Logo
Print this page

Statsakten 25. september 1941

Statsakten 25. september 1941

Statsakten 25. september 1941

Den 25. september 1940 utnevnte reischskommissar Josef Terboven 13 kommissariske statsråder (fra 25.09.1941 kst. ministre) som skulle bestyre den norske siviladministrasjonen på vegne av okkupasjonsmakten. Planen var at partiet NS og dets fører etter hvert skulle overta. 30.01.1942 nedla de kommmissariske statsrådene sine embeter og anmodet om at Vidkun Quisling tok tittelen ministerpresident og dannet en ny, nasjonal regjering. Anmodningen ble etterkommet av reichskommissar Josef Terboven og markert ved en høytidelighet i Stortinget den følgende dag. Statsakten -overgangen fra kommissærstyre til en ny nasjonal regjering - ble 01.02.1942 feiret med en storslått tysk-norsk sermoni i Riddersalen på Akershus festning.

Foto: Riksarkivet

Mottakelse i Stortinget
Mottakelse i Stortinget
Akershus slott, Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven m. fl
Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven
Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven
Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven
Riddersalen, Vidkun Quisling på talerstolen
Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
Vidkun Quisling, Josef Terboven og to piker
Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
Vidkun Quisling, Josef Terboven, tyske offiserer og Rikshirden
Vidkun Quisling, Josef Terboven, tyske offiserer og Rikshirden
Æreskompanier, Vidkun Quisling, Josef Terboven og norske polititropper
Æreskompanier, Vidkun Quisling, Josef Terboven, Jonas Lie m.fl.
Fakkeltog, Vidkun Quisling og hans ministre på balkongen, Grand Hotel
Ministerpresident Vidkun Quisling, Josef Terboven og norske polititropper (Æreskompanier) i forbindelse med Statsakten 1.2.1942.
Vidkun Quisling taler på årsdagen for regjeringsmakten.
Vidkun Quisling hilser på Josef Terboven
De kommissariske statsråder blir forfremmet til ministre
Statsakten på Akershus. Vidkun Quisling taler.
Reichskommissar Terboven tok imot de kommissariske statsråder i Stortinget 01.02.1942.
Reichskommissar Terboven mottar de kommissariske statsråder i Stortinget.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. 1942/02/01.
Statsakten. 1942/02/01.
Statsakten. 1942/02/01.
Statsakten. 1942/02/01.
Statsakten. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Tyske militære ankommer Akershus-møtet.
Ministerernennung. Stortinget. 1942/02/01.
Ministerernennung. Stortinget. 1942/02/01.
Ministerernennung. Stortinget. 1942/02/01.
Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
Statsakten. 1942/02/01.
Statsakten. Akershus. Vidkun Quisling taler. 1942/02/01.
 • Mottakelse i Stortinget
 • Mottakelse i Stortinget
 • Akershus slott, Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
 • Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven m. fl
 • Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven
 • Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven
 • Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven
 • Riddersalen, Vidkun Quisling på talerstolen
 • Riddersalen, Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
 • Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
 • Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
 • Vidkun Quisling, Josef Terboven og to piker
 • Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
 • Vidkun Quisling og Josef Terboven m.fl.
 • Vidkun Quisling, Josef Terboven, tyske offiserer og Rikshirden
 • Vidkun Quisling, Josef Terboven, tyske offiserer og Rikshirden
 • Æreskompanier, Vidkun Quisling, Josef Terboven og norske polititropper
 • Æreskompanier, Vidkun Quisling, Josef Terboven, Jonas Lie m.fl.
 • Fakkeltog, Vidkun Quisling og hans ministre på balkongen, Grand Hotel
 • Ministerpresident Vidkun Quisling, Josef Terboven og norske polititropper (Æreskompanier) i forbindelse med Statsakten 1.2.1942.
 • Vidkun Quisling taler på årsdagen for regjeringsmakten.
 • Vidkun Quisling hilser på Josef Terboven
 • De kommissariske statsråder blir forfremmet til ministre
 • Statsakten på Akershus. Vidkun Quisling taler.
 • Reichskommissar Terboven tok imot de kommissariske statsråder i Stortinget 01.02.1942.
 • Reichskommissar Terboven mottar de kommissariske statsråder i Stortinget.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. 1942/02/01.
 • Statsakten. 1942/02/01.
 • Statsakten. 1942/02/01.
 • Statsakten. 1942/02/01.
 • Statsakten. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Tyske militære ankommer Akershus-møtet.
 • Ministerernennung. Stortinget. 1942/02/01.
 • Ministerernennung. Stortinget. 1942/02/01.
 • Ministerernennung. Stortinget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Stortinget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. 1942/02/01.
 • Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
 • Statsakten. Fakkeltoget. 1942/02/01.
 • Statsakten. 1942/02/01.
 • Statsakten. Akershus. Vidkun Quisling taler. 1942/02/01.
 • Copyright Stian Ludvigsen - www.festningsverk.no