Se video fra Kanonbatteriene i Horten

Batteriene i Horten

Se film fra kanonbatteriene i Horten.

Øverst på denne siden ser du en film fra kanonbatteriene i Horten. Som det fremgår av filmen, er alle kanonbatteriene severdigheter som bør oppleves. De tre eldste batteriene ligger alle på Karljohansvern med gangavstand mellom.


Fem gamle kanonbatterier.

I Horten er det fem gamle kanonbatterier som er oppført for å forsvare Marinebasen på Karljohansvern. Tre av kanonbatteriene ble bygget i 1870 årene, og to ble bygget på starten av 1900-tallet. De eldste kanonbatteriene var konstruert for å angripe seilskuter og ble fort umoderne. I forbindelse med unionsoppløsningen ble det derfor oppført to moderne kanonbatterier. Under andre verdenskrig ble alle kanonbatteriene med unntak av Falkenstenbatteriet brukt av tyskerne til luftvern.

Foto. Stian Fosland, Festningsverk.no

Hortenstangen batteri1
Hortenstangen batteri2
Hortenstangen batteri3
Hortenstangen batteri4
Brårudåsen batteri15
Brårudåsen batteri12
Brårudåsen batteri11
Brårudåsen batteri13
Hortenstangen batteri5
Hortenstangen batteri6
Hortenstangen batteri10
Hortenstangen batteri14
Tivolibatteriet6
Tivolibatteriet1
Tivolibatteriet4
Tivolibatteriet9
Hortenstangen batteri13
Hortenstangen batteri7
Falkensten batteri1
Falkensten batteri12
Falkensten batteri13
Falkensten batteri14
Falkensten batteri3
Falkensten batteri8
 • Hortenstangen batteri1
 • Hortenstangen batteri2
 • Hortenstangen batteri3
 • Hortenstangen batteri4
 • Brårudåsen batteri15
 • Brårudåsen batteri12
 • Brårudåsen batteri11
 • Brårudåsen batteri13
 • Hortenstangen batteri5
 • Hortenstangen batteri6
 • Hortenstangen batteri10
 • Hortenstangen batteri14
 • Tivolibatteriet6
 • Tivolibatteriet1
 • Tivolibatteriet4
 • Tivolibatteriet9
 • Hortenstangen batteri13
 • Hortenstangen batteri7
 • Falkensten batteri1
 • Falkensten batteri12
 • Falkensten batteri13
 • Falkensten batteri14
 • Falkensten batteri3
 • Falkensten batteri8

 • Møringa batteri

  Foto Festningsverk.no, Stian Fosland

  Hortenstangen batteri5
  Hortenstangen batteri5

  Møringa batteriet er oppført i 1870-1874, med to standplasser, gevær galleri og krutt- kammer. Batteriet var opprinelig bestykket med 7 tommers Armstrong kanoner med Moncrieffs system. Kanonen veide hele 13 tonn, total vekt med forsvinnings- affutasjen var ca. 50 tonn. På femtitallet ble det anlagt en testbane for kanoner her. I den forbindelse ble åpningen ved den store porten laget. Det ble skutt "kalde" granater inn i batteriet. Arbeidet med å utbedre skader i murverk var derfor stor. Batteriet var sterkt truet av tilgroing av skog og tilvekster. Kun inngangene var synlig, resten var dekket av en tykk grønn vegg. Det flotte kanonbatteriet var i en bedrøvelig tilstand. Arbeidet med å utbedre skader i murverk var derfor stor og mer omfattende en først antatt. I dag fremstår batteriet som en fantastisk kulturskatt som må oppleves.


  Hortenstangen batteri

  Hortenstangen batteri er oppført i 1870-1874, med to standplasser, og kruttkammer mellom. Batteriet var kraftig overgrodd og forsøplet frem til 2008, da ryddet Forsvarsbygg hele området. Batteriet ble kraftig ombygget av tyskerne under andre verdenskrig. Da ble det bygget en kommandoplass med en MG stilling mellom standplassene. Den nordre standplassen ble også bygget om til lager i betong og teglsten. To nye kanonstillinger ble oppført på østsiden av batteriet mot sjøen. 

  Foto Festningsverk.no, Stian Fosland

  Hortenstangen batteri3
  Hortenstangen batteri3


  Tivoli batteri

  Tivoli batteri er anlagt midt mellom Møringa og Hortenstangen. Batteriet ble oppført i 1870-1874 og har tre standplasser. Opprinnelig var det åpne ringformet standplasser oppført i stein. Under andre verdenskrig ble alle tre standplassene ombygget med teglstein til luftvernsstillinger. Tyskerne hadde tre 20mm luftvernskanoner her. Kanonløp med tyske stempler, hakekors og ørn lå igjen her frem til 2008, da ble de kastet under en opprydding. Innvendig i alle stillingene kan fortsatt de opprinnelige steinfundamentene ses. På 50-60-tallet ble det oppført bebyggelse rett ved batteriet. Det gamle kanonbatteriet ble da brukt av naboene som vedskjul, lagerplass og kompostbinge. I 2008 ryddet Forsvarsbygg opp naboenes forsøpling og satt batteriet i stand. En av de originale kanonene fra 1870 ligger begravet i vollen ved batteriet.

   Foto Festningsverk.no, Stian Fosland

  Tivolibatteriet6
  Tivolibatteriet6


  Brårudåsen batteri

  Batteristillingen ble bygget som en forberedt stilling for Posisjonsartilleriet under opptakten til unionsoppløsningen i 1905. Batteriet stod ferdig i 1903 med belgiske 10,5 cm Cockerill-Nordenfelt M/1904 kanoner. Batteriet har standplasser for åtte kanoner adskilt av traverser. I traversene er innbygd dekkede ammunisjonsmagasiner. Batteriet hadde en sterkt buet form og kunne dekke området fra Oslofjorden til Vassbånd ved Borrevannet. Det kunne samvirke med batteriet på Falkensten. Under krigen tok tyskerne batteristillingen i bruk og bygget blant annet et flakbatteri med 3.7cm luftvernkanon. Fundamenteringen til denne stillingen finnes fortsatt ved foten av utkikkstårnet. Det ble også konstruert to fundamenter for 20mm lutfvernkanoner, samt en stilling for 60 cm lyskaster på området. Under krigen var hele området avstengt med piggtråd og skytegraver. Huset som speiderne nå benytter er opprinnelig en vaktstue som tyskerne satt opp.

   Foto Festningsverk.no, Stian Fosland

  Brårudåsen batteri15
  Brårudåsen batteri15


  Falkensten batteri

  Falkensten batteri ble anlagt for å forsvare Karljohansvern i 1902, en oppgave det delte med Brårudåsen batteri. Bakgrunnen for opprettelsen av batteriet var den økte spenningen i forholdet med Sverige opp mot unionsoppløsningen i 1905. Batteriet skulle dekke området Falkensten-Borrevannet og hadde en hovedskuddretning mot vest og sydvest. Selve batterifronten har en lengde på 50 meter og har åpne stillinger med plass for fire posisjonskanoner. Batteriet var til å begynne med underlagt posisjonsartilleriet, men ble i 1903 overført til festningsartilleriet. Under andre verdenskrig hadde tyskerne ingen kanoner her.

   Foto Festningsverk.no, Stian Fosland

  Falkensten batteri2
  Falkensten batteri2


   

  Se tusenvis av bilder av militære forsvarsverk!

  LINK: Bilder av militære forsvarsverk

  Bli med i vår gruppe på Facebook!


  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...