Mågerø fort, Tjøme 1940-1945


Tyske bilder fra Mågerø fort på Tjøme 1940-1945

Bildene i dette fotogalleriet er fotografert av en tysk soldat som tjenestegjorde på Mågerø fort 1940-1945. Bildene stammer hans private fotoalbum og er aldri tidligere publisert. På grunn av restriksjoner vedrørende fotografering av Mågerø fort, finnes det begrenset fotomateriale fra fortet under tysk tid. Bildene har stor militærhistorisk og lokalhistorisk verdi, fordi de gir et blikk inn i den den tyske hverdagen på Mågerø fort under andre verdenskrig.

Det tyske angrepet april 1940.

Den 9. april 1940 ble Norge angrepet av tyske stridskrefter. Bolærne og Rauøy fort var i kamp, mens kanonene på Mågerø fort forble tause under hele det tyske angrepet. Det store tunge 30,5 cm haubitsbatteriet kunne gjort stor skade på tyske skip som seilte inn og ut av Oslofjorden i dagene etter angrepet. I ettertid kan det virke helt uforståelig at Mågerø fort lot tyskerne "danse" foran kanonløpet uten å løsne et eneste skudd. Den 13. april fikk Oslofjord festning melding om at Tønsberg var besatt av tyskerne og at bevoktningsavdelingen hadde overgitt seg. Med besettelsen av Tønsberg ble også telefonforbindelsen brutt. Den 14. april var en større styrke tyske soldater kommet til Tønsberg. Via politikammeret i Tønsberg satte sjefen for den tyske styrken (major Ballart) seg i forbindelse med festningskommandanten (oberstløytnant Notland). Major Ballart framhold at det var nå tilsammen 1100 tyske soldater samt 6 kanoner i Tønsberg. Hvis ikke Mågerø og Håøya overga seg, ville denne styrken gå til angrep. Samtidig ville fortet bli bombet av sterke tyske flystridskrefter. Oberstløytnanten mottok denne meldingen kl. 14.45 . Klokken 16.30 den 14. april undertegnet oberstløytnant Notland en erklæringen om Oslofjord festnings overgivelse. Tyskerne besatte Mågerø fort uten kamp kl. 18.00 den 14. april 1940. Fortet ble overgitt med våpen og forsyninger intakt. Norske offiserer ved Mågerø fikk beholde sine håndvåpen.


Tjøme Mågerø (2348)
Tjøme Mågerø (2348)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Unikt bilde tyske soldater med norske Hotchkiss mitraljøser på Mågerø fort 1940-1945.

Mågerø fort ble overgitt uten at fortet eller våpen var ødelagt. På bilde ses tyske soldater som demonterer norske Hotchkiss M/98 mitraljøser. Disse våpene var produsert ved Kongsberg Våpenfabrikk. Opprinnelig var mitraljøsene brukt av det norske forsvaret før de ble gitt til tyskerne. Alle norske våpen på Mågerø ble etter 14. april 1940 brukt i tysk tjeneste. 


Tjøme Mågerø (2351)
Tjøme Mågerø (2351)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk vaktpost ved inngangen til Mågerø fort 1940-1945.

Mågerø på Tjøme i Vestfold var delvis avstengt for offentlig adgang under andre verdenskrig. Særskilt adgangskort var påkrevd for å få komme inn til stedet. Området er fortsatt under forsvarets eie og utilgjengelig for publikum. På grunn av Kongefamiliens hytte på stedet vil store deler av Mågerø forbli utilgjengelig for offentligheten også i fremtiden.


Tjøme Mågerø (2345)
Tjøme Mågerø (2345)

Foto: Festningsverk.no Tysk soldat med sykkel på Mågerø fort 1940-1945.

Under tysk tid på Mågerø ble det oppført flere bygg. Kasernen i bakgrunn er derimot ikke oppført av tyskerne, men norsk førkrigs.


Tjøme Mågerø (2361)
Tjøme Mågerø (2361)

Foto: Festningsverk.no Tyske soldater har pause ved appellplassen på Mågerø fort 1940-1945.


Tjøme Mågerø (2344)
Tjøme Mågerø (2344)

Foto: Festningsverk.no Tyske soldater i arbeidstøy på Mågerø fort 1940-1945.


Tjøme Mågerø (2360)
Tjøme Mågerø (2360)

Foto: Festningsverk.no Tyske soldater ved Vrengen bru på Tjøme 1940-1945.

Vrengen bru er bruforbindelsen mellom Tjøme og Nøtterøy. På begge sider av brua bygget tyskerne flere stillinger og dekningsrom. Bilde er fotografert på Tjøme siden og brua kan skimtes i bakgrunn.


Tjøme Mågerø (2349)
Tjøme Mågerø (2349)

Foto: Festningsverk.no Tyske soldater ved Vrengen bru på Tjøme 1940-1945.

Tyskerne bygget flere stillinger og dekningsrom ved Vrengen bru. Hundre meter til høyre for stedet dette bilde er tatt er det sprengt inn en hule i fjellet. 


Tjøme Mågerø (2358)
Tjøme Mågerø (2358)

Foto: Festningsverk.no Tysk soldat på Tjøme, 1940-1945.

Bilde er tatt på Sundene på Tjøme. Åskammen som ses i bakgrunn er Nøtterøy. Mellom Åskammen og huset i forgrunn ligger Vrengensundet.


Tjøme Mågerø (2354)
Tjøme Mågerø (2354)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater på Tjøme, 1940-1945.

Bilde er troliges tatt i nærheten av Mågerø. Soldatene på bilde var innkvartert på Mågerø fort under andre verdenskrig. 


Tjøme Mågerø (2353)
Tjøme Mågerø (2353)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som arbeider med betongstøping på Mågerø fort.

Under andre verdenskrig oppførte tyskerne flere bygg på Mågerø fort. Enkelt av disse byggene eksiterer fortsatt.


Tjøme Mågerø (2343)
Tjøme Mågerø (2343)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater legger tak på en av bygningene på Mågerø fort.

Under andre verdenskrig oppførte tyskerne flere bygg på Mågerø fort. Enkelt av disse byggene eksiterer fortsatt.


Tjøme Mågerø (2346)
Tjøme Mågerø (2346)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Ildgivning sentral for 30,5 cm haubitsbatteriet på Mågerø fort.

Sommeren 1938 ble det oppført et 30,5 cm haubitsbatteri på Mågerø fort.


Tjøme Mågerø (2359)
Tjøme Mågerø (2359)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater i sivil på Tjøme 1940-1945.

Bilde er med all sannsynlighet fotografert i nærheten av Mågerø fort.


Tjøme Mågerø (2352)
Tjøme Mågerø (2352)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater i sivil på Tjøme 1940-1945.

Bilde er med all sannsynlighet fotografert i nærheten av Mågerø fort.


Tjøme Mågerø (2350)
Tjøme Mågerø (2350)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som nyter badelivet på Tjøme, 1940-1945.

Bilde er med all sannsynlighet fotografert i nærheten av Mågerø fort.


Tjøme Mågerø (2355)
Tjøme Mågerø (2355)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat på hest ved Mågerø fort på Tjøme, 1940-1945.


Tjøme Mågerø (2357)
Tjøme Mågerø (2357)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat med hest ved Mågerø fort på Tjøme, 1940-1945.


Tjøme Mågerø (2356)
Tjøme Mågerø (2356)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater på Mågerø fort 1940-1945.

På bordet midt i bildet ligger det flere tyske Mauser 7,92 K98 geværer.


Mågerø fort sin historie

Mågerøs militære historie strekker seg tilbake til første verdenskrig. I forbindelse med nøytralitetsvernet den gang, ble det i 1915 lansert en plan for forsvaret av Oslofjorden. I 1917 kjøpte forsvaret en eiendom her og bygde en kommandantbolig. I 1933 ble planene for Mågerø fort vekket til liv igjen. Sammen med Bolærne og Rauøy fort, skulle Mågerø fort forsvare innseilingen til Oslo og Karljohansvern i Horten. Det hele raknet katastrofalt den 9. april 1940.

Klikk på bildene for stor størrelse!

Foto: Festningsverk.no

Tjøme Mågerø (2343)
Tjøme Mågerø (2344)
Tjøme Mågerø (2346)
Tjøme Mågerø (2347)
Tjøme Mågerø (2348)
Tjøme Mågerø (2349)
Tjøme Mågerø (2350)
Tjøme Mågerø (2351)
Tjøme Mågerø (2352)
Tjøme Mågerø (2353)
Tjøme Mågerø (2354)
Tjøme Mågerø (2355)
Tjøme Mågerø (2356)
Tjøme Mågerø (2357)
Tjøme Mågerø (2358)
Tjøme Mågerø (2359)
Tjøme Mågerø (2360)
Tjøme Mågerø (2361)
Tjøme Mågerø (2345)
 • Tjøme Mågerø (2343)
 • Tjøme Mågerø (2344)
 • Tjøme Mågerø (2346)
 • Tjøme Mågerø (2347)
 • Tjøme Mågerø (2348)
 • Tjøme Mågerø (2349)
 • Tjøme Mågerø (2350)
 • Tjøme Mågerø (2351)
 • Tjøme Mågerø (2352)
 • Tjøme Mågerø (2353)
 • Tjøme Mågerø (2354)
 • Tjøme Mågerø (2355)
 • Tjøme Mågerø (2356)
 • Tjøme Mågerø (2357)
 • Tjøme Mågerø (2358)
 • Tjøme Mågerø (2359)
 • Tjøme Mågerø (2360)
 • Tjøme Mågerø (2361)
 • Tjøme Mågerø (2345)
 • Flere bilder fra andre verdenskrig kan du se på denne siden: Norge 1940-1945

  Kommenter bildene på Facebook


   

  Video fra Festningsverk.no

  Følg oss på Facebook

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Grini fangeleir 1941-1945

  juni 16, 2018

  Unike bilder fra Grini fangeleir. Under andre verdenskrig ble Grini fangeleir anlagt på Ila nordvest for Oslo. Hovedhuset var oppført før krigen, men ble ikke tatt i bruk som fangeleir før i 1941. Det finnes begrenset med bilder fra fangeleieren. Det...