Høytorp fort 1940-1945

 Foto: Tysk politi ved Fossum bru juni 1940

Kampene på Høytorp fort april 1940

Om morgenen den 13. april 1940 klarte tyskerne å ta seg over Glomma og de greide snart å nedkjempe forsvarsstillingene ved Fossum bro i Østfold. Deretter fortsatte de framrykkingen mot Askim og videre østover. Omtrent klokken 14.00 ba sjefen for Askim-detasjementet om artilleristøtte fra Høytorp fort. 12 cm kanonene ga da flere lag ild mot de framrykkende tyske styrkene. Ved 15.30-tiden brøt telefonnettet vest for Mysen sammen. Fortet fortsatte da å gi ild mot punkter på Askimveien for å hindre den tyske framrykkingen.

På ettermiddagen den 13. april kom ordren om at den motoriserte 12 cm haubitsbataljonen skulle trekkes ut av kampene og sendes til Sverige. 460 mann ble da sendt østover, de fleste av disse var tatt fra besetningen på Høytorp fort. 350 mann ble igjen, men de var rent for få til å bemanne nærforsvarsstillingene. Oberstløytnant Rottwidt fikk imidlertid ordre om å holde fortet mot de framrykkende tyskerne og dekke opp for den videre evakueringen av norske styrker østover.

Ut mot kveldingen ble det rapportert at det var hørt tyske kommandorop nede fra området ved Momarken. Da klokken var blitt 20.00 begynte fortet å komme under direkte beskytning, først med håndvåpen og maskingevær, etter hvert også med bombekastere og artilleri. Fortet var da fullstendig omringet og beleiret. Rodtwitt trakk besetningen inn i reduiten og satset på å holde den mot direkte angrep. Gjennom natten og morgenen 14. april var fortet utsatt for flere kraftige tyske stormangrep, men de klarte å avvise dem.

Ut over formiddagen ble det meldt om lite ammunisjon. Omtrent kl. 13.00 ringte Rodtwitt til Ørje for å forhøre seg om situasjonen. Han fikk da opplyst at det sto nå ingen norske styrker på vestsiden av Haldenvassdraget; alle var nå på marsj mot grensen. Klokken 13.30 innkalte han til krigsråd. Man fant at besetningen hadde utført den oppgaven de hadde fått ordre om. Det ble vedtatt å overgi fortet. Det skjedde kl. 14.16 den 14. april. De norske soldatene ble holdt på fortet som krigsfanger, de fleste fikk dra hjem igjen i slutten av april.


Fotogalleri fra Høytorp fort 1940-1945

På denne siden finner du bilder et sjeldent fotogalleri fra Høytorp fort i Østfold. Det finnes begrenset med fotomateriale fra stedet, sett i lys av det er bildene å betrakte som meget interessante. Det er mulig at enkelte bilder er tatt ved Trøgstad. Har du informasjon vedrørende bildene såta kontakt med oss. Link: Kontakt oss.


Meget sjelden motiv av tyske offiserer på Høytorp fort 1940-1945

Høytorp fort (2429)
Høytorp fort (2429)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske offiserer fra Luftwaffe ved bygning 19 på Høytorp fort 1940-1945.

Så langt vi vet finnes det ingen andre bilder med lignende motiv fra okkupasjonstiden på Høytorp. Bilde har stor lokalhistorisk verdi.


Meget sjelden motiv av tyske offiserer på Høytorp fort 1940-1945

Høytorp fort (2430)
Høytorp fort (2430)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske offiserer fra Luftwaffe ved oppsynsmannboligen på Høytorp fort 1940-1945.

Så langt vi vet finnes det ingen andre bilder med lignende motiv fra okkupasjonstiden på Høytorp. Bilde har stor lokalhistorisk verdi.


Tyske soldater ved Høytorp fort 1940-1945

Høytorp fort (2440)
Høytorp fort (2440)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater fra Luftwaffe ved Høytorp fort 1940-1945


Tårnkanonen ved Høytorp fort 1940-1945.

Høytorp fort (2433)
Høytorp fort (2433)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater og sivile ved tårnkanonen ved Høytorp fort 1940-1945

Tårnkanonen ble fjernet av tyskerne i 1943 og satt tilbake til Høytorp fort i august 2015.


Tårnkanonen ved Høytorp fort 1940-1945.

Høytorp fort (2432)
Høytorp fort (2432)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater og sivile ved tårnkanonen ved Høytorp fort 1940-1945

Tårnkanonen ble fjernet av tyskerne i 1943 og satt tilbake til Høytorp fort i august 2015.


Tårnkanonen ved Høytorp fort 1940-1945

Høytorp fort (2431)
Høytorp fort (2431)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater og sivile ved tårnkanonen ved Høytorp fort 1940-1945

Tårnkanonen ble fjernet av tyskerne i 1943 og satt tilbake til Høytorp fort i august 2015


Tyske soldater som sammen med sivile, Høytorp fort 1940-1945

Høytorp fort (2442)
Høytorp fort (2442)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som tjenestegjør i det tyske Luftwaffe.


Tyske soldater som sammen med sivile, Høytorp fort 1940-1945

Høytorp fort (2443)
Høytorp fort (2443)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som tjenestegjør i det tyske Luftwaffe.


Tyske soldater som sammen med sivile, Høytorp fort 1940-1945

Høytorp fort (2441)
Høytorp fort (2441)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som tjenestegjør i det tyske Luftwaffe.


Tyske soldater på Høytorp fort, 1940-1945

Høytorp fort (2437)
Høytorp fort (2437)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater fra Luftwaffe som spiller kort på Høytorp fort.


Tyske soldater på Høytorp fort, 1940-1945

Høytorp fort (2435)
Høytorp fort (2435)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater fra Luftwaffe som spiller kort på Høytorp fort.


Tyske soldater på Høytorp fort, 1940-1945

Høytorp fort (2434)
Høytorp fort (2434)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater fra Luftwaffe som spiller musikk på Høytorp fort.


Tysk soldat i sivil på Høytorp fort, 1940-1945

Høytorp fort (2436)
Høytorp fort (2436)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat med pipe på Høytorp. Legg merke til radioen på rommet.

Dolken på veggen tilhører en offiser.


Tysk soldat i sivil på Høytorp fort, 1940-1945

Høytorp fort (2438)
Høytorp fort (2438)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat med pipe på Høytorp. Legg merke til radioen på rommet.


Tysk soldat fra Luftwaffe på Høytorp fort, 1940-1945

Høytorp fort (2439)
Høytorp fort (2439)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldat fra Luftwaffe på Høytorp fort, 1940-1945. 


Tyske soldater i Eidsberg distriktet 1940-1945

Høytorp fort (2445)
Høytorp fort (2445)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater fra Luftwaffe 1940-1945.

Vi ønsker informasjon om hvor bygget på bilde har stått.


Tyske soldater i Eidsberg distriktet 1940-1945

Høytorp fort (2446)
Høytorp fort (2446)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater fra Luftwaffe 1940-1945.

Vi ønsker informasjon om hvor bygget på bilde har stått.


Tysk soldat ved togskinne i Eidsberg, 1940-1945.

Høytorp fort (2444)
Høytorp fort (2444)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat ved skilt ved togskinne i Eidsberg, 1940-1945.


Tysk sjøfør fra Luftwaffe ved kamuflasje malt bygg 1940-1945

Høytorp fort (2447)
Høytorp fort (2447)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk sjøfør fra Luftwaffe, Høytorp 1940-1945


Klikk på bildene for å se stor størrelse!

Foto: Festningsverk.no

Fossum brua (2450)
Fossum brua (2451)
Fossum brua (2452)
Høytorp fort (2429)
Høytorp fort (2430)
Høytorp fort (2431)
Høytorp fort (2432)
Høytorp fort (2433)
Høytorp fort (2434)
Høytorp fort (2435)
Høytorp fort (2436)
Høytorp fort (2437)
Høytorp fort (2438)
Høytorp fort (2439)
Høytorp fort (2440)
Høytorp fort (2441)
Høytorp fort (2442)
Høytorp fort (2443)
Høytorp fort (2444)
Høytorp fort (2445)
Høytorp fort (2446)
Høytorp fort (2447)
Høytorp fort (2448)
Høytorp fort (2449)
 • Fossum brua (2450)
 • Fossum brua (2451)
 • Fossum brua (2452)
 • Høytorp fort (2429)
 • Høytorp fort (2430)
 • Høytorp fort (2431)
 • Høytorp fort (2432)
 • Høytorp fort (2433)
 • Høytorp fort (2434)
 • Høytorp fort (2435)
 • Høytorp fort (2436)
 • Høytorp fort (2437)
 • Høytorp fort (2438)
 • Høytorp fort (2439)
 • Høytorp fort (2440)
 • Høytorp fort (2441)
 • Høytorp fort (2442)
 • Høytorp fort (2443)
 • Høytorp fort (2444)
 • Høytorp fort (2445)
 • Høytorp fort (2446)
 • Høytorp fort (2447)
 • Høytorp fort (2448)
 • Høytorp fort (2449)
 • Flere bilder fra andre verdenskrig kan du se på denne siden: Norge 1940-1945

  Kommenter bildene på Facebook


  Bilder fra Høytorp fort i moderne tid

  Høytorp fort var et festningsanlegg som var en del av Fossumstrøkets festning. Fortet ligger like nordøst for Mysen, i Eidsberg kommune, Østfold.

  Fortet var det største anlegget i festningen, og det var sete for festningskommandoen. Det sto ferdig i 1915, og det var i kamp med tyske tropper i aprildagene 1940. Etter krigen var fortet bl.a. standkvarter for Transportregimentet og Heimevernet. Det ble nedlagt som militært anlegg i 2001, og hele området er i dag overtatt av Eidsberg kommune. Høytorp fort er av antikvariske myndigheter betegnet som et nasjonalt festningsverk på linje med Akershus festning i Oslo og Fredriksten i Halden.

  Foto: Festningsverk.no

  Høytorp fort (1)
  Høytorp fort (2)
  Høytorp fort (3)
  Høytorp fort (4)
  Høytorp fort (5)
  Høytorp fort (6)
  Høytorp fort (7)
  Høytorp fort (8)
  Høytorp fort (9)
  Høytorp fort (10)
  Høytorp fort (11)
  Høytorp fort (12)
  Høytorp fort (13)
  Høytorp fort (14)
  Høytorp fort (15)
  Høytorp fort (16)
  Høytorp fort (17)
  Høytorp fort (18)
  Høytorp fort (19)
  Høytorp fort (20)
  Høytorp fort (21)
  Høytorp fort (22)
  Høytorp fort (23)
  Høytorp fort (24)
  Høytorp fort (25)
  Høytorp fort (26)
  Høytorp fort (27)
  Høytorp fort (28)
  Høytorp fort (29)
  Høytorp fort (30)
  Høytorp fort (31)
  Høytorp fort (32)
  Høytorp fort (33)
  Høytorp fort (34)
  Høytorp fort (35)
  Høytorp fort (36)
  Høytorp fort (37)
  Høytorp fort (38)
  Høytorp fort (39)
  Høytorp fort (40)
  Høytorp fort (41)
  Høytorp fort (42)
  Høytorp fort (43)
  Høytorp fort (44)
  Høytorp fort (45)
  Høytorp fort (46)
  Høytorp fort (47)
  Høytorp fort (48)
  Høytorp fort (49)
  Høytorp fort (50)
  Høytorp fort (51)
  Høytorp fort (52)
  Høytorp fort (53)
  Høytorp fort (54)
  Høytorp fort (55)
  Høytorp fort (56)
  Høytorp fort (57)
  Høytorp fort (58)
  Høytorp fort (59)
  Høytorp fort (60)
  Høytorp fort (61)
  Høytorp fort (62)
  Høytorp fort (63)
  Høytorp fort (64)
  Høytorp fort (65)
  Høytorp fort (66)
  Høytorp fort (67)
  Høytorp fort (68)
  Høytorp fort (69)
  Høytorp fort (70)
  Høytorp fort (71)
  Høytorp fort (72)
  Høytorp fort (73)
  Høytorp fort (74)
  Høytorp fort (75)
  Høytorp fort (76)
  Høytorp fort (77)
  Høytorp fort (78)
  Høytorp fort (79)
  Høytorp fort (80)
  Høytorp fort (81)
  Høytorp fort (82)
  Høytorp fort (83)
  Høytorp fort (84)
  Høytorp fort (85)
 • Høytorp fort (1)
 • Høytorp fort (2)
 • Høytorp fort (3)
 • Høytorp fort (4)
 • Høytorp fort (5)
 • Høytorp fort (6)
 • Høytorp fort (7)
 • Høytorp fort (8)
 • Høytorp fort (9)
 • Høytorp fort (10)
 • Høytorp fort (11)
 • Høytorp fort (12)
 • Høytorp fort (13)
 • Høytorp fort (14)
 • Høytorp fort (15)
 • Høytorp fort (16)
 • Høytorp fort (17)
 • Høytorp fort (18)
 • Høytorp fort (19)
 • Høytorp fort (20)
 • Høytorp fort (21)
 • Høytorp fort (22)
 • Høytorp fort (23)
 • Høytorp fort (24)
 • Høytorp fort (25)
 • Høytorp fort (26)
 • Høytorp fort (27)
 • Høytorp fort (28)
 • Høytorp fort (29)
 • Høytorp fort (30)
 • Høytorp fort (31)
 • Høytorp fort (32)
 • Høytorp fort (33)
 • Høytorp fort (34)
 • Høytorp fort (35)
 • Høytorp fort (36)
 • Høytorp fort (37)
 • Høytorp fort (38)
 • Høytorp fort (39)
 • Høytorp fort (40)
 • Høytorp fort (41)
 • Høytorp fort (42)
 • Høytorp fort (43)
 • Høytorp fort (44)
 • Høytorp fort (45)
 • Høytorp fort (46)
 • Høytorp fort (47)
 • Høytorp fort (48)
 • Høytorp fort (49)
 • Høytorp fort (50)
 • Høytorp fort (51)
 • Høytorp fort (52)
 • Høytorp fort (53)
 • Høytorp fort (54)
 • Høytorp fort (55)
 • Høytorp fort (56)
 • Høytorp fort (57)
 • Høytorp fort (58)
 • Høytorp fort (59)
 • Høytorp fort (60)
 • Høytorp fort (61)
 • Høytorp fort (62)
 • Høytorp fort (63)
 • Høytorp fort (64)
 • Høytorp fort (65)
 • Høytorp fort (66)
 • Høytorp fort (67)
 • Høytorp fort (68)
 • Høytorp fort (69)
 • Høytorp fort (70)
 • Høytorp fort (71)
 • Høytorp fort (72)
 • Høytorp fort (73)
 • Høytorp fort (74)
 • Høytorp fort (75)
 • Høytorp fort (76)
 • Høytorp fort (77)
 • Høytorp fort (78)
 • Høytorp fort (79)
 • Høytorp fort (80)
 • Høytorp fort (81)
 • Høytorp fort (82)
 • Høytorp fort (83)
 • Høytorp fort (84)
 • Høytorp fort (85)

 •  

  Følg oss på Facebook

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Krigsskipet USS Iwo Jima i Oslo

  november 17, 2018

  Amerikansk krigsskip i Oslo. I november 2018 lå det Amerikanske krigsskipet USS Iwo Jima til kai i Oslo. Skipet er 257 meter langt og har et deplasement på 40500 tonn fult lastet. Akkurat nå er det nesten...