Ørje fort

Ørjekollen og Lihammeren fort.

I Ørje er det to fort som ligger på høyden vest for Ørje sentrum. Det Nordre fortet blir heter Ørjekollen fort og det søndre fortet heter Lihammeren fort. I denne fotogalleriet er bilder fra begge fortene publisert.

Ørjekollen utgjorde det nordre av de to fort på Ørje. Fortet skulle dekke området mellom riksveien fra Sverige, med Ørje bro og vassdraget med Ørje sluser til Rødnessjøen i nord og Haldenvassdraget lenger syd. Fortet ble anlagt i 1902 og er delvis nedsprengt i fjellet. Bak et solid 90 cm høyt brystvern av fjell og betong sto fire kanoner, to 10,5 cm og to 7,5 cm med en batterigang imellom. Ved demoleringen av fortet i 1905 ble tunellen gjenmurt, kaponieren ødelagt og løpegraver og kanonstillinger fylt med steinmasse. Fortet er de senere årene ryddet for demoleringsmasse og tilbakeført slik at kanonstillinger og løpegraver er synlige. Ørjekollen fort gir sammen med Lihammern (søndre fort) en instruktiv opplevelse av fortene slik de en gang var, og konsekvensene av demoleringen i 1905. Begge anleggene inngår i et bevaringsverdig militærhistorisk landskap. Vi anbefaler alle å ta turen innom dette historiske fortet, ankomst fra Ørjetun.

Lihammeren fort ble anlagt i 1902. På ei utsprengt hylle lengst øst stod to 6,5 mm Hotchkiss mitraljøser med en tunnel på hver side og to 10,5 cm og 7,5 cm kanoner med ammunisjonsnisjer på sidene. Stillingene hadde batterigang med overdekkede rom og kikkhull mellom kanonene, ammunisjonsmagasin, dynamittskur, latrine og to brønner på området, alt omgitt av piggtråd. Som et resultat av Karlstadforhandlingene blei fortet ødelagt i 1905. Lihammeren utgjorde det søndre av to fort ved Ørje og skulle verne mellomriksvegen fra Sverige med Ørje bru og vassdraget sørover mot Årnessundet. Begge fortene var en del av den linjen som skulle stoppe svenskene ved en eventuell væpnet konflikt.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Ørje Lihammeren (1)
Ørje Lihammeren (2)
Ørje Lihammeren (3)
Ørje Lihammeren (4)
Ørje Lihammeren (5)
Ørje Lihammeren (6)
Ørje Lihammeren (7)
Ørje Lihammeren (8)
Ørje Lihammeren (9)
Ørje Lihammeren (10)
Ørje Lihammeren (11)
Ørjekollen (1)
Ørjekollen (2)
Ørjekollen (3)
Ørjekollen (5)
Ørjekollen (6)
Ørjekollen (7)
Ørjekollen (8)
Ørjekollen (9)
Ørjekollen (10)
Ørjekollen (11)
Ørjekollen (12)
Ørjekollen (13)
Ørjekollen (14)
Ørjekollen (15)
Ørjekollen (16)
Ørjekollen (17)
Ørjekollen (18)
Ørjekollen (19)
Ørjekollen (20)
Ørjekollen (21)
Ørjekollen (22)
Ørjekollen (23)
Ørjekollen (24)
Ørjekollen (25)
Ørjekollen (26)
Ørjekollen (27)
Ørjekollen (28)
Ørjekollen (29)
Ørjekollen (30)
Ørjekollen (31)
Ørjekollen (32)
Ørjekollen (33)
Ørjekollen (34)
Ørjekollen (35)
Ørjekollen (36)
Ørjekollen (37)
Ørjekollen (38)
Ørjekollen (39)
Ørjekollen (40)
Ørjekollen (41)
Ørjekollen (42)
Ørjekollen (43)
Ørjekollen (44)
Ørjekollen (45)
Ørjekollen (46)
Ørjekollen (47)
Ørjekollen (48)
Ørjekollen (49)
Ørjekollen (50)
Ørjekollen (51)
 • Ørje Lihammeren (1)
 • Ørje Lihammeren (2)
 • Ørje Lihammeren (3)
 • Ørje Lihammeren (4)
 • Ørje Lihammeren (5)
 • Ørje Lihammeren (6)
 • Ørje Lihammeren (7)
 • Ørje Lihammeren (8)
 • Ørje Lihammeren (9)
 • Ørje Lihammeren (10)
 • Ørje Lihammeren (11)
 • Ørjekollen (1)
 • Ørjekollen (2)
 • Ørjekollen (3)
 • Ørjekollen (5)
 • Ørjekollen (6)
 • Ørjekollen (7)
 • Ørjekollen (8)
 • Ørjekollen (9)
 • Ørjekollen (10)
 • Ørjekollen (11)
 • Ørjekollen (12)
 • Ørjekollen (13)
 • Ørjekollen (14)
 • Ørjekollen (15)
 • Ørjekollen (16)
 • Ørjekollen (17)
 • Ørjekollen (18)
 • Ørjekollen (19)
 • Ørjekollen (20)
 • Ørjekollen (21)
 • Ørjekollen (22)
 • Ørjekollen (23)
 • Ørjekollen (24)
 • Ørjekollen (25)
 • Ørjekollen (26)
 • Ørjekollen (27)
 • Ørjekollen (28)
 • Ørjekollen (29)
 • Ørjekollen (30)
 • Ørjekollen (31)
 • Ørjekollen (32)
 • Ørjekollen (33)
 • Ørjekollen (34)
 • Ørjekollen (35)
 • Ørjekollen (36)
 • Ørjekollen (37)
 • Ørjekollen (38)
 • Ørjekollen (39)
 • Ørjekollen (40)
 • Ørjekollen (41)
 • Ørjekollen (42)
 • Ørjekollen (43)
 • Ørjekollen (44)
 • Ørjekollen (45)
 • Ørjekollen (46)
 • Ørjekollen (47)
 • Ørjekollen (48)
 • Ørjekollen (49)
 • Ørjekollen (50)
 • Ørjekollen (51)
 • Read more...

  Trøgstad fort nike batteriet

  Fotogalleri fra Trøgstad fort i Østfold. Fortet er opprinnelig en del av Glommalinjen, men er kjent for Nike batteriet (rakettbatteri) som ble oppført under den kalde krigen.

  Trøgstad fort er en del av Glommalinjen i Østfold. Fortet ble oppført i perioden 1912 til 1917, og var et topp moderne fort på denne tiden. I 1959 ble Nike bataljonen opprettet. Det ene av i alt fire batterier, ble plassert i Trøgstad. Tross at fortet har blitt modernisert flere ganger, kan fortsatt deler av det opprinnelig forsvarsanlegget ses. Når fortet var ferdig i 1917, var det utrustet med fire tårnkanoner, nærforsvar, og tuneller. Trøgstad fort var i drift frem til 1995, området eies i dag av Trøgstad kommune. Totalt er det over 800 meter med tuneller på Trøgstad fort. Lokale sponsorer har bidratt til at disse tunellene er opplyst for publikum. Trøgstad varde ligger ved panserbatteri B og har en høyde på 271 meter over havet. Pershytta ligger på toppen av Trøgstad Fort.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Trøgstad fort (1)
  Trøgstad fort (2)
  Trøgstad fort (3)
  Trøgstad fort (4)
  Trøgstad fort (5)
  Trøgstad fort (6)
  Trøgstad fort (7)
  Trøgstad fort (8)
  Trøgstad fort (9)
  Trøgstad fort (10)
  Trøgstad fort (11)
  Trøgstad fort (12)
  Trøgstad fort (13)
  Trøgstad fort (14)
  Trøgstad fort (15)
  Trøgstad fort (16)
  Trøgstad fort (17)
  Trøgstad fort (18)
  Trøgstad fort (19)
  Trøgstad fort (20)
  Trøgstad fort (21)
  Trøgstad fort (22)
  Trøgstad fort (23)
  Trøgstad fort (24)
  Trøgstad fort (25)
  Trøgstad fort (26)
  Trøgstad fort (27)
  Trøgstad fort (28)
  Trøgstad fort (29)
  Trøgstad fort (30)
  Trøgstad fort (31)
  Trøgstad fort (32)
  Trøgstad fort (33)
  Trøgstad fort (34)
  Trøgstad fort (35)
  Trøgstad fort (36)
  Trøgstad fort (37)
  Trøgstad fort (38)
  Trøgstad fort (39)
  Trøgstad fort (40)
  Trøgstad fort (41)
 • Trøgstad fort (1)
 • Trøgstad fort (2)
 • Trøgstad fort (3)
 • Trøgstad fort (4)
 • Trøgstad fort (5)
 • Trøgstad fort (6)
 • Trøgstad fort (7)
 • Trøgstad fort (8)
 • Trøgstad fort (9)
 • Trøgstad fort (10)
 • Trøgstad fort (11)
 • Trøgstad fort (12)
 • Trøgstad fort (13)
 • Trøgstad fort (14)
 • Trøgstad fort (15)
 • Trøgstad fort (16)
 • Trøgstad fort (17)
 • Trøgstad fort (18)
 • Trøgstad fort (19)
 • Trøgstad fort (20)
 • Trøgstad fort (21)
 • Trøgstad fort (22)
 • Trøgstad fort (23)
 • Trøgstad fort (24)
 • Trøgstad fort (25)
 • Trøgstad fort (26)
 • Trøgstad fort (27)
 • Trøgstad fort (28)
 • Trøgstad fort (29)
 • Trøgstad fort (30)
 • Trøgstad fort (31)
 • Trøgstad fort (32)
 • Trøgstad fort (33)
 • Trøgstad fort (34)
 • Trøgstad fort (35)
 • Trøgstad fort (36)
 • Trøgstad fort (37)
 • Trøgstad fort (38)
 • Trøgstad fort (39)
 • Trøgstad fort (40)
 • Trøgstad fort (41)
 • Read more...

  Høytorp fort

  Høytorp fort var et festningsanlegg som var en del av Fossumstrøkets festning. Fortet ligger like nordøst for Mysen, i Eidsberg kommune, Østfold.

  Fortet var det største anlegget i festningen, og det var sete for festningskommandoen. Det sto ferdig i 1915, og det var i kamp med tyske tropper i aprildagene 1940. Etter krigen var fortet bl.a. standkvarter for Transportregimentet og Heimevernet. Det ble nedlagt som militært anlegg i 2001, og hele området er i dag overtatt av Eidsberg kommune. Høytorp fort er av antikvariske myndigheter betegnet som et nasjonalt festningsverk på linje med Akershus festning i Oslo og Fredriksten i Halden.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Høytorp fort (1)
  Høytorp fort (2)
  Høytorp fort (3)
  Høytorp fort (4)
  Høytorp fort (5)
  Høytorp fort (6)
  Høytorp fort (7)
  Høytorp fort (8)
  Høytorp fort (9)
  Høytorp fort (10)
  Høytorp fort (11)
  Høytorp fort (12)
  Høytorp fort (13)
  Høytorp fort (14)
  Høytorp fort (15)
  Høytorp fort (16)
  Høytorp fort (17)
  Høytorp fort (18)
  Høytorp fort (19)
  Høytorp fort (20)
  Høytorp fort (21)
  Høytorp fort (22)
  Høytorp fort (23)
  Høytorp fort (24)
  Høytorp fort (25)
  Høytorp fort (26)
  Høytorp fort (27)
  Høytorp fort (28)
  Høytorp fort (29)
  Høytorp fort (30)
  Høytorp fort (31)
  Høytorp fort (32)
  Høytorp fort (33)
  Høytorp fort (34)
  Høytorp fort (35)
  Høytorp fort (36)
  Høytorp fort (37)
  Høytorp fort (38)
  Høytorp fort (39)
  Høytorp fort (40)
  Høytorp fort (41)
  Høytorp fort (42)
  Høytorp fort (43)
  Høytorp fort (44)
  Høytorp fort (45)
  Høytorp fort (46)
  Høytorp fort (47)
  Høytorp fort (48)
  Høytorp fort (49)
  Høytorp fort (50)
  Høytorp fort (51)
  Høytorp fort (52)
  Høytorp fort (53)
  Høytorp fort (54)
  Høytorp fort (55)
  Høytorp fort (56)
  Høytorp fort (57)
  Høytorp fort (58)
  Høytorp fort (59)
  Høytorp fort (60)
  Høytorp fort (61)
  Høytorp fort (62)
  Høytorp fort (63)
  Høytorp fort (64)
  Høytorp fort (65)
  Høytorp fort (66)
  Høytorp fort (67)
  Høytorp fort (68)
  Høytorp fort (69)
  Høytorp fort (70)
  Høytorp fort (71)
  Høytorp fort (72)
  Høytorp fort (73)
  Høytorp fort (74)
  Høytorp fort (75)
  Høytorp fort (76)
  Høytorp fort (77)
  Høytorp fort (78)
  Høytorp fort (79)
  Høytorp fort (80)
  Høytorp fort (81)
  Høytorp fort (82)
  Høytorp fort (83)
  Høytorp fort (84)
  Høytorp fort (85)
 • Høytorp fort (1)
 • Høytorp fort (2)
 • Høytorp fort (3)
 • Høytorp fort (4)
 • Høytorp fort (5)
 • Høytorp fort (6)
 • Høytorp fort (7)
 • Høytorp fort (8)
 • Høytorp fort (9)
 • Høytorp fort (10)
 • Høytorp fort (11)
 • Høytorp fort (12)
 • Høytorp fort (13)
 • Høytorp fort (14)
 • Høytorp fort (15)
 • Høytorp fort (16)
 • Høytorp fort (17)
 • Høytorp fort (18)
 • Høytorp fort (19)
 • Høytorp fort (20)
 • Høytorp fort (21)
 • Høytorp fort (22)
 • Høytorp fort (23)
 • Høytorp fort (24)
 • Høytorp fort (25)
 • Høytorp fort (26)
 • Høytorp fort (27)
 • Høytorp fort (28)
 • Høytorp fort (29)
 • Høytorp fort (30)
 • Høytorp fort (31)
 • Høytorp fort (32)
 • Høytorp fort (33)
 • Høytorp fort (34)
 • Høytorp fort (35)
 • Høytorp fort (36)
 • Høytorp fort (37)
 • Høytorp fort (38)
 • Høytorp fort (39)
 • Høytorp fort (40)
 • Høytorp fort (41)
 • Høytorp fort (42)
 • Høytorp fort (43)
 • Høytorp fort (44)
 • Høytorp fort (45)
 • Høytorp fort (46)
 • Høytorp fort (47)
 • Høytorp fort (48)
 • Høytorp fort (49)
 • Høytorp fort (50)
 • Høytorp fort (51)
 • Høytorp fort (52)
 • Høytorp fort (53)
 • Høytorp fort (54)
 • Høytorp fort (55)
 • Høytorp fort (56)
 • Høytorp fort (57)
 • Høytorp fort (58)
 • Høytorp fort (59)
 • Høytorp fort (60)
 • Høytorp fort (61)
 • Høytorp fort (62)
 • Høytorp fort (63)
 • Høytorp fort (64)
 • Høytorp fort (65)
 • Høytorp fort (66)
 • Høytorp fort (67)
 • Høytorp fort (68)
 • Høytorp fort (69)
 • Høytorp fort (70)
 • Høytorp fort (71)
 • Høytorp fort (72)
 • Høytorp fort (73)
 • Høytorp fort (74)
 • Høytorp fort (75)
 • Høytorp fort (76)
 • Høytorp fort (77)
 • Høytorp fort (78)
 • Høytorp fort (79)
 • Høytorp fort (80)
 • Høytorp fort (81)
 • Høytorp fort (82)
 • Høytorp fort (83)
 • Høytorp fort (84)
 • Høytorp fort (85)
 • Read more...
  Subscribe to this RSS feed

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Torås fort på Tjøme

  juni 12, 2020

  Påbegynt av nordmenn, fullført av tyskerne. Torås fort ligger ved sør enden av Tjøme. Fortet ble påbegynt i 1939 som en del av Oslofjordens ytre befestninger, og ble videreutviklet av tyskerne i perioden 1940 - 1945. Fortet har vært...