Nasjonal Samling

Nasjonal Samling parader

Slottsplassen, Universitetsplassen og Karl Johan var viktige utendørsarenaer for NS' mange arrangementer. Parader, defileringer, oppmarsjer, politisk propaganda, festligheter og markeringer sto stadig på dagsordenen og fylte gater og plasser i Oslo sentrum med deltakere, skuelystne og sympatisører.

Foto: Riksarkivet

Vidkun Quisling på Universitetsplassen sammen med partifeller og tyske offiserer.
Vidkun Quisling og NS-kvinne på Slottsplassen.
På slottsplassen. Quisling, Terboven, von Falkenhorst, Böhm.
Vidkun Quisling taler på Universitetsplassen.
Foran Oslo Slott
Vidkun Quisling taler på slottsplassen.
Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) inspiserer Rikshirden.
Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) inspiserer Rikshirden.
Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) inspiserer Rikshirden.
Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) sammen med tysk offiser.
Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) sammen med NS-ministre og tyske offiserer.
Vidkun Quisling inspiserer norske frontkjempere foran slottet 16. og 17. mai 1943.
På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
Vidkun Quisling inspiserer Hirdkvinnene på Slottsplassen 17. mai 1943.
Vidkun Quisling hilser Rikshirden og Førergarden, 17. mai 1943.
Vidkun Quisling inspiserer Førergarden i forbindelse med deres to års jubileum.
Vidkun Quisling og Rikshirden.
Vidkun Quisling inspiserer soldater.
Vidkun Quisling inspiserer NS kvinner på Slottsplassen.
Vidkun Quisling paraderer opp Karl Johansgt.
Militærparade foran Slottet.
Militærparade foran Slottet.
Vidkun Quisling med flere inspiserer tropper. Fornebu(?)
Vidkun Quisling og andre overværer SS parade foran slottet.
N.S. i Norge. Vidkun Quisling taler til Germanske SS Norge utenfor slottet.
Vidkun Quisling og Josef Terboven inspiserer en avdeling av hirden.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
Militærparade på Slottsplassen.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo. Stabssjef Orvar Sæther gjør V-tegn.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen I Oslo.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo
Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
Gefallenehrung
Frauenhird. 10 Jähriges Jubileum.
Frauenhird. 10 Jähriges Jubileum.
Frauenhird. 10 Jähriges Jubileum.
Militærparade foran Slottet.
Panserparade-Oslo
Parade, Oslo.
N.S. i Norge. Avdelinger av Germanske SS Norge paraderer for Vidkun Quisling høsten 1942.
 • Vidkun Quisling på Universitetsplassen sammen med partifeller og tyske offiserer.
 • Vidkun Quisling og NS-kvinne på Slottsplassen.
 • På slottsplassen. Quisling, Terboven, von Falkenhorst, Böhm.
 • Vidkun Quisling taler på Universitetsplassen.
 • Foran Oslo Slott
 • Vidkun Quisling taler på slottsplassen.
 • Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) inspiserer Rikshirden.
 • Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) inspiserer Rikshirden.
 • Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) inspiserer Rikshirden.
 • Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) sammen med tysk offiser.
 • Vidkun Quisling og Oliver Møystad (hirdsjef og sjef for sikkerhetspolitiet) sammen med NS-ministre og tyske offiserer.
 • Vidkun Quisling inspiserer norske frontkjempere foran slottet 16. og 17. mai 1943.
 • På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
 • På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
 • På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
 • På slottsplassen, 16. og 17. mai 1943.
 • Vidkun Quisling inspiserer Hirdkvinnene på Slottsplassen 17. mai 1943.
 • Vidkun Quisling hilser Rikshirden og Førergarden, 17. mai 1943.
 • Vidkun Quisling inspiserer Førergarden i forbindelse med deres to års jubileum.
 • Vidkun Quisling og Rikshirden.
 • Vidkun Quisling inspiserer soldater.
 • Vidkun Quisling inspiserer NS kvinner på Slottsplassen.
 • Vidkun Quisling paraderer opp Karl Johansgt.
 • Militærparade foran Slottet.
 • Militærparade foran Slottet.
 • Vidkun Quisling med flere inspiserer tropper. Fornebu(?)
 • Vidkun Quisling og andre overværer SS parade foran slottet.
 • N.S. i Norge. Vidkun Quisling taler til Germanske SS Norge utenfor slottet.
 • Vidkun Quisling og Josef Terboven inspiserer en avdeling av hirden.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
 • Militærparade på Slottsplassen.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo. Stabssjef Orvar Sæther gjør V-tegn.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen I Oslo.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo
 • Hirdoppmarsj på Universitetsplassen i Oslo.
 • Gefallenehrung
 • Frauenhird. 10 Jähriges Jubileum.
 • Frauenhird. 10 Jähriges Jubileum.
 • Frauenhird. 10 Jähriges Jubileum.
 • Militærparade foran Slottet.
 • Panserparade-Oslo
 • Parade, Oslo.
 • N.S. i Norge. Avdelinger av Germanske SS Norge paraderer for Vidkun Quisling høsten 1942.
 • Nasjonal Samling stevner

  NS hadde alt fra tidlig 30-tall arrangert sammenkomster og stevner. Vidkun Quisling deltok både på pinse-, St. Hans-, olsok- og sommerstevner og var hovedtaler på mange av dem.
  Pinsestevnet i Nasjonalparken i Borre i Vestfold startet opp i 1935 og ble en årlig foreteelse med mange frammøtte.

  Foto: Riksarkivet

  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942. Quisling taler. 1942/07
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg juli 1942
  Sarpsborg, juli 1942.
  Sarpsborg, juli 1942.
  Sarpsborg, juli 1942.
  Sarpsborg, juli 1942.
  Sarpsborg, juli 1942.
  Sarpsborg, juli 1942.
  Quisling på talerstolen.
  Borrestevnet, sommeren 1941.
  Borrestevnet, sommeren 1941.
  Borrestevnet, sommeren 1941.
  Borrestevnet, sommeren 1941.
  Borrestevnet, 1943.
  Borrestevnet, 1943.
  Vidkun Quisling på talerstolen i forbindelse med Hamarstevnet 1943.
  Vidkun Quisling på Hamarstevnet 1943.
  Vidkun Quisling på talerstolen i forbindelse med Borrestevnet i 1942.
  Vidkun Quisling på talerstolen i forbindelse med Borrestevnet i 1942.
  Vidkun Quisling hilser på en jente i forbindelse med Borrestevnet 1941.
  Vidkun Quisling og to småjenter i forbindelse med Borrestevnet 1941.
  Borrestevnet 1943 (album), Vidkun Quisling på talerstolen.
  Borrestevnet 1943 (album), Vidkun Quisling på talerstolen.
  Borrestevnet, 1943.
  Borrestevnet 1943, markering for Germanske SS Norge.
  Borrestevnet, 1943.
  Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling inspiserer sanitetskorpset.
  Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling hilser på tysk offiser.
  Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og Rikshirden.
  Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og guttehirden.
  Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og jentehirden.
  Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og jentehirden.
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942. Quisling taler. 1942/07
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg juli 1942
 • Sarpsborg, juli 1942.
 • Sarpsborg, juli 1942.
 • Sarpsborg, juli 1942.
 • Sarpsborg, juli 1942.
 • Sarpsborg, juli 1942.
 • Sarpsborg, juli 1942.
 • Quisling på talerstolen.
 • Borrestevnet, sommeren 1941.
 • Borrestevnet, sommeren 1941.
 • Borrestevnet, sommeren 1941.
 • Borrestevnet, sommeren 1941.
 • Borrestevnet, 1943.
 • Borrestevnet, 1943.
 • Vidkun Quisling på talerstolen i forbindelse med Hamarstevnet 1943.
 • Vidkun Quisling på Hamarstevnet 1943.
 • Vidkun Quisling på talerstolen i forbindelse med Borrestevnet i 1942.
 • Vidkun Quisling på talerstolen i forbindelse med Borrestevnet i 1942.
 • Vidkun Quisling hilser på en jente i forbindelse med Borrestevnet 1941.
 • Vidkun Quisling og to småjenter i forbindelse med Borrestevnet 1941.
 • Borrestevnet 1943 (album), Vidkun Quisling på talerstolen.
 • Borrestevnet 1943 (album), Vidkun Quisling på talerstolen.
 • Borrestevnet, 1943.
 • Borrestevnet 1943, markering for Germanske SS Norge.
 • Borrestevnet, 1943.
 • Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling inspiserer sanitetskorpset.
 • Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling hilser på tysk offiser.
 • Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og Rikshirden.
 • Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og guttehirden.
 • Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og jentehirden.
 • Borrestevnet 1943, Vidkun Quisling og jentehirden.
 • Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Bolærne fort 1940-1945

  desember 11, 2021

  Publisert for første gang. I dette fotogalleriet publiserer vi bilder fra en tysk soldat som var stasjonert på Bolærne fort i Oslofjorden. Dette er den første serien fra hans fotoalbum, som inneholder over totalt 100 bilder fra dette...