Torp militære flystasjon

Sandefjord Lufthavn under den kalde krigen.

Planverket rundt Torp militære flystasjon ble igangsatt tidlig i 1952, da ønsket NATO å stasjonere amerikanske fly og mannskap på Jarlsberg området. Den 12. september la regjeringen frem en redegjørelse om bygging av flyplass på Torp, dette fremfor å utvide Jarlsberg. Torp har en bedre innflygning for store bombefly, samt at det ville koste mindre å ekspropriere nødvendige eiendommer.

Den 18. oktober vedtok stortinget å bygge Torp flyplass for 50 millioner kroner fra NATOs infrastrukturmidler. Selve bygningen av flyplassen holdt på fra 1953 til 1956. Den offisielle åpningen av flyplassen ble gjennomført da to militære jetjagere av typen F-48 Thunderjet landet på formiddagen 2. juli 1956. Hele området på ca 4.100 mål var nå klar til bruk.

Flystasjonen er enkelt oppbygd. På østsiden av den 3000 meter lange rullebanen med taxebane er det laget en ringvei med ”druer” (dvs. asfalterte områder for parkering av fly i form av en drue). Det er også i denne delen at det ble bygget en hangar på ca 1000 kvm til vedlikehold og montering av fly. I sin tid ble området forsvart av en luftvernbataljon på ca 800 mann, samt flygere og teknisk personell.

Midt på området er det administrasjonsbygg, forlegningsbrakker, befalsmesse, verksted, skolebygg samt depo for utstyr. Du finner også flere nærforsvarsbunkere samt luftvernstillinger på området. Videre er det konstruert et nærforsvarsko under bakken. Rett utenfor leiren ligger fjellanlegget. Dette fjellanlegget har to plan og inneholdt alle nødvendig funksjoner for å drifte flyplassen under en eventuell krigssituasjon.

Bilder Torp 32
Bilder Torp 32
Foto: Espen Kristoffersen, tunnel i fjellanlegg.

I nordvest enden av rullebanen er det et områder på 150 mål som var inngjerdet og godt bevoktet, her var lageret for ammunisjon. Området var ferdig konstruert i 1961 og består av en ringvei med en inngang og utgang. Området har flere nærforsvars stillinger. På dette området har det vært lagret ammunisjon til luftvernbataljonen som skulle forsvare Torp, samt bomber og raketter til ulike jagerfly. Området har to bunkere på ca 70 kvm for lagring av ammunisjon. Disse bunkerne er konvertibelt, dvs at de raskt kunne settes i stand til å lagre atomvåpen. Dette lageret var en av syv plasser som var godkjente av regjeringen og NATO for lagring av atomvåpen i forkant av et krigsutbrudd. Videre er det tre stålhaller på 150 kvm for lagring av utstyr, samt flere små lagerbygg i treverk på ca 50 kvm hver til lagring. Det var også et kombinert kontor og ammunisjonshåndterings bygg på området og et par andre lagerbygg.

Bilder Torp 59
Bilder Torp 59
Foto: Espen Kristoffersen, forlegningsrom for personell i KO

I Bogen lå et drivstofflager. Der ble jettfuel losset fra tankbåt over til to 400.000 liters tanker som var delvis sprengt inn i fjell og hadde en støpt vegg i forkant for å beskytte mot beskytning fra sjøen. Det gikk rørledning fra tankanlegget opp til flyplassen. Rørledningen var sikret mot sabotasje ved at den hadde innebygd tilbakeslagsventiler med jevne mellomrom. I dag er tankene og rørene borte, men to pumpehus, en igjenstøpt bunker og en skytestilling står fortsatt.

Bilder Torp 121
Bilder Torp 121
Foto: Espen Kristoffersen, pumperom ved kaia i Bogen

Klikk på bildene for å se stor størrelse!

Foto: Espen Kristoffersen

Bilder Torp 1
Bilder Torp 2
Bilder Torp 3
Bilder Torp 4
Bilder Torp 5
Bilder Torp 6
Bilder Torp 7
Bilder Torp 8
Bilder Torp 9
Bilder Torp 10
Bilder Torp 11
Bilder Torp 12
Bilder Torp 13
Bilder Torp 14
Bilder Torp 15
Bilder Torp 16
Bilder Torp 17
Bilder Torp 18
Bilder Torp 19
Bilder Torp 20
Bilder Torp 21
Bilder Torp 22
Bilder Torp 23
Bilder Torp 24
Bilder Torp 25
Bilder Torp 26
Bilder Torp 27
Bilder Torp 28
Bilder Torp 29
Bilder Torp 30
Bilder Torp 31
Bilder Torp 32
Bilder Torp 33
Bilder Torp 34
Torp 35
IMG_78391
IMG_78431
IMG_78481
Torp 37
Bilder Torp 41
Bilder Torp 38
Bilder Torp 39
Bilder Torp 40
Torp 371
Torp 371
Torp 373
Torp 374
Bilder Torp 42
Torp 421
Torp 421
Torp 423
Torp 424
Torp 425
Torp 426
Torp 427
Bilder Torp 43
Bilder Torp 47
Bilder Torp 48
Bilder Torp 49
Bilder Torp 50
Bilder Torp 51
Bilder Torp 52
Bilder Torp 53
Bilder Torp 54
Bilder Torp 55
Bilder Torp 56
Bilder Torp 57
Bilder Torp 58
Bilder Torp 59
Bilder Torp 60
Bilder Torp 61
Bilder Torp 62
Bilder Torp 63
Bilder Torp 64
Bilder Torp 65
Bilder Torp 66
Bilder Torp 67
Bilder Torp 68
Bilder Torp 69
Bilder Torp 70
Bilder Torp 71
Bilder Torp 72
Bilder Torp 73
Bilder Torp 74
Bilder Torp 75
Bilder Torp 76
Bilder Torp 77
Bilder Torp 78
Bilder Torp 79
Bilder Torp 80
Bilder Torp 81
Bilder Torp 82
Bilder Torp 83
Bilder Torp 84
Bilder Torp 85
Bilder Torp 86
Bilder Torp 87
Bilder Torp 88
Bilder Torp 89
Bilder Torp 90
Bilder Torp 91
Bilder Torp 92
Bilder Torp 93
Bilder Torp 94
Bilder Torp 95
Bilder Torp 96
Bilder Torp 97
Bilder Torp 98
Bilder Torp 99
Bilder Torp 100
Bilder Torp 101
Bilder Torp 102
Bilder Torp 103
Bilder Torp 104
Bilder Torp 105
Bilder Torp 106
Bilder Torp 107
Bilder Torp 108
Bilder Torp 109
Bilder Torp 110
Bilder Torp 111
Bilder Torp 112
Bilder Torp 113
Bilder Torp 114
Bilder Torp 115
Bilder Torp 116
Bilder Torp 117
Bilder Torp 118
Bilder Torp 119
Bilder Torp 120
Bilder Torp 121
Bilder Torp 122
Bilder Torp 123
Bilder Torp 124
Bilder Torp 125
Bilder Torp 126
 • Bilder Torp 1
 • Bilder Torp 2
 • Bilder Torp 3
 • Bilder Torp 4
 • Bilder Torp 5
 • Bilder Torp 6
 • Bilder Torp 7
 • Bilder Torp 8
 • Bilder Torp 9
 • Bilder Torp 10
 • Bilder Torp 11
 • Bilder Torp 12
 • Bilder Torp 13
 • Bilder Torp 14
 • Bilder Torp 15
 • Bilder Torp 16
 • Bilder Torp 17
 • Bilder Torp 18
 • Bilder Torp 19
 • Bilder Torp 20
 • Bilder Torp 21
 • Bilder Torp 22
 • Bilder Torp 23
 • Bilder Torp 24
 • Bilder Torp 25
 • Bilder Torp 26
 • Bilder Torp 27
 • Bilder Torp 28
 • Bilder Torp 29
 • Bilder Torp 30
 • Bilder Torp 31
 • Bilder Torp 32
 • Bilder Torp 33
 • Bilder Torp 34
 • Torp 35
 • IMG_78391
 • IMG_78431
 • IMG_78481
 • Torp 37
 • Bilder Torp 41
 • Bilder Torp 38
 • Bilder Torp 39
 • Bilder Torp 40
 • Torp 371
 • Torp 371
 • Torp 373
 • Torp 374
 • Bilder Torp 42
 • Torp 421
 • Torp 421
 • Torp 423
 • Torp 424
 • Torp 425
 • Torp 426
 • Torp 427
 • Bilder Torp 43
 • Bilder Torp 47
 • Bilder Torp 48
 • Bilder Torp 49
 • Bilder Torp 50
 • Bilder Torp 51
 • Bilder Torp 52
 • Bilder Torp 53
 • Bilder Torp 54
 • Bilder Torp 55
 • Bilder Torp 56
 • Bilder Torp 57
 • Bilder Torp 58
 • Bilder Torp 59
 • Bilder Torp 60
 • Bilder Torp 61
 • Bilder Torp 62
 • Bilder Torp 63
 • Bilder Torp 64
 • Bilder Torp 65
 • Bilder Torp 66
 • Bilder Torp 67
 • Bilder Torp 68
 • Bilder Torp 69
 • Bilder Torp 70
 • Bilder Torp 71
 • Bilder Torp 72
 • Bilder Torp 73
 • Bilder Torp 74
 • Bilder Torp 75
 • Bilder Torp 76
 • Bilder Torp 77
 • Bilder Torp 78
 • Bilder Torp 79
 • Bilder Torp 80
 • Bilder Torp 81
 • Bilder Torp 82
 • Bilder Torp 83
 • Bilder Torp 84
 • Bilder Torp 85
 • Bilder Torp 86
 • Bilder Torp 87
 • Bilder Torp 88
 • Bilder Torp 89
 • Bilder Torp 90
 • Bilder Torp 91
 • Bilder Torp 92
 • Bilder Torp 93
 • Bilder Torp 94
 • Bilder Torp 95
 • Bilder Torp 96
 • Bilder Torp 97
 • Bilder Torp 98
 • Bilder Torp 99
 • Bilder Torp 100
 • Bilder Torp 101
 • Bilder Torp 102
 • Bilder Torp 103
 • Bilder Torp 104
 • Bilder Torp 105
 • Bilder Torp 106
 • Bilder Torp 107
 • Bilder Torp 108
 • Bilder Torp 109
 • Bilder Torp 110
 • Bilder Torp 111
 • Bilder Torp 112
 • Bilder Torp 113
 • Bilder Torp 114
 • Bilder Torp 115
 • Bilder Torp 116
 • Bilder Torp 117
 • Bilder Torp 118
 • Bilder Torp 119
 • Bilder Torp 120
 • Bilder Torp 121
 • Bilder Torp 122
 • Bilder Torp 123
 • Bilder Torp 124
 • Bilder Torp 125
 • Bilder Torp 126
 • Flere bilder fra bunkere fra den "Kalde krigen" kan du se på denne siden: Den kalde krigen

  Se video fra Torp militære flystasjon!

  Klikk på filmen nedenfor for å se video fra Torp Militære flystasjon

  No valid json found

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...