Fredriksberg

Fredriksberg fort, også kalt Fredriksberg festning, er et fort som ligger på Nordnes' høyeste punkt.

På vestsiden er der en stupbratt side ned mot sjøen. Her er god utsikt over Bergen sentrum og mot Laksevåg. På 1600-tallet lå det skanser på knauser rundt hele Nordnespynten, og på skansene var der kanon-batterier. Store deler av området var militært, Nordnes Retranchement. På grunn av en misforståelse var der en kamp mellom hollendere og engelskmenn på Bergens våg i 1665, slaget på Bergens våg. Det var i dette slaget at en kanonkule havnet i veggen på Domkirkens tårn. Kanonene på Nordnes var av stor betydning i dette slaget, og det førte til planer om utvidelse.

Fortets opphavsmann var ingeniørgeneral Rüse. Det var planlagt et større anlegg med tre bastioner, en halvbastion og en tenaljert mur på den bratte vestsiden. Byggingen begynte i 1666, men dette anlegget forfalt og et nytt stod ferdig i 1706. En hadde begynt å bygge dette anlegget i 1695 etter at Christian 5.s sønn generalløytnant Christian Gyldenløve hadde vært på inspeksjon i Bergen. På slutten av 1700-tallet var her fire batterier. I 1772 ble det satt opp en galge her.

Fredriksberg fort var militært område til 1904. Etter det ble området brukt til brannstasjon, men brannvakt har det vært her siden 1700-tallet. Ved brann skulle de militære avfyre brannskudd. Antallet avfyrte skull fortalte hvor i byen det brant. En overførte da brannvakten fra Domkirkens tårn til Fredriksberg. Her var brannmester, en brannformann og fire brannkonstabler stasjonert. Her fantes også en hest og et utrykningskjøretøy. I 1926 ble brannstasjonen nedlagt. Branntårnet står fortsatt på fortet.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Frdriksberg Festning (1)
Frdriksberg Festning (2)
Frdriksberg Festning (3)
Frdriksberg Festning (4)
Frdriksberg Festning (5)
Frdriksberg Festning (6)
Frdriksberg Festning (7)
Frdriksberg Festning (8)
Frdriksberg Festning (9)
Frdriksberg Festning (10)
Frdriksberg Festning (11)
Frdriksberg Festning (12)
Frdriksberg Festning (13)
Frdriksberg Festning (14)
Frdriksberg Festning (15)
Frdriksberg Festning (16)
Frdriksberg Festning (17)
Frdriksberg Festning (18)
Frdriksberg Festning (19)
Frdriksberg Festning (20)
Frdriksberg Festning (21)
Frdriksberg Festning (22)
Frdriksberg Festning (23)
Frdriksberg Festning (24)
Frdriksberg Festning (25)
Frdriksberg Festning (26)
Frdriksberg Festning (27)
Frdriksberg Festning (28)
Frdriksberg Festning (29)
Frdriksberg Festning (30)
Frdriksberg Festning (31)
Frdriksberg Festning (32)
Frdriksberg Festning (33)
Frdriksberg Festning (34)
Frdriksberg Festning (35)
Frdriksberg Festning (36)
Frdriksberg Festning (37)
Frdriksberg Festning (38)
Frdriksberg Festning (39)
Frdriksberg Festning (40)
Frdriksberg Festning (41)
Frdriksberg Festning (42)
Frdriksberg Festning (43)
Frdriksberg Festning (44)
Frdriksberg Festning (45)
Frdriksberg Festning (46)
Frdriksberg Festning (47)
Frdriksberg Festning (48)
Frdriksberg Festning (49)
Frdriksberg Festning (50)
Frdriksberg Festning (51)
Frdriksberg Festning (52)
Frdriksberg Festning (53)
Frdriksberg Festning (54)
 • Frdriksberg Festning (1)
 • Frdriksberg Festning (2)
 • Frdriksberg Festning (3)
 • Frdriksberg Festning (4)
 • Frdriksberg Festning (5)
 • Frdriksberg Festning (6)
 • Frdriksberg Festning (7)
 • Frdriksberg Festning (8)
 • Frdriksberg Festning (9)
 • Frdriksberg Festning (10)
 • Frdriksberg Festning (11)
 • Frdriksberg Festning (12)
 • Frdriksberg Festning (13)
 • Frdriksberg Festning (14)
 • Frdriksberg Festning (15)
 • Frdriksberg Festning (16)
 • Frdriksberg Festning (17)
 • Frdriksberg Festning (18)
 • Frdriksberg Festning (19)
 • Frdriksberg Festning (20)
 • Frdriksberg Festning (21)
 • Frdriksberg Festning (22)
 • Frdriksberg Festning (23)
 • Frdriksberg Festning (24)
 • Frdriksberg Festning (25)
 • Frdriksberg Festning (26)
 • Frdriksberg Festning (27)
 • Frdriksberg Festning (28)
 • Frdriksberg Festning (29)
 • Frdriksberg Festning (30)
 • Frdriksberg Festning (31)
 • Frdriksberg Festning (32)
 • Frdriksberg Festning (33)
 • Frdriksberg Festning (34)
 • Frdriksberg Festning (35)
 • Frdriksberg Festning (36)
 • Frdriksberg Festning (37)
 • Frdriksberg Festning (38)
 • Frdriksberg Festning (39)
 • Frdriksberg Festning (40)
 • Frdriksberg Festning (41)
 • Frdriksberg Festning (42)
 • Frdriksberg Festning (43)
 • Frdriksberg Festning (44)
 • Frdriksberg Festning (45)
 • Frdriksberg Festning (46)
 • Frdriksberg Festning (47)
 • Frdriksberg Festning (48)
 • Frdriksberg Festning (49)
 • Frdriksberg Festning (50)
 • Frdriksberg Festning (51)
 • Frdriksberg Festning (52)
 • Frdriksberg Festning (53)
 • Frdriksberg Festning (54)
 • Video fra Festninger og militære anlegg

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Bilder fra Oslo 1940-1945

  januar 21, 2018

  Bilder fotografert av tyske soldater Over 70 år etter at krigen slutt, dukker det fortsatt opp ukjente bilder fra okkupasjonstiden i Norge. De tyske soldatene som var i Norge var flittige fotografer, noe som kommer oss til...

  Nyheter

  Arendal 1940-1945

  januar 06, 2018