Festningsverk.no

Festningsverk.no

Fredriksten

Fredriksten festning ligger i Halden i Østfold. Festningen har flere støttepunkter og ligger strategisk til med utsyn Halden.

Fredriksten festning ligger i grensebyen Halden. Funksjonen var å beskytte Norge for angrep fra land og sjø. Festning var fra 1660 til 1814 en av de viktigste befestningene til Norge. Under unionstiden med Sverige var festningens hovedformål og betydning uklar. Etter 1905 og unionsoppløsningen ble Fredriksten festning nedrustet. Det ble avgjort at den skulle bevares som nasjonalt minnesmerke. Festningen har mange hus og sterke forsvarsverk. Byggingen av borgen har pågått i over 250 år. Det er lett og la seg imponere over resultatet av arbeidet. Fredriksten festningen huser i dag flere museer. Det anbefales og ta seg rikelig med tid. Tilbudet er godt tilrettelagt for familier, også de minste. Engasjerende "spøkelsetur" for barna, og guidede omvisninger. Fredriksten er blitt beleiret mange ganger, men aldri falt i kamp.

Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

Fredriksten Festning (1)
Fredriksten Festning (2)
Fredriksten Festning (3)
Fredriksten Festning (4)
Fredriksten Festning (5)
Fredriksten Festning (6)
Fredriksten Festning (7)
Fredriksten Festning (8)
Fredriksten Festning (9)
Fredriksten Festning (10)
Fredriksten Festning (11)
Fredriksten Festning (12)
Fredriksten Festning (13)
Fredriksten Festning (14)
Fredriksten Festning (15)
Fredriksten Festning (16)
Fredriksten Festning (17)
Fredriksten Festning (18)
Fredriksten Festning (19)
Fredriksten Festning (20)
Fredriksten Festning (21)
Fredriksten Festning (22)
Fredriksten Festning (23)
Fredriksten Festning (24)
Fredriksten Festning (25)
Fredriksten Festning (26)
Fredriksten Festning (27)
Fredriksten Festning (28)
Fredriksten Festning (29)
Fredriksten Festning (30)
Fredriksten Festning (31)
Fredriksten Festning (32)
Fredriksten Festning (33)
Fredriksten Festning (34)
Fredriksten Festning (35)
Fredriksten Festning (36)
Fredriksten Festning (37)
Fredriksten Festning (38)
Fredriksten Festning (39)
Fredriksten Festning (40)
Fredriksten Festning (41)
Fredriksten Festning (42)
Fredriksten Festning (43)
Fredriksten Festning (44)
Fredriksten Festning (45)
Fredriksten Festning (46)
Fredriksten Festning (47)
Fredriksten Festning (48)
Fredriksten Festning (49)
Fredriksten Festning (50)
Fredriksten Festning (51)
Fredriksten Festning (52)
Fredriksten Festning (53)
Fredriksten Festning (54)
Fredriksten Festning (55)
Fredriksten Festning (56)
Fredriksten Festning (57)
Fredriksten Festning (58)
Fredriksten Festning (59)
Fredriksten Festning (60)
Fredriksten Festning (61)
Fredriksten Festning (62)
Fredriksten Festning (63)
Fredriksten Festning (64)
Fredriksten Festning (65)
Fredriksten Festning (66)
Fredriksten Festning (67)
Fredriksten Festning (68)
Fredriksten Festning (69)
Fredriksten Festning (70)
Fredriksten Festning (71)
Fredriksten Festning (72)
Fredriksten Festning (73)
Fredriksten Festning (74)
Fredriksten Festning (75)
Fredriksten Festning (76)
Fredriksten Festning (77)
Fredriksten Festning (78)
Fredriksten Festning (79)
Fredriksten Festning (80)
Fredriksten Festning (82)
Fredriksten Festning (83)
Fredriksten Festning (84)
Fredriksten Festning (85)
Fredriksten Festning (86)
Fredriksten Festning (87)
Fredriksten Festning (88)
Fredriksten Festning (89)
Fredriksten Festning (90)
Fredriksten Festning (91)
Fredriksten Festning (92)
Fredriksten Festning (93)
Fredriksten Festning (94)
Fredriksten Festning (95)
Fredriksten Festning (96)
Fredriksten Festning (97)
Fredriksten Festning (98)
Fredriksten Festning (99)
Fredriksten Festning (100)
Fredriksten Festning (101)
Fredriksten Festning (102)
Fredriksten Festning (103)
Fredriksten Festning (104)
Fredriksten Festning (105)
Fredriksten Festning (106)
Fredriksten Festning (107)
Fredriksten Festning (108)
Fredriksten Festning (109)
Fredriksten Festning (110)
Fredriksten Festning (111)
Fredriksten Festning (112)
Fredriksten Festning (113)
Fredriksten Festning (114)
Fredriksten Festning (115)
Fredriksten Festning (116)
Fredriksten Festning (117)
Fredriksten Festning (118)
Fredriksten Festning (119)
 • Fredriksten Festning (1)
 • Fredriksten Festning (2)
 • Fredriksten Festning (3)
 • Fredriksten Festning (4)
 • Fredriksten Festning (5)
 • Fredriksten Festning (6)
 • Fredriksten Festning (7)
 • Fredriksten Festning (8)
 • Fredriksten Festning (9)
 • Fredriksten Festning (10)
 • Fredriksten Festning (11)
 • Fredriksten Festning (12)
 • Fredriksten Festning (13)
 • Fredriksten Festning (14)
 • Fredriksten Festning (15)
 • Fredriksten Festning (16)
 • Fredriksten Festning (17)
 • Fredriksten Festning (18)
 • Fredriksten Festning (19)
 • Fredriksten Festning (20)
 • Fredriksten Festning (21)
 • Fredriksten Festning (22)
 • Fredriksten Festning (23)
 • Fredriksten Festning (24)
 • Fredriksten Festning (25)
 • Fredriksten Festning (26)
 • Fredriksten Festning (27)
 • Fredriksten Festning (28)
 • Fredriksten Festning (29)
 • Fredriksten Festning (30)
 • Fredriksten Festning (31)
 • Fredriksten Festning (32)
 • Fredriksten Festning (33)
 • Fredriksten Festning (34)
 • Fredriksten Festning (35)
 • Fredriksten Festning (36)
 • Fredriksten Festning (37)
 • Fredriksten Festning (38)
 • Fredriksten Festning (39)
 • Fredriksten Festning (40)
 • Fredriksten Festning (41)
 • Fredriksten Festning (42)
 • Fredriksten Festning (43)
 • Fredriksten Festning (44)
 • Fredriksten Festning (45)
 • Fredriksten Festning (46)
 • Fredriksten Festning (47)
 • Fredriksten Festning (48)
 • Fredriksten Festning (49)
 • Fredriksten Festning (50)
 • Fredriksten Festning (51)
 • Fredriksten Festning (52)
 • Fredriksten Festning (53)
 • Fredriksten Festning (54)
 • Fredriksten Festning (55)
 • Fredriksten Festning (56)
 • Fredriksten Festning (57)
 • Fredriksten Festning (58)
 • Fredriksten Festning (59)
 • Fredriksten Festning (60)
 • Fredriksten Festning (61)
 • Fredriksten Festning (62)
 • Fredriksten Festning (63)
 • Fredriksten Festning (64)
 • Fredriksten Festning (65)
 • Fredriksten Festning (66)
 • Fredriksten Festning (67)
 • Fredriksten Festning (68)
 • Fredriksten Festning (69)
 • Fredriksten Festning (70)
 • Fredriksten Festning (71)
 • Fredriksten Festning (72)
 • Fredriksten Festning (73)
 • Fredriksten Festning (74)
 • Fredriksten Festning (75)
 • Fredriksten Festning (76)
 • Fredriksten Festning (77)
 • Fredriksten Festning (78)
 • Fredriksten Festning (79)
 • Fredriksten Festning (80)
 • Fredriksten Festning (82)
 • Fredriksten Festning (83)
 • Fredriksten Festning (84)
 • Fredriksten Festning (85)
 • Fredriksten Festning (86)
 • Fredriksten Festning (87)
 • Fredriksten Festning (88)
 • Fredriksten Festning (89)
 • Fredriksten Festning (90)
 • Fredriksten Festning (91)
 • Fredriksten Festning (92)
 • Fredriksten Festning (93)
 • Fredriksten Festning (94)
 • Fredriksten Festning (95)
 • Fredriksten Festning (96)
 • Fredriksten Festning (97)
 • Fredriksten Festning (98)
 • Fredriksten Festning (99)
 • Fredriksten Festning (100)
 • Fredriksten Festning (101)
 • Fredriksten Festning (102)
 • Fredriksten Festning (103)
 • Fredriksten Festning (104)
 • Fredriksten Festning (105)
 • Fredriksten Festning (106)
 • Fredriksten Festning (107)
 • Fredriksten Festning (108)
 • Fredriksten Festning (109)
 • Fredriksten Festning (110)
 • Fredriksten Festning (111)
 • Fredriksten Festning (112)
 • Fredriksten Festning (113)
 • Fredriksten Festning (114)
 • Fredriksten Festning (115)
 • Fredriksten Festning (116)
 • Fredriksten Festning (117)
 • Fredriksten Festning (118)
 • Fredriksten Festning (119)
 • Overberget fort er et av tre fort ved Fredriksten festning i Halden.

  Overberget ligger ca. 400 meter sørøst for selve festningen, på en høyde kalt Risumberget nordvest for Risum ungdomsskole. Overberget er festningens høyeste punkt, 109 meter over havet. Under den svenske beleiringen av Halden i 1660 satte de norske styrkene opp lette forskansninger på Overberget. Stillingen ble etter kort tid nedkjempet av svenske soldater.

  I Gyldenløves planer for utbygging av Fredriksten inngikk også et lite, befestet anlegg på Overberget. Det ble bygget en liten skanse med tørrmurte voller. I 1690 ble det utarbeidet en ny betenkning om utbygging av festningen, der det poengteres at Overberget er et strategisk viktig anlegg som burde bygges ut. Dette munnet ut i konkrete planer om et skuddsikkert anlegg med tårn eller donjon. Anlegget sto ferdig i 1700, men som en åpen skanse med overdekkede stillinger for mannskapene. Under beleiringen i 1718 deltok Overberget i beskytningen av de svenske linjene. Fortet holdt stillingen gjennom beleiringen, men fikk store skader. Murene ble reparert i 1723, men i 1752 var de igjen forfalt, og det ble en ny runde med diskusjoner om Overbergets strategiske betydning. I 1775 ble murene reparert igjen, men diskusjonene fortsatte.

  Under opptrappingen av forsvaret før unionsoppløsningen ble Overberget i 1899 utbygd med en stilling med en 12 cm Schneider-Canet tårnkanon. Etter Karlstadkonvensjonen måtte denne stillingen ødelegges sommeren 1906. Skytset ble etter hvert satt opp igjen ved Fossumstrøkets festning. I dag er Overberget fort base for Fredriksten artillerie Compagni af 1716.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Overberget Festning (1)
  Overberget Festning (2)
  Overberget Festning (3)
  Overberget Festning (4)
  Overberget Festning (5)
  Overberget Festning (6)
  Overberget Festning (7)
  Overberget Festning (8)
  Overberget Festning (9)
  Overberget Festning (10)
  Overberget Festning (11)
  Overberget Festning (12)
  Overberget Festning (13)
  Overberget Festning (14)
  Overberget Festning (15)
  Overberget Festning (16)
  Overberget Festning (17)
  Overberget Festning (18)
  Overberget Festning (19)
  Overberget Festning (20)
  Overberget Festning (21)
  Overberget Festning (22)
  Overberget Festning (23)
  Overberget Festning (24)
  Overberget Festning (25)
  Overberget Festning (26)
  Overberget Festning (27)
  Overberget Festning (28)
  Overberget Festning (29)
  Overberget Festning (30)
  Overberget Festning (31)
  Overberget Festning (32)
  Overberget Festning (33)
  Overberget Festning (34)
  Overberget Festning (35)
  Overberget Festning (36)
  Overberget Festning (37)
  Overberget Festning (38)
  Overberget Festning (39)
  Overberget Festning (40)
  Overberget Festning (41)
  Overberget Festning (42)
  Overberget Festning (43)
  Overberget Festning (44)
  Overberget Festning (45)
  Overberget Festning (46)
  Overberget Festning (47)
  Overberget Festning (48)
  Overberget Festning (49)
  Overberget Festning (50)
  Overberget Festning (51)
  Overberget Festning (52)
  Overberget Festning (53)
  Overberget Festning (54)
  Overberget Festning (55)
  Overberget Festning (56)
  Overberget Festning (57)
  Overberget Festning (58)
 • Overberget Festning (1)
 • Overberget Festning (2)
 • Overberget Festning (3)
 • Overberget Festning (4)
 • Overberget Festning (5)
 • Overberget Festning (6)
 • Overberget Festning (7)
 • Overberget Festning (8)
 • Overberget Festning (9)
 • Overberget Festning (10)
 • Overberget Festning (11)
 • Overberget Festning (12)
 • Overberget Festning (13)
 • Overberget Festning (14)
 • Overberget Festning (15)
 • Overberget Festning (16)
 • Overberget Festning (17)
 • Overberget Festning (18)
 • Overberget Festning (19)
 • Overberget Festning (20)
 • Overberget Festning (21)
 • Overberget Festning (22)
 • Overberget Festning (23)
 • Overberget Festning (24)
 • Overberget Festning (25)
 • Overberget Festning (26)
 • Overberget Festning (27)
 • Overberget Festning (28)
 • Overberget Festning (29)
 • Overberget Festning (30)
 • Overberget Festning (31)
 • Overberget Festning (32)
 • Overberget Festning (33)
 • Overberget Festning (34)
 • Overberget Festning (35)
 • Overberget Festning (36)
 • Overberget Festning (37)
 • Overberget Festning (38)
 • Overberget Festning (39)
 • Overberget Festning (40)
 • Overberget Festning (41)
 • Overberget Festning (42)
 • Overberget Festning (43)
 • Overberget Festning (44)
 • Overberget Festning (45)
 • Overberget Festning (46)
 • Overberget Festning (47)
 • Overberget Festning (48)
 • Overberget Festning (49)
 • Overberget Festning (50)
 • Overberget Festning (51)
 • Overberget Festning (52)
 • Overberget Festning (53)
 • Overberget Festning (54)
 • Overberget Festning (55)
 • Overberget Festning (56)
 • Overberget Festning (57)
 • Overberget Festning (58)
 • Read more...

  Fredriksvern

  Fredriksvern festning i Stavern er et av Norges best bevarte anlegg fra dansketiden.

  En kulturperle som må oppleves! Den 29. januar 1750 besluttet kong Fredrik V at det skulle bygges et fortifisert orlogsverft i Stavern. Byggingen av festningsverkene ble igangsatt samtidig med oppføringen av husene på verftet. Forsvarsverkene mot land ble reist nesten til sin fulle høyde allerede i 1750. I 1754 var arbeidet med å torvsette vollene begynt. Den 30. desember 1760 innmeldte kommandørkaptein Zimmer, sitat: "Fæstnings arbeydet nu er gandske færdigt med alt det som hører til defensionen". Byggearbeidet var nå tilnærmet ferdig. Fredriksvern er kjent for sin karakteristiske danske byggestil som ikke finnes så mange steder i landet vårt. I dag er er festningen åpen for publikum. Fredriksvern er et godt egnet turmål for hele familien. Minnehallen over falne sjømenn ligger i umiddelbar nærhet og bør ses. Foto. Stian Ludvigsen,

  Festningsverk.no

  Fredriksvern Festning (1)
  Fredriksvern Festning (2)
  Fredriksvern Festning (3)
  Fredriksvern Festning (4)
  Fredriksvern Festning (5)
  Fredriksvern Festning (6)
  Fredriksvern Festning (7)
  Fredriksvern Festning (8)
  Fredriksvern Festning (9)
  Fredriksvern Festning (10)
  Fredriksvern Festning (11)
  Fredriksvern Festning (12)
  Fredriksvern Festning (13)
  Fredriksvern Festning (14)
  Fredriksvern Festning (15)
  Fredriksvern Festning (16)
  Fredriksvern Festning (17)
  Fredriksvern Festning (18)
  Fredriksvern Festning (19)
  Fredriksvern Festning (20)
  Fredriksvern Festning (21)
  Fredriksvern Festning (22)
  Fredriksvern Festning (23)
  Fredriksvern Festning (24)
  Fredriksvern Festning (25)
  Fredriksvern Festning (26)
  Fredriksvern Festning (27)
  Fredriksvern Festning (28)
  Fredriksvern Festning (29)
  Fredriksvern Festning (30)
  Fredriksvern Festning (31)
  Fredriksvern Festning (32)
  Fredriksvern Festning (33)
  Fredriksvern Festning (34)
  Fredriksvern Festning (35)
  Fredriksvern Festning (36)
  Fredriksvern Festning (37)
  Fredriksvern Festning (38)
  Fredriksvern Festning (39)
  Fredriksvern Festning (40)
  Fredriksvern Festning (41)
  Fredriksvern Festning (42)
  Fredriksvern Festning (43)
  Fredriksvern Festning (44)
  Fredriksvern Festning (45)
  Fredriksvern Festning (46)
  Fredriksvern Festning (47)
  Fredriksvern Festning (48)
  Fredriksvern Festning (49)
  Fredriksvern Festning (50)
  Fredriksvern Festning (51)
  Fredriksvern Festning (52)
  Fredriksvern Festning (53)
  Fredriksvern Festning (54)
  Fredriksvern Festning (55)
  Fredriksvern Festning (56)
  Fredriksvern Festning (57)
  Fredriksvern Festning (58)
  Fredriksvern Festning (59)
  Fredriksvern Festning (60)
  Fredriksvern Festning (61)
  Fredriksvern Festning (63)
  Fredriksvern Festning (64)
  Fredriksvern Festning (65)
  Fredriksvern Festning (66)
  Fredriksvern Festning (67)
  Fredriksvern Festning (68)
  Fredriksvern Festning (69)
  Fredriksvern Festning (71)
  Fredriksvern Festning (72)
  Fredriksvern Festning (73)
  Fredriksvern Festning (75)
  Fredriksvern Festning (76)
  Fredriksvern Festning (77)
  Fredriksvern Festning (78)
  Fredriksvern Festning (79)
  Fredriksvern Festning (80)
  Fredriksvern Festning (81)
  Fredriksvern Festning (82)
  Fredriksvern Festning (83)
  Fredriksvern Festning (84)
  Fredriksvern Festning (86)
  Fredriksvern Festning (87)
  Fredriksvern Festning (88)
  Fredriksvern Festning (89)
  Fredriksvern Festning (90)
  Fredriksvern Festning (91)
  Fredriksvern Festning (92)
  Fredriksvern Festning (94)
  Fredriksvern Festning (95)
  Fredriksvern Festning (96)
  Fredriksvern Festning (97)
  Fredriksvern Festning (99)
  Fredriksvern Festning (100)
  Fredriksvern Festning (101)
  Fredriksvern Festning (102)
  Fredriksvern Festning (103)
  Fredriksvern Festning (104)
  Fredriksvern Festning (107)
  Fredriksvern Festning (108)
  Fredriksvern Festning (110)
  Fredriksvern Festning (111)
  Fredriksvern Festning (112)
  Fredriksvern Festning (113)
  Fredriksvern Festning (114)
  Fredriksvern Festning (116)
  Fredriksvern Festning (117)
  Fredriksvern Festning (118)
  Fredriksvern Festning (119)
  Fredriksvern Festning (120)
  Fredriksvern Festning (121)
  Fredriksvern Festning (122)
  Fredriksvern Festning (123)
  Fredriksvern Festning (124)
  Fredriksvern Festning (125)
  Fredriksvern Festning (127)
  Fredriksvern Festning (128)
  Fredriksvern Festning (129)
  Fredriksvern Festning (130)
  Fredriksvern Festning (132)
  Fredriksvern Festning (133)
  Fredriksvern Festning (134)
  Fredriksvern Festning (135)
  Fredriksvern Festning (136)
  Fredriksvern Festning (137)
  Fredriksvern Festning (138)
  Fredriksvern Festning (139)
  Fredriksvern Festning (140)
  Fredriksvern Festning (141)
  Fredriksvern Festning (142)
  Fredriksvern Festning (143)
  Fredriksvern Festning (144)
  Fredriksvern Festning (145)
  Fredriksvern Festning (147)
  Fredriksvern Festning (148)
  Fredriksvern Festning (149)
  Fredriksvern Festning (150)
  Fredriksvern Festning (151)
  Fredriksvern Festning (152)
  Fredriksvern Festning (153)
  Fredriksvern Festning (154)
  Fredriksvern Festning (155)
  Fredriksvern Festning (156)
  Fredriksvern Festning (157)
  Fredriksvern Festning (158)
  Fredriksvern Festning (159)
 • Fredriksvern Festning (1)
 • Fredriksvern Festning (2)
 • Fredriksvern Festning (3)
 • Fredriksvern Festning (4)
 • Fredriksvern Festning (5)
 • Fredriksvern Festning (6)
 • Fredriksvern Festning (7)
 • Fredriksvern Festning (8)
 • Fredriksvern Festning (9)
 • Fredriksvern Festning (10)
 • Fredriksvern Festning (11)
 • Fredriksvern Festning (12)
 • Fredriksvern Festning (13)
 • Fredriksvern Festning (14)
 • Fredriksvern Festning (15)
 • Fredriksvern Festning (16)
 • Fredriksvern Festning (17)
 • Fredriksvern Festning (18)
 • Fredriksvern Festning (19)
 • Fredriksvern Festning (20)
 • Fredriksvern Festning (21)
 • Fredriksvern Festning (22)
 • Fredriksvern Festning (23)
 • Fredriksvern Festning (24)
 • Fredriksvern Festning (25)
 • Fredriksvern Festning (26)
 • Fredriksvern Festning (27)
 • Fredriksvern Festning (28)
 • Fredriksvern Festning (29)
 • Fredriksvern Festning (30)
 • Fredriksvern Festning (31)
 • Fredriksvern Festning (32)
 • Fredriksvern Festning (33)
 • Fredriksvern Festning (34)
 • Fredriksvern Festning (35)
 • Fredriksvern Festning (36)
 • Fredriksvern Festning (37)
 • Fredriksvern Festning (38)
 • Fredriksvern Festning (39)
 • Fredriksvern Festning (40)
 • Fredriksvern Festning (41)
 • Fredriksvern Festning (42)
 • Fredriksvern Festning (43)
 • Fredriksvern Festning (44)
 • Fredriksvern Festning (45)
 • Fredriksvern Festning (46)
 • Fredriksvern Festning (47)
 • Fredriksvern Festning (48)
 • Fredriksvern Festning (49)
 • Fredriksvern Festning (50)
 • Fredriksvern Festning (51)
 • Fredriksvern Festning (52)
 • Fredriksvern Festning (53)
 • Fredriksvern Festning (54)
 • Fredriksvern Festning (55)
 • Fredriksvern Festning (56)
 • Fredriksvern Festning (57)
 • Fredriksvern Festning (58)
 • Fredriksvern Festning (59)
 • Fredriksvern Festning (60)
 • Fredriksvern Festning (61)
 • Fredriksvern Festning (63)
 • Fredriksvern Festning (64)
 • Fredriksvern Festning (65)
 • Fredriksvern Festning (66)
 • Fredriksvern Festning (67)
 • Fredriksvern Festning (68)
 • Fredriksvern Festning (69)
 • Fredriksvern Festning (71)
 • Fredriksvern Festning (72)
 • Fredriksvern Festning (73)
 • Fredriksvern Festning (75)
 • Fredriksvern Festning (76)
 • Fredriksvern Festning (77)
 • Fredriksvern Festning (78)
 • Fredriksvern Festning (79)
 • Fredriksvern Festning (80)
 • Fredriksvern Festning (81)
 • Fredriksvern Festning (82)
 • Fredriksvern Festning (83)
 • Fredriksvern Festning (84)
 • Fredriksvern Festning (86)
 • Fredriksvern Festning (87)
 • Fredriksvern Festning (88)
 • Fredriksvern Festning (89)
 • Fredriksvern Festning (90)
 • Fredriksvern Festning (91)
 • Fredriksvern Festning (92)
 • Fredriksvern Festning (94)
 • Fredriksvern Festning (95)
 • Fredriksvern Festning (96)
 • Fredriksvern Festning (97)
 • Fredriksvern Festning (99)
 • Fredriksvern Festning (100)
 • Fredriksvern Festning (101)
 • Fredriksvern Festning (102)
 • Fredriksvern Festning (103)
 • Fredriksvern Festning (104)
 • Fredriksvern Festning (107)
 • Fredriksvern Festning (108)
 • Fredriksvern Festning (110)
 • Fredriksvern Festning (111)
 • Fredriksvern Festning (112)
 • Fredriksvern Festning (113)
 • Fredriksvern Festning (114)
 • Fredriksvern Festning (116)
 • Fredriksvern Festning (117)
 • Fredriksvern Festning (118)
 • Fredriksvern Festning (119)
 • Fredriksvern Festning (120)
 • Fredriksvern Festning (121)
 • Fredriksvern Festning (122)
 • Fredriksvern Festning (123)
 • Fredriksvern Festning (124)
 • Fredriksvern Festning (125)
 • Fredriksvern Festning (127)
 • Fredriksvern Festning (128)
 • Fredriksvern Festning (129)
 • Fredriksvern Festning (130)
 • Fredriksvern Festning (132)
 • Fredriksvern Festning (133)
 • Fredriksvern Festning (134)
 • Fredriksvern Festning (135)
 • Fredriksvern Festning (136)
 • Fredriksvern Festning (137)
 • Fredriksvern Festning (138)
 • Fredriksvern Festning (139)
 • Fredriksvern Festning (140)
 • Fredriksvern Festning (141)
 • Fredriksvern Festning (142)
 • Fredriksvern Festning (143)
 • Fredriksvern Festning (144)
 • Fredriksvern Festning (145)
 • Fredriksvern Festning (147)
 • Fredriksvern Festning (148)
 • Fredriksvern Festning (149)
 • Fredriksvern Festning (150)
 • Fredriksvern Festning (151)
 • Fredriksvern Festning (152)
 • Fredriksvern Festning (153)
 • Fredriksvern Festning (154)
 • Fredriksvern Festning (155)
 • Fredriksvern Festning (156)
 • Fredriksvern Festning (157)
 • Fredriksvern Festning (158)
 • Fredriksvern Festning (159)
 • Read more...

  Kongsvinger

  Kongsvinger Festning.

  Det første anlegget som ble bygget ved Kongsvinger festning, var en jordskanse nede ved Glommakneet. Sannsynligvis i 1644 i begynnelsen av Hannibalsfeiden 1644-1645. Festningens navn, «Kongens Winger» ble offisielt fastslått 10. februar 1683, etter forslag fra generalfeltmarskalk Wedel. Navnet ble i løpet av et par år trukket sammen til «Kongswinger», senere ble stavemåten endret til Kongsvinger. Arsenalet er oppført i 1737 med helvalmet tak og murt hvelv, som gjorde det bombesikkert. Proviantmagasinet er oppført i 1682. I dag er det museum i dette bygget, utstillingen er meget flott og anbefales varmt. Det lille kruttårn" ble oppført i 1683. Tårnet er oppført med 90 cm tykke murer og hvelv med tømmerforsterkning. Kommandantboligen er oppført 1683. Festningen har museum og er åpen for publikum.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Kongsvinger Festning (1)
  Kongsvinger Festning (2)
  Kongsvinger Festning (3)
  Kongsvinger Festning (4)
  Kongsvinger Festning (5)
  Kongsvinger Festning (6)
  Kongsvinger Festning (7)
  Kongsvinger Festning (8)
  Kongsvinger Festning (9)
  Kongsvinger Festning (10)
  Kongsvinger Festning (11)
  Kongsvinger Festning (12)
  Kongsvinger Festning (13)
  Kongsvinger Festning (14)
  Kongsvinger Festning (15)
  Kongsvinger Festning (16)
  Kongsvinger Festning (17)
  Kongsvinger Festning (18)
  Kongsvinger Festning (19)
  Kongsvinger Festning (20)
  Kongsvinger Festning (21)
  Kongsvinger Festning (22)
  Kongsvinger Festning (23)
  Kongsvinger Festning (24)
  Kongsvinger Festning (25)
  Kongsvinger Festning (26)
  Kongsvinger Festning (27)
  Kongsvinger Festning (28)
  Kongsvinger Festning (29)
  Kongsvinger Festning (30)
  Kongsvinger Festning (31)
  Kongsvinger Festning (32)
  Kongsvinger Festning (33)
  Kongsvinger Festning (34)
  Kongsvinger Festning (35)
  Kongsvinger Festning (36)
  Kongsvinger Festning (37)
  Kongsvinger Festning (38)
  Kongsvinger Festning (39)
  Kongsvinger Festning (40)
  Kongsvinger Festning (41)
  Kongsvinger Festning (42)
  Kongsvinger Festning (43)
  Kongsvinger Festning (44)
  Kongsvinger Festning (45)
  Kongsvinger Festning (46)
  Kongsvinger Festning (47)
  Kongsvinger Festning (48)
  Kongsvinger Festning (49)
  Kongsvinger Festning (50)
  Kongsvinger Festning (51)
  Kongsvinger Festning (52)
  Kongsvinger Festning (53)
  Kongsvinger Festning (54)
  Kongsvinger Festning (55)
  Kongsvinger Festning (56)
  Kongsvinger Festning (57)
  Kongsvinger Festning (58)
  Kongsvinger Festning (59)
  Kongsvinger Festning (60)
  Kongsvinger Festning (61)
  Kongsvinger Festning (62)
  Kongsvinger Festning (63)
  Kongsvinger Festning (64)
  Kongsvinger Festning (65)
  Kongsvinger Festning (66)
  Kongsvinger Festning (67)
  Kongsvinger Festning (68)
  Kongsvinger Festning (69)
  Kongsvinger Festning (70)
  Kongsvinger Festning (71)
  Kongsvinger Festning (72)
  Kongsvinger Festning (73)
  Kongsvinger Festning (74)
  Kongsvinger Festning (75)
  Kongsvinger Festning (76)
  Kongsvinger Festning (77)
  Kongsvinger Festning (78)
  Kongsvinger Festning (79)
  Kongsvinger Festning (80)
  Kongsvinger Festning (81)
  Kongsvinger Festning (82)
  Kongsvinger Festning (83)
  Kongsvinger Festning (84)
 • Kongsvinger Festning (1)
 • Kongsvinger Festning (2)
 • Kongsvinger Festning (3)
 • Kongsvinger Festning (4)
 • Kongsvinger Festning (5)
 • Kongsvinger Festning (6)
 • Kongsvinger Festning (7)
 • Kongsvinger Festning (8)
 • Kongsvinger Festning (9)
 • Kongsvinger Festning (10)
 • Kongsvinger Festning (11)
 • Kongsvinger Festning (12)
 • Kongsvinger Festning (13)
 • Kongsvinger Festning (14)
 • Kongsvinger Festning (15)
 • Kongsvinger Festning (16)
 • Kongsvinger Festning (17)
 • Kongsvinger Festning (18)
 • Kongsvinger Festning (19)
 • Kongsvinger Festning (20)
 • Kongsvinger Festning (21)
 • Kongsvinger Festning (22)
 • Kongsvinger Festning (23)
 • Kongsvinger Festning (24)
 • Kongsvinger Festning (25)
 • Kongsvinger Festning (26)
 • Kongsvinger Festning (27)
 • Kongsvinger Festning (28)
 • Kongsvinger Festning (29)
 • Kongsvinger Festning (30)
 • Kongsvinger Festning (31)
 • Kongsvinger Festning (32)
 • Kongsvinger Festning (33)
 • Kongsvinger Festning (34)
 • Kongsvinger Festning (35)
 • Kongsvinger Festning (36)
 • Kongsvinger Festning (37)
 • Kongsvinger Festning (38)
 • Kongsvinger Festning (39)
 • Kongsvinger Festning (40)
 • Kongsvinger Festning (41)
 • Kongsvinger Festning (42)
 • Kongsvinger Festning (43)
 • Kongsvinger Festning (44)
 • Kongsvinger Festning (45)
 • Kongsvinger Festning (46)
 • Kongsvinger Festning (47)
 • Kongsvinger Festning (48)
 • Kongsvinger Festning (49)
 • Kongsvinger Festning (50)
 • Kongsvinger Festning (51)
 • Kongsvinger Festning (52)
 • Kongsvinger Festning (53)
 • Kongsvinger Festning (54)
 • Kongsvinger Festning (55)
 • Kongsvinger Festning (56)
 • Kongsvinger Festning (57)
 • Kongsvinger Festning (58)
 • Kongsvinger Festning (59)
 • Kongsvinger Festning (60)
 • Kongsvinger Festning (61)
 • Kongsvinger Festning (62)
 • Kongsvinger Festning (63)
 • Kongsvinger Festning (64)
 • Kongsvinger Festning (65)
 • Kongsvinger Festning (66)
 • Kongsvinger Festning (67)
 • Kongsvinger Festning (68)
 • Kongsvinger Festning (69)
 • Kongsvinger Festning (70)
 • Kongsvinger Festning (71)
 • Kongsvinger Festning (72)
 • Kongsvinger Festning (73)
 • Kongsvinger Festning (74)
 • Kongsvinger Festning (75)
 • Kongsvinger Festning (76)
 • Kongsvinger Festning (77)
 • Kongsvinger Festning (78)
 • Kongsvinger Festning (79)
 • Kongsvinger Festning (80)
 • Kongsvinger Festning (81)
 • Kongsvinger Festning (82)
 • Kongsvinger Festning (83)
 • Kongsvinger Festning (84)
 • Read more...

  Akershus

  Akershus festning ligger i hjerte av Oslo. festningen har vært åsted for beleiringer, kamper, fengsel, og henrettelser.

  Festningen er åpen for publikum og har flere museer. På 1300 tallet ble Akershus hovedsete for kongen i Norge. Utover på 15 og 1600-tallet ble borgen omformet til et renessanseslott. Borgen er strategisk plassert på Akers neset, høyt ruver den med bratte skrenter og sterke murer. Flere ganger har borgen blitt endret og nye tilføyelser har blitt oppført. Store forandringer ble bl.a. gjort i forbindelse med brannen på 1500 tallet. Akershus festning ble opprinnelig bygget som en middelaldersk kongeborg med sete for kongens representanter. Den stolte festningen har blitt beleiret flere ganger gjennom historien. Den har vært gjenstand for både innbyrdes og utenlandske feider og slag. Festningen er bygget over en lang tidsepoke. Man vet ikke med sikkerhet når borgen ble påbegynt, men det antas å være i 1290 årene under kong Håkon V Magnusson. Festningen har flere museum.

  Foto. Stian Ludvigsen, Festningsverk.no

  Akerhus Festning (1)
  Akerhus Festning (2)
  Akerhus Festning (3)
  Akerhus Festning (4)
  Akerhus Festning (5)
  Akerhus Festning (6)
  Akerhus Festning (7)
  Akerhus Festning (8)
  Akerhus Festning (9)
  Akerhus Festning (10)
  Akerhus Festning (11)
  Akerhus Festning (12)
  Akerhus Festning (13)
  Akerhus Festning (14)
  Akerhus Festning (15)
  Akerhus Festning (16)
  Akerhus Festning (17)
  Akerhus Festning (18)
  Akerhus Festning (19)
  Akerhus Festning (20)
  Akerhus Festning (21)
  Akerhus Festning (22)
  Akerhus Festning (23)
  Akerhus Festning (24)
  Akerhus Festning (25)
  Akerhus Festning (26)
  Akerhus Festning (27)
  Akerhus Festning (28)
  Akerhus Festning (29)
  Akerhus Festning (30)
  Akerhus Festning (31)
  Akerhus Festning (32)
  Akerhus Festning (33)
  Akerhus Festning (34)
  Akerhus Festning (35)
  Akerhus Festning (36)
  Akerhus Festning (37)
  Akerhus Festning (38)
  Akerhus Festning (39)
  Akerhus Festning (40)
  Akerhus Festning (41)
  Akerhus Festning (42)
  Akerhus Festning (43)
  Akerhus Festning (44)
  Akerhus Festning (45)
  Akerhus Festning (46)
  Akerhus Festning (47)
  Akerhus Festning (48)
  Akerhus Festning (49)
  Akerhus Festning (50)
  Akerhus Festning (51)
  Akerhus Festning (52)
  Akerhus Festning (53)
  Akerhus Festning (54)
  Akerhus Festning (55)
  Akerhus Festning (56)
  Akerhus Festning (57)
  Akerhus Festning (58)
  Akerhus Festning (59)
  Akerhus Festning (60)
  Akerhus Festning (61)
  Akerhus Festning (62)
  Akerhus Festning (63)
  Akerhus Festning (64)
  Akerhus Festning (65)
  Akerhus Festning (66)
  Akerhus Festning (67)
  Akerhus Festning (68)
  Akerhus Festning (69)
  Akerhus Festning (70)
  Akerhus Festning (71)
  Akerhus Festning (72)
  Akerhus Festning (73)
  Akerhus Festning (74)
  Akerhus Festning (75)
  Akerhus Festning (76)
  Akerhus Festning (77)
  Akerhus Festning (78)
  Akerhus Festning (79)
  Akerhus Festning (80)
  Akerhus Festning (81)
  Akerhus Festning (82)
  Akerhus Festning (83)
  Akerhus Festning (84)
  Akerhus Festning (85)
  Akerhus Festning (86)
  Akerhus Festning (87)
  Akerhus Festning (88)
  Akerhus Festning (89)
  Akerhus Festning (90)
  Akerhus Festning (91)
  Akerhus Festning (92)
  Akerhus Festning (93)
  Akerhus Festning (94)
  Akerhus Festning (95)
  Akerhus Festning (96)
  Akerhus Festning (97)
  Akerhus Festning (98)
  Akerhus Festning (99)
  Akerhus Festning (100)
  Akerhus Festning (101)
  Akerhus Festning (102)
  Akerhus Festning (103)
  Akerhus Festning (104)
  Akerhus Festning (105)
  Akerhus Festning (106)
  Akerhus Festning (107)
  Akerhus Festning (108)
  Akerhus Festning (109)
  Akerhus Festning (110)
  Akerhus Festning (111)
  Akerhus Festning (112)
  Akerhus Festning (113)
  Akerhus Festning (114)
  Akerhus Festning (115)
  Akerhus Festning (116)
  Akerhus Festning (117)
  Akerhus Festning (118)
  Akerhus Festning (119)
  Akerhus Festning (120)
  Akerhus Festning (121)
  Akerhus Festning (122)
  Akerhus Festning (123)
  Akerhus Festning (124)
  Akerhus Festning (125)
  Akerhus Festning (126)
  Akerhus Festning (127)
  Akerhus Festning (128)
  Akerhus Festning (129)
  Akerhus Festning (130)
  Akerhus Festning (131)
  Akerhus Festning (132)
  Akerhus Festning (133)
  Akerhus Festning (134)
  Akerhus Festning (135)
  Akerhus Festning (136)
  Akerhus Festning (137)
  Akerhus Festning (138)
  Akerhus Festning (139)
  Akerhus Festning (140)
  Akerhus Festning (141)
  Akerhus Festning (142)
  Akerhus Festning (143)
  Akerhus Festning (144)
  Akerhus Festning (145)
  Akerhus Festning (146)
  Akerhus Festning (147)
  Akerhus Festning (148)
  Akerhus Festning (149)
  Akerhus Festning (150)
  Akerhus Festning (151)
  Akerhus Festning (152)
  Akerhus Festning (153)
  Akerhus Festning (154)
  Akerhus Festning (155)
  Akerhus Festning (156)
  Akerhus Festning (157)
  Akerhus Festning (158)
  Akerhus Festning (159)
  Akerhus Festning (160)
  Akerhus Festning (161)
  Akerhus Festning (162)
  Akerhus Festning (163)
  Akerhus Festning (164)
  Akerhus Festning (165)
  Akerhus Festning (166)
  Akerhus Festning (167)
  Akerhus Festning (168)
  Akerhus Festning (169)
  Akerhus Festning (170)
  Akerhus Festning (171)
  Akerhus Festning (172)
  Akerhus Festning (173)
  Akerhus Festning (174)
  Akerhus Festning (175)
  Akerhus Festning (176)
  Akerhus Festning (177)
  Akerhus Festning (178)
  Akerhus Festning (179)
  Akerhus Festning (180)
  Akerhus Festning (181)
  Akerhus Festning (182)
  Akerhus Festning (183)
  Akerhus Festning (184)
  Akerhus Festning (185)
  Akerhus Festning (186)
  Akerhus Festning (187)
  Akerhus Festning (188)
  Akerhus Festning (189)
  Akerhus Festning (190)
  Akerhus Festning (191)
  Akerhus Festning (192)
  Akerhus Festning (193)
  Akerhus Festning (194)
  Akerhus Festning (195)
  Akerhus Festning (196)
  Akerhus Festning (197)
  Akerhus Festning (198)
  Akerhus Festning (199)
  Akerhus Festning (200)
  Akerhus Festning (201)
  Akerhus Festning (202)
  Akerhus Festning (203)
  Akerhus Festning (204)
  Akerhus Festning (205)
  Akerhus Festning (206)
  Akerhus Festning (207)
  Akerhus Festning (208)
  Akerhus Festning (209)
  Akerhus Festning (210)
  Akerhus Festning (211)
  Akerhus Festning (212)
  Akerhus Festning (213)
  Akerhus Festning (214)
  Akerhus Festning (215)
  Akerhus Festning (216)
  Akerhus Festning (217)
  Akerhus Festning (218)
  Akerhus Festning (219)
  Akerhus Festning (220)
  Akerhus Festning (221)
  Akerhus Festning (222)
  Akerhus Festning (223)
  Akerhus Festning (224)
  Akerhus Festning (225)
  Akerhus Festning (226)
  Akerhus Festning (227)
  Akerhus Festning (228)
  Akerhus Festning (229)
  Akerhus Festning (230)
  Akerhus Festning (231)
  Akerhus Festning (232)
  Akerhus Festning (233)
  Akerhus Festning (234)
  Akerhus Festning (235)
  Akerhus Festning (236)
  Akerhus Festning (237)
  Akerhus Festning (238)
  Akerhus Festning (239)
  Akerhus Festning (240)
  Akerhus Festning (241)
  Akerhus Festning (242)
  Akerhus Festning (243)
  Akerhus Festning (244)
  Akerhus Festning (245)
  Akerhus Festning (246)
  Akerhus Festning (247)
  Akerhus Festning (248)
  Akerhus Festning (249)
  Akerhus Festning (250)
  Akerhus Festning (251)
  Akerhus Festning (252)
  Akerhus Festning (253)
  Akerhus Festning (254)
  Akerhus Festning (255)
  Akerhus Festning (256)
  Akerhus Festning (257)
  Akerhus Festning (258)
  Akerhus Festning (259)
  Akerhus Festning (260)
  Akerhus Festning (261)
  Akerhus Festning (262)
  Akerhus Festning (263)
  Akerhus Festning (264)
  Akerhus Festning (265)
  Akerhus Festning (266)
  Akerhus Festning (267)
  Akerhus Festning (268)
  Akerhus Festning (269)
  Akerhus Festning (270)
  Akerhus Festning (271)
  Akerhus Festning (272)
  Akerhus Festning (273)
  Akerhus Festning (274)
  Akerhus Festning (275)
  Akerhus Festning (276)
  Akerhus Festning (277)
  Akerhus Festning (278)
  Akerhus Festning (279)
  Akerhus Festning (280)
  Akerhus Festning (281)
  Akerhus Festning (282)
  Akerhus Festning (283)
  Akerhus Festning (284)
  Akerhus Festning (285)
  Akerhus Festning (286)
  Akerhus Festning (287)
  Akerhus Festning (288)
  Akerhus Festning (289)
  Akerhus Festning (290)
  Akerhus Festning (291)
  Akerhus Festning (292)
  Akerhus Festning (293)
  Akerhus Festning (294)
  Akerhus Festning (295)
  Akerhus Festning (296)
  Akerhus Festning (297)
  Akerhus Festning (298)
  Akerhus Festning (299)
  Akerhus Festning (300)
  Akerhus Festning (301)
  Akerhus Festning (302)
  Akerhus Festning (303)
  Akerhus Festning (304)
  Akerhus Festning (305)
  Akerhus Festning (306)
  Akerhus Festning (307)
  Akerhus Festning (308)
  Akerhus Festning (309)
  Akerhus Festning (310)
  Akerhus Festning (311)
  Akerhus Festning (312)
  Akerhus Festning (313)
  Akerhus Festning (314)
  Akerhus Festning (315)
  Akerhus Festning (316)
  Akerhus Festning (317)
  Akerhus Festning (318)
  Akerhus Festning (319)
  Akerhus Festning (320)
  Akerhus Festning (321)
  Akerhus Festning (322)
  Akerhus Festning (323)
  Akerhus Festning (324)
  Akerhus Festning (325)
  Akerhus Festning (326)
  Akerhus Festning (327)
  Akerhus Festning (328)
  Akerhus Festning (329)
  Akerhus Festning (330)
  Akerhus Festning (331)
  Akerhus Festning (332)
  Akerhus Festning (333)
  Akerhus Festning (334)
  Akerhus Festning (335)
  Akerhus Festning (336)
  Akerhus Festning (337)
  Akerhus Festning (338)
  Akerhus Festning (339)
  Akerhus Festning (340)
  Akerhus Festning (341)
  Akerhus Festning (342)
  Akerhus Festning (343)
  Akerhus Festning (344)
  Akerhus Festning (345)
  Akerhus Festning (346)
  Akerhus Festning (347)
  Akerhus Festning (348)
  Akerhus Festning (349)
  Akerhus Festning (350)
  Akerhus Festning (351)
  Akerhus Festning (352)
  Akerhus Festning (353)
  Akerhus Festning (354)
  Akerhus Festning (355)
  Akerhus Festning (356)
  Akerhus Festning (357)
  Akerhus Festning (358)
  Akerhus Festning (359)
  Akerhus Festning (360)
  Akerhus Festning (361)
  Akerhus Festning (362)
  Akerhus Festning (363)
  Akerhus Festning (364)
  Akerhus Festning (365)
  Akerhus Festning (366)
  Akerhus Festning (367)
  Akerhus Festning (368)
  Akerhus Festning (369)
  Akerhus Festning (370)
  Akerhus Festning (371)
  Akerhus Festning (372)
  Akerhus Festning (373)
  Akerhus Festning (374)
  Akerhus Festning (375)
 • Akerhus Festning (1)
 • Akerhus Festning (2)
 • Akerhus Festning (3)
 • Akerhus Festning (4)
 • Akerhus Festning (5)
 • Akerhus Festning (6)
 • Akerhus Festning (7)
 • Akerhus Festning (8)
 • Akerhus Festning (9)
 • Akerhus Festning (10)
 • Akerhus Festning (11)
 • Akerhus Festning (12)
 • Akerhus Festning (13)
 • Akerhus Festning (14)
 • Akerhus Festning (15)
 • Akerhus Festning (16)
 • Akerhus Festning (17)
 • Akerhus Festning (18)
 • Akerhus Festning (19)
 • Akerhus Festning (20)
 • Akerhus Festning (21)
 • Akerhus Festning (22)
 • Akerhus Festning (23)
 • Akerhus Festning (24)
 • Akerhus Festning (25)
 • Akerhus Festning (26)
 • Akerhus Festning (27)
 • Akerhus Festning (28)
 • Akerhus Festning (29)
 • Akerhus Festning (30)
 • Akerhus Festning (31)
 • Akerhus Festning (32)
 • Akerhus Festning (33)
 • Akerhus Festning (34)
 • Akerhus Festning (35)
 • Akerhus Festning (36)
 • Akerhus Festning (37)
 • Akerhus Festning (38)
 • Akerhus Festning (39)
 • Akerhus Festning (40)
 • Akerhus Festning (41)
 • Akerhus Festning (42)
 • Akerhus Festning (43)
 • Akerhus Festning (44)
 • Akerhus Festning (45)
 • Akerhus Festning (46)
 • Akerhus Festning (47)
 • Akerhus Festning (48)
 • Akerhus Festning (49)
 • Akerhus Festning (50)
 • Akerhus Festning (51)
 • Akerhus Festning (52)
 • Akerhus Festning (53)
 • Akerhus Festning (54)
 • Akerhus Festning (55)
 • Akerhus Festning (56)
 • Akerhus Festning (57)
 • Akerhus Festning (58)
 • Akerhus Festning (59)
 • Akerhus Festning (60)
 • Akerhus Festning (61)
 • Akerhus Festning (62)
 • Akerhus Festning (63)
 • Akerhus Festning (64)
 • Akerhus Festning (65)
 • Akerhus Festning (66)
 • Akerhus Festning (67)
 • Akerhus Festning (68)
 • Akerhus Festning (69)
 • Akerhus Festning (70)
 • Akerhus Festning (71)
 • Akerhus Festning (72)
 • Akerhus Festning (73)
 • Akerhus Festning (74)
 • Akerhus Festning (75)
 • Akerhus Festning (76)
 • Akerhus Festning (77)
 • Akerhus Festning (78)
 • Akerhus Festning (79)
 • Akerhus Festning (80)
 • Akerhus Festning (81)
 • Akerhus Festning (82)
 • Akerhus Festning (83)
 • Akerhus Festning (84)
 • Akerhus Festning (85)
 • Akerhus Festning (86)
 • Akerhus Festning (87)
 • Akerhus Festning (88)
 • Akerhus Festning (89)
 • Akerhus Festning (90)
 • Akerhus Festning (91)
 • Akerhus Festning (92)
 • Akerhus Festning (93)
 • Akerhus Festning (94)
 • Akerhus Festning (95)
 • Akerhus Festning (96)
 • Akerhus Festning (97)
 • Akerhus Festning (98)
 • Akerhus Festning (99)
 • Akerhus Festning (100)
 • Akerhus Festning (101)
 • Akerhus Festning (102)
 • Akerhus Festning (103)
 • Akerhus Festning (104)
 • Akerhus Festning (105)
 • Akerhus Festning (106)
 • Akerhus Festning (107)
 • Akerhus Festning (108)
 • Akerhus Festning (109)
 • Akerhus Festning (110)
 • Akerhus Festning (111)
 • Akerhus Festning (112)
 • Akerhus Festning (113)
 • Akerhus Festning (114)
 • Akerhus Festning (115)
 • Akerhus Festning (116)
 • Akerhus Festning (117)
 • Akerhus Festning (118)
 • Akerhus Festning (119)
 • Akerhus Festning (120)
 • Akerhus Festning (121)
 • Akerhus Festning (122)
 • Akerhus Festning (123)
 • Akerhus Festning (124)
 • Akerhus Festning (125)
 • Akerhus Festning (126)
 • Akerhus Festning (127)
 • Akerhus Festning (128)
 • Akerhus Festning (129)
 • Akerhus Festning (130)
 • Akerhus Festning (131)
 • Akerhus Festning (132)
 • Akerhus Festning (133)
 • Akerhus Festning (134)
 • Akerhus Festning (135)
 • Akerhus Festning (136)
 • Akerhus Festning (137)
 • Akerhus Festning (138)
 • Akerhus Festning (139)
 • Akerhus Festning (140)
 • Akerhus Festning (141)
 • Akerhus Festning (142)
 • Akerhus Festning (143)
 • Akerhus Festning (144)
 • Akerhus Festning (145)
 • Akerhus Festning (146)
 • Akerhus Festning (147)
 • Akerhus Festning (148)
 • Akerhus Festning (149)
 • Akerhus Festning (150)
 • Akerhus Festning (151)
 • Akerhus Festning (152)
 • Akerhus Festning (153)
 • Akerhus Festning (154)
 • Akerhus Festning (155)