MAZA Husholningsbygget

Denne siden er utarbeidet av Siw Abrahamsen, Vestfold Fylkeskommune og Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Dokumentasjon av Husholdningsbygget på Maza

Artillerie-arsenal Horten

I hjerte av det store anlegget som den tyske krigsmakten anla på Maza på Langgrunn i Horten ligger Husholdningsbygget. Bygget ble oppført 1940-1941 av tyskerne og ble revet juni 2016. Bygget representerer en viktig del av den tyske virksomheten på Maza. På denne siden har vi i samarbeid med Vestfold Fylkeskommune dokumentert bygget for ettertiden. Vi takker Arve Bergquist og Ragnar Klausen for bistand med arbeidet.

Navnet Maza er en forkortelse for Marinen Artillerie Zeugabteilung. På tyske dokumenter og kart har stedet betegnelsen Artillerie-arsenal Horten – Anlage Steinsnes. Område som vi kaller Maza ligger på Langgrunn i Horten. Under andre verdenskrig oppførte den tyske krigsmakten over 60 bygninger her. Som det fremgår av navnet så kan stedet knyttes til den tyske krigsindustrien. Maza er et av andre verdenskrig største ubesvarte spørsmål i Horten. Troliges var stedet tiltenkt å produsere artillerigranater, men hvor mye som ble produsert, eller om det ble produsert noe her vet man ikke med sikkerhet. Det vi vet er at den norske befolkningen som bodde i Horten ikke hadde tilgang eller innsyn til stedet. Området var sterkt bevoktet og var beskyttet med gjerder, vakttårn og miner. Vi jobber i skrivende stund med å tilføre nye opplysninger om den tyske aktiviteten på Maza. Bland annet vil alle bygningene bli registrert med koordinater og bilder.

Vi anbefaler artikelene til Egil Bexrud og Siv Abrahamsen om Maza, se link: Artillerie-arsenal Horten (Egeil Bexrud) og MAZA (Siv Abrahamsen)

Fasaden til Husholdningsbygget

Husholdningsbygget på Maza er et viktig bygg med tanke på stedets identiteten. Sammen med Internatet (Forvaltningsbygget), var dette bygget det største blikkfanget når mann ankommer stedet. Bygget har også i kraft av å være et samlingspunkt en viktig funksjon. Bygget var opprinnelig (1940-1949) hvitmalt med lyseblå karmer rundt vinduer. Senere er bygget malt gult i likhet med flere av de andre byggene på Maza. Husholdningsbyggets fasade har blitt endret flere ganger. Noen av de mest synlige endringene er oppføringen av Domen i 1949 og blendingen av de fem øverste vinduer i spisesalen på et senere tidspunkt. Domen er det store tilbygget som er på byggets nordre fasade. Opprinnelig hadde spisesalen to rader med fem vinduer i hver høyde. På et tidspunkt før 70 tallet ble de fem øverste vinduene blendet og taket senket innvendig. Takvinduene i andre etasje var der ikke under tysk tid, mest sannsynlig er disse bygd når østre fløyen i andre etasje ble innredet med rom. Ut fra flyfoto å dømme er takvinduene satt inn samtidig med at domen er oppført i 1949-53. Det kan også nevnes at det er satt inn flere vinduer i andre etasje. Opprinnelig var det kun et vindu på hver side av bygget i andre etasje i henhold til flyfoto fra 1949. På midten av totusentallet ble det anlagt en flis binge for pellets fyring ved kjøkken inngangen. I 2006 ble det oppført et tilbygg øst for domen, rom nr 17 og 18 på plantegningen. Begge utgangstrappene ved byggets sydvendte fasade var i sin opprinnelige stand med originalt rekkverk til bygget ble revet i 2016. Kjellerinngangen ved siden av kjøkkeninngangen ble laget i nyere tid.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Maza Husholdningsbygget fasade (1)
Maza Husholdningsbygget fasade (2)
Maza Husholdningsbygget fasade (3)
Maza Husholdningsbygget fasade (4)
Maza Husholdningsbygget fasade (5)
Maza Husholdningsbygget fasade (6)
Maza Husholdningsbygget fasade (7)
Maza Husholdningsbygget fasade (8)
Maza Husholdningsbygget fasade (9)
Maza Husholdningsbygget fasade (10)
Maza Husholdningsbygget fasade (11)
Maza Husholdningsbygget fasade (12)
Maza Husholdningsbygget fasade (13)
Maza Husholdningsbygget fasade (14)
Maza Husholdningsbygget fasade (15)
Maza Husholdningsbygget fasade (16)
Maza Husholdningsbygget fasade (17)
Maza Husholdningsbygget fasade (18)
Maza Husholdningsbygget fasade (19)
Maza Husholdningsbygget fasade (20)
Maza Husholdningsbygget fasade (21)
Maza Husholdningsbygget fasade (22)
Maza Husholdningsbygget fasade (23)
Maza Husholdningsbygget fasade (24)
Maza Husholdningsbygget fasade (25)
Maza Husholdningsbygget fasade (26)
Maza Husholdningsbygget fasade (27)
Maza Husholdningsbygget fasade (28)
Maza Husholdningsbygget fasade (29)
Maza Husholdningsbygget fasade (30)
Maza Husholdningsbygget fasade (31)
Maza Husholdningsbygget fasade (32)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (1)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (2)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (3)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (4)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (5)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (6)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (7)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (8)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (9)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (10)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (11)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (12)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (13)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (14)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (15)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (16)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (17)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (18)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (19)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (20)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (21)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (22)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (23)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (24)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (25)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (26)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (27)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (28)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (29)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (30)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (31)
 • Maza Husholdningsbygget fasade (32)
 • Maza Husholdningsbygget U-etg
  Maza Husholdningsbygget U-etg

  Kjeller Husholdningsbygget

  Kjelleren i Husholdningsbygget har opprinnelig hatt to utvendige innganger. Hovedinngangen til kjelleren lå på byggets østre del. Den andre inngangen til kjelleren lå på baksiden av bygget (nordre fasade). Begge disse inngangene finnes på tidlige flyfoto av bygget. Kjellerinngangen som ligger ved siden av kjøkkeninngangen er av nyere dato. Kjelleren har to innvendige trapper fra første etasje. Disse har med all sannsynlighet stått i bygget fra det ble bygd. Kjelleren er meget stor og har hatt mange funksjoner i nyere tid. Herunder nevnes, lager, klasserom, dusj, wc, garderobe, badstue, kjøkken, kjølerom, tør lager, serverrom og fyrrom. På grunn av at kjelleren har hatt mange funksjoner er det troliges gjort en del endringer siden bygget ble oppført. Men vi kan tro at alle rommene med betongvegger har stått siden bygget ble oppført. Opprinnelig ble bygget oppvarmet med vannbåren varme fra fyrhuset, men egen oljefyr/pellets fyr ble installert i nyere tid.

  Husets opprinnelige hovedfunksjon har hvert spisesal og kjøkken for bemanningen på Maza. Det er derfor naturlig å tenke at kjellerens viktigste funksjon har hvert oppbevaring av mat. Enkelte av vinduene i kjelleren har gitter som muligens er fra tysk tid. Dette er i så tilfelle rom som burde egne seg godt som lager av forsyninger.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Rom 42 (2)
  Rom 43 (2)
  Rom 43 (6)
  Rom 44 (1)
  Rom 44 (7)
  Rom 45 (1)
  Rom 45 (2)
  Rom 45 (3)
  Rom 45 (7)
  Rom 46 (1)
  Rom 46 (4)
  Rom 47 (1)
  Rom 47 (2)
  Rom 47 (3)
  Rom 48 (1)
  Rom 48 (3)
  Rom 49 (1)
  Rom 49 (2)
  Rom 49 (6)
  Rom 50 (2)
  Rom 50 (3)
  Rom 51 (1)
  Rom 51 (2)
  Rom 51 (3)
  Rom 52 (1)
  Rom 52 (2)
  Rom 53 (1)
  Rom 53 (5)
  Rom 54 (1)
  Rom 54 (2)
  Rom 54 (4)
  Rom 54 (5)
  Rom 55 (1)
  Rom 55 (2)
  Rom 56 (1)
  Rom 56 (4)
  Rom 57 (1)
  Rom 57 (2)
  Rom 58 (1)
  Rom 58 (2)
  Rom 59 (2)
  Rom 59 (3)
  Rom 60 (3)
  Rom 60 (4)
  Rom 61 (3)
  Rom 61 (8)
  Rom 62 (1)
  Rom 62 (4)
  Rom 63 (1)
  Rom 63 (2)
  Rom 63 (4)
  Rom 63 (6)
  Rom 63 (9)
  Rom 64 (2)
 • Rom 42 (2)
 • Rom 43 (2)
 • Rom 43 (6)
 • Rom 44 (1)
 • Rom 44 (7)
 • Rom 45 (1)
 • Rom 45 (2)
 • Rom 45 (3)
 • Rom 45 (7)
 • Rom 46 (1)
 • Rom 46 (4)
 • Rom 47 (1)
 • Rom 47 (2)
 • Rom 47 (3)
 • Rom 48 (1)
 • Rom 48 (3)
 • Rom 49 (1)
 • Rom 49 (2)
 • Rom 49 (6)
 • Rom 50 (2)
 • Rom 50 (3)
 • Rom 51 (1)
 • Rom 51 (2)
 • Rom 51 (3)
 • Rom 52 (1)
 • Rom 52 (2)
 • Rom 53 (1)
 • Rom 53 (5)
 • Rom 54 (1)
 • Rom 54 (2)
 • Rom 54 (4)
 • Rom 54 (5)
 • Rom 55 (1)
 • Rom 55 (2)
 • Rom 56 (1)
 • Rom 56 (4)
 • Rom 57 (1)
 • Rom 57 (2)
 • Rom 58 (1)
 • Rom 58 (2)
 • Rom 59 (2)
 • Rom 59 (3)
 • Rom 60 (3)
 • Rom 60 (4)
 • Rom 61 (3)
 • Rom 61 (8)
 • Rom 62 (1)
 • Rom 62 (4)
 • Rom 63 (1)
 • Rom 63 (2)
 • Rom 63 (4)
 • Rom 63 (6)
 • Rom 63 (9)
 • Rom 64 (2)
 • Maza Husholdningsbygget 1 etg
  Maza Husholdningsbygget 1 etg

  Første etasje Husholdningsbygget

  Det har dessverre ikke lykkes oss å få tidlige bilder eller tegninger av byget innvendig i sin opprinnelige stand (før 1945). Derfor er det vanskelig å fastslå med sikkerhet hvordan alt så ut under tysk tid. Det som er sikkert er at takhøyden i spisesalen (rom 13) har vært over fire og en halv meter. Vegger og tak besto av trehvit lakkert panel, delvis malt rødt og blått. De senere år har spisesalen vært malt kremhvit, delvis tapetsert. Dette rommet hadde ti store vinduer fordelt i to rade. Som nevnt i avsnittet om fasaden, ble taket senket og fem av vinduene blendet igjen. Panelen kunne ses i sin opprinnelig stand i mellomrommet mellom første og andre etasje (området taket er senket). I taket i spisesalen var det enkle lampetter med lange ledninger (se bilde fra loftet). Matsalen hadde en kapasitet på minimum 120 person samtidig. Dette kan være en pekepinnen på hvor mange som var sysselsatt på Maza. Det er selvsagt ikke utenkelig at det var flere bordsetninger. Første etasje er uten tvil den delen av bygget som har hatt byggets hoved funksjon. I første etasje har det hvert spisesal, kjøkken, WC og noen kontorer/lager.

  Etter andre verdenskrig tok forsvaret over bygningsmassen på Maza. I den forbindelsen ble det gjort flere store endringer i første etasje. Blant annet så ble Domen oppført. Sjøgutteskolen overtok i 1954, senere Havarivernskolen/Sjøredningsskolen. Under forsvarets tid var det en simulator for luftvern i Domen. Hallen har også blitt brukt som gymsal og i senere år basseng med helikopter simulator. På midten av totusentallet ble rom 17 og 18 på plantegningen oppført. Dette tilbygget inneholdt garderobe. Auditoriet er brukt av Havarivernskolen/Sjøredningsskolen sine kurs.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Rom 1 (1)
  Rom 1 (2)
  Rom 1 (3)
  Rom 1 (4)
  Rom 2
  Rom 3 (3)
  Rom 3 (4)
  Rom 4
  Rom 5 (1)
  Rom 5 (2)
  Rom 6
  Rom 7 (1)
  Rom 7 (2)
  Rom 8 (1)
  Rom 8 (2)
  Rom 8 (3)
  Rom 9 (1)
  Rom 9 (2)
  Rom10 (1)
  Rom10 (2)
  Rom11 (1)
  Rom11 (2)
  Rom12
  Rom13 (1)
  Rom13 (2)
  Rom13 (3)
  Rom13 (4)
  Rom14 (1)
  Rom14 (2)
  Rom14 (3)
  Rom15 (1)
  Rom15 (2)
  Rom16 (1)
  Rom16 (2)
  Rom16 (3)
  Rom17 (1)
  Rom17 (2)
  Rom18
  Rom19 (1)
  Rom19 (2)
  Rom19 (3)
  Rom19 (4)
  Rom20
  Rom21 (2)
  Rom21 (3)
  Rom22 (1)
  Rom22 (2)
  Rom22 (3)
  Rom23 (1)
  Rom23 (2)
  Rom24 (1)
  Rom24 (2)
  Rom24 (3)
  Rom25 (1)
  Rom25 (2)
  Rom26 (1)
  Rom26 (2)
  Rom26 (3)
  Rom27 (1)
  Rom27 (2)
 • Rom 1 (1)
 • Rom 1 (2)
 • Rom 1 (3)
 • Rom 1 (4)
 • Rom 2
 • Rom 3 (3)
 • Rom 3 (4)
 • Rom 4
 • Rom 5 (1)
 • Rom 5 (2)
 • Rom 6
 • Rom 7 (1)
 • Rom 7 (2)
 • Rom 8 (1)
 • Rom 8 (2)
 • Rom 8 (3)
 • Rom 9 (1)
 • Rom 9 (2)
 • Rom10 (1)
 • Rom10 (2)
 • Rom11 (1)
 • Rom11 (2)
 • Rom12
 • Rom13 (1)
 • Rom13 (2)
 • Rom13 (3)
 • Rom13 (4)
 • Rom14 (1)
 • Rom14 (2)
 • Rom14 (3)
 • Rom15 (1)
 • Rom15 (2)
 • Rom16 (1)
 • Rom16 (2)
 • Rom16 (3)
 • Rom17 (1)
 • Rom17 (2)
 • Rom18
 • Rom19 (1)
 • Rom19 (2)
 • Rom19 (3)
 • Rom19 (4)
 • Rom20
 • Rom21 (2)
 • Rom21 (3)
 • Rom22 (1)
 • Rom22 (2)
 • Rom22 (3)
 • Rom23 (1)
 • Rom23 (2)
 • Rom24 (1)
 • Rom24 (2)
 • Rom24 (3)
 • Rom25 (1)
 • Rom25 (2)
 • Rom26 (1)
 • Rom26 (2)
 • Rom26 (3)
 • Rom27 (1)
 • Rom27 (2)
 • Maza Husholdningsbygget 2 etg
  Maza Husholdningsbygget 2 etg

  Andre etasje Husholdningsbygget

  Andre etasje på Husholdningsbygget er en særdeles interessant del av huset. Det er i denne etasjen det finnes mest bevart fra andre verdenskrig. Her finnes det også uomtvistelige bevis for hvordan deler av bygget har sett ut. Andre etasje var under tyske tid et stort loft, troliges brukt til lager eller lignende. Vegger, tak, bjelker og takstoler har vært hvitmalt. Gulvet har bestått av ubehandlet tykke gulvbord. Med all sannsynlighet har det vært åpent fra den ene enden av loftet til den andre enden. Det har kun vært et vindu i hver ende av bygget, pluss et vindu over spisesalen. Totalt har loftet kun hatt tre vinduer under tysk tid. Ut fra flyfoto fra 1949 vet vi at bygget var uendret fram til da. I tidsrommet fra 1949 til 1953 blir andre etasje oppgradert med fire takvinduer i østre del av bygget. I forbindelse med denne oppgraderingen ble troliges rom nr 35-41 oppført. Dette ble også bekreftet ved at veggen ble brutt opp i rom 38 og slitte/brukte gulvbord kom tilsynet bak veggen. Med andre ord er loftet blitt brukt før disse rommene ble innredet i denne fløyen. Bak veggen fremstod loftet ellers som den urørte delen av loftet, se bilder lenger ned på siden. Det er naturlig å tenke at klasserommet i vestre del av bygget også ble oppført da. Denne opprustningen av andre etasje ble gjort mens bygget var i forsvarets eie. Den delen av andre etasje som ikke er innredet kaller vi loftet, se bilder lenger ned på siden.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Rom 28 (1)
  Rom 29 (2)
  Rom 29 (7)
  Rom 29 (11)
  Rom 30 (1)
  Rom 30 (9)
  Rom 31 (2)
  Rom 32 (1)
  Rom 32 (3)
  Rom 35 (3)
  Rom 35 (5)
  Rom 36 (1)
  Rom 36 (2)
  Rom 37 (1)
  Rom 37 (2)
  Rom 38 (1)
  Rom 38 (3)
  Rom 39 (2)
  Rom 39 (3)
  Rom 40 (3)
  Rom 40 (4)
  Rom 41 (2)
  Rom 41 (3)
 • Rom 28 (1)
 • Rom 29 (2)
 • Rom 29 (7)
 • Rom 29 (11)
 • Rom 30 (1)
 • Rom 30 (9)
 • Rom 31 (2)
 • Rom 32 (1)
 • Rom 32 (3)
 • Rom 35 (3)
 • Rom 35 (5)
 • Rom 36 (1)
 • Rom 36 (2)
 • Rom 37 (1)
 • Rom 37 (2)
 • Rom 38 (1)
 • Rom 38 (3)
 • Rom 39 (2)
 • Rom 39 (3)
 • Rom 40 (3)
 • Rom 40 (4)
 • Rom 41 (2)
 • Rom 41 (3)
 • Loftet i Husholdningsbygget

  Loftet (rom 34) i Husholdningsbygget er det rommet som gir best dokumentasjon på bygget under tysk tid. Det var svært lite som var endret på denne delen av bygget. Den største oppdagelsen var byggets opprinnelige fasadefarge som ble oppdaget på den nordre siden ut mot domen. Domen ble oppført i 1949 og har siden da skjult den hvite og blå fasaden som kunne ses på utsiden av loftet (over domen). Bilder av byggets opprinnelige farge kan ses nedenfor. Loftet er oppført som et råloft uten innredning. Takstoler gjør loftet uegnet til annet bruk en lagerplass. Gulvet var isolert med jord og stein og fremstod helt urørt til bygget ble revet i 2016. Som tidligere nevnt ble det også gjort funn fra andre verdenskrig på loftet. Etter krigen ble taket i matsalen senket og isolert. Seks vinduer ble blendet. I det området som taket ble senket kan deler av tidligere farge i matsalen ses (blå og rød), se bilde nedenfor.

  Funn fra andre verdenskrig

  På loftet i Husholdningsbygget ble det funnet noen gjenstander fra tysk tid før bygget ble revet. Blant annet en kasse som var sendt fra Kiel i Tyskland til Horten. Selv om kassen var tom er den å regne som helt unik. Det finnes særdeles lite etterlatenskaper etter den tyske virksomheten på Maza. Det ble også funnet en blendingsgardin i papp. Disse gardinene var påbudt under krigen og ble masseprodusert i billig papp. På grunn av den enkle produksjonsformen og dårlig kvalitet finnes det svært få av disse blendingsgardinene igjen i våre dager. Det ble også funnet mange instruksjonsbøker for bruk av artilleri. Disse var trykket på Little Norway (Canada) under krigen. Trolig er disse bøkene etterlatenskaper fra artilleriskolen som holdt til på Maza rett etter krigen. Mange trykkplater til brosjyrer fra okkupasjonstiden og flere av byggets opprinnelige toaletter sto også på loftet.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Loft over domen (4)
  Loft over domen (5)
  Loft over domen (6)
  Loft over domen (9)
  Loft over domen (12)
  Loft over domen (15)
  Loft over domen (24)
  Loft over domen (39)
  Loft over rom 29 (1)
  Loft over rom 29 (5)
  Loft over rom 29 (10)
  Loft over rom 29 (11)
  Loft over rom 29 (14)
  Loft over rom 29 (20)
  Loft over rom 29 (23)
  Loft over rom 36-39 (1)
  Loft over rom 36-39 (2)
  Loft over rom 36-39 (8)
  Loft over rom 36-39 (10)
  Loft over rom 36-39 (11)
  Loft over rom 36-39 (12)
  Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (2)
  Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (3)
  Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (8)
  Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (12)
  Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (27)
  Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved skap i rom 35 (12)
  Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved skap i rom 35 (15)
  Rom 33 (1)
  Rom 33 (2)
  Rom 33 (5)
  Rom 33 (9)
  Rom 33 (10)
  Rom 34 (7)
  Rom 34 (8)
  Rom 34 (9)
  Rom 34 (13)
  Rom 34 (15)
  Rom 34 (42)
  Rom 34 (43)
  Rom 34 (45)
  Rom 34 (53)
  Rom 34 (75)
  Rom 34 (82)
  Rom 34 (92)
  Rom 34 (94)
  Rom 34 (95)
  Rom 34 (120)
  Rom 34 under loft (3)
  Rom 34 under loft (4)
  Rom 34 under loft (11)
  Rom 34 under loft (17)
  Rom 34 under loft (20)
  Rom 34 under loft (26)
  Rom 34 under loft (31)
  Rom 34 under loft (40)
  Rom 34 under loft (47)
  Rom 34 under loft (48)
  Rom 34 under loft (53)
  Rom 34 under loft (55)
  Rom 34 under loft (56)
  Rom 34 under loft (59)
  Rom 34 under loft (61)
  Rom 34 under loft (63)
 • Loft over domen (4)
 • Loft over domen (5)
 • Loft over domen (6)
 • Loft over domen (9)
 • Loft over domen (12)
 • Loft over domen (15)
 • Loft over domen (24)
 • Loft over domen (39)
 • Loft over rom 29 (1)
 • Loft over rom 29 (5)
 • Loft over rom 29 (10)
 • Loft over rom 29 (11)
 • Loft over rom 29 (14)
 • Loft over rom 29 (20)
 • Loft over rom 29 (23)
 • Loft over rom 36-39 (1)
 • Loft over rom 36-39 (2)
 • Loft over rom 36-39 (8)
 • Loft over rom 36-39 (10)
 • Loft over rom 36-39 (11)
 • Loft over rom 36-39 (12)
 • Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (2)
 • Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (3)
 • Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (8)
 • Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (12)
 • Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved rom 38 (27)
 • Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved skap i rom 35 (12)
 • Loft ved kontorfløy bak vegg brutt inn ved skap i rom 35 (15)
 • Rom 33 (1)
 • Rom 33 (2)
 • Rom 33 (5)
 • Rom 33 (9)
 • Rom 33 (10)
 • Rom 34 (7)
 • Rom 34 (8)
 • Rom 34 (9)
 • Rom 34 (13)
 • Rom 34 (15)
 • Rom 34 (42)
 • Rom 34 (43)
 • Rom 34 (45)
 • Rom 34 (53)
 • Rom 34 (75)
 • Rom 34 (82)
 • Rom 34 (92)
 • Rom 34 (94)
 • Rom 34 (95)
 • Rom 34 (120)
 • Rom 34 under loft (3)
 • Rom 34 under loft (4)
 • Rom 34 under loft (11)
 • Rom 34 under loft (17)
 • Rom 34 under loft (20)
 • Rom 34 under loft (26)
 • Rom 34 under loft (31)
 • Rom 34 under loft (40)
 • Rom 34 under loft (47)
 • Rom 34 under loft (48)
 • Rom 34 under loft (53)
 • Rom 34 under loft (55)
 • Rom 34 under loft (56)
 • Rom 34 under loft (59)
 • Rom 34 under loft (61)
 • Rom 34 under loft (63)
 • Tegninger til Husholdningsbygget

  Rom nummeret som er oppgitt i tegningene samsvarer med bildet. Klikk på bilde for å få tegningen opp i stor størrelse.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Maza Husholdningsbygget 1 etg
  Maza Husholdningsbygget 2 etg
  Maza Husholdningsbygget U-etg
 • Maza Husholdningsbygget 1 etg
 • Maza Husholdningsbygget 2 etg
 • Maza Husholdningsbygget U-etg
 • Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...