Del disse historiske bildene Facebook

Grorud i Oslo 1940-1945

Foto over: Tyske soldater som avløser hverandre. Den tyske soldaten som fotograferte bilde har kommentert bilde med "vaktavløsning ved Lager Nyland". Bilde er tatt ved en av brakkene ved den tyske leiren på Grorud.

Sjeldne tyske bilder fra Grorud.

I dag er Grorud en livlig bydel i Oslo, under krigen lå det en stor tysk leir her. Den tyske leiren ble kaldt "Lager Nyland" av tyskerne. Bildene på denne siden er fotografert av en tysk soldat som var stasjonert her under andre verdenskrig. Mange av bildene er meget sjeldne fordi de er fotografert bak tyske sperrelinjer. 

Tyskerne etablerte en av sine større leire i området nord for den nåværende Nyland holdeplass på Hovedbanen. Grorud leir, eller "Lager Nyland", var et leiranlegg med mer enn femti bygninger med stort og smått. I dag ligger Tine Meierier på dette stedet, adressen er Bedriftsveien 7. Det meste av anlegget var militært, men en del av området ble også brukt som fangeleir for russiske krigsfanger. Rett på sørsiden av jernbanesporet ligger NSBs verksted, der virksomheten under krigen foregikk under tysk overoppsyn.

Informasjonskilde til denne siden:  Store Norske Leksikon, Oslo kommune og tyske kommentarer på baksiden av bildene. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6263
Grorud 6263

Informasjon: Tyske soldater fra "Lager Nyland" ved Bretvedt fengsel. Bredtvet var ved krigsutbruddet i 1940 under ombygging. Høsten 1941 tok NS-myndighetene over, og Bredtvet ble brukt som fengsel.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6262
Grorud 6262

Informasjon: Grorud kirke er fra 1902, utskilt som eget sogn 1947. I bakkehellet sør og sørvest for kirken ligger Grorud kirkegård, her ligger bl.a. Trygve Lie begravet. Like vest for kirken er det en minnelund med bauta over motstandsfolk fra Grorud som falt under den annen verdenskrig. Legg merke til det lille skilderhuset (vakthus) med den tyske vakten ved porten.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6267
Grorud 6267

Informasjon: Tyske soldater fra "Lager Nyland" ved Grorud kirke. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6272
Grorud 6272

Informasjon: Tyske soldater ved skilderhuset ved porten til Grorud kirke. Huset i bakgrunnen er Pastor Blaauws vei 6. Bilde er fotografert 20. juni 1941.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6294
Grorud 6294

Informasjon: Tyskere ved Grorud skole. Skolen ligger like ved kirken og ble rekvirert av tyskerne. Elevene ved skolen måtte få undervisning i forskjellige lokaler under andre verdenskrig.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6277
Grorud 6277

Informasjon: Tyske soldater i en av brakkene ved "Lager Nyland" på Grorud i Oslo. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6279
Grorud 6279

Informasjon: Den tyske leiren ved Grorud var en stor forsyningsleir. Etter frigjøringen ble leiren overtatt av det norske Forsvaret og brukt som hovedarsenal for Hæren til 1972, da det ble flyttet til Hovemoen ved Lillehammer. På bilde ses tysk personell, en Oberfeuerwerker (ammunisjon tek) sammen med en OT mann ved "Lager Nyland" på Grorud.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6280
Grorud 6280

Informasjon: I nærheten av den tyske leiren som lå på Nyland, lå gamle Alfaset kirke. Bilde er fotografert fra den tyske leiren i retning av NSB sitt jernbaneverksted som ses i bakgrunn. Kirken eksisterer ikke lenger.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6268
Grorud 6268

Informasjon: Bilde er fotografert fra Grorud i retning Bredtvet. I bakgrunn skimtes fengselet. Etter krigen ble det oppført mye bebyggelse her.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6282
Grorud 6282

Informasjon: Oppføring av tilfluktsrom ved den tyske leiren på Grorud. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6273
Grorud 6273

Informasjon: Tyske soldater 18. april 1941. Bilde er fotografert ved en av brakkene ved "Lager Nyland" på Grorud.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6274
Grorud 6274

Informasjon: Tyske soldater ved "Lager Nyland" på Grorud. Bilde er trolig tatt vinteren 1941.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6261
Grorud 6261

Informasjon: Grorud er et gammelt industriområde med bergverksdrift (kobbergruver, steinbrudd), sagbruk og høvleri, produksjon av tekstiler og jernvarer. På bilde ses et av steinbruddene som var på Grorud.


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6286
Grorud 6286

Informasjon: Ved den tyske leiren på Nyland lå det en tidligere bondegård. Bygningene som tilhørte bondegården ble brukt av tyskerne under krigen. Legg merke til kaninburene som står ved bygget til høyre. Kanin var vanlig matauke for både tyskere og nordmenn under krigen. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6283
Grorud 6283

Informasjon: Tysk soldat som dyrker grønnsaker ved "Lager Nyland" på Grorud. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6269
Grorud 6269

Informasjon: Tyske soldater ved Nyland, huset lå ved siden av den tyske leiren på Grorud. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6275
Grorud 6275

Informasjon: Bilde er tatt fra Grorud i retning Bredtvet, i bakgrunn skimtes fengselet og Oslofjorden. I dag er det mye bebyggelse her. 


Foto: Festningsverk.no

Grorud 6287
Grorud 6287

Informasjon: Bilde er tatt ved den tyske leiren på Grorud. På flere av bildene fra den tyske leiren på Grorud er det avbildet kvinner. Vi har ingen informasjon om dette er tysk eller norsk personell. Kvinnene kan være tyske som er ansatt i tjeneste ved leiren.


Klikk på bilde for stor størrelse

Foto: Festningsverk.no

Grorud 6260
Grorud 6261
Grorud 6262
Grorud 6263
Grorud 6264
Grorud 6265
Grorud 6267
Grorud 6268
Grorud 6269
Grorud 6270
Grorud 6271
Grorud 6272
Grorud 6273
Grorud 6274
Grorud 6275
Grorud 6276
Grorud 6277
Grorud 6278
Grorud 6279
Grorud 6280
Grorud 6281
Grorud 6282
Grorud 6283
Grorud 6284
Grorud 6285
Grorud 6286
Grorud 6287
Grorud 6288
Grorud 6289
Grorud 6291
Grorud 6292
Grorud 6293
Grorud 6294
 • Grorud 6260
 • Grorud 6261
 • Grorud 6262
 • Grorud 6263
 • Grorud 6264
 • Grorud 6265
 • Grorud 6267
 • Grorud 6268
 • Grorud 6269
 • Grorud 6270
 • Grorud 6271
 • Grorud 6272
 • Grorud 6273
 • Grorud 6274
 • Grorud 6275
 • Grorud 6276
 • Grorud 6277
 • Grorud 6278
 • Grorud 6279
 • Grorud 6280
 • Grorud 6281
 • Grorud 6282
 • Grorud 6283
 • Grorud 6284
 • Grorud 6285
 • Grorud 6286
 • Grorud 6287
 • Grorud 6288
 • Grorud 6289
 • Grorud 6291
 • Grorud 6292
 • Grorud 6293
 • Grorud 6294

 • Se flere bilder fra krigen på Facebook!

  "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Se flere bilder fra andre verdenskrig på Facebook. Gruppen er for historisk interesserte og publiserer daglig bilder fra hele Norge under de dramatiske okkupasjonsårene. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...