Video fra Jarlsberg ammunisjonslager

Jarlsberg ammolager

Jarlsberg ammunisjonslager

Jarlsberg ammunisjonslager er et inngjerdet område på ca 12 dekar i nordenden av Jarlsberg flyplass. Hele området var tidligere et skogsområde der bunkerne var naturlig kamuflert av trær. Ammunisjonslagrene består av tre bunkere som ble oppført i 1952 for å dekke behovet for sikker lagring av ammunisjon til luftforsvarets operasjoner på Jarlsberg flyplass.

Da luftforsvaret i 1957 flyttet virksomheten over til nybygde Torp militære flystasjon, forble lagrene i forsvaret sitt eie. Under den kalde krigen ble det benyttet som beredskapslager for ammunisjon og utstyr til Infanteriregiment nr. 3 (IR3) og dragonregiment nr. 2 (DR2) i Vestre Oslofjord forsvarsdistrikt (FDI3). Etter som forsvaret ble omorganisert og avdelinger ble nedlagt, fikk Telemark HV distrikt (03) bruke dette som lager frem til rundt 2000 tallet. Samtidig ble Fylkesvei 308 bygget fra nye E18, denne ble anlagt tett innpå området og bunkerne ble veldig synlige fra den nye veien. I 2003 ble hele området med bunkerne avhendet fra forsvaret og solgt til høystbydende.

jarlsberg ammo12
jarlsberg ammo12

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo11
jarlsberg ammo11

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo10
jarlsberg ammo10

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo9
jarlsberg ammo9

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo8
jarlsberg ammo8

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo6
jarlsberg ammo6

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo5
jarlsberg ammo5

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo5
jarlsberg ammo5

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo3
jarlsberg ammo3

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

jarlsberg ammo2
jarlsberg ammo2

Foto: Espen Kristoffersen, Jarlsberg ammunisjonslager

Klikk på bildene under for å se stor størrelse 

Foto: Espen Kristoffersen

jarlsberg ammo12
jarlsberg ammo11
jarlsberg ammo10
jarlsberg ammo9
jarlsberg ammo8
jarlsberg ammo7
jarlsberg ammo6
jarlsberg ammo5
jarlsberg ammo4
jarlsberg ammo3
jarlsberg ammo2
jarlsberg ammo1
Jarlsberg bunker
Jarlsberg bunker spansk rytter
Jarlsberg bunker gjengrodd
 • jarlsberg ammo12
 • jarlsberg ammo11
 • jarlsberg ammo10
 • jarlsberg ammo9
 • jarlsberg ammo8
 • jarlsberg ammo7
 • jarlsberg ammo6
 • jarlsberg ammo5
 • jarlsberg ammo4
 • jarlsberg ammo3
 • jarlsberg ammo2
 • jarlsberg ammo1
 • Jarlsberg bunker
 • Jarlsberg bunker spansk rytter
 • Jarlsberg bunker gjengrodd
 • Kommenter bildene på Facebook

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...