Høytorp fort

Høytorp fort var et festningsanlegg som var en del av Fossumstrøkets festning. Fortet ligger like nordøst for Mysen, i Eidsberg kommune, Østfold.

Fortet var det største anlegget i festningen, og det var sete for festningskommandoen. Det sto ferdig i 1915, og det var i kamp med tyske tropper i aprildagene 1940. Etter krigen var fortet bl.a. standkvarter for Transportregimentet og Heimevernet. Det ble nedlagt som militært anlegg i 2001, og hele området er i dag overtatt av Eidsberg kommune. Høytorp fort er av antikvariske myndigheter betegnet som et nasjonalt festningsverk på linje med Akershus festning i Oslo og Fredriksten i Halden.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Høytorp fort (1)
Høytorp fort (2)
Høytorp fort (3)
Høytorp fort (4)
Høytorp fort (5)
Høytorp fort (6)
Høytorp fort (7)
Høytorp fort (8)
Høytorp fort (9)
Høytorp fort (10)
Høytorp fort (11)
Høytorp fort (12)
Høytorp fort (13)
Høytorp fort (14)
Høytorp fort (15)
Høytorp fort (16)
Høytorp fort (17)
Høytorp fort (18)
Høytorp fort (19)
Høytorp fort (20)
Høytorp fort (21)
Høytorp fort (22)
Høytorp fort (23)
Høytorp fort (24)
Høytorp fort (25)
Høytorp fort (26)
Høytorp fort (27)
Høytorp fort (28)
Høytorp fort (29)
Høytorp fort (30)
Høytorp fort (31)
Høytorp fort (32)
Høytorp fort (33)
Høytorp fort (34)
Høytorp fort (35)
Høytorp fort (36)
Høytorp fort (37)
Høytorp fort (38)
Høytorp fort (39)
Høytorp fort (40)
Høytorp fort (41)
Høytorp fort (42)
Høytorp fort (43)
Høytorp fort (44)
Høytorp fort (45)
Høytorp fort (46)
Høytorp fort (47)
Høytorp fort (48)
Høytorp fort (49)
Høytorp fort (50)
Høytorp fort (51)
Høytorp fort (52)
Høytorp fort (53)
Høytorp fort (54)
Høytorp fort (55)
Høytorp fort (56)
Høytorp fort (57)
Høytorp fort (58)
Høytorp fort (59)
Høytorp fort (60)
Høytorp fort (61)
Høytorp fort (62)
Høytorp fort (63)
Høytorp fort (64)
Høytorp fort (65)
Høytorp fort (66)
Høytorp fort (67)
Høytorp fort (68)
Høytorp fort (69)
Høytorp fort (70)
Høytorp fort (71)
Høytorp fort (72)
Høytorp fort (73)
Høytorp fort (74)
Høytorp fort (75)
Høytorp fort (76)
Høytorp fort (77)
Høytorp fort (78)
Høytorp fort (79)
Høytorp fort (80)
Høytorp fort (81)
Høytorp fort (82)
Høytorp fort (83)
Høytorp fort (84)
Høytorp fort (85)
 • Høytorp fort (1)
 • Høytorp fort (2)
 • Høytorp fort (3)
 • Høytorp fort (4)
 • Høytorp fort (5)
 • Høytorp fort (6)
 • Høytorp fort (7)
 • Høytorp fort (8)
 • Høytorp fort (9)
 • Høytorp fort (10)
 • Høytorp fort (11)
 • Høytorp fort (12)
 • Høytorp fort (13)
 • Høytorp fort (14)
 • Høytorp fort (15)
 • Høytorp fort (16)
 • Høytorp fort (17)
 • Høytorp fort (18)
 • Høytorp fort (19)
 • Høytorp fort (20)
 • Høytorp fort (21)
 • Høytorp fort (22)
 • Høytorp fort (23)
 • Høytorp fort (24)
 • Høytorp fort (25)
 • Høytorp fort (26)
 • Høytorp fort (27)
 • Høytorp fort (28)
 • Høytorp fort (29)
 • Høytorp fort (30)
 • Høytorp fort (31)
 • Høytorp fort (32)
 • Høytorp fort (33)
 • Høytorp fort (34)
 • Høytorp fort (35)
 • Høytorp fort (36)
 • Høytorp fort (37)
 • Høytorp fort (38)
 • Høytorp fort (39)
 • Høytorp fort (40)
 • Høytorp fort (41)
 • Høytorp fort (42)
 • Høytorp fort (43)
 • Høytorp fort (44)
 • Høytorp fort (45)
 • Høytorp fort (46)
 • Høytorp fort (47)
 • Høytorp fort (48)
 • Høytorp fort (49)
 • Høytorp fort (50)
 • Høytorp fort (51)
 • Høytorp fort (52)
 • Høytorp fort (53)
 • Høytorp fort (54)
 • Høytorp fort (55)
 • Høytorp fort (56)
 • Høytorp fort (57)
 • Høytorp fort (58)
 • Høytorp fort (59)
 • Høytorp fort (60)
 • Høytorp fort (61)
 • Høytorp fort (62)
 • Høytorp fort (63)
 • Høytorp fort (64)
 • Høytorp fort (65)
 • Høytorp fort (66)
 • Høytorp fort (67)
 • Høytorp fort (68)
 • Høytorp fort (69)
 • Høytorp fort (70)
 • Høytorp fort (71)
 • Høytorp fort (72)
 • Høytorp fort (73)
 • Høytorp fort (74)
 • Høytorp fort (75)
 • Høytorp fort (76)
 • Høytorp fort (77)
 • Høytorp fort (78)
 • Høytorp fort (79)
 • Høytorp fort (80)
 • Høytorp fort (81)
 • Høytorp fort (82)
 • Høytorp fort (83)
 • Høytorp fort (84)
 • Høytorp fort (85)
 • Read more...

  Tunsberghus festning

  Tunsberghus var en kongelig middelalderborg og et slott på toppen av en stor, steil klippe, i dag kalt Slottsfjellet.

  Den ligger like nord for sentrum av Tønsberg i Vestfold. Fra Slottsfjellet kan man ha oversikt over byen, Byfjorden og de flate jordbruksområdene rundt. Berget, som det den gang ble kalt, er kjent fra skriftlige kilder fra annen halvdel av 1100-tallet. I løpet av 1200- og 1300-tallet ble det på fjellplatået bygget en ringmursborg, arealmessig den største middelalderborgen i Norge. Tønsberg var da etablert som by. Tunsberghus ble brent i 1503 og er i dag ruiner.

  Det har sannsynligvis vært forsvarsmessige aktiviteter eksistert før 1100-tallet. I borgerkrigstiden på 1100-tallet forskanset Baglerne seg på Berget da det ble beleiret av Kong Sverre og Birkebeinerne. Tunsberghus gjennomgikk siden en storstilt utbyggning I Håkon Håkonssons og Magnus Lagabøtes regjeringstid på 1200-tallet. Borgen fikk en ytre og indre ringmur, borghaller og bolig til kongen, samt en egen kirke.

  Det var på Tunsberghus at den siste norske konge før unionstiden, Håkon V, døde i 1319. Borgen var residenssete for Tønsberg len til 1503, da den ble brent ned etter å ha blitt inntatt av svenske soldater og opprørske bønder fra Vestfold-området. Den ble aldri forsøkt bygd opp igjen. Man har heller ingen sikre opplysninger om hvordan den nøyaktig så ut.

  Stein fra borgmurene ble siden brukt i grunnmurene på privathus i byen, blant annet i den gamle bydelen Fjerdingen, og i dag er det bare lave ruiner igjen av anlegget på Slottsfjellet. Til Tønsberg bys 1000-års-jubileum i 1888 ble Slottsfjellstårnet reist på fjellet. Det er i dag byens mest kjente landemerke.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Slottsfjellet (1)
  Slottsfjellet (3)
  Slottsfjellet (4)
  Slottsfjellet (5)
  Slottsfjellet (6)
  Slottsfjellet (7)
  Slottsfjellet (8)
  Slottsfjellet (9)
  Slottsfjellet (10)
  Slottsfjellet (11)
  Slottsfjellet (12)
  Slottsfjellet (13)
  Slottsfjellet (14)
  Slottsfjellet (15)
  Slottsfjellet (16)
  Slottsfjellet (17)
  Slottsfjellet (18)
  Slottsfjellet (19)
  Slottsfjellet (20)
  Slottsfjellet (21)
  Slottsfjellet (22)
  Slottsfjellet (23)
  Slottsfjellet (24)
  Slottsfjellet (25)
  Slottsfjellet (26)
  Slottsfjellet (27)
  Slottsfjellet (28)
  Slottsfjellet (29)
  Slottsfjellet (30)
  Slottsfjellet (31)
  Slottsfjellet (32)
  Slottsfjellet (33)
  Slottsfjellet (34)
  Slottsfjellet (35)
  Slottsfjellet (36)
  Slottsfjellet (37)
  Slottsfjellet (38)
  Slottsfjellet (39)
  Slottsfjellet (40)
  Slottsfjellet (41)
  Slottsfjellet (42)
  Slottsfjellet (43)
  Slottsfjellet (44)
  Slottsfjellet (45)
  Slottsfjellet (46)
  Slottsfjellet (47)
  Slottsfjellet (48)
  Slottsfjellet (49)
  Slottsfjellet (50)
  Slottsfjellet (51)
  Slottsfjellet (52)
  Slottsfjellet (53)
  Slottsfjellet (54)
  Slottsfjellet (55)
  Slottsfjellet (56)
  Slottsfjellet (57)
  Slottsfjellet (58)
  Slottsfjellet (59)
  Slottsfjellet (60)
  Slottsfjellet (61)
  Slottsfjellet (62)
  Slottsfjellet (63)
  Slottsfjellet (64)
  Slottsfjellet (65)
  Slottsfjellet (66)
  Slottsfjellet (67)
  Slottsfjellet (68)
  Slottsfjellet (69)
  Slottsfjellet (70)
  Slottsfjellet (71)
  Slottsfjellet (72)
  Slottsfjellet (73)
  Slottsfjellet (74)
  Slottsfjellet (75)
  Slottsfjellet (76)
  Slottsfjellet (77)
  Slottsfjellet (78)
  Slottsfjellet (79)
  Slottsfjellet (80)
  Slottsfjellet (81)
  Slottsfjellet (82)
  Slottsfjellet (83)
  Slottsfjellet (84)
  Slottsfjellet (85)
  Slottsfjellet (86)
  Slottsfjellet (87)
  Slottsfjellet (88)
  Slottsfjellet (89)
  Slottsfjellet (90)
  Slottsfjellet (91)
  Slottsfjellet (92)
  Slottsfjellet (93)
  Slottsfjellet (94)
  Slottsfjellet (95)
  Slottsfjellet (96)
  Slottsfjellet (97)
  Slottsfjellet (98)
  Slottsfjellet (99)
  Slottsfjellet (100)
  Slottsfjellet (101)
  Slottsfjellet (102)
  Slottsfjellet (103)
  Slottsfjellet (104)
  Slottsfjellet (105)
  Slottsfjellet (106)
  Slottsfjellet (107)
  Slottsfjellet (108)
  Slottsfjellet (109)
  Slottsfjellet (110)
  Slottsfjellet (111)
  Slottsfjellet (112)
  Slottsfjellet (113)
  Slottsfjellet (114)
  Slottsfjellet (115)
 • Slottsfjellet (1)
 • Slottsfjellet (3)
 • Slottsfjellet (4)
 • Slottsfjellet (5)
 • Slottsfjellet (6)
 • Slottsfjellet (7)
 • Slottsfjellet (8)
 • Slottsfjellet (9)
 • Slottsfjellet (10)
 • Slottsfjellet (11)
 • Slottsfjellet (12)
 • Slottsfjellet (13)
 • Slottsfjellet (14)
 • Slottsfjellet (15)
 • Slottsfjellet (16)
 • Slottsfjellet (17)
 • Slottsfjellet (18)
 • Slottsfjellet (19)
 • Slottsfjellet (20)
 • Slottsfjellet (21)
 • Slottsfjellet (22)
 • Slottsfjellet (23)
 • Slottsfjellet (24)
 • Slottsfjellet (25)
 • Slottsfjellet (26)
 • Slottsfjellet (27)
 • Slottsfjellet (28)
 • Slottsfjellet (29)
 • Slottsfjellet (30)
 • Slottsfjellet (31)
 • Slottsfjellet (32)
 • Slottsfjellet (33)
 • Slottsfjellet (34)
 • Slottsfjellet (35)
 • Slottsfjellet (36)
 • Slottsfjellet (37)
 • Slottsfjellet (38)
 • Slottsfjellet (39)
 • Slottsfjellet (40)
 • Slottsfjellet (41)
 • Slottsfjellet (42)
 • Slottsfjellet (43)
 • Slottsfjellet (44)
 • Slottsfjellet (45)
 • Slottsfjellet (46)
 • Slottsfjellet (47)
 • Slottsfjellet (48)
 • Slottsfjellet (49)
 • Slottsfjellet (50)
 • Slottsfjellet (51)
 • Slottsfjellet (52)
 • Slottsfjellet (53)
 • Slottsfjellet (54)
 • Slottsfjellet (55)
 • Slottsfjellet (56)
 • Slottsfjellet (57)
 • Slottsfjellet (58)
 • Slottsfjellet (59)
 • Slottsfjellet (60)
 • Slottsfjellet (61)
 • Slottsfjellet (62)
 • Slottsfjellet (63)
 • Slottsfjellet (64)
 • Slottsfjellet (65)
 • Slottsfjellet (66)
 • Slottsfjellet (67)
 • Slottsfjellet (68)
 • Slottsfjellet (69)
 • Slottsfjellet (70)
 • Slottsfjellet (71)
 • Slottsfjellet (72)
 • Slottsfjellet (73)
 • Slottsfjellet (74)
 • Slottsfjellet (75)
 • Slottsfjellet (76)
 • Slottsfjellet (77)
 • Slottsfjellet (78)
 • Slottsfjellet (79)
 • Slottsfjellet (80)
 • Slottsfjellet (81)
 • Slottsfjellet (82)
 • Slottsfjellet (83)
 • Slottsfjellet (84)
 • Slottsfjellet (85)
 • Slottsfjellet (86)
 • Slottsfjellet (87)
 • Slottsfjellet (88)
 • Slottsfjellet (89)
 • Slottsfjellet (90)
 • Slottsfjellet (91)
 • Slottsfjellet (92)
 • Slottsfjellet (93)
 • Slottsfjellet (94)
 • Slottsfjellet (95)
 • Slottsfjellet (96)
 • Slottsfjellet (97)
 • Slottsfjellet (98)
 • Slottsfjellet (99)
 • Slottsfjellet (100)
 • Slottsfjellet (101)
 • Slottsfjellet (102)
 • Slottsfjellet (103)
 • Slottsfjellet (104)
 • Slottsfjellet (105)
 • Slottsfjellet (106)
 • Slottsfjellet (107)
 • Slottsfjellet (108)
 • Slottsfjellet (109)
 • Slottsfjellet (110)
 • Slottsfjellet (111)
 • Slottsfjellet (112)
 • Slottsfjellet (113)
 • Slottsfjellet (114)
 • Slottsfjellet (115)
 • Read more...

  Fredriksberg

  Fredriksberg fort, også kalt Fredriksberg festning, er et fort som ligger på Nordnes' høyeste punkt.

  På vestsiden er der en stupbratt side ned mot sjøen. Her er god utsikt over Bergen sentrum og mot Laksevåg. På 1600-tallet lå det skanser på knauser rundt hele Nordnespynten, og på skansene var der kanon-batterier. Store deler av området var militært, Nordnes Retranchement. På grunn av en misforståelse var der en kamp mellom hollendere og engelskmenn på Bergens våg i 1665, slaget på Bergens våg. Det var i dette slaget at en kanonkule havnet i veggen på Domkirkens tårn. Kanonene på Nordnes var av stor betydning i dette slaget, og det førte til planer om utvidelse.

  Fortets opphavsmann var ingeniørgeneral Rüse. Det var planlagt et større anlegg med tre bastioner, en halvbastion og en tenaljert mur på den bratte vestsiden. Byggingen begynte i 1666, men dette anlegget forfalt og et nytt stod ferdig i 1706. En hadde begynt å bygge dette anlegget i 1695 etter at Christian 5.s sønn generalløytnant Christian Gyldenløve hadde vært på inspeksjon i Bergen. På slutten av 1700-tallet var her fire batterier. I 1772 ble det satt opp en galge her.

  Fredriksberg fort var militært område til 1904. Etter det ble området brukt til brannstasjon, men brannvakt har det vært her siden 1700-tallet. Ved brann skulle de militære avfyre brannskudd. Antallet avfyrte skull fortalte hvor i byen det brant. En overførte da brannvakten fra Domkirkens tårn til Fredriksberg. Her var brannmester, en brannformann og fire brannkonstabler stasjonert. Her fantes også en hest og et utrykningskjøretøy. I 1926 ble brannstasjonen nedlagt. Branntårnet står fortsatt på fortet.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Frdriksberg Festning (1)
  Frdriksberg Festning (2)
  Frdriksberg Festning (3)
  Frdriksberg Festning (4)
  Frdriksberg Festning (5)
  Frdriksberg Festning (6)
  Frdriksberg Festning (7)
  Frdriksberg Festning (8)
  Frdriksberg Festning (9)
  Frdriksberg Festning (10)
  Frdriksberg Festning (11)
  Frdriksberg Festning (12)
  Frdriksberg Festning (13)
  Frdriksberg Festning (14)
  Frdriksberg Festning (15)
  Frdriksberg Festning (16)
  Frdriksberg Festning (17)
  Frdriksberg Festning (18)
  Frdriksberg Festning (19)
  Frdriksberg Festning (20)
  Frdriksberg Festning (21)
  Frdriksberg Festning (22)
  Frdriksberg Festning (23)
  Frdriksberg Festning (24)
  Frdriksberg Festning (25)
  Frdriksberg Festning (26)
  Frdriksberg Festning (27)
  Frdriksberg Festning (28)
  Frdriksberg Festning (29)
  Frdriksberg Festning (30)
  Frdriksberg Festning (31)
  Frdriksberg Festning (32)
  Frdriksberg Festning (33)
  Frdriksberg Festning (34)
  Frdriksberg Festning (35)
  Frdriksberg Festning (36)
  Frdriksberg Festning (37)
  Frdriksberg Festning (38)
  Frdriksberg Festning (39)
  Frdriksberg Festning (40)
  Frdriksberg Festning (41)
  Frdriksberg Festning (42)
  Frdriksberg Festning (43)
  Frdriksberg Festning (44)
  Frdriksberg Festning (45)
  Frdriksberg Festning (46)
  Frdriksberg Festning (47)
  Frdriksberg Festning (48)
  Frdriksberg Festning (49)
  Frdriksberg Festning (50)
  Frdriksberg Festning (51)
  Frdriksberg Festning (52)
  Frdriksberg Festning (53)
  Frdriksberg Festning (54)
 • Frdriksberg Festning (1)
 • Frdriksberg Festning (2)
 • Frdriksberg Festning (3)
 • Frdriksberg Festning (4)
 • Frdriksberg Festning (5)
 • Frdriksberg Festning (6)
 • Frdriksberg Festning (7)
 • Frdriksberg Festning (8)
 • Frdriksberg Festning (9)
 • Frdriksberg Festning (10)
 • Frdriksberg Festning (11)
 • Frdriksberg Festning (12)
 • Frdriksberg Festning (13)
 • Frdriksberg Festning (14)
 • Frdriksberg Festning (15)
 • Frdriksberg Festning (16)
 • Frdriksberg Festning (17)
 • Frdriksberg Festning (18)
 • Frdriksberg Festning (19)
 • Frdriksberg Festning (20)
 • Frdriksberg Festning (21)
 • Frdriksberg Festning (22)
 • Frdriksberg Festning (23)
 • Frdriksberg Festning (24)
 • Frdriksberg Festning (25)
 • Frdriksberg Festning (26)
 • Frdriksberg Festning (27)
 • Frdriksberg Festning (28)
 • Frdriksberg Festning (29)
 • Frdriksberg Festning (30)
 • Frdriksberg Festning (31)
 • Frdriksberg Festning (32)
 • Frdriksberg Festning (33)
 • Frdriksberg Festning (34)
 • Frdriksberg Festning (35)
 • Frdriksberg Festning (36)
 • Frdriksberg Festning (37)
 • Frdriksberg Festning (38)
 • Frdriksberg Festning (39)
 • Frdriksberg Festning (40)
 • Frdriksberg Festning (41)
 • Frdriksberg Festning (42)
 • Frdriksberg Festning (43)
 • Frdriksberg Festning (44)
 • Frdriksberg Festning (45)
 • Frdriksberg Festning (46)
 • Frdriksberg Festning (47)
 • Frdriksberg Festning (48)
 • Frdriksberg Festning (49)
 • Frdriksberg Festning (50)
 • Frdriksberg Festning (51)
 • Frdriksberg Festning (52)
 • Frdriksberg Festning (53)
 • Frdriksberg Festning (54)
 • Read more...

  Basmo

  Basmo Festning.

  På slutten av 1600-tallet begynte man å bygge en rekke festninger ved de viktigste veiene fra Sverige. Det var de såkalte «Oplandske,. festningene: Basmo festning, Blaker skanse, Skognes skanse og Christiansfjeld ved Elverum. Datidens viktigste vei mellom Stockholm og Christiania passerte Basmo. Den ligger på en bratt kolle i lavlendet mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. Det var den kjente festningsbygger og byplanlegger generalmajor Cicignon som planla byggingen av Basmo. 1 1683 stod det første store byggverket klart, et 18 m høyt tårn med fern etasjer. Byggarbeidene fortsatte gjennom årtier. I alt ble det bygget ca. 40 hus på og nedenfor festningen. Normalt var det plass til 100 mann oppe på festningen og 140 mann i brakkene nedenfor. I krisetider kunne det være langt flere. 1 1717, under krigen med Karl XII, var det til sammen 1350 mann ved Basmo. Festningen var bestykket med 24 kanoner på det meste.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Basmo festning (1)
  Basmo festning (2)
  Basmo festning (3)
  Basmo festning (4)
  Basmo festning (5)
  Basmo festning (6)
  Basmo festning (7)
  Basmo festning (8)
  Basmo festning (9)
  Basmo festning (10)
  Basmo festning (11)
  Basmo festning (12)
  Basmo festning (13)
  Basmo festning (14)
  Basmo festning (15)
  Basmo festning (16)
  Basmo festning (17)
  Basmo festning (18)
  Basmo festning (19)
  Basmo festning (20)
  Basmo festning (21)
  Basmo festning (22)
  Basmo festning (23)
  Basmo festning (24)
  Basmo festning (25)
  Basmo festning (26)
  Basmo festning (27)
  Basmo festning (28)
  Basmo festning (29)
  Basmo festning (30)
  Basmo festning (31)
  Basmo festning (32)
  Basmo festning (33)
  Basmo festning (34)
  Basmo festning (35)
  Basmo festning (36)
  Basmo festning (37)
  Basmo festning (38)
  Basmo festning (39)
  Basmo festning (40)
  Basmo festning (41)
  Basmo festning (42)
  Basmo festning (43)
  Basmo festning (44)
  Basmo festning (45)
  Basmo festning (46)
  Basmo festning (47)
  Basmo festning (48)
 • Basmo festning (1)
 • Basmo festning (2)
 • Basmo festning (3)
 • Basmo festning (4)
 • Basmo festning (5)
 • Basmo festning (6)
 • Basmo festning (7)
 • Basmo festning (8)
 • Basmo festning (9)
 • Basmo festning (10)
 • Basmo festning (11)
 • Basmo festning (12)
 • Basmo festning (13)
 • Basmo festning (14)
 • Basmo festning (15)
 • Basmo festning (16)
 • Basmo festning (17)
 • Basmo festning (18)
 • Basmo festning (19)
 • Basmo festning (20)
 • Basmo festning (21)
 • Basmo festning (22)
 • Basmo festning (23)
 • Basmo festning (24)
 • Basmo festning (25)
 • Basmo festning (26)
 • Basmo festning (27)
 • Basmo festning (28)
 • Basmo festning (29)
 • Basmo festning (30)
 • Basmo festning (31)
 • Basmo festning (32)
 • Basmo festning (33)
 • Basmo festning (34)
 • Basmo festning (35)
 • Basmo festning (36)
 • Basmo festning (37)
 • Basmo festning (38)
 • Basmo festning (39)
 • Basmo festning (40)
 • Basmo festning (41)
 • Basmo festning (42)
 • Basmo festning (43)
 • Basmo festning (44)
 • Basmo festning (45)
 • Basmo festning (46)
 • Basmo festning (47)
 • Basmo festning (48)
 • Read more...

  Bergenhus

  Bergenhus festning er et av Norges eldste og best bevarte festningsanlegg.

  Her finner du både Håkonshallen og Rosenkrantztårnet. Bergenhus Festning består av tre områder: Holmen med kongelige og kirkelige anlegg, Koengen og Sverresborg. På 1600-tallet ble de tre områdene sammenføyet til ett stort militært område. Bergenhus er en av de eldste bevarte festningene i Norge. Den har en lang historie som kirkelig, kongelig og militært senter. Festningens kjerneområde ble i middelalderen kalt Holmen.

  Fra 1100-tallet var Holmen ett av hovedsetene for den norske kongemakten. Det første kongsgårdsanlegget som var bygget av tre materialer, stammet fra denne tiden. I perioden 1250-1300 var Bergen Norges største og viktigste by, et kongelig, administrativt og politisk sentrum. Kong Håkon Håkonsson ble kronet i Kristkirken 1247. I 1261 hadde han reist både Håkonshallen og en steinhall ut mot Vågen. Rundt kongsgården ble det oppført en ringmur. Unionen med Danmark i senmiddelalderen medførte at kongemakten ikke lenger hadde fast opphold på Bergenhus Festning. Akershus festning ble nå det politiske tyngdepunktet. Under unionen med Danmark og Sverige var Bergenhus Festning fortsatt et senter for militær og sivil administrasjon for Vestlandet og Nord-Norge og Bergen var landets største by fram til midten av 1800-tallet.

  På 1600-tallet var Bergenhus blitt utbygget og forsterket som festning. Den eneste gangen festningen har vært i kamp, var 2. august 1665. En stor flåte hollandske skip, forfulgt av engelske krigsskip, søkte tilflukt i Bergen havn. Engelskmennene angrep, men garnisonen på Bergenhus grep inn på hollendernes side. Det ble en kort og blodig kamp som førte til at engelskmennene flyktet. Den kalles nå «Slaget på Vågen». Under annen verdenskrig brukte den tyske okkupasjonsmakten Bergenhus Festning som hovedkvarter. En eksplosjonsulykke på Vågen i 1944 påførte særlig de eldste byggene på Bergenhus Festning store skader. Straks etter krigen satte den norske regjeringen i gang arbeidet med å restaurere området. Arbeidet ble ledet av den kjente arkitekten og arkeologen Gerhard Fischer. I dag er de fleste bygg og anlegg her fredet. Etter krigen var Bergenhus Festning hovedkvarter for Distriktskommando Vestlandet. I 1995 overtok Bergenhus Regiment kommandantskapet på festningen. Regimentet ble nedlagt i 2002, men festningen har fortsatt militær kommandant

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Bergenhus festning (43)
  Bergenhus festning (44)
  Bergenhus festning (45)
  Bergenhus festning (46)
  Bergenhus festning (47)
  Bergenhus festning (48)
  Bergenhus festning (49)
  Bergenhus festning (50)
  Bergenhus festning (51)
  Bergenhus festning (52)
  Bergenhus festning (53)
  Bergenhus festning (54)
  Bergenhus festning (55)
  Bergenhus festning (56)
  Bergenhus festning (57)
  Bergenhus festning (58)
  Bergenhus festning (59)
  Bergenhus festning (60)
  Bergenhus festning (61)
  Bergenhus festning (62)
  Bergenhus festning (63)
  Bergenhus festning (64)
  Bergenhus festning (65)
  Bergenhus festning (66)
  Bergenhus festning (67)
  Bergenhus festning (68)
  Bergenhus festning (69)
  Bergenhus festning (70)
  Bergenhus festning (71)
  Bergenhus festning (72)
  Bergenhus festning (73)
  Bergenhus festning (74)
  Bergenhus festning (75)
  Bergenhus festning (76)
  Bergenhus festning (77)
  Bergenhus festning (78)
  Bergenhus festning (79)
  Bergenhus festning (80)
  Bergenhus festning (81)
  Bergenhus festning (82)
  Bergenhus festning (83)
  Bergenhus festning (84)
  Bergenhus festning (85)
  Bergenhus festning (86)
  Bergenhus festning (87)
  Bergenhus festning (88)
  Bergenhus festning (89)
  Bergenhus festning (90)
  Bergenhus festning (91)
  Bergenhus festning (92)
  Bergenhus festning (93)
  Bergenhus festning (94)
  Bergenhus festning (95)
  Bergenhus festning (96)
  Bergenhus festning (97)
  Bergenhus festning (98)
  Bergenhus festning (99)
  Bergenhus festning (100)
  Bergenhus festning (101)
  Bergenhus festning (102)
  Bergenhus festning (103)
  Bergenhus festning (104)
  Bergenhus festning (105)
  Bergenhus festning (106)
  Bergenhus festning (107)
  Bergenhus festning (108)
  Bergenhus festning (109)
  Bergenhus festning (110)
  Bergenhus festning (111)
  Bergenhus festning (112)
  Bergenhus festning (113)
  Bergenhus festning (114)
  Bergenhus festning (115)
  Bergenhus festning (116)
  Bergenhus festning (117)
  Bergenhus festning (118)
  Bergenhus festning (119)
  Bergenhus festning (120)
  Bergenhus festning (121)
  Bergenhus festning (122)
  Bergenhus festning (123)
  Bergenhus festning (124)
  Bergenhus festning (125)
  Bergenhus festning (126)
  Bergenhus festning (127)
  Bergenhus festning (128)
  Bergenhus festning (129)
  Bergenhus festning (130)
  Bergenhus festning (131)
  Bergenhus festning (132)
  Bergenhus festning (133)
  Bergenhus festning (134)
  Bergenhus festning (135)
  Bergenhus festning (136)
  Bergenhus festning (137)
  Bergenhus festning (138)
  Bergenhus festning (139)
  Bergenhus festning (140)
  Bergenhus festning (141)
  Bergenhus festning (142)
  Bergenhus festning (143)
  Bergenhus festning (144)
  Bergenhus festning (145)
  Bergenhus festning (146)
  Bergenhus festning (147)
  Bergenhus festning (148)
  Bergenhus festning (149)
  Bergenhus festning (150)
  Bergenhus festning (151)
  Bergenhus festning (152)
  Bergenhus festning (153)
  Bergenhus festning (154)
  Bergenhus festning (155)
  Bergenhus festning (156)
  Bergenhus festning (157)
  Bergenhus festning (1)
  Bergenhus festning (2)
  Bergenhus festning (3)
  Bergenhus festning (4)
  Bergenhus festning (5)
  Bergenhus festning (6)
  Bergenhus festning (7)
  Bergenhus festning (8)
  Bergenhus festning (9)
  Bergenhus festning (10)
  Bergenhus festning (11)
  Bergenhus festning (12)
  Bergenhus festning (13)
  Bergenhus festning (14)
  Bergenhus festning (15)
  Bergenhus festning (16)
  Bergenhus festning (17)
  Bergenhus festning (18)
  Bergenhus festning (19)
  Bergenhus festning (20)
  Bergenhus festning (21)
  Bergenhus festning (22)
  Bergenhus festning (23)
  Bergenhus festning (24)
  Bergenhus festning (25)
  Bergenhus festning (26)
  Bergenhus festning (27)
  Bergenhus festning (28)
  Bergenhus festning (29)
  Bergenhus festning (30)
  Bergenhus festning (31)
  Bergenhus festning (32)
  Bergenhus festning (33)
  Bergenhus festning (34)
  Bergenhus festning (35)
  Bergenhus festning (36)
  Bergenhus festning (37)
  Bergenhus festning (38)
  Bergenhus festning (39)
  Bergenhus festning (40)
  Bergenhus festning (41)
  Bergenhus festning (42)
 • Bergenhus festning (43)
 • Bergenhus festning (44)
 • Bergenhus festning (45)
 • Bergenhus festning (46)
 • Bergenhus festning (47)
 • Bergenhus festning (48)
 • Bergenhus festning (49)
 • Bergenhus festning (50)
 • Bergenhus festning (51)
 • Bergenhus festning (52)
 • Bergenhus festning (53)
 • Bergenhus festning (54)
 • Bergenhus festning (55)
 • Bergenhus festning (56)
 • Bergenhus festning (57)
 • Bergenhus festning (58)
 • Bergenhus festning (59)
 • Bergenhus festning (60)
 • Bergenhus festning (61)
 • Bergenhus festning (62)
 • Bergenhus festning (63)
 • Bergenhus festning (64)
 • Bergenhus festning (65)
 • Bergenhus festning (66)
 • Bergenhus festning (67)
 • Bergenhus festning (68)
 • Bergenhus festning (69)
 • Bergenhus festning (70)
 • Bergenhus festning (71)
 • Bergenhus festning (72)
 • Bergenhus festning (73)
 • Bergenhus festning (74)
 • Bergenhus festning (75)
 • Bergenhus festning (76)
 • Bergenhus festning (77)
 • Bergenhus festning (78)
 • Bergenhus festning (79)
 • Bergenhus festning (80)
 • Bergenhus festning (81)
 • Bergenhus festning (82)
 • Bergenhus festning (83)
 • Bergenhus festning (84)
 • Bergenhus festning (85)
 • Bergenhus festning (86)
 • Bergenhus festning (87)
 • Bergenhus festning (88)
 • Bergenhus festning (89)
 • Bergenhus festning (90)
 • Bergenhus festning (91)
 • Bergenhus festning (92)
 • Bergenhus festning (93)
 • Bergenhus festning (94)
 • Bergenhus festning (95)
 • Bergenhus festning (96)
 • Bergenhus festning (97)
 • Bergenhus festning (98)
 • Bergenhus festning (99)
 • Bergenhus festning (100)
 • Bergenhus festning (101)
 • Bergenhus festning (102)
 • Bergenhus festning (103)
 • Bergenhus festning (104)
 • Bergenhus festning (105)
 • Bergenhus festning (106)
 • Bergenhus festning (107)
 • Bergenhus festning (108)
 • Bergenhus festning (109)
 • Bergenhus festning (110)
 • Bergenhus festning (111)
 • Bergenhus festning (112)
 • Bergenhus festning (113)
 • Bergenhus festning (114)
 • Bergenhus festning (115)
 • Bergenhus festning (116)
 • Bergenhus festning (117)
 • Bergenhus festning (118)
 • Bergenhus festning (119)
 • Bergenhus festning (120)
 • Bergenhus festning (121)
 • Bergenhus festning (122)
 • Bergenhus festning (123)
 • Bergenhus festning (124)
 • Bergenhus festning (125)
 • Bergenhus festning (126)
 • Bergenhus festning (127)
 • Bergenhus festning (128)
 • Bergenhus festning (129)
 • Bergenhus festning (130)
 • Bergenhus festning (131)
 • Bergenhus festning (132)
 • Bergenhus festning (133)
 • Bergenhus festning (134)
 • Bergenhus festning (135)
 • Bergenhus festning (136)
 • Bergenhus festning (137)
 • Bergenhus festning (138)
 • Bergenhus festning (139)
 • Bergenhus festning (140)
 • Bergenhus festning (141)
 • Bergenhus festning (142)
 • Bergenhus festning (143)
 • Bergenhus festning (144)
 • Bergenhus festning (145)
 • Bergenhus festning (146)
 • Bergenhus festning (147)
 • Bergenhus festning (148)
 • Bergenhus festning (149)
 • Bergenhus festning (150)
 • Bergenhus festning (151)
 • Bergenhus festning (152)
 • Bergenhus festning (153)
 • Bergenhus festning (154)
 • Bergenhus festning (155)
 • Bergenhus festning (156)
 • Bergenhus festning (157)
 • Bergenhus festning (1)
 • Bergenhus festning (2)
 • Bergenhus festning (3)
 • Bergenhus festning (4)
 • Bergenhus festning (5)
 • Bergenhus festning (6)
 • Bergenhus festning (7)
 • Bergenhus festning (8)
 • Bergenhus festning (9)
 • Bergenhus festning (10)
 • Bergenhus festning (11)
 • Bergenhus festning (12)
 • Bergenhus festning (13)
 • Bergenhus festning (14)
 • Bergenhus festning (15)
 • Bergenhus festning (16)
 • Bergenhus festning (17)
 • Bergenhus festning (18)
 • Bergenhus festning (19)
 • Bergenhus festning (20)
 • Bergenhus festning (21)
 • Bergenhus festning (22)
 • Bergenhus festning (23)
 • Bergenhus festning (24)
 • Bergenhus festning (25)
 • Bergenhus festning (26)
 • Bergenhus festning (27)
 • Bergenhus festning (28)
 • Bergenhus festning (29)
 • Bergenhus festning (30)
 • Bergenhus festning (31)
 • Bergenhus festning (32)
 • Bergenhus festning (33)
 • Bergenhus festning (34)
 • Bergenhus festning (35)
 • Bergenhus festning (36)
 • Bergenhus festning (37)
 • Bergenhus festning (38)
 • Bergenhus festning (39)
 • Bergenhus festning (40)
 • Bergenhus festning (41)
 • Bergenhus festning (42)
 • Sverresborg er et festningsområde i Bergen.

  Det ble bygget etter 1184, like ved Bergenhus festning. Området mellom Holmen og middelalderborgen Sverresborg, var i middelalderen et sumpet myrområde, som gikk under navnet Veisan (i dag Koengen). Det er ikke foretatt store arkeologiske utgravinger på Sverresborg.

  Sverre Sigurdsson var norsk konge fra 1177 til sin død 9. mars 1202. Han lot bygge borger i Trondheim og Bergen – begge kalles fremdeles Sverresborg.

  Borgen i Bergen ble oppført på den høyeste knausen på Holmen etter slaget ved Fimreite i 1184. Borgen var antakeligvis bygget med ringmurer i stein, mens mange bygninger innenfor murene høyst sannsynlig var bygget i tre. Borgen var sterk, men underbemannet og i 1207 inntok baglerne den og rev den ned. Den ble gjenoppbygget i første del av Håkon Håkonssons regjeringstid etter den stor bybrannen i 1248. I 1477 klaget bymennene over at hanseatene rev ned borgmurene.

  Mye av restene vi finner etter borgen i dag er fra 1600-tallet da borgen ble bygget ut med voller og skanseverk, og det ble bygget to batteri der. Dette var ledd i en betydelig utbygging av Bergenhus som festning. Sverresborg ble brukt under slaget på Vågen i 1665. Blant andre generalmajor Jacob von Wilster tegnet kart tidlig på 1700-tallet som viser at det var sammenhengende festningsverk fra Bergenhus over Koengen til Sverresborg.

  Sverresborgs siste kjente viktige utbygging ble utført tidlig på 1800-tallet, og festningsmessig ble borgen adskilt fra Bergenhus i første halvdel av 1800-tallet.

  I 1830-årene ble det laget park på området. I parkområdet fant og identifiserte snegleforskeren Joachim Friele i 1853 de første eksemplarer av rødskogsnegl (arion rufus) i Norge. I 1911 ble kasernene på Sverresborg bygget for underoffiserskolen til Bergen Brigade. Under den andre verdenskrig hadde tyskerne to luftvernbatteri på Sverresborg. Etter krigen ble Sverresborg brukt som rettersted i forbindelse med landssvikoppgjøret

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Sverresborg i Bergen (1)
  Sverresborg i Bergen (2)
  Sverresborg i Bergen (3)
  Sverresborg i Bergen (4)
  Sverresborg i Bergen (5)
  Sverresborg i Bergen (6)
  Sverresborg i Bergen (7)
  Sverresborg i Bergen (8)
  Sverresborg i Bergen (9)
  Sverresborg i Bergen (10)
  Sverresborg i Bergen (11)
  Sverresborg i Bergen (12)
  Sverresborg i Bergen (13)
  Sverresborg i Bergen (14)
  Sverresborg i Bergen (15)
  Sverresborg i Bergen (16)
  Sverresborg i Bergen (17)
  Sverresborg i Bergen (18)
  Sverresborg i Bergen (19)
  Sverresborg i Bergen (20)
  Sverresborg i Bergen (21)
  Sverresborg i Bergen (22)
  Sverresborg i Bergen (23)
  Sverresborg i Bergen (24)
  Sverresborg i Bergen (25)
  Sverresborg i Bergen (26)
  Sverresborg i Bergen (27)
  Sverresborg i Bergen (28)
  Sverresborg i Bergen (29)
  Sverresborg i Bergen (30)
  Sverresborg i Bergen (31)
  Sverresborg i Bergen (32)
  Sverresborg i Bergen (33)
  Sverresborg i Bergen (34)
  Sverresborg i Bergen (35)
  Sverresborg i Bergen (36)
  Sverresborg i Bergen (37)
  Sverresborg i Bergen (38)
  Sverresborg i Bergen (39)
  Sverresborg i Bergen (40)
  Sverresborg i Bergen (41)
  Sverresborg i Bergen (42)
  Sverresborg i Bergen (43)
 • Sverresborg i Bergen (1)
 • Sverresborg i Bergen (2)
 • Sverresborg i Bergen (3)
 • Sverresborg i Bergen (4)
 • Sverresborg i Bergen (5)
 • Sverresborg i Bergen (6)
 • Sverresborg i Bergen (7)
 • Sverresborg i Bergen (8)
 • Sverresborg i Bergen (9)
 • Sverresborg i Bergen (10)
 • Sverresborg i Bergen (11)
 • Sverresborg i Bergen (12)
 • Sverresborg i Bergen (13)
 • Sverresborg i Bergen (14)
 • Sverresborg i Bergen (15)
 • Sverresborg i Bergen (16)
 • Sverresborg i Bergen (17)
 • Sverresborg i Bergen (18)
 • Sverresborg i Bergen (19)
 • Sverresborg i Bergen (20)
 • Sverresborg i Bergen (21)
 • Sverresborg i Bergen (22)
 • Sverresborg i Bergen (23)
 • Sverresborg i Bergen (24)
 • Sverresborg i Bergen (25)
 • Sverresborg i Bergen (26)
 • Sverresborg i Bergen (27)
 • Sverresborg i Bergen (28)
 • Sverresborg i Bergen (29)
 • Sverresborg i Bergen (30)
 • Sverresborg i Bergen (31)
 • Sverresborg i Bergen (32)
 • Sverresborg i Bergen (33)
 • Sverresborg i Bergen (34)
 • Sverresborg i Bergen (35)
 • Sverresborg i Bergen (36)
 • Sverresborg i Bergen (37)
 • Sverresborg i Bergen (38)
 • Sverresborg i Bergen (39)
 • Sverresborg i Bergen (40)
 • Sverresborg i Bergen (41)
 • Sverresborg i Bergen (42)
 • Sverresborg i Bergen (43)
 •  

  Read more...

  Fredrikstad

  Gamlebyen i Fredrikstad er en reise tilbake i tid. Garnisonsbyen er enestående i sitt slag i Norge.

  Her kan du oppleve marked og kultur. Fredrikstad Festning var hærens viktigste forsyningsbase og oppsetningssted i Sør-Norge. Festningen er oppført på 1600-1700 tallet og bygget etter nederlandsk modell. Festningen har brede vannfylte vollgraver og dype jordvoller. Mot land står tre hele og to halve bastioner. Festningen ble angrepet i august 1814 av Karl Johan Bernadotte. På dette tidspunktet var bemanningen liten og festningen i dårlig stand. Etter en kortere tid med bombardement overga festningen seg. Festningen ble nedlagt i 1903, men Gamlebyen fortsatte som garnisonssted. I 2002 ble garnisonsstedet også lagt ned. Etter nedleggelsen er alle de militære bygningene brukt til sivile formål. Gamlebyen i Fredrikstad bærer preg av sin historiske bakgrunn. Det er med god grunn at byen har status som Nordens best bevarte festningsby.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Fredrikstad Festning (1)
  Fredrikstad Festning (2)
  Fredrikstad Festning (3)
  Fredrikstad Festning (4)
  Fredrikstad Festning (5)
  Fredrikstad Festning (6)
  Fredrikstad Festning (7)
  Fredrikstad Festning (8)
  Fredrikstad Festning (9)
  Fredrikstad Festning (10)
  Fredrikstad Festning (11)
  Fredrikstad Festning (12)
  Fredrikstad Festning (13)
  Fredrikstad Festning (14)
  Fredrikstad Festning (15)
  Fredrikstad Festning (16)
  Fredrikstad Festning (17)
  Fredrikstad Festning (18)
  Fredrikstad Festning (19)
  Fredrikstad Festning (20)
  Fredrikstad Festning (21)
  Fredrikstad Festning (22)
  Fredrikstad Festning (23)
  Fredrikstad Festning (24)
  Fredrikstad Festning (25)
  Fredrikstad Festning (26)
  Fredrikstad Festning (27)
  Fredrikstad Festning (28)
  Fredrikstad Festning (29)
  Fredrikstad Festning (30)
  Fredrikstad Festning (31)
  Fredrikstad Festning (32)
  Fredrikstad Festning (33)
  Fredrikstad Festning (34)
  Fredrikstad Festning (35)
  Fredrikstad Festning (36)
  Fredrikstad Festning (37)
  Fredrikstad Festning (38)
  Fredrikstad Festning (39)
  Fredrikstad Festning (40)
  Fredrikstad Festning (41)
  Fredrikstad Festning (42)
  Fredrikstad Festning (43)
  Fredrikstad Festning (44)
  Fredrikstad Festning (45)
  Fredrikstad Festning (46)
  Fredrikstad Festning (47)
  Fredrikstad Festning (48)
  Fredrikstad Festning (49)
  Fredrikstad Festning (50)
  Fredrikstad Festning (51)
  Fredrikstad Festning (52)
  Fredrikstad Festning (53)
  Fredrikstad Festning (54)
  Fredrikstad Festning (55)
  Fredrikstad Festning (56)
  Fredrikstad Festning (57)
  Fredrikstad Festning (58)
  Fredrikstad Festning (59)
  Fredrikstad Festning (60)
  Fredrikstad Festning (61)
  Fredrikstad Festning (62)
  Fredrikstad Festning (63)
  Fredrikstad Festning (64)
  Fredrikstad Festning (65)
  Fredrikstad Festning (66)
  Fredrikstad Festning (67)
  Fredrikstad Festning (68)
  Fredrikstad Festning (69)
  Fredrikstad Festning (70)
  Fredrikstad Festning (71)
  Fredrikstad Festning (72)
  Fredrikstad Festning (73)
  Fredrikstad Festning (74)
  Fredrikstad Festning (75)
  Fredrikstad Festning (76)
  Fredrikstad Festning (77)
  Fredrikstad Festning (78)
  Fredrikstad Festning (79)
  Fredrikstad Festning (80)
  Fredrikstad Festning (81)
  Fredrikstad Festning (82)
  Fredrikstad Festning (83)
  Fredrikstad Festning (84)
  Fredrikstad Festning (85)
  Fredrikstad Festning (86)
  Fredrikstad Festning (87)
  Fredrikstad Festning (88)
  Fredrikstad Festning (89)
  Fredrikstad Festning (90)
  Fredrikstad Festning (91)
  Fredrikstad Festning (92)
  Fredrikstad Festning (93)
  Fredrikstad Festning (94)
  Fredrikstad Festning (95)
  Fredrikstad Festning (96)
  Fredrikstad Festning (97)
  Fredrikstad Festning (98)
  Fredrikstad Festning (99)
  Fredrikstad Festning (100)
  Fredrikstad Festning (101)
  Fredrikstad Festning (102)
  Fredrikstad Festning (103)
  Fredrikstad Festning (104)
  Fredrikstad Festning (105)
  Fredrikstad Festning (106)
  Fredrikstad Festning (107)
  Fredrikstad Festning (108)
  Fredrikstad Festning (109)
  Fredrikstad Festning (110)
  Fredrikstad Festning (111)
  Fredrikstad Festning (112)
  Fredrikstad Festning (113)
  Fredrikstad Festning (114)
  Fredrikstad Festning (115)
  Fredrikstad Festning (116)
  Fredrikstad Festning (117)
  Fredrikstad Festning (118)
  Fredrikstad Festning (119)
  Fredrikstad Festning (120)
  Fredrikstad Festning (121)
  Fredrikstad Festning (122)
  Fredrikstad Festning (123)
  Fredrikstad Festning (124)
  Fredrikstad Festning (125)
  Fredrikstad Festning (126)
  Fredrikstad Festning (127)
  Fredrikstad Festning (128)
  Fredrikstad Festning (129)
  Fredrikstad Festning (130)
  Fredrikstad Festning (131)
  Fredrikstad Festning (132)
  Fredrikstad Festning (133)
  Fredrikstad Festning (134)
  Fredrikstad Festning (135)
  Fredrikstad Festning (136)
  Fredrikstad Festning (137)
  Fredrikstad Festning (138)
  Fredrikstad Festning (139)
  Fredrikstad Festning (140)
  Fredrikstad Festning (141)
  Fredrikstad Festning (142)
  Fredrikstad Festning (143)
  Fredrikstad Festning (144)
  Fredrikstad Festning (145)
  Fredrikstad Festning (146)
  Fredrikstad Festning (147)
  Fredrikstad Festning (148)
  Fredrikstad Festning (149)
  Fredrikstad Festning (150)
  Fredrikstad Festning (151)
  Fredrikstad Festning (152)
  Fredrikstad Festning (153)
  Fredrikstad Festning (154)
  Fredrikstad Festning (155)
  Fredrikstad Festning (156)
  Fredrikstad Festning (157)
  Fredrikstad Festning (158)
  Fredrikstad Festning (159)
  Fredrikstad Festning (160)
  Fredrikstad Festning (161)
  Fredrikstad Festning (162)
  Fredrikstad Festning (163)
  Fredrikstad Festning (164)
  Fredrikstad Festning (165)
  Fredrikstad Festning (166)
  Fredrikstad Festning (167)
  Fredrikstad Festning (168)
  Fredrikstad Festning (169)
  Fredrikstad Festning (170)
  Fredrikstad Festning (171)
  Fredrikstad Festning (172)
  Fredrikstad Festning (173)
  Fredrikstad Festning (174)
  Fredrikstad Festning (175)
  Fredrikstad Festning (176)
  Fredrikstad Festning (177)
  Fredrikstad Festning (178)
  Fredrikstad Festning (179)
  Fredrikstad Festning (180)
  Fredrikstad Festning (181)
  Fredrikstad Festning (182)
  Fredrikstad Festning (183)
  Fredrikstad Festning (184)
  Fredrikstad Festning (185)
  Fredrikstad Festning (186)
  Fredrikstad Festning (187)
  Fredrikstad Festning (188)
  Fredrikstad Festning (189)
  Fredrikstad Festning (190)
  Fredrikstad Festning (191)
  Fredrikstad Festning (192)
  Fredrikstad Festning (193)
  Fredrikstad Festning (194)
  Fredrikstad Festning (195)
  Fredrikstad Festning (196)
  Fredrikstad Festning (197)
  Fredrikstad Festning (198)
  Fredrikstad Festning (199)
  Fredrikstad Festning (200)
  Fredrikstad Festning (201)
  Fredrikstad Festning (202)
  Fredrikstad Festning (203)
  Fredrikstad Festning (204)
  Fredrikstad Festning (205)
  Fredrikstad Festning (206)
  Fredrikstad Festning (207)
  Fredrikstad Festning (208)
  Fredrikstad Festning (209)
  Fredrikstad Festning (210)
  Fredrikstad Festning (211)
  Fredrikstad Festning (212)
  Fredrikstad Festning (213)
  Fredrikstad Festning (214)
  Fredrikstad Festning (215)
  Fredrikstad Festning (216)
  Fredrikstad Festning (217)
  Fredrikstad Festning (218)
  Fredrikstad Festning (219)
  Fredrikstad Festning (220)
  Fredrikstad Festning (221)
  Fredrikstad Festning (222)
  Fredrikstad Festning (223)
  Fredrikstad Festning (224)
  Fredrikstad Festning (225)
  Fredrikstad Festning (226)
  Fredrikstad Festning (227)
  Fredrikstad Festning (228)
  Fredrikstad Festning (229)
  Fredrikstad Festning (230)
  Fredrikstad Festning (231)
  Fredrikstad Festning (232)
  Fredrikstad Festning (233)
  Fredrikstad Festning (234)
  Fredrikstad Festning (235)
  Fredrikstad Festning (236)
  Fredrikstad Festning (237)
  Fredrikstad Festning (238)
  Fredrikstad Festning (239)
  Fredrikstad Festning (240)
  Fredrikstad Festning (241)
  Fredrikstad Festning (242)
  Fredrikstad Festning (243)
  Fredrikstad Festning (244)
  Fredrikstad Festning (245)
  Fredrikstad Festning (246)
  Fredrikstad Festning (247)
  Fredrikstad Festning (248)
  Fredrikstad Festning (249)
  Fredrikstad Festning (250)
  Fredrikstad Festning (251)
  Fredrikstad Festning (252)
  Fredrikstad Festning (253)
  Fredrikstad Festning (254)
  Fredrikstad Festning (255)
  Fredrikstad Festning (256)
  Fredrikstad Festning (257)
  Fredrikstad Festning (258)
  Fredrikstad Festning (259)
  Fredrikstad Festning (260)
  Fredrikstad Festning (261)
  Fredrikstad Festning (262)
  Fredrikstad Festning (263)
  Fredrikstad Festning (264)
  Fredrikstad Festning (265)
  Fredrikstad Festning (266)
  Fredrikstad Festning (267)
  Fredrikstad Festning (268)
  Fredrikstad Festning (269)
  Fredrikstad Festning (270)
  Fredrikstad Festning (271)
  Fredrikstad Festning (272)
  Fredrikstad Festning (273)
  Fredrikstad Festning (274)
  Fredrikstad Festning (275)
  Fredrikstad Festning (276)
  Fredrikstad Festning (277)
  Fredrikstad Festning (278)