Espen Kristoffersen

Espen Kristoffersen

Bamle Telemark

Tysk bunker fra 1943

Etter den tyske invasjonen av Norge i 1940, så den tyske millitærmakten at det var en mulighet for at Norge ville bli forsøkt frigjort av soldater fra England. Derfor ble det i løpet av okkupasjonen konstruert flere stillinger og bunkere langs veiakser og kryss for å ha kontroll over disse områdene. En bunker eller ferdig bygd stillinger øker sjansen for å holde et angrep fra en fiende tilbake betraktelig.

Bamble Riis sletta 12
Bamble Riis sletta 12
Foto: Espen Kristoffersen, inngang til tysk bunker på Riis sletta i Bamble.


I 1943 var tiden kommet for å sette opp en bunker for å dekke det som nå er E18 på Riis sletta i Bamble kommune. Dette er en av flere stillinger/ bunkere som tyskerne bygde i dette området.

Bamble Riis sletta 13
Bamble Riis sletta 13
Foto: Espen Kristoffersen, stillingen strategisk plassert med utsikt til E18.


Bunkertypen kalles for VF-Bunker og har ca 1 meter tykk betong i vegger og tak. Innvendig er den kledd med trepanel og den har vedovn. Taket er av buede bølgeblikkplater ("Heinrich Wellblech") med betong over.

Bamble Riis sletta 09
Bamble Riis sletta 09
Foto: Espen Kristoffersen, innvendig i en tysk VF-bunker i Bamble.


Bamble Riis sletta 05
Bamble Riis sletta 05
Foto: Espen Kristoffersen, trevirke innvendig er usedvanlig godt bevart.


Bamble Riis sletta 07
Bamble Riis sletta 07
Foto: Espen Kristoffersen, tør og fin bunker med minimale fuktskader.


Begge inngangene som ligger på baksiden har skyteluke ved inngangsdøren som nærforsvar. Området var omkranset av piggtråd og soldater under resten av krigen. Bunkeren består av en mannskapsdel som har utganger mot nærforsvars stillinger og en del som har skyteskår mot E18. Det er også en nærforsvarsstiling på baksiden, på toppen over anlegget samt rester etter løpegraver parallelt med E18.

Bamble Riis sletta 19
Bamble Riis sletta 19
Foto: Espen Kristoffersen, skyteskår mot E18


Bamble Riis sletta 18
Bamble Riis sletta 18
Foto: Espen Kristoffersen, inngang tilknyttet løpegrav


Bamble Riis sletta 17
Bamble Riis sletta 17
Foto: Espen Kristoffersen, rester etter tyske løpegraver


Klikk på bildene for å se stor størrelse.

Foto: Espen Kristoffersen

Bamble Riis sletta 01
Bamble Riis sletta 02
Bamble Riis sletta 03
Bamble Riis sletta 04
Bamble Riis sletta 05
Bamble Riis sletta 06
Bamble Riis sletta 07
Bamble Riis sletta 08
Bamble Riis sletta 09
Bamble Riis sletta 10
Bamble Riis sletta 11
Bamble Riis sletta 12
Bamble Riis sletta 13
Bamble Riis sletta 14
Bamble Riis sletta 15
Bamble Riis sletta 16
Bamble Riis sletta 17
Bamble Riis sletta 18
Bamble Riis sletta 19
Bamble Riis sletta 20
 • Bamble Riis sletta 01
 • Bamble Riis sletta 02
 • Bamble Riis sletta 03
 • Bamble Riis sletta 04
 • Bamble Riis sletta 05
 • Bamble Riis sletta 06
 • Bamble Riis sletta 07
 • Bamble Riis sletta 08
 • Bamble Riis sletta 09
 • Bamble Riis sletta 10
 • Bamble Riis sletta 11
 • Bamble Riis sletta 12
 • Bamble Riis sletta 13
 • Bamble Riis sletta 14
 • Bamble Riis sletta 15
 • Bamble Riis sletta 16
 • Bamble Riis sletta 17
 • Bamble Riis sletta 18
 • Bamble Riis sletta 19
 • Bamble Riis sletta 20
 • Se video fra bunkeren på Riis sletta i Bable!

  Festningsverk.no har tidligere publisert video fra den tyske bunkeren på Rissletta i Bable. Klikk på linken nedenfor for å se video.

  LINK: VIDEO FRA TYSK BUNKER PÅ RISSLETTA

  Read more...

  Riis sletta i Bamle Telemark

  Tysk bunker fra 1943

  Etter den tyske invasjonen av Norge i 1940, så den tyske millitærmakten at det var en mulighet for at Norge ville bli forsøkt frigjort av soldater fra England. Derfor ble det i løpet av okkupasjonen konstruert flere stillinger og bunkere langs veiakser og kryss for å ha kontroll over disse områdene. En bunker eller ferdig bygd stillinger øker sjansen for å holde et angrep fra en fiende tilbake betraktelig.

  Bamble Riis sletta 12
  Bamble Riis sletta 12
  Foto: Espen Kristoffersen, inngang til tysk bunker på Riis sletta i Bamble.


  I 1943 var tiden kommet for å sette opp en bunker for å dekke det som nå er E18 på Riis sletta i Bamble kommune. Dette er en av flere stillinger/ bunkere som tyskerne bygde i dette området.

  Bamble Riis sletta 13
  Bamble Riis sletta 13
  Foto: Espen Kristoffersen, stillingen strategisk plassert med utsikt til E18.


  Bunkertypen kalles for VF-Bunker og har ca 1 meter tykk betong i vegger og tak. Innvendig er den kledd med trepanel og den har vedovn. Taket er av buede bølgeblikkplater ("Heinrich Wellblech") med betong over.

  Bamble Riis sletta 09
  Bamble Riis sletta 09
  Foto: Espen Kristoffersen, innvendig i en tysk VF-bunker i Bamble.


  Bamble Riis sletta 05
  Bamble Riis sletta 05
  Foto: Espen Kristoffersen, trevirke innvendig er usedvanlig godt bevart.


  Bamble Riis sletta 07
  Bamble Riis sletta 07
  Foto: Espen Kristoffersen, tør og fin bunker med minimale fuktskader.


  Begge inngangene som ligger på baksiden har skyteluke ved inngangsdøren som nærforsvar. Området var omkranset av piggtråd og soldater under resten av krigen. Bunkeren består av en mannskapsdel som har utganger mot nærforsvars stillinger og en del som har skyteskår mot E18. Det er også en nærforsvarsstiling på baksiden, på toppen over anlegget samt rester etter løpegraver parallelt med E18.

  Bamble Riis sletta 19
  Bamble Riis sletta 19
  Foto: Espen Kristoffersen, skyteskår mot E18


  Bamble Riis sletta 18
  Bamble Riis sletta 18
  Foto: Espen Kristoffersen, inngang tilknyttet løpegrav


  Bamble Riis sletta 17
  Bamble Riis sletta 17
  Foto: Espen Kristoffersen, rester etter tyske løpegraver


  Klikk på bildene for å se stor størrelse.

  Foto: Espen Kristoffersen

  Bamble Riis sletta 01
  Bamble Riis sletta 02
  Bamble Riis sletta 03
  Bamble Riis sletta 04
  Bamble Riis sletta 05
  Bamble Riis sletta 06
  Bamble Riis sletta 07
  Bamble Riis sletta 08
  Bamble Riis sletta 09
  Bamble Riis sletta 10
  Bamble Riis sletta 11
  Bamble Riis sletta 12
  Bamble Riis sletta 13
  Bamble Riis sletta 14
  Bamble Riis sletta 15
  Bamble Riis sletta 16
  Bamble Riis sletta 17
  Bamble Riis sletta 18
  Bamble Riis sletta 19
  Bamble Riis sletta 20
 • Bamble Riis sletta 01
 • Bamble Riis sletta 02
 • Bamble Riis sletta 03
 • Bamble Riis sletta 04
 • Bamble Riis sletta 05
 • Bamble Riis sletta 06
 • Bamble Riis sletta 07
 • Bamble Riis sletta 08
 • Bamble Riis sletta 09
 • Bamble Riis sletta 10
 • Bamble Riis sletta 11
 • Bamble Riis sletta 12
 • Bamble Riis sletta 13
 • Bamble Riis sletta 14
 • Bamble Riis sletta 15
 • Bamble Riis sletta 16
 • Bamble Riis sletta 17
 • Bamble Riis sletta 18
 • Bamble Riis sletta 19
 • Bamble Riis sletta 20
 • Se video fra bunkeren på Riis sletta i Bable!

  Festningsverk.no har tidligere publisert video fra den tyske bunkeren på Rissletta i Bable. Klikk på linken nedenfor for å se video.

  LINK: VIDEO FRA TYSK BUNKER PÅ RISSLETTA

  Kommenter denne saken!

  Ønsker du å kommentere denne saken er du hjertelig velkommen til å bruke kommentarfeltet nedenfor. Du må ha en Facebookprofil for å kunne benytte kommentarfeltet. Politiske ytringer eller hatmeldinger er ikke tillatt. Vi oppfordrer alle til å utvise god folkeskikk.

  Read more...

  Fra den kalde krigen

  "Jervehi" Stillinger for Carl Gustaf 84mm rekylfritt panservernhåndvåpen

  Forsvarsplanene i Norge på 70 og 80 tallet inneholdt et trolig senario der en fiende ville komme via sjøen og bli satt i land syd i Vestfold fylke, derfra ville de kjempe seg videre nordover mot Drammen og til Oslo. I nordre Vestfold ble det utarbeidet planer og iverksatt bygging av konstruksjoner for å opprettholde lenger utholdenhet i striden mot denne fienden. 

  På toppen av Hanekleiva ble det konstruert et stridsanlegg med rom under bakken for å kunne styre forsvaret av dette området, samt å kontrollere et motangrep når hæren eller forsterkninger fra NATO var på plass. På en fjelltopp syd for dette anlegget er det laget fire stillinger for å hindre fremrykning til dette anlegget på Hanekleiva. Disse stillingene ligger plassert i en dal der en fremrykkende fiende måtte passere for å komme videre nordover. To av stillingene dekker jordene på østsiden av åsen, og to dekker veiaksen videre nordover på vestsiden av åsen. Stillingene ville bli bemannet av et kanonlag fra infanteriet med en Carl Gustaf 84mm rekylfritt panservernhåndvåpen pr stilling. Våpenet plasseres på platen som er plassert midt i stillingen, skytteren står på venstre side og laderen på høyre. Videre vil det være et befal som benytter en avstandsmåler for å begrene avstand for skuddene og informerer skytteren om dette. Resten av laget ville bistå med dekningsild fra håndvåpen i dekning av jord/stein eller sandsekk i stillinger.

  Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
  Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
  Foto: Espen Kristoffersen, skuddretning med anlegg for 84mm RFK.

  Området i front av stillingene ville bli ryddet for skog for å gi et godt skuddfelt. Carl Gustaf 84mm rekylfritt panservernhåndvåpen kan brukes med panserbrytende ammunisjon og er da effektiv opp til 700 meter på et stillestående mål. Det finnes også flere andre typer ammunisjon til dette våpenet som brukes til hver sitt formål.

  Jervehi dekningsrom
  Jervehi dekningsrom
  Foto: Espen Kristoffersen, dekningsrom.

  Samtlige stillinger har lik utforming, sett bort i fra at dekningsrommet er på forskjellige sider etter hvilken side av åsen de er plassert på. Stillingene har 20 cm tykke betong vegger, de er 2meter lange, 1meter breie og ca 1,4m høye. Dekningsrommet/ammunisjonslageret er 2meter langt og ca 1meter brei innvendig. Taket har en tykkelse på 15cm. Stillingen er laget i betong med grus i bunnen for drenering og sprengt ned i fjell med stein tilbake fylling. Det er et anlegg for å plassere en 84mm RFK plassert midt i stillingen. I fredstid er stillingen dekt med en stål ramme og gitter, samt en trelem på toppen for å ikke være så synlig i terrenget.

  Jervehi1 lukket
  Jervehi1 lukket
  Foto: Espen Kristoffersen, stilling tildekket med trelem.

  Disse stillingene har blitt kalt "Jervehi", da soldatene ville holde seg skjult frem til fienden var innenfor rekkevidde for skudd. Angrepet skulle gjennomføres som et overraskelses angrep og nedkjempe fienden i det området.

  Foto: Espen Kristoffersen

  Jervehi1 lukket
  Jervehi1 åpen
  Jervehi 2 lukket
  jervehi 2 åpent
  Jervehi 3 lukket
  Jervehi 3 åpent og tømt
  Jervehi tømt
  Jervehi mot dekningsrom
  Jervehi amunisjonsnisje
  Jervehi dekningsrom
  Jervehi med anlegg for 48mm RFK
  Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
  Jervehi 4 lukket
  Jervehi 4 åpent
 • Jervehi1 lukket
 • Jervehi1 åpen
 • Jervehi 2 lukket
 • jervehi 2 åpent
 • Jervehi 3 lukket
 • Jervehi 3 åpent og tømt
 • Jervehi tømt
 • Jervehi mot dekningsrom
 • Jervehi amunisjonsnisje
 • Jervehi dekningsrom
 • Jervehi med anlegg for 48mm RFK
 • Jervehi i skuddretning med anlegg for 84mm RFK
 • Jervehi 4 lukket
 • Jervehi 4 åpent
 • Se video fra RFK stillingene i Nordre Vestfold

  Read more...

  Bunkere på Falkensten

  I skogen på Falkensten

  Forlatt og glemt står fem bunkere i skogen på Falkensten i Horten. De er bygget i en tid da Norge ventet et angrep fra øst og forberedte seg på krig. Ettersom årene har gått har skog, trær og busker tatt kommandoen. I dag står betongklossene fra den kalde krigen malplassert til bærplukkere og turgåere sin store forbauselse.

  Under den tyske okkupasjonen av Norge var Horten en bevoktet by. På Falkensten rett nord for byen ble det laget små stillinger og løpegraver, samt satt ut stridsvognhinder i form av steiner plassert i rader. Disse blir kalt "tysker tenner".

  Falkensten (29)
  Falkensten (29)
  Foto: Festningsverk.no, tyske løpegraver på Falkensten.

  Etter at krigen var over så forsvaret på 50 tallet at dette området var godt egnet for å forsvare innfartsveien til Horten fra nord. De ble konstruert fem bunkere med forskjellige formål i dette området. Videre var det planer om et fjellanlegg, samt et par bunkere til men disse ble ikke bygget. To av bunkerne er konstruert for å være bestykket med en kanon og to andre ville være for å dekke området med ild fra håndvåpen. Trolig er en av bunkerne laget for å holde overblikk og styre striden. Horten Heimeverns området har ved flere anledninger trent i disse bunkerne og området rundt på å forsvare Horten by mot en invaderende fiende. I dag står disse bunkerne igjen oppe i åsen over innfartsveien og venter fremdeles på en fiende som ikke har kommet.

  IMG_6271
  IMG_6271
  Foto: Espen Kristoffersen, innvendig i en kanonstilling på Falkensten.

  Klikk på bildene for å se stor størrelse!

  Foto: Espen Kristoffersen

  IMG_6391 som smartobjekt-1
  IMG_6367 som smartobjekt-1
  IMG_6364 som smartobjekt-1
  IMG_6355 som smartobjekt-1
  IMG_6346 som smartobjekt-1
  IMG_6331 som smartobjekt-1
  IMG_6323 som smartobjekt-1
  IMG_6306 som smartobjekt-1
  IMG_6305
  IMG_6288
  IMG_6271
  IMG_6249
  IMG_6236
  IMG_6228 som smartobjekt-1
  IMG_6220 som smartobjekt-1
  IMG_6214 som smartobjekt-1
  IMG_6197 som smartobjekt-1
  IMG_6193 som smartobjekt-1
 • IMG_6391 som smartobjekt-1
 • IMG_6367 som smartobjekt-1
 • IMG_6364 som smartobjekt-1
 • IMG_6355 som smartobjekt-1
 • IMG_6346 som smartobjekt-1
 • IMG_6331 som smartobjekt-1
 • IMG_6323 som smartobjekt-1
 • IMG_6306 som smartobjekt-1
 • IMG_6305
 • IMG_6288
 • IMG_6271
 • IMG_6249
 • IMG_6236
 • IMG_6228 som smartobjekt-1
 • IMG_6220 som smartobjekt-1
 • IMG_6214 som smartobjekt-1
 • IMG_6197 som smartobjekt-1
 • IMG_6193 som smartobjekt-1
 • Foto: Stian Ludvigsen

  Falkensten (9)
  Falkensten (10)
  Falkensten (12)
  Falkensten (13)
  Falkensten (14)
  Falkensten (15)
  Falkensten (16)
  Falkensten (17)
  Falkensten (18)
  Falkensten (19)
  Falkensten (20)
  Falkensten (21)
  Falkensten (22)
  Falkensten (23)
  Falkensten (24)
  Falkensten (25)
  Falkensten (26)
  Falkensten (28)
  Falkensten (29)
  Falkensten (30)
  Falkensten (31)
  Falkensten (32)
  Falkensten (33)
  Falkensten (34)
  Falkensten (35)
  Falkensten (36)
  Falkensten (1)
  Falkensten (2)
  Falkensten (3)
  Falkensten (4)
  Falkensten (5)
  Falkensten (6)
  Falkensten (7)
 • Falkensten (9)
 • Falkensten (10)
 • Falkensten (12)
 • Falkensten (13)
 • Falkensten (14)
 • Falkensten (15)
 • Falkensten (16)
 • Falkensten (17)
 • Falkensten (18)
 • Falkensten (19)
 • Falkensten (20)
 • Falkensten (21)
 • Falkensten (22)
 • Falkensten (23)
 • Falkensten (24)
 • Falkensten (25)
 • Falkensten (26)
 • Falkensten (28)
 • Falkensten (29)
 • Falkensten (30)
 • Falkensten (31)
 • Falkensten (32)
 • Falkensten (33)
 • Falkensten (34)
 • Falkensten (35)
 • Falkensten (36)
 • Falkensten (1)
 • Falkensten (2)
 • Falkensten (3)
 • Falkensten (4)
 • Falkensten (5)
 • Falkensten (6)
 • Falkensten (7)
 • Flere bilder fra bunkere fra den "Kalde krigen" kan du se på denne siden: Den kalde krigen

  Se video fra bunkere på Falkensten!

  Read more...
  Subscribe to this RSS feed

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Video fra Bolærne Fort

  mai 19, 2018

  Bolærne fort i Oslofjorden. Bli med på en reise i et militærhistorisk landskap, se video! Vi besøker Bolærne fort ytterst i Oslofjorden. Fortet ble avviklet i 2001 og er i dag åpent for publikum. Tuneller, løpegraver, kanoner...