Fredrikstad Gamle byen 1940

Da krigen kom til Fredrikstad

Om kvelden den 12. april 1940 kommer tyske tropper til Fredrikstad. De møtte ingen militær motstand, for de norske soldatene i Gamlebyen hadde forlatt byen tidligere på dagen. De tyske soldatene stanset på Vestsiden torv og ble henvist til Vestsiden politistasjon der politimesteren var sammen med politifullmektig Eriksen. Litt over midnatt meldte så politimesteren at byen var besatt. Den 13. april ble det utstedt et eget opprop av kommandanten for de tyske tropper i Fredrikstad:

Kunngjøring fra 13. april 1940:

"Til befolkningen i Fredrikstad by og nærmeste omegn. De tyske tropper har besatt byen og distriktet. Det er en kjensgjerning som alle må bøye seg for. Kommandanten for de tyske tropper i Fredrikstad vil melde at befolkningen kan føle seg trygg for korrekt behandling fra soldatenes side. Det forlanges imidlertid at befolkningen i alle høve opptrer sindig og rolig. Enhver utfordrende opptreden fra befolkningens siden vil føre med seg ubehageligheter for befolkningen og vil bli hardt straffet".


Tyske bilder fra Fredrikstad 1940-1945

Bildene i dette fotogalleriet er tatt av tyske soldater som tjenestegjorde i byen under andre verdenskrig. Bildene er kjøpt fra pårørende til den tyske soldaten som tok bildene og tilhører Festningsverk.no. Ta gjerne kontakt hvis du har informasjon vedrørende bildene: Kontakt oss


Tysk flagg ved Infanterikasernen

Infanterikasernen eller Torvkasernen dekker hele sjette kvartal i Gamlebyen i Fredrikstad. Oppført som kaserne for garnisonen i Fredrikstad i årene 1783-1787 etter tegninger av Hans Christopher Gedde. Byggmester var Christian Ludvig Clementz. Kasernen er oppført i tegl fra det militære teglverket på Nabbetorp. Bygningen i to etasjer og loft er oppført på en hvelvet kjeller. Opprinnelig hadde kasernen 28 hvelvede rom i kjelleren, 25 rom i første etasje og 23 rom i andre. Den er viktig stilhistorisk som en representant for den såkalte harsdorffske klassisisme (oppkalt etter C.F. Harsdorff (1735-1799) ved Akademiet i København).

Fredrikstad (5346)
Fredrikstad (5346)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Hakekorsflagg ved Torvet i Gamlebyen i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5345)
Fredrikstad (5345)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Vollen i Gamlebyen. Utsikt mot Fredrikstad domkirke, 1940-1945.


Fredrikstad (5337)
Fredrikstad (5337)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Fergeleiet i gamlebyen, 1940-1945.


Fredrikstad (5338)
Fredrikstad (5338)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Utsikt til fergeleiet i gamlebyen i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5342)
Fredrikstad (5342)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Skip til kai i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5343)
Fredrikstad (5343)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske marinegaster som i seilbåt i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5348)
Fredrikstad (5348)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske marinegaster som i seilbåt i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5350)
Fredrikstad (5350)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske marinegaster som i seilbåt i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5347)
Fredrikstad (5347)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske marinegaster som i seilbåt i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5344)
Fredrikstad (5344)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske marinegaster som i seilbåt i Fredrikstad, 1940-1945.


Vindebroen i Gamlebyen i Frdrikstad

Vindebroen eller Voldportbroen fører fra Voldporten til Voldportravelinet. Den første vindebroen ble oppført i 1697-1699, og hadde en broklaff på midten som kunne heises opp. Broen var bygd av tømmer med murte bropillarer. Den erstattet tidligere broer av tømmer som hadde vært i bruk siden festningsvollen og den første vollporten sto ferdig i 1660-årene. Vindebroen var frem til 1906 den eneste adkomsten til Gamlebyen fra øst.

Fredrikstad (5349)
Fredrikstad (5349)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Vindebroen i Gamlebyen i Fredrikstad, 1940-1945.


Kongsten fort i Gamlebyen i Fredrikstad

Festningen ble oppført i årene 1682-1685 etter planer av generalmajor Johan Caspar de Cicignon. Festningen ligger på klippen Galgeberget, 500 meter øst for Gamlebyen. Fortet ble bygget etter det italienske befestningssystem, omgitt av høye murer med hornverk, redanger, kurtiner og tenaljeverk. Festningen ble oppført fordi militærstrateger fryktet at fiendtlige styrker kunne plassere artilleri her. For å sikre at dette ikke kunne skje lot Cicignon en foreløpig skanse av jord og tømmer bygge så tidlig som 1677. Festningen inneholder blant annet proviantmagasin, brønnhus, redang med kasematter og kommandantbolig. Cicignon planla et komplett festningsanlegg i miniatyr på Kongsten. Alle befestningselementene skulle være godt tilpasset den lille klippen. Det eneste som ikke ble oppført, men som var planlagt, var et sentralt kanontårn, en donjon. Kommandantboligen ble først oppført i tømmer. Dagens murbygning er fra 1734. Fra kjelleren er det nedgang til et underjordisk rom som har vært brukt som kruttkammer. Det var også tidligere en fluktvei via hornverket.  Proviantmagasinet sto ferdig i 1699. Bygningen består av to hvelvede rom. Tidligere var rommene inndelt i to etasjer med tømmergulv. Her oppbevarte man proviant for festningen, mens krutt ble oppbevart i kjelleren. Proviantmagasinet ble også benyttet som matsal og oppholdsrom for soldatene. Brønnhuset sto ferdig i 1692 og er oppført i gråstein med en murt hvelving. Opprinnelig var det ti underjordiske rom som var knyttet sammen med ganger på Kongsten fort. Bare fire av disse rommene eksisterer i dag. De opprinnelige oppholdsrommene i hornverket hadde tak av tømmer.

Fredrikstad (5334)
Fredrikstad (5334)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Kongsten festning i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5335)
Fredrikstad (5335)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Kongsten festning i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5339)
Fredrikstad (5339)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Glemmen kirke i Fredrikstad, kirken brant ned til grunnen i 1944.


Fredrikstad (5353)
Fredrikstad (5353)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske marinegaster i Fredrikstad, 1940-1945.


Fredrikstad (5352)
Fredrikstad (5352)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Lastebil med tyskere i Fredrikstad 1940-1945.


Fredrikstad (5336)
Fredrikstad (5336)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: tyske soldater på Seiersten Skole i Fredrikstad.


Klikk på bildene for å se stor størrelse

Foto: Festningsverk.no

Fredrikstad (5334)
Fredrikstad (5335)
Fredrikstad (5336)
Fredrikstad (5337)
Fredrikstad (5338)
Fredrikstad (5339)
Fredrikstad (5340)
Fredrikstad (5342)
Fredrikstad (5343)
Fredrikstad (5344)
Fredrikstad (5345)
Fredrikstad (5346)
Fredrikstad (5347)
Fredrikstad (5348)
Fredrikstad (5349)
Fredrikstad (5350)
Fredrikstad (5351)
Fredrikstad (5352)
Fredrikstad (5353)
Fredrikstad (5354)
Fredrikstad (5355)
 • Fredrikstad (5334)
 • Fredrikstad (5335)
 • Fredrikstad (5336)
 • Fredrikstad (5337)
 • Fredrikstad (5338)
 • Fredrikstad (5339)
 • Fredrikstad (5340)
 • Fredrikstad (5342)
 • Fredrikstad (5343)
 • Fredrikstad (5344)
 • Fredrikstad (5345)
 • Fredrikstad (5346)
 • Fredrikstad (5347)
 • Fredrikstad (5348)
 • Fredrikstad (5349)
 • Fredrikstad (5350)
 • Fredrikstad (5351)
 • Fredrikstad (5352)
 • Fredrikstad (5353)
 • Fredrikstad (5354)
 • Fredrikstad (5355)

 • Se flere bilder fra Norge 1940-1945

  Bilder fra Norge under andre verdenskrig: Norge 1940-1945

  Bilder fra Østfold under andre verdenskrig: Østfold 1940-1945


  Kommenter gjerne denne saken.

  For å se kommentarene må nettleseren din være logget inn på Facebook. Ønsker du å kommentere denne saken er du hjertelig velkommen til å bruke kommentarfeltet nedenfor. Du må ha en Facebookprofil for å kunne benytte kommentarfeltet. Politiske ytringer eller hatmeldinger er ikke tillatt. Vi oppfordrer alle til å utvise god folkeskikk.

  Følg oss på Facebook

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...