Høytorp fort

Høytorp fort var et festningsanlegg som var en del av Fossumstrøkets festning. Fortet ligger like nordøst for Mysen, i Eidsberg kommune, Østfold.

Fortet var det største anlegget i festningen, og det var sete for festningskommandoen. Det sto ferdig i 1915, og det var i kamp med tyske tropper i aprildagene 1940. Etter krigen var fortet bl.a. standkvarter for Transportregimentet og Heimevernet. Det ble nedlagt som militært anlegg i 2001, og hele området er i dag overtatt av Eidsberg kommune. Høytorp fort er av antikvariske myndigheter betegnet som et nasjonalt festningsverk på linje med Akershus festning i Oslo og Fredriksten i Halden.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Høytorp fort (1)
Høytorp fort (2)
Høytorp fort (3)
Høytorp fort (4)
Høytorp fort (5)
Høytorp fort (6)
Høytorp fort (7)
Høytorp fort (8)
Høytorp fort (9)
Høytorp fort (10)
Høytorp fort (11)
Høytorp fort (12)
Høytorp fort (13)
Høytorp fort (14)
Høytorp fort (15)
Høytorp fort (16)
Høytorp fort (17)
Høytorp fort (18)
Høytorp fort (19)
Høytorp fort (20)
Høytorp fort (21)
Høytorp fort (22)
Høytorp fort (23)
Høytorp fort (24)
Høytorp fort (25)
Høytorp fort (26)
Høytorp fort (27)
Høytorp fort (28)
Høytorp fort (29)
Høytorp fort (30)
Høytorp fort (31)
Høytorp fort (32)
Høytorp fort (33)
Høytorp fort (34)
Høytorp fort (35)
Høytorp fort (36)
Høytorp fort (37)
Høytorp fort (38)
Høytorp fort (39)
Høytorp fort (40)
Høytorp fort (41)
Høytorp fort (42)
Høytorp fort (43)
Høytorp fort (44)
Høytorp fort (45)
Høytorp fort (46)
Høytorp fort (47)
Høytorp fort (48)
Høytorp fort (49)
Høytorp fort (50)
Høytorp fort (51)
Høytorp fort (52)
Høytorp fort (53)
Høytorp fort (54)
Høytorp fort (55)
Høytorp fort (56)
Høytorp fort (57)
Høytorp fort (58)
Høytorp fort (59)
Høytorp fort (60)
Høytorp fort (61)
Høytorp fort (62)
Høytorp fort (63)
Høytorp fort (64)
Høytorp fort (65)
Høytorp fort (66)
Høytorp fort (67)
Høytorp fort (68)
Høytorp fort (69)
Høytorp fort (70)
Høytorp fort (71)
Høytorp fort (72)
Høytorp fort (73)
Høytorp fort (74)
Høytorp fort (75)
Høytorp fort (76)
Høytorp fort (77)
Høytorp fort (78)
Høytorp fort (79)
Høytorp fort (80)
Høytorp fort (81)
Høytorp fort (82)
Høytorp fort (83)
Høytorp fort (84)
Høytorp fort (85)
 • Høytorp fort (1)
 • Høytorp fort (2)
 • Høytorp fort (3)
 • Høytorp fort (4)
 • Høytorp fort (5)
 • Høytorp fort (6)
 • Høytorp fort (7)
 • Høytorp fort (8)
 • Høytorp fort (9)
 • Høytorp fort (10)
 • Høytorp fort (11)
 • Høytorp fort (12)
 • Høytorp fort (13)
 • Høytorp fort (14)
 • Høytorp fort (15)
 • Høytorp fort (16)
 • Høytorp fort (17)
 • Høytorp fort (18)
 • Høytorp fort (19)
 • Høytorp fort (20)
 • Høytorp fort (21)
 • Høytorp fort (22)
 • Høytorp fort (23)
 • Høytorp fort (24)
 • Høytorp fort (25)
 • Høytorp fort (26)
 • Høytorp fort (27)
 • Høytorp fort (28)
 • Høytorp fort (29)
 • Høytorp fort (30)
 • Høytorp fort (31)
 • Høytorp fort (32)
 • Høytorp fort (33)
 • Høytorp fort (34)
 • Høytorp fort (35)
 • Høytorp fort (36)
 • Høytorp fort (37)
 • Høytorp fort (38)
 • Høytorp fort (39)
 • Høytorp fort (40)
 • Høytorp fort (41)
 • Høytorp fort (42)
 • Høytorp fort (43)
 • Høytorp fort (44)
 • Høytorp fort (45)
 • Høytorp fort (46)
 • Høytorp fort (47)
 • Høytorp fort (48)
 • Høytorp fort (49)
 • Høytorp fort (50)
 • Høytorp fort (51)
 • Høytorp fort (52)
 • Høytorp fort (53)
 • Høytorp fort (54)
 • Høytorp fort (55)
 • Høytorp fort (56)
 • Høytorp fort (57)
 • Høytorp fort (58)
 • Høytorp fort (59)
 • Høytorp fort (60)
 • Høytorp fort (61)
 • Høytorp fort (62)
 • Høytorp fort (63)
 • Høytorp fort (64)
 • Høytorp fort (65)
 • Høytorp fort (66)
 • Høytorp fort (67)
 • Høytorp fort (68)
 • Høytorp fort (69)
 • Høytorp fort (70)
 • Høytorp fort (71)
 • Høytorp fort (72)
 • Høytorp fort (73)
 • Høytorp fort (74)
 • Høytorp fort (75)
 • Høytorp fort (76)
 • Høytorp fort (77)
 • Høytorp fort (78)
 • Høytorp fort (79)
 • Høytorp fort (80)
 • Høytorp fort (81)
 • Høytorp fort (82)
 • Høytorp fort (83)
 • Høytorp fort (84)
 • Høytorp fort (85)
 • Read more...

  Basmo

  Basmo Festning.

  På slutten av 1600-tallet begynte man å bygge en rekke festninger ved de viktigste veiene fra Sverige. Det var de såkalte «Oplandske,. festningene: Basmo festning, Blaker skanse, Skognes skanse og Christiansfjeld ved Elverum. Datidens viktigste vei mellom Stockholm og Christiania passerte Basmo. Den ligger på en bratt kolle i lavlendet mellom Rødenessjøen og Hemnessjøen. Det var den kjente festningsbygger og byplanlegger generalmajor Cicignon som planla byggingen av Basmo. 1 1683 stod det første store byggverket klart, et 18 m høyt tårn med fern etasjer. Byggarbeidene fortsatte gjennom årtier. I alt ble det bygget ca. 40 hus på og nedenfor festningen. Normalt var det plass til 100 mann oppe på festningen og 140 mann i brakkene nedenfor. I krisetider kunne det være langt flere. 1 1717, under krigen med Karl XII, var det til sammen 1350 mann ved Basmo. Festningen var bestykket med 24 kanoner på det meste.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Basmo festning (1)
  Basmo festning (2)
  Basmo festning (3)
  Basmo festning (4)
  Basmo festning (5)
  Basmo festning (6)
  Basmo festning (7)
  Basmo festning (8)
  Basmo festning (9)
  Basmo festning (10)
  Basmo festning (11)
  Basmo festning (12)
  Basmo festning (13)
  Basmo festning (14)
  Basmo festning (15)
  Basmo festning (16)
  Basmo festning (17)
  Basmo festning (18)
  Basmo festning (19)
  Basmo festning (20)
  Basmo festning (21)
  Basmo festning (22)
  Basmo festning (23)
  Basmo festning (24)
  Basmo festning (25)
  Basmo festning (26)
  Basmo festning (27)
  Basmo festning (28)
  Basmo festning (29)
  Basmo festning (30)
  Basmo festning (31)
  Basmo festning (32)
  Basmo festning (33)
  Basmo festning (34)
  Basmo festning (35)
  Basmo festning (36)
  Basmo festning (37)
  Basmo festning (38)
  Basmo festning (39)
  Basmo festning (40)
  Basmo festning (41)
  Basmo festning (42)
  Basmo festning (43)
  Basmo festning (44)
  Basmo festning (45)
  Basmo festning (46)
  Basmo festning (47)
  Basmo festning (48)
 • Basmo festning (1)
 • Basmo festning (2)
 • Basmo festning (3)
 • Basmo festning (4)
 • Basmo festning (5)
 • Basmo festning (6)
 • Basmo festning (7)
 • Basmo festning (8)
 • Basmo festning (9)
 • Basmo festning (10)
 • Basmo festning (11)
 • Basmo festning (12)
 • Basmo festning (13)
 • Basmo festning (14)
 • Basmo festning (15)
 • Basmo festning (16)
 • Basmo festning (17)
 • Basmo festning (18)
 • Basmo festning (19)
 • Basmo festning (20)
 • Basmo festning (21)
 • Basmo festning (22)
 • Basmo festning (23)
 • Basmo festning (24)
 • Basmo festning (25)
 • Basmo festning (26)
 • Basmo festning (27)
 • Basmo festning (28)
 • Basmo festning (29)
 • Basmo festning (30)
 • Basmo festning (31)
 • Basmo festning (32)
 • Basmo festning (33)
 • Basmo festning (34)
 • Basmo festning (35)
 • Basmo festning (36)
 • Basmo festning (37)
 • Basmo festning (38)
 • Basmo festning (39)
 • Basmo festning (40)
 • Basmo festning (41)
 • Basmo festning (42)
 • Basmo festning (43)
 • Basmo festning (44)
 • Basmo festning (45)
 • Basmo festning (46)
 • Basmo festning (47)
 • Basmo festning (48)
 • Read more...

  Fredrikstad

  Gamlebyen i Fredrikstad er en reise tilbake i tid. Garnisonsbyen er enestående i sitt slag i Norge.

  Her kan du oppleve marked og kultur. Fredrikstad Festning var hærens viktigste forsyningsbase og oppsetningssted i Sør-Norge. Festningen er oppført på 1600-1700 tallet og bygget etter nederlandsk modell. Festningen har brede vannfylte vollgraver og dype jordvoller. Mot land står tre hele og to halve bastioner. Festningen ble angrepet i august 1814 av Karl Johan Bernadotte. På dette tidspunktet var bemanningen liten og festningen i dårlig stand. Etter en kortere tid med bombardement overga festningen seg. Festningen ble nedlagt i 1903, men Gamlebyen fortsatte som garnisonssted. I 2002 ble garnisonsstedet også lagt ned. Etter nedleggelsen er alle de militære bygningene brukt til sivile formål. Gamlebyen i Fredrikstad bærer preg av sin historiske bakgrunn. Det er med god grunn at byen har status som Nordens best bevarte festningsby.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Fredrikstad Festning (1)
  Fredrikstad Festning (2)
  Fredrikstad Festning (3)
  Fredrikstad Festning (4)
  Fredrikstad Festning (5)
  Fredrikstad Festning (6)
  Fredrikstad Festning (7)
  Fredrikstad Festning (8)
  Fredrikstad Festning (9)
  Fredrikstad Festning (10)
  Fredrikstad Festning (11)
  Fredrikstad Festning (12)
  Fredrikstad Festning (13)
  Fredrikstad Festning (14)
  Fredrikstad Festning (15)
  Fredrikstad Festning (16)
  Fredrikstad Festning (17)
  Fredrikstad Festning (18)
  Fredrikstad Festning (19)
  Fredrikstad Festning (20)
  Fredrikstad Festning (21)
  Fredrikstad Festning (22)
  Fredrikstad Festning (23)
  Fredrikstad Festning (24)
  Fredrikstad Festning (25)
  Fredrikstad Festning (26)
  Fredrikstad Festning (27)
  Fredrikstad Festning (28)
  Fredrikstad Festning (29)
  Fredrikstad Festning (30)
  Fredrikstad Festning (31)
  Fredrikstad Festning (32)
  Fredrikstad Festning (33)
  Fredrikstad Festning (34)
  Fredrikstad Festning (35)
  Fredrikstad Festning (36)
  Fredrikstad Festning (37)
  Fredrikstad Festning (38)
  Fredrikstad Festning (39)
  Fredrikstad Festning (40)
  Fredrikstad Festning (41)
  Fredrikstad Festning (42)
  Fredrikstad Festning (43)
  Fredrikstad Festning (44)
  Fredrikstad Festning (45)
  Fredrikstad Festning (46)
  Fredrikstad Festning (47)
  Fredrikstad Festning (48)
  Fredrikstad Festning (49)
  Fredrikstad Festning (50)
  Fredrikstad Festning (51)
  Fredrikstad Festning (52)
  Fredrikstad Festning (53)
  Fredrikstad Festning (54)
  Fredrikstad Festning (55)
  Fredrikstad Festning (56)
  Fredrikstad Festning (57)
  Fredrikstad Festning (58)
  Fredrikstad Festning (59)
  Fredrikstad Festning (60)
  Fredrikstad Festning (61)
  Fredrikstad Festning (62)
  Fredrikstad Festning (63)
  Fredrikstad Festning (64)
  Fredrikstad Festning (65)
  Fredrikstad Festning (66)
  Fredrikstad Festning (67)
  Fredrikstad Festning (68)
  Fredrikstad Festning (69)
  Fredrikstad Festning (70)
  Fredrikstad Festning (71)
  Fredrikstad Festning (72)
  Fredrikstad Festning (73)
  Fredrikstad Festning (74)
  Fredrikstad Festning (75)
  Fredrikstad Festning (76)
  Fredrikstad Festning (77)
  Fredrikstad Festning (78)
  Fredrikstad Festning (79)
  Fredrikstad Festning (80)
  Fredrikstad Festning (81)
  Fredrikstad Festning (82)
  Fredrikstad Festning (83)
  Fredrikstad Festning (84)
  Fredrikstad Festning (85)
  Fredrikstad Festning (86)
  Fredrikstad Festning (87)
  Fredrikstad Festning (88)
  Fredrikstad Festning (89)
  Fredrikstad Festning (90)
  Fredrikstad Festning (91)
  Fredrikstad Festning (92)
  Fredrikstad Festning (93)
  Fredrikstad Festning (94)
  Fredrikstad Festning (95)
  Fredrikstad Festning (96)
  Fredrikstad Festning (97)
  Fredrikstad Festning (98)
  Fredrikstad Festning (99)
  Fredrikstad Festning (100)
  Fredrikstad Festning (101)
  Fredrikstad Festning (102)
  Fredrikstad Festning (103)
  Fredrikstad Festning (104)
  Fredrikstad Festning (105)
  Fredrikstad Festning (106)
  Fredrikstad Festning (107)
  Fredrikstad Festning (108)
  Fredrikstad Festning (109)
  Fredrikstad Festning (110)
  Fredrikstad Festning (111)
  Fredrikstad Festning (112)
  Fredrikstad Festning (113)
  Fredrikstad Festning (114)
  Fredrikstad Festning (115)
  Fredrikstad Festning (116)
  Fredrikstad Festning (117)
  Fredrikstad Festning (118)
  Fredrikstad Festning (119)
  Fredrikstad Festning (120)
  Fredrikstad Festning (121)
  Fredrikstad Festning (122)
  Fredrikstad Festning (123)
  Fredrikstad Festning (124)
  Fredrikstad Festning (125)
  Fredrikstad Festning (126)
  Fredrikstad Festning (127)
  Fredrikstad Festning (128)
  Fredrikstad Festning (129)
  Fredrikstad Festning (130)
  Fredrikstad Festning (131)
  Fredrikstad Festning (132)
  Fredrikstad Festning (133)
  Fredrikstad Festning (134)
  Fredrikstad Festning (135)
  Fredrikstad Festning (136)
  Fredrikstad Festning (137)
  Fredrikstad Festning (138)
  Fredrikstad Festning (139)
  Fredrikstad Festning (140)
  Fredrikstad Festning (141)
  Fredrikstad Festning (142)
  Fredrikstad Festning (143)
  Fredrikstad Festning (144)
  Fredrikstad Festning (145)
  Fredrikstad Festning (146)
  Fredrikstad Festning (147)
  Fredrikstad Festning (148)
  Fredrikstad Festning (149)
  Fredrikstad Festning (150)
  Fredrikstad Festning (151)
  Fredrikstad Festning (152)
  Fredrikstad Festning (153)
  Fredrikstad Festning (154)
  Fredrikstad Festning (155)
  Fredrikstad Festning (156)
  Fredrikstad Festning (157)
  Fredrikstad Festning (158)
  Fredrikstad Festning (159)
  Fredrikstad Festning (160)
  Fredrikstad Festning (161)
  Fredrikstad Festning (162)
  Fredrikstad Festning (163)
  Fredrikstad Festning (164)
  Fredrikstad Festning (165)
  Fredrikstad Festning (166)
  Fredrikstad Festning (167)
  Fredrikstad Festning (168)
  Fredrikstad Festning (169)
  Fredrikstad Festning (170)
  Fredrikstad Festning (171)
  Fredrikstad Festning (172)
  Fredrikstad Festning (173)
  Fredrikstad Festning (174)
  Fredrikstad Festning (175)
  Fredrikstad Festning (176)
  Fredrikstad Festning (177)
  Fredrikstad Festning (178)
  Fredrikstad Festning (179)
  Fredrikstad Festning (180)
  Fredrikstad Festning (181)
  Fredrikstad Festning (182)
  Fredrikstad Festning (183)
  Fredrikstad Festning (184)
  Fredrikstad Festning (185)
  Fredrikstad Festning (186)
  Fredrikstad Festning (187)
  Fredrikstad Festning (188)
  Fredrikstad Festning (189)
  Fredrikstad Festning (190)
  Fredrikstad Festning (191)
  Fredrikstad Festning (192)
  Fredrikstad Festning (193)
  Fredrikstad Festning (194)
  Fredrikstad Festning (195)
  Fredrikstad Festning (196)
  Fredrikstad Festning (197)
  Fredrikstad Festning (198)
  Fredrikstad Festning (199)
  Fredrikstad Festning (200)
  Fredrikstad Festning (201)
  Fredrikstad Festning (202)
  Fredrikstad Festning (203)
  Fredrikstad Festning (204)
  Fredrikstad Festning (205)
  Fredrikstad Festning (206)
  Fredrikstad Festning (207)
  Fredrikstad Festning (208)
  Fredrikstad Festning (209)
  Fredrikstad Festning (210)
  Fredrikstad Festning (211)
  Fredrikstad Festning (212)
  Fredrikstad Festning (213)
  Fredrikstad Festning (214)
  Fredrikstad Festning (215)
  Fredrikstad Festning (216)
  Fredrikstad Festning (217)
  Fredrikstad Festning (218)
  Fredrikstad Festning (219)
  Fredrikstad Festning (220)
  Fredrikstad Festning (221)
  Fredrikstad Festning (222)
  Fredrikstad Festning (223)
  Fredrikstad Festning (224)
  Fredrikstad Festning (225)
  Fredrikstad Festning (226)
  Fredrikstad Festning (227)
  Fredrikstad Festning (228)
  Fredrikstad Festning (229)
  Fredrikstad Festning (230)
  Fredrikstad Festning (231)
  Fredrikstad Festning (232)
  Fredrikstad Festning (233)
  Fredrikstad Festning (234)
  Fredrikstad Festning (235)
  Fredrikstad Festning (236)
  Fredrikstad Festning (237)
  Fredrikstad Festning (238)
  Fredrikstad Festning (239)
  Fredrikstad Festning (240)
  Fredrikstad Festning (241)
  Fredrikstad Festning (242)
  Fredrikstad Festning (243)
  Fredrikstad Festning (244)
  Fredrikstad Festning (245)
  Fredrikstad Festning (246)
  Fredrikstad Festning (247)
  Fredrikstad Festning (248)
  Fredrikstad Festning (249)
  Fredrikstad Festning (250)
  Fredrikstad Festning (251)
  Fredrikstad Festning (252)
  Fredrikstad Festning (253)
  Fredrikstad Festning (254)
  Fredrikstad Festning (255)
  Fredrikstad Festning (256)
  Fredrikstad Festning (257)
  Fredrikstad Festning (258)
  Fredrikstad Festning (259)
  Fredrikstad Festning (260)
  Fredrikstad Festning (261)
  Fredrikstad Festning (262)
  Fredrikstad Festning (263)
  Fredrikstad Festning (264)
  Fredrikstad Festning (265)
  Fredrikstad Festning (266)
  Fredrikstad Festning (267)
  Fredrikstad Festning (268)
  Fredrikstad Festning (269)
  Fredrikstad Festning (270)
  Fredrikstad Festning (271)
  Fredrikstad Festning (272)
  Fredrikstad Festning (273)
  Fredrikstad Festning (274)
  Fredrikstad Festning (275)
  Fredrikstad Festning (276)
  Fredrikstad Festning (277)
  Fredrikstad Festning (278)
 • Fredrikstad Festning (1)
 • Fredrikstad Festning (2)
 • Fredrikstad Festning (3)
 • Fredrikstad Festning (4)
 • Fredrikstad Festning (5)
 • Fredrikstad Festning (6)
 • Fredrikstad Festning (7)
 • Fredrikstad Festning (8)
 • Fredrikstad Festning (9)
 • Fredrikstad Festning (10)
 • Fredrikstad Festning (11)
 • Fredrikstad Festning (12)
 • Fredrikstad Festning (13)
 • Fredrikstad Festning (14)
 • Fredrikstad Festning (15)
 • Fredrikstad Festning (16)
 • Fredrikstad Festning (17)
 • Fredrikstad Festning (18)
 • Fredrikstad Festning (19)
 • Fredrikstad Festning (20)
 • Fredrikstad Festning (21)
 • Fredrikstad Festning (22)
 • Fredrikstad Festning (23)
 • Fredrikstad Festning (24)
 • Fredrikstad Festning (25)
 • Fredrikstad Festning (26)
 • Fredrikstad Festning (27)
 • Fredrikstad Festning (28)
 • Fredrikstad Festning (29)
 • Fredrikstad Festning (30)
 • Fredrikstad Festning (31)
 • Fredrikstad Festning (32)
 • Fredrikstad Festning (33)
 • Fredrikstad Festning (34)
 • Fredrikstad Festning (35)
 • Fredrikstad Festning (36)
 • Fredrikstad Festning (37)
 • Fredrikstad Festning (38)
 • Fredrikstad Festning (39)
 • Fredrikstad Festning (40)
 • Fredrikstad Festning (41)
 • Fredrikstad Festning (42)
 • Fredrikstad Festning (43)
 • Fredrikstad Festning (44)
 • Fredrikstad Festning (45)
 • Fredrikstad Festning (46)
 • Fredrikstad Festning (47)
 • Fredrikstad Festning (48)
 • Fredrikstad Festning (49)
 • Fredrikstad Festning (50)
 • Fredrikstad Festning (51)
 • Fredrikstad Festning (52)
 • Fredrikstad Festning (53)
 • Fredrikstad Festning (54)
 • Fredrikstad Festning (55)
 • Fredrikstad Festning (56)
 • Fredrikstad Festning (57)
 • Fredrikstad Festning (58)
 • Fredrikstad Festning (59)
 • Fredrikstad Festning (60)
 • Fredrikstad Festning (61)
 • Fredrikstad Festning (62)
 • Fredrikstad Festning (63)
 • Fredrikstad Festning (64)
 • Fredrikstad Festning (65)
 • Fredrikstad Festning (66)
 • Fredrikstad Festning (67)
 • Fredrikstad Festning (68)
 • Fredrikstad Festning (69)
 • Fredrikstad Festning (70)
 • Fredrikstad Festning (71)
 • Fredrikstad Festning (72)
 • Fredrikstad Festning (73)
 • Fredrikstad Festning (74)
 • Fredrikstad Festning (75)
 • Fredrikstad Festning (76)
 • Fredrikstad Festning (77)
 • Fredrikstad Festning (78)
 • Fredrikstad Festning (79)
 • Fredrikstad Festning (80)
 • Fredrikstad Festning (81)
 • Fredrikstad Festning (82)
 • Fredrikstad Festning (83)
 • Fredrikstad Festning (84)
 • Fredrikstad Festning (85)
 • Fredrikstad Festning (86)
 • Fredrikstad Festning (87)
 • Fredrikstad Festning (88)
 • Fredrikstad Festning (89)
 • Fredrikstad Festning (90)
 • Fredrikstad Festning (91)
 • Fredrikstad Festning (92)
 • Fredrikstad Festning (93)
 • Fredrikstad Festning (94)
 • Fredrikstad Festning (95)
 • Fredrikstad Festning (96)
 • Fredrikstad Festning (97)
 • Fredrikstad Festning (98)
 • Fredrikstad Festning (99)
 • Fredrikstad Festning (100)
 • Fredrikstad Festning (101)
 • Fredrikstad Festning (102)
 • Fredrikstad Festning (103)
 • Fredrikstad Festning (104)
 • Fredrikstad Festning (105)
 • Fredrikstad Festning (106)
 • Fredrikstad Festning (107)
 • Fredrikstad Festning (108)
 • Fredrikstad Festning (109)
 • Fredrikstad Festning (110)
 • Fredrikstad Festning (111)
 • Fredrikstad Festning (112)
 • Fredrikstad Festning (113)
 • Fredrikstad Festning (114)
 • Fredrikstad Festning (115)
 • Fredrikstad Festning (116)
 • Fredrikstad Festning (117)
 • Fredrikstad Festning (118)
 • Fredrikstad Festning (119)
 • Fredrikstad Festning (120)
 • Fredrikstad Festning (121)
 • Fredrikstad Festning (122)
 • Fredrikstad Festning (123)
 • Fredrikstad Festning (124)
 • Fredrikstad Festning (125)
 • Fredrikstad Festning (126)
 • Fredrikstad Festning (127)
 • Fredrikstad Festning (128)
 • Fredrikstad Festning (129)
 • Fredrikstad Festning (130)
 • Fredrikstad Festning (131)
 • Fredrikstad Festning (132)
 • Fredrikstad Festning (133)
 • Fredrikstad Festning (134)
 • Fredrikstad Festning (135)
 • Fredrikstad Festning (136)
 • Fredrikstad Festning (137)
 • Fredrikstad Festning (138)
 • Fredrikstad Festning (139)
 • Fredrikstad Festning (140)
 • Fredrikstad Festning (141)
 • Fredrikstad Festning (142)
 • Fredrikstad Festning (143)
 • Fredrikstad Festning (144)
 • Fredrikstad Festning (145)
 • Fredrikstad Festning (146)
 • Fredrikstad Festning (147)
 • Fredrikstad Festning (148)
 • Fredrikstad Festning (149)
 • Fredrikstad Festning (150)
 • Fredrikstad Festning (151)
 • Fredrikstad Festning (152)
 • Fredrikstad Festning (153)
 • Fredrikstad Festning (154)
 • Fredrikstad Festning (155)
 • Fredrikstad Festning (156)
 • Fredrikstad Festning (157)
 • Fredrikstad Festning (158)
 • Fredrikstad Festning (159)
 • Fredrikstad Festning (160)
 • Fredrikstad Festning (161)
 • Fredrikstad Festning (162)
 • Fredrikstad Festning (163)
 • Fredrikstad Festning (164)
 • Fredrikstad Festning (165)
 • Fredrikstad Festning (166)
 • Fredrikstad Festning (167)
 • Fredrikstad Festning (168)
 • Fredrikstad Festning (169)
 • Fredrikstad Festning (170)
 • Fredrikstad Festning (171)
 • Fredrikstad Festning (172)
 • Fredrikstad Festning (173)
 • Fredrikstad Festning (174)
 • Fredrikstad Festning (175)
 • Fredrikstad Festning (176)
 • Fredrikstad Festning (177)
 • Fredrikstad Festning (178)
 • Fredrikstad Festning (179)
 • Fredrikstad Festning (180)
 • Fredrikstad Festning (181)
 • Fredrikstad Festning (182)
 • Fredrikstad Festning (183)
 • Fredrikstad Festning (184)
 • Fredrikstad Festning (185)
 • Fredrikstad Festning (186)
 • Fredrikstad Festning (187)
 • Fredrikstad Festning (188)
 • Fredrikstad Festning (189)
 • Fredrikstad Festning (190)
 • Fredrikstad Festning (191)
 • Fredrikstad Festning (192)
 • Fredrikstad Festning (193)
 • Fredrikstad Festning (194)
 • Fredrikstad Festning (195)
 • Fredrikstad Festning (196)
 • Fredrikstad Festning (197)
 • Fredrikstad Festning (198)
 • Fredrikstad Festning (199)
 • Fredrikstad Festning (200)
 • Fredrikstad Festning (201)
 • Fredrikstad Festning (202)
 • Fredrikstad Festning (203)
 • Fredrikstad Festning (204)
 • Fredrikstad Festning (205)
 • Fredrikstad Festning (206)
 • Fredrikstad Festning (207)
 • Fredrikstad Festning (208)
 • Fredrikstad Festning (209)
 • Fredrikstad Festning (210)
 • Fredrikstad Festning (211)
 • Fredrikstad Festning (212)
 • Fredrikstad Festning (213)
 • Fredrikstad Festning (214)
 • Fredrikstad Festning (215)
 • Fredrikstad Festning (216)
 • Fredrikstad Festning (217)
 • Fredrikstad Festning (218)
 • Fredrikstad Festning (219)
 • Fredrikstad Festning (220)
 • Fredrikstad Festning (221)
 • Fredrikstad Festning (222)
 • Fredrikstad Festning (223)
 • Fredrikstad Festning (224)
 • Fredrikstad Festning (225)
 • Fredrikstad Festning (226)
 • Fredrikstad Festning (227)
 • Fredrikstad Festning (228)
 • Fredrikstad Festning (229)
 • Fredrikstad Festning (230)
 • Fredrikstad Festning (231)
 • Fredrikstad Festning (232)
 • Fredrikstad Festning (233)
 • Fredrikstad Festning (234)
 • Fredrikstad Festning (235)
 • Fredrikstad Festning (236)
 • Fredrikstad Festning (237)
 • Fredrikstad Festning (238)
 • Fredrikstad Festning (239)
 • Fredrikstad Festning (240)
 • Fredrikstad Festning (241)
 • Fredrikstad Festning (242)
 • Fredrikstad Festning (243)
 • Fredrikstad Festning (244)
 • Fredrikstad Festning (245)
 • Fredrikstad Festning (246)
 • Fredrikstad Festning (247)
 • Fredrikstad Festning (248)
 • Fredrikstad Festning (249)
 • Fredrikstad Festning (250)
 • Fredrikstad Festning (251)
 • Fredrikstad Festning (252)
 • Fredrikstad Festning (253)
 • Fredrikstad Festning (254)
 • Fredrikstad Festning (255)
 • Fredrikstad Festning (256)
 • Fredrikstad Festning (257)
 • Fredrikstad Festning (258)
 • Fredrikstad Festning (259)
 • Fredrikstad Festning (260)
 • Fredrikstad Festning (261)
 • Fredrikstad Festning (262)
 • Fredrikstad Festning (263)
 • Fredrikstad Festning (264)
 • Fredrikstad Festning (265)
 • Fredrikstad Festning (266)
 • Fredrikstad Festning (267)
 • Fredrikstad Festning (268)
 • Fredrikstad Festning (269)
 • Fredrikstad Festning (270)
 • Fredrikstad Festning (271)
 • Fredrikstad Festning (272)
 • Fredrikstad Festning (273)
 • Fredrikstad Festning (274)
 • Fredrikstad Festning (275)
 • Fredrikstad Festning (276)
 • Fredrikstad Festning (277)
 • Fredrikstad Festning (278)
 • Kongsten festning er en del av Fredrikstad festning.

  Festningen ble oppført i årene 1682-1685 etter planer av generalmajor Johan Caspar de Cicignon. Festningen ligger på klippen Galgeberget, 500 meter øst for Gamlebyen. Fortet ble bygget etter det italienske befestningssystem, omgitt av høye murer med hornverk, redanger, kurtiner og tenaljeverk. Festningen ble oppført fordi militærstrateger fryktet at fiendtlige styrker kunne plassere artilleri her. For å sikre at dette ikke kunne skje lot Cicignon en foreløpig skanse av jord og tømmer bygge så tidlig som 1677. Festningen inneholder blant annet proviantmagasin, brønnhus, redang med kasematter og kommandantbolig. Cicignon planla et komplett festningsanlegg i miniatyr på Kongsten. Alle befestningselementene skulle være godt tilpasset den lille klippen. Det eneste som ikke ble oppført, men som var planlagt, var et sentralt kanontårn, en donjon. Kommandantboligen ble først oppført i tømmer. Dagens murbygning er fra 1734. Fra kjelleren er det nedgang til et underjordisk rom som har vært brukt som kruttkammer. Det var også tidligere en fluktvei via hornverket.  Proviantmagasinet sto ferdig i 1699. Bygningen består av to hvelvede rom. Tidligere var rommene inndelt i to etasjer med tømmergulv. Her oppbevarte man proviant for festningen, mens krutt ble oppbevart i kjelleren. Proviantmagasinet ble også benyttet som matsal og oppholdsrom for soldatene. Brønnhuset sto ferdig i 1692 og er oppført i gråstein med en murt hvelving. Opprinnelig var det ti underjordiske rom som var knyttet sammen med ganger på Kongsten fort. Bare fire av disse rommene eksisterer i dag. De opprinnelige oppholdsrommene i hornverket hadde tak av tømmer.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Kongsten Festning (1)
  Kongsten Festning (2)
  Kongsten Festning (3)
  Kongsten Festning (4)
  Kongsten Festning (5)
  Kongsten Festning (6)
  Kongsten Festning (7)
  Kongsten Festning (8)
  Kongsten Festning (9)
  Kongsten Festning (10)
  Kongsten Festning (11)
  Kongsten Festning (12)
  Kongsten Festning (13)
  Kongsten Festning (14)
  Kongsten Festning (15)
  Kongsten Festning (16)
  Kongsten Festning (17)
  Kongsten Festning (18)
  Kongsten Festning (19)
  Kongsten Festning (20)
  Kongsten Festning (21)
  Kongsten Festning (22)
  Kongsten Festning (23)
  Kongsten Festning (24)
  Kongsten Festning (25)
  Kongsten Festning (26)
  Kongsten Festning (27)
  Kongsten Festning (28)
  Kongsten Festning (29)
  Kongsten Festning (30)
  Kongsten Festning (31)
  Kongsten Festning (32)
  Kongsten Festning (33)
  Kongsten Festning (34)
  Kongsten Festning (35)
  Kongsten Festning (36)
  Kongsten Festning (37)
  Kongsten Festning (38)
  Kongsten Festning (39)
  Kongsten Festning (40)
  Kongsten Festning (41)
  Kongsten Festning (42)
  Kongsten Festning (43)
  Kongsten Festning (44)
  Kongsten Festning (45)
  Kongsten Festning (46)
  Kongsten Festning (47)
  Kongsten Festning (48)
  Kongsten Festning (49)
  Kongsten Festning (50)
  Kongsten Festning (51)
  Kongsten Festning (52)
  Kongsten Festning (53)
  Kongsten Festning (54)
  Kongsten Festning (55)
  Kongsten Festning (56)
  Kongsten Festning (57)
  Kongsten Festning (58)
  Kongsten Festning (59)
  Kongsten Festning (60)
  Kongsten Festning (61)
  Kongsten Festning (62)
  Kongsten Festning (63)
  Kongsten Festning (64)
  Kongsten Festning (65)
  Kongsten Festning (66)
  Kongsten Festning (67)
  Kongsten Festning (68)
  Kongsten Festning (69)
  Kongsten Festning (70)
  Kongsten Festning (71)
  Kongsten Festning (72)
  Kongsten Festning (73)
  Kongsten Festning (74)
  Kongsten Festning (75)
  Kongsten Festning (76)
  Kongsten Festning (77)
  Kongsten Festning (78)
  Kongsten Festning (79)
  Kongsten Festning (80)
  Kongsten Festning (81)
  Kongsten Festning (82)
  Kongsten Festning (83)
  Kongsten Festning (84)
  Kongsten Festning (85)
  Kongsten Festning (86)
  Kongsten Festning (87)
  Kongsten Festning (88)
  Kongsten Festning (89)
  Kongsten Festning (90)
 • Kongsten Festning (1)
 • Kongsten Festning (2)
 • Kongsten Festning (3)
 • Kongsten Festning (4)
 • Kongsten Festning (5)
 • Kongsten Festning (6)
 • Kongsten Festning (7)
 • Kongsten Festning (8)
 • Kongsten Festning (9)
 • Kongsten Festning (10)
 • Kongsten Festning (11)
 • Kongsten Festning (12)
 • Kongsten Festning (13)
 • Kongsten Festning (14)
 • Kongsten Festning (15)
 • Kongsten Festning (16)
 • Kongsten Festning (17)
 • Kongsten Festning (18)
 • Kongsten Festning (19)
 • Kongsten Festning (20)
 • Kongsten Festning (21)
 • Kongsten Festning (22)
 • Kongsten Festning (23)
 • Kongsten Festning (24)
 • Kongsten Festning (25)
 • Kongsten Festning (26)
 • Kongsten Festning (27)
 • Kongsten Festning (28)
 • Kongsten Festning (29)
 • Kongsten Festning (30)
 • Kongsten Festning (31)
 • Kongsten Festning (32)
 • Kongsten Festning (33)
 • Kongsten Festning (34)
 • Kongsten Festning (35)
 • Kongsten Festning (36)
 • Kongsten Festning (37)
 • Kongsten Festning (38)
 • Kongsten Festning (39)
 • Kongsten Festning (40)
 • Kongsten Festning (41)
 • Kongsten Festning (42)
 • Kongsten Festning (43)
 • Kongsten Festning (44)
 • Kongsten Festning (45)
 • Kongsten Festning (46)
 • Kongsten Festning (47)
 • Kongsten Festning (48)
 • Kongsten Festning (49)
 • Kongsten Festning (50)
 • Kongsten Festning (51)
 • Kongsten Festning (52)
 • Kongsten Festning (53)
 • Kongsten Festning (54)
 • Kongsten Festning (55)
 • Kongsten Festning (56)
 • Kongsten Festning (57)
 • Kongsten Festning (58)
 • Kongsten Festning (59)
 • Kongsten Festning (60)
 • Kongsten Festning (61)
 • Kongsten Festning (62)
 • Kongsten Festning (63)
 • Kongsten Festning (64)
 • Kongsten Festning (65)
 • Kongsten Festning (66)
 • Kongsten Festning (67)
 • Kongsten Festning (68)
 • Kongsten Festning (69)
 • Kongsten Festning (70)
 • Kongsten Festning (71)
 • Kongsten Festning (72)
 • Kongsten Festning (73)
 • Kongsten Festning (74)
 • Kongsten Festning (75)
 • Kongsten Festning (76)
 • Kongsten Festning (77)
 • Kongsten Festning (78)
 • Kongsten Festning (79)
 • Kongsten Festning (80)
 • Kongsten Festning (81)
 • Kongsten Festning (82)
 • Kongsten Festning (83)
 • Kongsten Festning (84)
 • Kongsten Festning (85)
 • Kongsten Festning (86)
 • Kongsten Festning (87)
 • Kongsten Festning (88)
 • Kongsten Festning (89)
 • Kongsten Festning (90)
 • Read more...

  Østfold

  Bilder fra Østfold 1940-1945

  De tyske styrkene som angrep Østfold reiste fra Oslo den 11. april 1940. Den tyske fortroppen kom fram til Fossum like etter kl. 07.00 den 12. april, og ble tatt under kraftig ild fra de norske styrkene. Den tyske besettelsen av søndre Østfold var på 1000 mann med to 10,5 cm felthaubitser. De rykket fram på hovedveien mot Moss og videre mot Fredrikstad og Sarpsborg. Den 12. april kl. 12.00 var de kommet fram til Solli og Hauge bru. Tyskerne gikk videre mot Fredrikstad, som ble besatt uten kamp kl. 22.00. Neste morgen rykket de videre over Rolvsøy mot Sarpsborg. Kl. 08.00 ble de observert fra Greåker fort. Da hadde tyskerne fått de to 10,5 cm haubitsene i stilling og begynte å ta fortet under ild. Kl. 11.00, besluttet kommandanten å overgi Greåker fort. Halden ble besatt den 13. april kl. 17.00. Natt til 14. april trakk de norske styrkene i Indre Østfold seg over grensen til Sverige. Østfold var nå falt i tyske hender.


  Høytorp for, Mysen 1940-1940

  Foto: Festningsverk.no

  Mysen 1940 (5970)
  Mysen 1940 (5971)
  Mysen 1940 (5972)
  Mysen 1940 (5973)
  Mysen 1940 (5974)
  Mysen 1940 (5975)
  Mysen 1940 (5976)
  Mysen 1940 (5977)
  Mysen 1940 (5978)
  Mysen 1940 (5979)
  Mysen 1940 (5980)
  Mysen 1940 (5981)
  Mysen 1940 (5982)
  Mysen 1940 (5983)
 • Mysen 1940 (5970)
 • Mysen 1940 (5971)
 • Mysen 1940 (5972)
 • Mysen 1940 (5973)
 • Mysen 1940 (5974)
 • Mysen 1940 (5975)
 • Mysen 1940 (5976)
 • Mysen 1940 (5977)
 • Mysen 1940 (5978)
 • Mysen 1940 (5979)
 • Mysen 1940 (5980)
 • Mysen 1940 (5981)
 • Mysen 1940 (5982)
 • Mysen 1940 (5983)
 • Foto: Festningsverk.no

  Fossum brua (2450)
  Fossum brua (2451)
  Fossum brua (2452)
  Høytorp fort (2429)
  Høytorp fort (2430)
  Høytorp fort (2431)
  Høytorp fort (2432)
  Høytorp fort (2433)
  Høytorp fort (2434)
  Høytorp fort (2435)
  Høytorp fort (2436)
  Høytorp fort (2437)
  Høytorp fort (2438)
  Høytorp fort (2439)
  Høytorp fort (2440)
  Høytorp fort (2441)
  Høytorp fort (2442)
  Høytorp fort (2443)
  Høytorp fort (2444)
  Høytorp fort (2445)
  Høytorp fort (2446)
  Høytorp fort (2447)
  Høytorp fort (2448)
  Høytorp fort (2449)
 • Fossum brua (2450)
 • Fossum brua (2451)
 • Fossum brua (2452)
 • Høytorp fort (2429)
 • Høytorp fort (2430)
 • Høytorp fort (2431)
 • Høytorp fort (2432)
 • Høytorp fort (2433)
 • Høytorp fort (2434)
 • Høytorp fort (2435)
 • Høytorp fort (2436)
 • Høytorp fort (2437)
 • Høytorp fort (2438)
 • Høytorp fort (2439)
 • Høytorp fort (2440)
 • Høytorp fort (2441)
 • Høytorp fort (2442)
 • Høytorp fort (2443)
 • Høytorp fort (2444)
 • Høytorp fort (2445)
 • Høytorp fort (2446)
 • Høytorp fort (2447)
 • Høytorp fort (2448)
 • Høytorp fort (2449)

 • Ørje og Rømskog 1940-1941

  Foto: Festningsverk.no

  Trosterrud-Rømskog (1605)
  Trosterrud-Rømskog (1606)
  Trosterrud-Rømskog (1607)
  Trosterrud-Rømskog (1608)
  Trosterrud-Rømskog (1609)
  Trosterrud-Rømskog (1610)
  Trosterrud-Rømskog (1611)
  Trosterrud-Rømskog (1612)
  Trosterrud-Rømskog (1613)
  Trosterrud-Rømskog (1614)
  Trosterrud-Rømskog (1615)
  Trosterrud-Rømskog (1616)
  Trosterrud-Rømskog (1617)
  Trosterrud-Rømskog (1618)
  Trosterrud-Rømskog (1619)
  Trosterrud-Rømskog (1620)
  Trosterrud-Rømskog (1621)
  Trosterrud-Rømskog (1622)
  Trosterrud-Rømskog (1623)
  Trosterrud-Rømskog (1624)
  Trosterrud-Rømskog (1625)
  Trosterrud-Rømskog (1626)
  Ørje (1540)
  Ørje (1541)
  Ørje (1542)
  Ørje (1543)
  Ørje (1544)
  Ørje (1545)
  Ørje (1546)
  Ørje (1547)
  Ørje (1548)
  Ørje (1549)
  Ørje (1550)
  Ørje (1551)
  Ørje (1552)
  Ørje (1553)
  Ørje (1554)
  Ørje (1555)
  Ørje (1556)
  Ørje (1557)
  Ørje (1558)
  Ørje (1559)
  Ørje (1560)
  Ørje (1561)
  Ørje (1562)
  Ørje (1563)
  Ørje (1564)
  Ørje (1565)
  Ørje (1566)
  Ørje (1567)
  Ørje (1568)
  Ørje (1569)
  Ørje (1570)
  Ørje (1571)
  Ørje (1572)
  Ørje (1573)
  Ørje (1574)
  Ørje (1575)
  Ørje (1576)
  Ørje (1577)
  Ørje (1578)
  Ørje (1579)
  Ørje (1580)
  Ørje (1581)
  Ørje (1582)
  Ørje (1583)
  Ørje (1584)
  Ørje (1585)
  Ørje (1586)
  Ørje (1587)
  Ørje (1588)
  Ørje (1589)
  Ørje (1590)
  Ørje (1591)
  Ørje (1592)
  Ørje (1593)
  Ørje (1594)
  Ørje (1595)
  Ørje (1596)
  Ørje (1597)
  Ørje (1598)
  Ørje (1599)
  Ørje (1600)
  Ørje (1601)
  Ørje (1602)
  Ørje (1603)
  Ørje (1604)
 • Trosterrud-Rømskog (1605)
 • Trosterrud-Rømskog (1606)
 • Trosterrud-Rømskog (1607)
 • Trosterrud-Rømskog (1608)
 • Trosterrud-Rømskog (1609)
 • Trosterrud-Rømskog (1610)
 • Trosterrud-Rømskog (1611)
 • Trosterrud-Rømskog (1612)
 • Trosterrud-Rømskog (1613)
 • Trosterrud-Rømskog (1614)
 • Trosterrud-Rømskog (1615)
 • Trosterrud-Rømskog (1616)
 • Trosterrud-Rømskog (1617)
 • Trosterrud-Rømskog (1618)
 • Trosterrud-Rømskog (1619)
 • Trosterrud-Rømskog (1620)
 • Trosterrud-Rømskog (1621)
 • Trosterrud-Rømskog (1622)
 • Trosterrud-Rømskog (1623)
 • Trosterrud-Rømskog (1624)
 • Trosterrud-Rømskog (1625)
 • Trosterrud-Rømskog (1626)
 • Ørje (1540)
 • Ørje (1541)
 • Ørje (1542)
 • Ørje (1543)
 • Ørje (1544)
 • Ørje (1545)
 • Ørje (1546)
 • Ørje (1547)
 • Ørje (1548)
 • Ørje (1549)
 • Ørje (1550)
 • Ørje (1551)
 • Ørje (1552)
 • Ørje (1553)
 • Ørje (1554)
 • Ørje (1555)
 • Ørje (1556)
 • Ørje (1557)
 • Ørje (1558)
 • Ørje (1559)
 • Ørje (1560)
 • Ørje (1561)
 • Ørje (1562)
 • Ørje (1563)
 • Ørje (1564)
 • Ørje (1565)
 • Ørje (1566)
 • Ørje (1567)
 • Ørje (1568)
 • Ørje (1569)
 • Ørje (1570)
 • Ørje (1571)
 • Ørje (1572)
 • Ørje (1573)
 • Ørje (1574)
 • Ørje (1575)
 • Ørje (1576)
 • Ørje (1577)
 • Ørje (1578)
 • Ørje (1579)
 • Ørje (1580)
 • Ørje (1581)
 • Ørje (1582)
 • Ørje (1583)
 • Ørje (1584)
 • Ørje (1585)
 • Ørje (1586)
 • Ørje (1587)
 • Ørje (1588)
 • Ørje (1589)
 • Ørje (1590)
 • Ørje (1591)
 • Ørje (1592)
 • Ørje (1593)
 • Ørje (1594)
 • Ørje (1595)
 • Ørje (1596)
 • Ørje (1597)
 • Ørje (1598)
 • Ørje (1599)
 • Ørje (1600)
 • Ørje (1601)
 • Ørje (1602)
 • Ørje (1603)
 • Ørje (1604)

 • Halden 1940-1945

  Se bilder fra Halden 1940-1945. Mange av bildene er tatt av en tysk mann som tjenestegjorde i en polititropp i Halden. De fleste av bildene er tatt i 1942, men noen unntak finnes. Alle bildene er fotografert av tyske soldater under okkupasjonstiden.

  Foto: Festningsverk.no

  Halden 1940-1945 (349)
  Halden 1940-1945 (350)
  Halden 1940-1945 (351)
  Halden 1940-1945 (352)
  Halden 1940-1945 (353)
  Halden 1940-1945 (354)
  Halden 1940-1945 (355)
  Halden 1940-1945 (356)
  Halden 1940-1945 (357)
  Halden 1940-1945 (358)
  Halden 1940-1945 (359)
  Halden 1940-1945 (360)
  Halden 1940-1945 (361)
  Halden 1940-1945 (362)
  Halden 1940-1945 (363)
  Halden 1940-1945 (364)
  Halden 1940-1945 (365)
  Halden 1940-1945 (366)
  Halden 1940-1945 (367)
  Halden 1940-1945 (368)
  Halden 1940-1945 (369)
  Halden 1940-1945 (370)
  Halden 1940-1945 (371)
  Halden 1940-1945 (372)
  Halden 1940-1945 (373)
  Halden 1940-1945 (374)
  Halden 1940-1945 (375)
  Halden 1940-1945 (376)
  Halden 1940-1945 (377)
  Halden 1940-1945 (378)
  Halden 1940-1945 (379)
  Halden 1940-1945 (380)
  Halden 1940-1945 (381)
  Halden 1940-1945 (382)
  Halden 1940-1945 (383)
  Halden 1940-1945 (384)
  Halden 1940-1945 (385)
  Halden 1940-1945 (386)
  Halden 1940-1945 (387)
  Halden 1940-1945 (388)
  Halden 1940-1945 (389)
 • Halden 1940-1945 (349)
 • Halden 1940-1945 (350)
 • Halden 1940-1945 (351)
 • Halden 1940-1945 (352)
 • Halden 1940-1945 (353)
 • Halden 1940-1945 (354)
 • Halden 1940-1945 (355)
 • Halden 1940-1945 (356)
 • Halden 1940-1945 (357)
 • Halden 1940-1945 (358)
 • Halden 1940-1945 (359)
 • Halden 1940-1945 (360)
 • Halden 1940-1945 (361)
 • Halden 1940-1945 (362)
 • Halden 1940-1945 (363)
 • Halden 1940-1945 (364)
 • Halden 1940-1945 (365)
 • Halden 1940-1945 (366)
 • Halden 1940-1945 (367)
 • Halden 1940-1945 (368)
 • Halden 1940-1945 (369)
 • Halden 1940-1945 (370)
 • Halden 1940-1945 (371)
 • Halden 1940-1945 (372)
 • Halden 1940-1945 (373)
 • Halden 1940-1945 (374)
 • Halden 1940-1945 (375)
 • Halden 1940-1945 (376)
 • Halden 1940-1945 (377)
 • Halden 1940-1945 (378)
 • Halden 1940-1945 (379)
 • Halden 1940-1945 (380)
 • Halden 1940-1945 (381)
 • Halden 1940-1945 (382)
 • Halden 1940-1945 (383)
 • Halden 1940-1945 (384)
 • Halden 1940-1945 (385)
 • Halden 1940-1945 (386)
 • Halden 1940-1945 (387)
 • Halden 1940-1945 (388)
 • Halden 1940-1945 (389)

 • Sarpsborg 1940-1941

  Vinteren 1940 lå et tysk kompani i trening til krig. De var stasjonert i bydelen Spandau i Berlin. Hverdagen besto av hard trening med tungt artilleri og angrep med lette våpen. I mai 1940 begynte reisen til den norske byen Sarpsborg. Oppdraget var å oppføre en tysk leier på Tune, for så å feste det tyske jerngrepet over den idylliske Østfoldbyen. De første bildene som vises øverst i fotogalleriet er fra tiden i Berlin og reisen til Norge. Lenger ned på siden finner du bilder fra Sarpsborg, 1940-1941.

  Foto: Festningsverk.no

  Sarpsborg 1940-1945 (249)
  Sarpsborg 1940-1945 (250)
  Sarpsborg 1940-1945 (251)
  Sarpsborg 1940-1945 (252)
  Sarpsborg 1940-1945 (253)