Ørje. Fortet skulle dekke området mellom riksveien fra Sverige, med Ørje bro og vassdraget med Ørje sluser til Rødnessjøen i nord og Haldenvassdraget lenger syd. Fortet ble anlagt i 1902 og er delvis nedsprengt i fjellet. Bak et solid 90 cm høyt brystvern av fjell og betong sto fire kanoner, to 10,5 cm og to 7,5 cm med en batterigang imellom. Ved demoleringen av fortet i 1905 ble tunellen gjenmurt, kaponieren ødelagt og løpegraver og kanonstillinger fylt med steinmasse. Fortet er de senere årene ryddet for demoleringsmasse og tilbakeført slik at kanonstillinger og løpegraver er synlige. Ørjekollen fort gir sammen med Lihammern (søndre fort) en instruktiv opplevelse av fortene slik de en gang var, og konsekvensene av demoleringen i 1905. Begge anleggene inngår i et bevaringsverdig militærhistorisk landskap. Vi anbefaler alle å ta turen innom dette historiske fortet, ankomst fra Ørjetun.

Lihammeren fort ble anlagt i 1902. På ei utsprengt hylle lengst øst stod to 6,5 mm Hotchkiss mitraljøser med en tunnel på hver side og to 10,5 cm og 7,5 cm kanoner med ammunisjonsnisjer på sidene. Stillingene hadde batterigang med overdekkede rom og kikkhull mellom kanonene, ammunisjonsmagasin, dynamittskur, latrine og to brønner på området, alt omgitt av piggtråd. Som et resultat av Karlstadforhandlingene blei fortet ødelagt i 1905. Lihammeren utgjorde det søndre av to fort ved Ørje og skulle verne mellomriksvegen fra Sverige med Ørje bru og vassdraget sørover mot Årnessundet. Begge fortene var en del av den linjen som skulle stoppe svenskene ved en eventuell væpnet konflikt.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Ørje Lihammeren (1)
Ørje Lihammeren (2)
Ørje Lihammeren (3)
Ørje Lihammeren (4)
Ørje Lihammeren (5)
Ørje Lihammeren (6)
Ørje Lihammeren (7)
Ørje Lihammeren (8)
Ørje Lihammeren (9)
Ørje Lihammeren (10)
Ørje Lihammeren (11)
Ørjekollen (1)
Ørjekollen (2)
Ørjekollen (3)
Ørjekollen (5)
Ørjekollen (6)
Ørjekollen (7)
Ørjekollen (8)
Ørjekollen (9)
Ørjekollen (10)
Ørjekollen (11)
Ørjekollen (12)
Ørjekollen (13)
Ørjekollen (14)
Ørjekollen (15)
Ørjekollen (16)
Ørjekollen (17)
Ørjekollen (18)
Ørjekollen (19)
Ørjekollen (20)
Ørjekollen (21)
Ørjekollen (22)
Ørjekollen (23)
Ørjekollen (24)
Ørjekollen (25)
Ørjekollen (26)
Ørjekollen (27)
Ørjekollen (28)
Ørjekollen (29)
Ørjekollen (30)
Ørjekollen (31)
Ørjekollen (32)
Ørjekollen (33)
Ørjekollen (34)
Ørjekollen (35)
Ørjekollen (36)
Ørjekollen (37)
Ørjekollen (38)
Ørjekollen (39)
Ørjekollen (40)
Ørjekollen (41)
Ørjekollen (42)
Ørjekollen (43)
Ørjekollen (44)
Ørjekollen (45)
Ørjekollen (46)
Ørjekollen (47)
Ørjekollen (48)
Ørjekollen (49)
Ørjekollen (50)
Ørjekollen (51)
 • Ørje Lihammeren (1)
 • Ørje Lihammeren (2)
 • Ørje Lihammeren (3)
 • Ørje Lihammeren (4)
 • Ørje Lihammeren (5)
 • Ørje Lihammeren (6)
 • Ørje Lihammeren (7)
 • Ørje Lihammeren (8)
 • Ørje Lihammeren (9)
 • Ørje Lihammeren (10)
 • Ørje Lihammeren (11)
 • Ørjekollen (1)
 • Ørjekollen (2)
 • Ørjekollen (3)
 • Ørjekollen (5)
 • Ørjekollen (6)
 • Ørjekollen (7)
 • Ørjekollen (8)
 • Ørjekollen (9)
 • Ørjekollen (10)
 • Ørjekollen (11)
 • Ørjekollen (12)
 • Ørjekollen (13)
 • Ørjekollen (14)
 • Ørjekollen (15)
 • Ørjekollen (16)
 • Ørjekollen (17)
 • Ørjekollen (18)
 • Ørjekollen (19)
 • Ørjekollen (20)
 • Ørjekollen (21)
 • Ørjekollen (22)
 • Ørjekollen (23)
 • Ørjekollen (24)
 • Ørjekollen (25)
 • Ørjekollen (26)
 • Ørjekollen (27)
 • Ørjekollen (28)
 • Ørjekollen (29)
 • Ørjekollen (30)
 • Ørjekollen (31)
 • Ørjekollen (32)
 • Ørjekollen (33)
 • Ørjekollen (34)
 • Ørjekollen (35)
 • Ørjekollen (36)
 • Ørjekollen (37)
 • Ørjekollen (38)
 • Ørjekollen (39)
 • Ørjekollen (40)
 • Ørjekollen (41)
 • Ørjekollen (42)
 • Ørjekollen (43)
 • Ørjekollen (44)
 • Ørjekollen (45)
 • Ørjekollen (46)
 • Ørjekollen (47)
 • Ørjekollen (48)
 • Ørjekollen (49)
 • Ørjekollen (50)
 • Ørjekollen (51)
 • Read more...
  Subscribe to this RSS feed

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Torås fort på Tjøme

  juni 12, 2020

  Påbegynt av nordmenn, fullført av tyskerne. Torås fort ligger ved sør enden av Tjøme. Fortet ble påbegynt i 1939 som en del av Oslofjordens ytre befestninger, og ble videreutviklet av tyskerne i perioden 1940 - 1945. Fortet har vært...