Skipet "Donau" 1940-1945

Fangeskipet Donau 1940-1945

Festningsverk.no har en stor fotosamling av DS Donau. Bildene gir en mye informasjon som ikke står beskrevet noe sted. Vi prøver på denne siden å redegjøre for noen av de observasjoner som vi har gjort. Mange av bildene er helt unike og gir dokumentasjon som ikke fins noe annet sted.

Dette fotogalleriet er ikke tidligere publisert noe sted og inneholder særdeles interessante bilder av blant annet engelske krigsfanger og skipsklokken til "Donau".

"Donau" var et tysk transportskip som ble brukt til å transportere krigsfanger, soldater og krigsmateriell til og fra Norge 1940-1945. Skipet er et av andre verdenskrig mest omtalte skip fra den norske okkupasjonshistorien. Skipet et blant annet kjent fra utryddelsen av de norske jødene. Den 26. november 1942 ble 532 jøder deportert fra Oslo med Donau. Den 1. desember, fremme ved endestasjonen Auschwitz-Birkenau, ble kvinner, barn og eldre umiddelbart drept i leirens gasskammer. Bare ni menn overlevde oppholdet i Auschwitz-Birkenau. Skipet ble senket av Max Manus og Roy Nilsen den 16. januar 1945. Sabotasjeaksjonen ble filmatisert i 2008 i filmen "Max Manus".


Før avreise med "Donau" til Oslo, april 1940.

Stettin Donau i bakgrun (2412)
Stettin Donau i bakgrun (2412)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som skal til Oslo med skipet "Donau", april 1940.

Tyske soldater som venter på avreise til Oslo med skipet "Donau". Bilde er fotografert i havnen i Stettin. Mastene til skipet bak gjerde til venstre tilhører "Isar" som var søsterskipet til "Donau". Skorsteinen til Isar hadde svart "hatt" i 1940, på dette tidspunktet hadde "Donau" hvit skorstein. Begge skipene hadde opprinnelig svart "hatt" på skorsteinen. Når Donau forliste i 1945 hadde Donau svart "hatt" på skorsteinen (se link, Donau forlist).


Avreise fra Stettin til Oslo, april 1940

Donau (2401)
Donau (2401)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" under overfart til Oslo april 1940.

"Donau" ble brukt som troppetransportskip under det tyske felttoget mot Norge 1940. Skipet er her fotografert på vei ut fra havnen i Stettin. På dette tidspunktet var ikke skipet malt med kamuflasjemaling.


"Donau" på full mars inn Oslofjorden, april 1940

Donau (2407)
Donau (2407)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde:"Donau" på vei inn Oslofjorden, april 1940.

"Donau" fullastet med soldater og krigsmateriell. Fotografert i kort tid før ankomst til Oslo. Bildet er troliges tatt 23. april 1940.


Om bord i "Donau", april 1940

Donau (2417)
Donau (2417)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau" på vei inn Oslofjorden, april 1940.

Bildet er fotografert på dekket på forskipet til "Donau".


God stemning før "Donau" ankommer Oslo, april 1940

Donau (2414)
Donau (2414)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau" før ankomst til Oslo, april 1940.

God stemning etter en lang reise fra Stettin til Oslo, bildet er tatt rett før ankomst til Oslo. 


Oslo havn fotografert fra "Donau", april 1940

Donau (2422)
Donau (2422)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Oslo havn fotografert fra skipet "Donau", april 1940.

Skipet har ankommet Oslo. Rådhuset ses til venstre i bildet. 


Unikt bilde av engelske krigsfanger i Oslo!

Engelske fanger i Oslo (2400)
Engelske fanger i Oslo (2400)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Sjeldent bilde av engelske krigsfanger i Oslo 1940.

Sjelden bilde av engelske krigsfanger ved Rådhuset i Oslo 1940. Fangene er troliges blant de første allierte soldatene som ble deportert til det tyske rike. "Donau" ble brukt ved flere anledninger til å transportere fanger. Bilde er tatt av en tysk soldat som ankom Oslo i april 1940 med "Donau". Bildet er tatt i slutten av april eller begynnelsen av mai 1940. Vi er ikke sikre på hvilket skip fangene på bilde skal transporteres med.


Akershus festning, april 1940

Akershus festning (2403)
Akershus festning (2403)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Akershus festning fotografert av tysk soldat som ankom Oslo med "Donau, april/mai 1940.


"Donau" og søsterskipet "Isar"

Donau (2402)
Donau (2402)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" og søsterskipet "Isar" delvis malt med kamuflasjemaling.

"Donau" hadde et søsterskip som var tilnærmet identisk bygget. Begge skipene ble malt med kamuflasjemaling som skulle hindre ubåter å finne nøyaktig retningen på skipene. Malingen ble endret mange ganger på begge skipene under hele krigen. På bilde er skipene delvis kamuflasjemalt, noe som tyder på at bilde er tatt i 1940.


"Donau" malt med kamuflasjemaling

Donau (2404)
Donau (2404)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" malt med kamuflasjemaling.

På bilde er "Donau" malt med kamuflasjemaling fra baug til akterenden. Skipet ble regelmessig malt når det lå til havn.


Unikt bilde av skipsklokken til "Donau"!

Donau (2428)
Donau (2428)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Her stod skipsklokken til "Donau". Unikt bilde av klokken om bord i skipet.

Et uhyre sjelden bilde av den fremste skipsklokken til "Donau". Skipsklokken står til venstre for masten på bilde. "Donau" hadde flere skipsklokker som ble brukt av mannskapet for å gi signaler. Denne skipsklokken ble fjernet fra "Donau" etter at skipet forliset. Klokken sto utstilt på hjemmefront museet i mange år. Mer enn noe annet symboliserer denne skipsklokken fra "Donau" forsøket på å tilintetgjøre alle jødene i Norge. Skipsklokken ble flyttet til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter på Bygdøy i 2014. Skipsklokken kan i dag ses i HL-senteret sin utstilling.

Bildet er fotografert på slutten av andre verdenskrig. Som det fremgår av bilde har "Donau" fått påmontert runde luftvernplatformer på hver side av styrhuset. Søsterskipet "Isar" hadde også luftvernsplattformer, men de var firkantete. Når skipet ble fjernet fra Drøbak i 1952, ble disse plattformene fotografert (se link: Digitalarkivet).


Førerhuset har fått små vinduer

Donau (2423)
Donau (2423)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau" 1945.

Førerhuset til "Donau" har fått påmontert mindre vindusåpninger. Dette er en sikker indikasjon på at fotografiet er tatt på slutten av krigen. Skipet hadde opprinnelig store vinduer. Skipet er kun fotografert med små vinduer på noen få bilder fra krigens siste dager. Når skipet ble hevet etter krigen fremsto førerhuset slik det er på dette bildet.


Luftvernsplatform ved førerhuset

Donau (2416)
Donau (2416)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater transporteres fra Oslo med "Donau", 1945.

I slutten av andre verdenskrig ble "Donau" brukt til å transportere tyske soldater fra Norge til fronten. På bilde ses soldater som har tjenestegjort i Norge, skipet ligger i bakgrunn. Legg merke til de runde plattformene for luftvern som er montert ved førerhuset.


Om bord i "Donau"

Donau (2420)
Donau (2420)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2424)
Donau (2424)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2427)
Donau (2427)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2426)
Donau (2426)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater om bord i "Donau", 1940-1945.


Om bord i "Donau"

Donau (2413)
Donau (2413)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: "Donau" fotografert fra et annet skip i konvoien over Skagerak, 1940-1945.


Bilder som aldri tidligere er publisert!

Foto: Festningsverk.no

Akershus festning (2403)
Donau (2401)
Donau (2402)
Donau (2404)
Donau (2405)
Donau (2406)
Donau (2407)
Donau (2408)
Donau (2413)
Donau (2414)
Donau (2415)
Donau (2416)
Donau (2417)
Donau (2418)
Donau (2419)
Donau (2420)
Donau (2421)
Donau (2422)
Engelske fanger i Oslo (2400)
Stettin Donau i bakgrun (2412)
Tysk konvoi (2409)
Tysk konvoi (2410)
Donau (2424)
Donau (2425)
Donau (2426)
Donau (2427)
Donau (2428)
Donau (2423)
 • Akershus festning (2403)
 • Donau (2401)
 • Donau (2402)
 • Donau (2404)
 • Donau (2405)
 • Donau (2406)
 • Donau (2407)
 • Donau (2408)
 • Donau (2413)
 • Donau (2414)
 • Donau (2415)
 • Donau (2416)
 • Donau (2417)
 • Donau (2418)
 • Donau (2419)
 • Donau (2420)
 • Donau (2421)
 • Donau (2422)
 • Engelske fanger i Oslo (2400)
 • Stettin Donau i bakgrun (2412)
 • Tysk konvoi (2409)
 • Tysk konvoi (2410)
 • Donau (2424)
 • Donau (2425)
 • Donau (2426)
 • Donau (2427)
 • Donau (2428)
 • Donau (2423)
 • Flere bilder fra andre verdenskrig kan du se på denne siden: Norge 1940-1945

  Kommenter bildene på Facebook


  Tidligere publiserte bilder av "Donau"

  Festningsverk.no har den største samlingen av bilder av "Donau" som er publisert på internett. Vi er ikke kjent med noen andre samlinger med flere bilder av det historiske skipet som er publisert for offentligheten.

  Foto: Festningsverk.no

  Donau 1940-1945 (1)
  Donau 1940-1945 (2)
  Donau 1940-1945 (4)
  Donau 1940-1945 (6)
  Donau 1940-1945 (7)
  Donau 1940-1945 (8)
  Donau 1940-1945 (9)
  Donau 1940-1945 (10)
  Donau 1940-1945 (11)
  Donau 1940-1945 (12)
  Donau 1940-1945 (13)
  Donau 1940-1945 (14)
  Donau 1940-1945 (15)
  Donau 1940-1945 (16)
  Donau 1940-1945 (17)
  Donau 1940-1945 (18)
  Donau 1940-1945 (19)
  Donau 1940-1945 (20)
  Donau 1940-1945 (21)
  Donau 1940-1945 (22)
  Donau 1940-1945 (23)
  Donau 1940-1945 (24)
  Donau 1940-1945 (25)
  Donau 1940-1945 (26)
  Donau 1940-1945 (27)
  Donau 1940-1945 (28)
  Donau 1940-1945 (29)
  Donau 1940-1945 (30)
  Donau 1940-1945 (31)
  Donau 1940-1945 (32)
  Donau 1940-1945 (33)
  Donau 1940-1945 (34)
  Donau 1940-1945 (35)
  Donau 1940-1945 (36)
  Donau 1940-1945 (37)
  Donau 1940-1945 (38)
  Donau 1940-1945 (39)
  Donau 1940-1945 (40)
  Donau 1940-1945 (41)
  Donau 1940-1945 (42)
  Donau 1940-1945 (43)
  Donau 1940-1945 (44)
  Donau 1940-1945 (45)
  Donau 1940-1945 (46)
  Donau 1940-1945 (47)
  Donau 1940-1945 (48)
  Donau 1940-1945 (49)
  Donau 1940-1945 (50)
  Donau 1940-1945 (51)
  Donau 1940-1945 (52)
  Donau 1940-1945 (53)
  Donau 1940-1945 (54)
  Donau 1940-1945 (55)
  Donau 1940-1945 (56)
  Donau 1940-1945 (57)
  Donau 1940-1945 (58)
  Donau 1940-1945 (59)
  Donau 1940-1945 (60)
  Donau 1940-1945 (61)
  Donau 1940-1945 (62)
  Donau 1940-1945 (63)
  Donau 1940-1945 (64)
  Donau 1940-1945 (65)
  Donau 1940-1945 (66)
  Donau 1940-1945 (67)
  Donau 1940-1945 (68)
  Donau 1940-1945 (69)
  Donau 1940-1945 (70)
  Donau 1940-1945 (71)
  Donau 1940-1945 (72)
  Donau 1940-1945 (73)
  Donau 1940-1945 (74)
  Donau 1940-1945 (75)
  Donau 1940-1945 (76)
  Donau 1940-1945 (77)
  Donau 1940-1945 (78)
  Donau 1940-1945 (79)
  Donau 1940-1945 (80)
  Donau 1940-1945 (81)
  Donau 1940-1945 (82)
  Donau 1940-1945 (83)
  Donau 1940-1945 (84)
  Donau 1940-1945 (85)
  Donau 1940-1945 (86)
  Donau 1940-1945 (87)
  Donau 1940-1945 (88)
  Donau 1940-1945 (89)
  Donau 1940-1945 (90)
  Donau 1940-1945 (91)
  Donau 1940-1945 (92)
  Donau 1940-1945 (93)
  Donau 1940-1945 (94)
  Donau 1940-1945 (95)
  Donau 1940-1945 (96)
  Donau 1940-1945 (97)
  Donau 1940-1945 (98)
  Donau 1940-1945 (99)
  Donau 1940-1945 (100)
  Donau 1940-1945 (101)
  Donau 1940-1945 (102)
  Donau 1940-1945 (103)
  Donau 1940-1945 (104)
  Donau 1940-1945 (105)
  Donau 1940-1945 (106)
  Donau 1940-1945 (107)
  Donau 1940-1945 (108)
  Donau 1940-1945 (109)
  Donau 1940-1945 (110)
  Donau 1940-1945 (111)
  Donau 1940-1945 (112)
  Donau 1940-1945 (113)
  Donau 1940-1945 (114)
  Donau 1940-1945 (115)
 • Donau 1940-1945 (1)
 • Donau 1940-1945 (2)
 • Donau 1940-1945 (4)
 • Donau 1940-1945 (6)
 • Donau 1940-1945 (7)
 • Donau 1940-1945 (8)
 • Donau 1940-1945 (9)
 • Donau 1940-1945 (10)
 • Donau 1940-1945 (11)
 • Donau 1940-1945 (12)
 • Donau 1940-1945 (13)
 • Donau 1940-1945 (14)
 • Donau 1940-1945 (15)
 • Donau 1940-1945 (16)
 • Donau 1940-1945 (17)
 • Donau 1940-1945 (18)
 • Donau 1940-1945 (19)
 • Donau 1940-1945 (20)
 • Donau 1940-1945 (21)
 • Donau 1940-1945 (22)
 • Donau 1940-1945 (23)
 • Donau 1940-1945 (24)
 • Donau 1940-1945 (25)
 • Donau 1940-1945 (26)
 • Donau 1940-1945 (27)
 • Donau 1940-1945 (28)
 • Donau 1940-1945 (29)
 • Donau 1940-1945 (30)
 • Donau 1940-1945 (31)
 • Donau 1940-1945 (32)
 • Donau 1940-1945 (33)
 • Donau 1940-1945 (34)
 • Donau 1940-1945 (35)
 • Donau 1940-1945 (36)
 • Donau 1940-1945 (37)
 • Donau 1940-1945 (38)
 • Donau 1940-1945 (39)
 • Donau 1940-1945 (40)
 • Donau 1940-1945 (41)
 • Donau 1940-1945 (42)
 • Donau 1940-1945 (43)
 • Donau 1940-1945 (44)
 • Donau 1940-1945 (45)
 • Donau 1940-1945 (46)
 • Donau 1940-1945 (47)
 • Donau 1940-1945 (48)
 • Donau 1940-1945 (49)
 • Donau 1940-1945 (50)
 • Donau 1940-1945 (51)
 • Donau 1940-1945 (52)
 • Donau 1940-1945 (53)
 • Donau 1940-1945 (54)
 • Donau 1940-1945 (55)
 • Donau 1940-1945 (56)
 • Donau 1940-1945 (57)
 • Donau 1940-1945 (58)
 • Donau 1940-1945 (59)
 • Donau 1940-1945 (60)
 • Donau 1940-1945 (61)
 • Donau 1940-1945 (62)
 • Donau 1940-1945 (63)
 • Donau 1940-1945 (64)
 • Donau 1940-1945 (65)
 • Donau 1940-1945 (66)
 • Donau 1940-1945 (67)
 • Donau 1940-1945 (68)
 • Donau 1940-1945 (69)
 • Donau 1940-1945 (70)
 • Donau 1940-1945 (71)
 • Donau 1940-1945 (72)
 • Donau 1940-1945 (73)
 • Donau 1940-1945 (74)
 • Donau 1940-1945 (75)
 • Donau 1940-1945 (76)
 • Donau 1940-1945 (77)
 • Donau 1940-1945 (78)
 • Donau 1940-1945 (79)
 • Donau 1940-1945 (80)
 • Donau 1940-1945 (81)
 • Donau 1940-1945 (82)
 • Donau 1940-1945 (83)
 • Donau 1940-1945 (84)
 • Donau 1940-1945 (85)
 • Donau 1940-1945 (86)
 • Donau 1940-1945 (87)
 • Donau 1940-1945 (88)
 • Donau 1940-1945 (89)
 • Donau 1940-1945 (90)
 • Donau 1940-1945 (91)
 • Donau 1940-1945 (92)
 • Donau 1940-1945 (93)
 • Donau 1940-1945 (94)
 • Donau 1940-1945 (95)
 • Donau 1940-1945 (96)
 • Donau 1940-1945 (97)
 • Donau 1940-1945 (98)
 • Donau 1940-1945 (99)
 • Donau 1940-1945 (100)
 • Donau 1940-1945 (101)
 • Donau 1940-1945 (102)
 • Donau 1940-1945 (103)
 • Donau 1940-1945 (104)
 • Donau 1940-1945 (105)
 • Donau 1940-1945 (106)
 • Donau 1940-1945 (107)
 • Donau 1940-1945 (108)
 • Donau 1940-1945 (109)
 • Donau 1940-1945 (110)
 • Donau 1940-1945 (111)
 • Donau 1940-1945 (112)
 • Donau 1940-1945 (113)
 • Donau 1940-1945 (114)
 • Donau 1940-1945 (115)

 • Tidligere publikasjoner om "Donau"

  Festningsverk.no har tidligere publisert flere saker om "Donau". klikk på linkene nedenfor hvis du ønsker å se tidligere publikasjoner.

  LINK: VRAKDYKK DER DS DONAU FORLISTE

  LINK: SKIPSVRAKET DS DONAU 1945


  Se flere bilder fra krigen på Facebook!

  "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Se flere bilder fra andre verdenskrig på Facebook. Gruppen er for historisk interesserte og publiserer daglig bilder fra hele Norge under de dramatiske okkupasjonsårene. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


  Følg oss på Facebook

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Krigsskipet USS Iwo Jima i Oslo

  november 17, 2018

  Amerikansk krigsskip i Oslo. I november 2018 lå det Amerikanske krigsskipet USS Iwo Jima til kai i Oslo. Skipet er 257 meter langt og har et deplasement på 40500 tonn fult lastet. Akkurat nå er det nesten...