Festningsverk.no

Festningsverk.no

Jøssingfjorden 1940-1945


 Foto: Tyske graver på Eikedal kirkegård

Angrepet på Altmark.

Den 15. februar 1940 ble det tyske skipet «Altmark» eskortert gjennom Bergen krigshavn av KNM «Snøgg». Utenfor Jæren møtte «Altmark» den 16. februar flere britiske jagere og ble tvunget til å søke dekning i Jøssingfjorden. En britisk bordingsaksjon kom ikke i gang, fordi mannskapene på to norske kanonbåter hevdet at «Altmark» var blitt undersøkt og ikke hadde fanger ombord. På grunn av dette måtte den britiske sjefen kontakte admiralitetet (den britiske overkommandoen) for nærmere instrukser. Disse instruksene fikk han senere på kvelden. Instruksen var at «Altmark» skulle bordes, og hvis nordmennene åpnet ild skulle ilden besvares. På dette tidspunktet hadde «Altmark» lettet anker og forsøkte å renne HMS «Cossack» i senk, med det resultat at «Altmark» selv grunnstøtte. Kort tid etter ble «Altmark» bordet av britene, og det som da viste seg å være 300 britiske fanger ble satt fri. Under den britiske aksjonen for å redde de britiske fangene ble sju tyske sjømenn drept.

Etterspill på "Altmark saken"

For Norges vedkommende ble «Altmark» et diplomatisk problem. På den ene siden hadde britene krenket den selverklærte norske nøytraliteten, og på den andre siden hadde tyskerne krenket forbudet mot å transportere fanger i norsk farvann. Tyskerne var både først og mer markant på å bryte norsk nøytralitet, noe Norge hadde avkreftet ved tre anledninger. Det var også åpenbart pinlig for Norge at det viste seg at man ikke hadde inspisert Altmark skikkelig. For Tysklands vedkommende ble «Altmark»-saken et avgjørende argument for en tysk invasjon i Norge. Siden tyskerne ikke lenger stolte fullstendig på den norske nøytraliteten og sikkerheten til de tyske handelsskipene som fraktet jernmalm fra Narvik.

Utrykket "jøssing"

Nasjonal Samlings avis Fritt Folk lanserte ordet "jøssing" etter Jøssingfjord og Altmark-saken. Tanken var at ordet skulle brukes foraktelig om engelskvennlige nordmenn. Etter hvert ble ordet tatt opp av Hjemmefronten og brukt som navn på deres tilhengere i Norge. Ordet ble offisielt forbudt i 1943, enda det var Quisling som oppfant det.

Tyske graver på Eikedal kirkegård

De sju drepte tyskerne ble begravd på Eikedal kirkegård. Det ble satt opp enkle trekors som senere ble senere skiftet ut med noe mer forseggjorte. Gravene ble i løpet av krigsårene åpnet og likene flyttet fra Sokndal. Bildene i dette fotogalleriet er fotografert av tyske soldater som besøkte Jøssingfjorden og de tyske gravene i på Eikedal kirkegård.

Jøssingfjorden 1940-1945.

Jøssingfjorden (5315)
Jøssingfjorden (5315)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Her ble det tyske skipet Altmark angrepet 16. februar 1940. 


ssingfjorden 1940-1945.

Jøssingfjorden (5325)
Jøssingfjorden (5325)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat ser på stedet hvor Altmark ble satt på land og bordet av engelske soldater.


Jøssingfjorden 1940-1945.

Jøssingfjorden (5324)
Jøssingfjorden (5324)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Jøssingfjorden ligger i Sokndal kommune i Rogaland og er 2,5 kilometer lang.


Jøssingfjorden 1940-1945.

Jøssingfjorden (5317)
Jøssingfjorden (5317)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som besøker Jøssingfjorden og Eikedal kirkegård.


Sokndal 1940-1945

Jøssingfjorden (5328)
Jøssingfjorden (5328)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Fjorden er omgitt av bratte fjellsider og var en stor utfordring for veibyggerne.


Sokndal 1940-1945

Jøssingfjorden (5316)
Jøssingfjorden (5316)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Fjorden er omgitt av bratte fjellsider og var en stor utfordring for veibyggerne.


Eikdal kirkegård 1940-1945.

Jøssingfjorden (5319)
Jøssingfjorden (5319)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: De tyske gravene på Eikdal kirkegård.


Eikdal kirkegård 1940-1945.

Jøssingfjorden (5323)
Jøssingfjorden (5323)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tysk soldat som besøker gravene på Eikdal kirkegård.


Eikdal kirkegård 1940-1945.

Jøssingfjorden (5321)
Jøssingfjorden (5321)

Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Trekors med påskriften "For fører og fedreland".


Klikk på bildene for å se stor størrelse!

Foto: Festningsverk.no

Jøssingfjorden (5315)
Jøssingfjorden (5316)
Jøssingfjorden (5317)
Jøssingfjorden (5318)
Jøssingfjorden (5319)
Jøssingfjorden (5320)
Jøssingfjorden (5321)
Jøssingfjorden (5322)
Jøssingfjorden (5323)
Jøssingfjorden (5324)
Jøssingfjorden (5325)
Jøssingfjorden (5326)
Jøssingfjorden (5327)
Jøssingfjorden (5328)
Jøssingfjorden (5329)
Jøssingfjorden (5330)
Jøssingfjorden (5331)
Jøssingfjorden (5332)
Jøssingfjorden (5333)
 • Jøssingfjorden (5315)
 • Jøssingfjorden (5316)
 • Jøssingfjorden (5317)
 • Jøssingfjorden (5318)
 • Jøssingfjorden (5319)
 • Jøssingfjorden (5320)
 • Jøssingfjorden (5321)
 • Jøssingfjorden (5322)
 • Jøssingfjorden (5323)
 • Jøssingfjorden (5324)
 • Jøssingfjorden (5325)
 • Jøssingfjorden (5326)
 • Jøssingfjorden (5327)
 • Jøssingfjorden (5328)
 • Jøssingfjorden (5329)
 • Jøssingfjorden (5330)
 • Jøssingfjorden (5331)
 • Jøssingfjorden (5332)
 • Jøssingfjorden (5333)
 • Flere bilder fra andre verdenskrig kan du se på denne siden: Norge 1940-1945


  Kommenter denne saken!

  For å se kommentarene må nettleseren din være logget inn på Facebook

  Ønsker du å kommentere denne saken er du hjertelig velkommen til å bruke kommentarfeltet nedenfor. Du må ha en Facebookprofil for å kunne benytte kommentarfeltet. Politiske ytringer eller hatmeldinger er ikke tillatt. Vi oppfordrer alle til å utvise god folkeskikk.

  Read more...

  Otta og Dombås 1940-1945


   Foto: Tyske sodat på Otta Stasjon 1941.

  Da krigen kom til Otta 1940.

  Søndag ettermiddag den 14. april ble folk på Otta for første gang kjent med den tyske krigsmakt da fremmede fly suste over bygda. Inntil da hadde folk lest i avisene og hørt på radio om tyskernes frammarsj mange steder i landet. Denne søndag ettermiddagen gikk flyalarmen, og det gjaldt å komme seg ut av sentrum snarest mulig. Noen dager senere syklet Ordfører Kristian O. Lien personlig rundt og påla folk å rømme øyeblikkelig da tyskerne hadde brutt gjennom festningsanleggene i Kvam og var på veg mot Sjoa. Slaget i Kvam var det blodigste og hardeste i hele Gudbrandsdalen. 54 unge engelske soldater mistet livet i trefningen der.

  Tyske bilder fra Otta og Dombås

  I dette fotogalleriet publiserer vi bilder som er fotografert av tyske soldater på Otta og Dombås. De fleste bildene er tatt i 1941 av en tysk soldat som ble overført fra Tuneleiren i Sarpsborg til Otta i Oppland fylke. Kompaniet hans reiste fra Østfold med tog til Otta og videre til Dombås. Noen av bildene er derfor fotografert ut av viduet på toget under reisen. 


  Tyske soldater på Otta stasjon 1941

  Otta (2649)
  Otta (2649)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som er overført fra Tuneleiren i Sarpsborg til Otta.


  Hirdjenter fra Nasjonal Samling.

  Otta (2666)
  Otta (2666)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Festkledde hirdjenter tar i mot de tyske soldatene som ble overført fra Sarpsborg.


  Tyske soldater på Otta stasjon 1941.

  Otta (2654)
  Otta (2654)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater på Otta stasjon, legg merke til damplokmotivet i bakgrunn.


  Vanntårn på Otta stasjon 1941.

  Otta (2663)
  Otta (2663)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Vanntårn for damplokmotiv på Otta stasjon


  Tyske soldater på Otta stasjon 1941

  Otta (2656)
  Otta (2656)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater som spiser fra feltkjøkken.


  Tog på Otta stasjon, 1941

  Otta (2653)
  Otta (2653)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde:  Tog som har transportert tyske soldater til Otta.


  Tyske soldater på Otta, 1941

  Otta (2665)
  Otta (2665)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater tar en rastepause i Otta distriktet.


  Tyske soldater på Otta, 1941

  Otta (2668)
  Otta (2668)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Tyske soldater i Otta distriktet.


  Tysk soldat på post, 1941.

  Gråberg sør for Dombås stasjon (2661)
  Gråberg sør for Dombås stasjon (2661)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: NY INFORMASJON TIL BILDE, SE KOMENTARFELT NEDERST: Tysk soldat ved Gråberg sør for Dombås stasjon.


  Tømmer hytte, 1941

  Gråberg sør for Dombås stasjon (2660)
  Gråberg sør for Dombås stasjon (2660)

  Foto: Festningsverk.no NY INFORMASJON TIL BILDE, SE KOMENTARFELT NEDERST: Tømmer hytte ved Gråberg sør for Dombås stasjon.


  Landskapsbilde 1941.

  Dombås turisthotell (2662)
  Dombås turisthotell (2662)

  Foto: Festningsverk.no NY INFORMASJON, SE KOMENTARFELT NEDERST: Dovre Turist hotell.


  Klikk på bildene for å se stor størrelse!

  Foto: Festningsverk.no

  Otta (2651)
  Dombås stasjon (2652)
  Otta (2653)
  Otta (2654)
  Dombås tursithotell (2655)
  Otta (2656)
  Otta (2657)
  Otta (2658)
  Drivstua i Oppdal (2659)
  Gråberg sør for Dombås stasjon (2660)
  Gråberg sør for Dombås stasjon (2661)
  Dombås turisthotell (2662)
  Otta (2663)
  Otta (2664)
  Otta (2665)
  Otta (2666)
  Otta (2667)
  Otta (2668)
  Otta (2649)
  Otta (2650)
 • Otta (2651)
 • Dombås stasjon (2652)
 • Otta (2653)
 • Otta (2654)
 • Dombås tursithotell (2655)
 • Otta (2656)
 • Otta (2657)
 • Otta (2658)
 • Drivstua i Oppdal (2659)
 • Gråberg sør for Dombås stasjon (2660)
 • Gråberg sør for Dombås stasjon (2661)
 • Dombås turisthotell (2662)
 • Otta (2663)
 • Otta (2664)
 • Otta (2665)
 • Otta (2666)
 • Otta (2667)
 • Otta (2668)
 • Otta (2649)
 • Otta (2650)
 • Flere bilder fra andre verdenskrig kan du se på denne siden: Norge 1940-1945


  Kommenter denne saken!

  For å se kommentarene må nettleseren din være logget inn på Facebook

  Ønsker du å kommentere denne saken er du hjertelig velkommen til å bruke kommentarfeltet nedenfor. Du må ha en Facebookprofil for å kunne benytte kommentarfeltet. Politiske ytringer eller hatmeldinger er ikke tillatt. Vi oppfordrer alle til å utvise god folkeskikk.

  Read more...

  Metallsøker funn

  Skjulte skatter funnet med metallsøker

  Metallsøking blir mer og mer populært i store deler av Europa og USA. Teknologien og prisen på en metallsøker gjør at den vanlige mann i gata har råd og mulighet til å delta i jakten på fortiden. I Norge har det de siste årene blitt mange historiske funn av "amatører". 

  Enormt funngalleri fra England fra middelalderen til moderne tid.

  På denne siden publiseres et stort metallsøker funn som er gjort gjennom flere år av Dave Caplan fra England. Funnene er fra middelalderen og frem til moderne tid. Her er historien skrevet i tapte gjenstander fra en svunnen tid.


  Klikk på bildene for å se stor størrelse!

  Foto: Dave Caplan (alle funn er gjort av Dave Caplan i England)

  Celtic Stater, 1st century BC
  Large Cameo
  Royal Artillery button.
  11th Light Dragoons, 1783-1840
  11th Light Dragoons
  11th Light Dragoons button: 18th century.
  13th Light Dragoons
  Rifle Brigade cap badge.
  Napoleon Gold 20 Francs - 1804
  The Royal Fusiliers
  Palm Guard
  Pewter whistle
  Late 17th to early 18th century.
  Circa 15th century Acorn mount.
  Britannia
  Early Roman Key?
  Zoomorphic clothes/military fastener
  Late 16th century buckle.
  1st Dragoons, button.
  2nd Dragoons, 1713-1971
  Button: 3rd Dragoons - 18th century
  4th Queen's Own Dragoons - 18th century
  Life Terminators !
  Military Button - probably Middlesex Regiment.
  Medieval sword chape.
  Lead Tokens
  Royal Marines Light Infantry
  Pilgrim's Ampulla (Holy Water Flask) Medieval, circa 15th century.
  Charles the first - Rose Farthing
  Charles the first - Rose Farthing
  Silver Hair Slide or Scabbard Rim ?
  Fob Seal Matrix
  'Snowfire' face powder
  Elizabeth 1 (reverse)
  Elizabeth 1 (front)
  Lead stylus
  13th century medieval buckle
  Crotal Bells
  Musket and pistol balls.
  Stuiver - Karel de Stoute
  63rd Regiment of Foot, 1758-1958
  3rd (East Kent) Regiment of Foot.
  Ordnance Corps (RAOC)
  Silver thimble, circa early 17th century
  18th century seal cameo
  Mystery piece of lead
  Strap guide for reins - broken ring at top
  18th Century British Royal Navy
  Intaglio Roman Brooch
  18th century Bronze Ring
  Thin, punched copper, gloved hand - Victorian
  Brooch from the 'Bloody Old' period
  Mother-of-Pearl button.
  Medieval Pendant with enamel
  Very small Tudor period button
  Faceplate of old padlock ☻
  WW2 Shrapnel
  Nose cone fuzes from anti-aircraft shells
  Dover Pageant 1908
  South Nottinghamshire Yeomanry (Hussars)
  'Dandy' button.
  Apothecary's weight, 19th century
  Bullets
  Found rounds.
  Edward VI - sixpence. 1551-1553
  Elizabeth I Sixpence
  Annular Brooch, 13th/14th century
  George III - copper halfpenny 1806
  Large 'Dandy' Button 18th century
  Lead Seal - King George
  32nd (Cornwall) Regiment of Foot
  Thin piece of gilded copper
  Large Button
  Drawer or Casket Key
  Navy League badge
  Watch Winding Keys
  25mm shell heads
  Large Cloth Seal
  Bishops button
  Medieval shield-shaped mount
  Trade Weight - 19th century.
  Mortar Bomb Tail Fins
  Toy Cannon - 18th century
  Livery Button
  George IV Gold Sovereign
  Henry VIII damaged groat
  Nero, Caesar
  Fiat car badge, circa 1904
  17th Century Canterbury Token
  Dutch silver coin dated 1682
  French token
  Roman Coin, from 330 AD
  Military Finds
  17th century drawer handle.
  Lead Horse
  Handmade copper nails.
  Georgian Period Shoe Buckle
  George III Halfpenny 1771
  Marcus Aurelius 2nd Century
  Claudius
  Antoninus Pius 138 - 161 AD
  Unknown Sestertius
  Queen Victoria 1854 penny.
  Time Lords
  Buttons & Fasteners
  head of christ
  Canterbury Police - 1835
  Police Button: Late 19th / early 20th century.
  Canterbury Police
  Pocketwatch winding key.
  George III 1797
  Canterbury button
  Victorian Royal Horse Artillery Button
  Royal Horse Artillery, WW1
  Large lead seal - circa 17th century
  Piece of hallmarked silver
  Purse Bar - circa 15th century
  Locket case
  Medieval Casket Key
  Snake Buckle - 19th century
  Ordnance Board - button.
  17th Lancers - Death or Glory
  Board of Ordnance - button.
  Cap badge - Royal Engineers
  Ancient Bronze Artefact
  52nd Regiment of Foot,
  52nd (Oxfordshire) Regiment of Foot
  USA Small Military Button, WW2
  Edward IV, Silver Groat
  Licinius 1, Follis
  Henry VI, Silver Groat
  Edward I, Silver Farthing
  Edward I, Silver Penny
  Elizabeth I, Silver Penny
  Royal Artillery - pre WW2
  Martini-Henry rifle rounds.
  Large bore Enfield rifle rounds
  Weekend Booty
  Valens: 364 - 378 AD
  Bell Clappers
  Napoleonic period lion head buckle.
  Union Bank of London
  Racing Pigeon Leg Rings
  Crudely made bronze rings
  Thimbles
  Chester Cherub - Silver Button
  Royal Irish Dragoon Guards
  Unidentified button
  Cinque Ports Pilot
  Decorative finial.
  Roman 1st or 2nd century
  Frederick Smith & Co
  Roman coin
  68th Regiment of Foot
  Cartwheel penny 1797
  French Infantry Button
  2 hours at the beach
  beach finds
  Middle Bronze Age - circa 1500BC
  Anglo-Saxon Love Knot Ring
  Roman Silver Denarius
  Medieval Priestess or Princess ?
  Art Nouveau
  Royal Engineers button
  Military Button
  Kreigsmarine (German Navy) WW2
  Shoulder Pip
  Dragoon Guards button.
  Royal Military Asylum, Chelsea
  Duke of York's Royal Military School (RMS)
  Sack Seals and Bale Seals
  Toy Cannon - 18th century
  Seaforth Highlanders (1881 - 1961)
  Queen Victoria - Indian Army button.
  Queen Victoria - Medical Staff
  Queen Victoria - Button
  Late Roman coinage (Romano-British)
  The Sussex Yeomanry
  18th Century Buckles & Artefacts
  17th Century Buckles & Artefacts
  Tudor Period Buckles, Fasteners & Coins
  Medieval Objects (unearthed)
  Ancient Lead Weights
  Roman Numerals
  Clonmel Asylum - Ireland
  Scrap Metal
  Medieval Casket Key
  Hammered Silver Penny
  42nd Regiment of Foot
  Cattle ear-tag
  Medieval metalwork.
  0.50" calibre Browning rounds
  Vintage Padlocks
  Cloth Seal, circa 17th century
  Thimble, circa late 16th early 17th century.
  Medieval bits & pieces
  Coast Guard Button
  USA WW2 Military Buttons
  Enigma
  Pewter Talisman (found buried, UK)
  Britannia
  Medieval Seal
  Roman Eagle - Seal
  Rifle Volunteers
  USA ?
  Sphinx
  Recent detector finds
  Celtic Potin coins - 1st centuries BC/AD
  Roman Oyster Shell
  Put & Take spinner
  Bronze Bead circa 800BC - 410AD
  Iron Age: Bronze Cosmetic Grinder
  Circa 16th century button or Victorian hat pin ?
  Old Iron
  17th - 20th century
  Shrapnel: Bomb & Anti-Aircraft shell fragments.
  Medieval silver penny, 13th century.
  Large scalloped lead disc 40mm (Whirlygig)
  Bronze Razor
  Bronze ball & silver plated button
  Lead Sack Seal
  Medieval Bronze Buckles
  mystery object
  Henry III Silver Short Cross Penny, 13th Century
  Modern Art !
  3rd Dragoon Guards (Prince of Wales's)
  Sunburst Button, circa 18th century.
  Septimius Severus, Emperor of Rome 193 - 211
  Beer Barrel Tap Key. Circa 18/19th century.
  Post-Medieval Horseshoe: 14th / 15th century
  Old Iron and Steel
  Medieval, Tudor, Georgian, Victorian, Edwardian and WW2
  George V small medallion.
  Unidentified British Button
  Jaw Harp - 18th century
  'Quo fas et gloria ducunt' (Where Right and Glory Lead)
  Finger Ring
  Cattle Horn Protector - 19th / 20th century
  Harness Rein Guides: 11th - 15th century
  Fossilized Sea Urchin - Cretaceous period
  fleur de lis
  Metalwork
  Royal East Kent Mounted Rifles
  Late Roman Bronze Coinage
  Mid 19th century button
  Ubique
  Watch Winder: circa 16th - 17th century
  Death of a coin....
  Lead Tokens
  Unknown Button ?
  Unknown bronze object of uncertain age.
  Henry II silver penny, 1180 - 1189
  Assemblage
  82nd Regiment of Foot, Prince of Wales Volunteers
  9th Regiment of Foot: 1751-1880
  HMS Worcester - TNTS
  Anglo-Saxon silver penny.
  Porcelain Pipe: circa 18th century.
  Silver spoon, (military) hallmarked 1898
  Two silver shillings: 19th century.
  WW1 Royal Artillery: Sweetheart Badge.
  18th century silver-plated button.
  Ancient Lead Token
  Vintage cat rescued from its grave !
  Bronze weight, circa 18th century.
  French Customs & Excise button: circa 18th century.
  Mainly Medieval and Tudor.
  Mainly Thimbles
  49½ shades of green.
  George III silver sixpence
  Medieval Bronze Coin or Token
  Button: 16th Queen's Lancers / Anglo Boer War
  Lead Sack Seal
  Silver-Plated Livery Button: 19th century
  Medieval or Tudor Clothing Fastener
  Beautiful Gold-Plated object (possible top of Roman pin)
  Trefid or Trifid Spoon Handle: mid 17th century
  Late Medieval Buckle: 14th century.
  Ornamental Mount
  Small finds made using a metal detector.
  Lead Seal: circa 18th century
  Solid Brass Knobs
  Very heavy bronze object: 1lb 4oz (565g)
  Silver Thimble
  19th century Marmalade pot.
  LSW Railway
  New South Wales Tramway
  Medieval enamelled horse pendant.
  Queen Victoria 1862 Half Penny
  George VI Farthing
  Circa 120 million years old.
  Faversham Watch Winder
  Button: 19th century
  Button: 17th century
  Military Button: 19th century
  Green matchstick
  Watch Winder Key: 18th century
  Motley finds: Roman to 20th century.
  Roman Coinage
  Winter Storm Finds: 2014
  Decentius: Caesar 351-353 AD
  Swivel Mount & Buckles
  Fossil: Small flattened heart-shaped specie of Sea urchin
  Signs of local habitation over a 1700 year period.
  The Buffs (Royal East Kent Regiment), formerly the 3rd Regiment of Foot
  Silver Groat of Queen Mary : 1553
  Brooch fragment; possibly Celtic.
  Military Buttons.
  Cricket Plaque or Mount.
  Kia-Ora fruit drinks: early 20th century.
  Toy figure of tractor driver.
  Edward IV First Reign (1461 - 1464) Groat.
  Cap Badge: The Essex Regiment.
  Weekend Treasure
  Weekend Treasure (Medieval)
  South Eastern & Chatham Railway
  Ancient Hook & Loop Fastener.
  Weekend Treasure
  Weekend Treasure
  Copper alloy button.
  49th Regiment Button: circa late 19th century.
  German pre 1914 pattern military button.
  German WW1 Button
  German WW1 rear tunic belt hook.
  Royal Marines Button (War of 1812)
  Livery Button
  Medieval: Miniature stirrup-shaped buckle.
  Medieval Buckle circa 1250 - 1350
  Henry III -- 13th century
  Apollo Head Celtic Potin
  Medieval Sword Scabbard Chape.
  Queen Victoria Farthing 1866
  Ancient Clothing Fastener
  Royal Artillery Cap Badge
  Sweetheart Badge, R.A.O.C.
  Medieval Harness Pendant.
  Reins Distributor / Harness Fitment.
  Medieval Acorn Strap Mount.
  Seal Matrix: circa 13th century.
  Early 19th century British Coldstream Guards button.
  Ancient Lead Token.
  French Grenadier Button
  Silver Plated Button.
  Counterfeit Bronze Finger Ring.
  Medieval Horse Harness Pendant.
  Roman Bird Brooch: Circa 1st / 2nd Century.
  Small military-looking crown.
  Medieval Scabbard Chape.
  Half Crown of King Charles 1 (Reigned 1625-1649)
  Button: Queen's Own IV Dragoons 1788 - 1818
  Bonds Marking Ink: 19th century
  Green Glass Victorian Bottle
  Royal Regiment of Artillery
  Elizabeth 1 : Silver Half Groat (fifth issue) 1590-1592
  Queen Victoria: Silver Six Pence 1844
  Enamelled Brooch: circa 19th century Victorian
  Buckle: Late 15th / early 16th century
  Found in the ground
  Eastern Foam Vanishing Cream
  Bull's Head Woad Grinder
  Mystery Object
  George V Cap Badge
  Harness Mount
  Flamingo Drawer Handle
  Dagger Chapes
  Medieval to Tudor hand-struck silver coins.
  Silver Saint Christopher Medallion.
  Medieval Buckle
  Headless Lizard
  Celtic Toggle Fastener: 1st Century BC
  Eliptical Ring Mount: circa 18th century
  Variety Pack
  Architectural Metal
  Miniature Buckles: Medieval
  Roman Pin
  Medieval Seal Matrix
  Canterbury Seal: circa 17th century.
  George IV sixpence
  Brooch Parts
  Saxon & Medieval Buckles
  Brass Beer Barrel Tap.
  Invicta Button.
  Spur Rowel.
  Naval Button
  Three Reins Distributors
  German Military Buttons.
  Cast Lead Horses.
  Medieval Period.
  Eliptical Knob or Handle
  Roman and Medieval Buckles.
  Medieval Strap Stiffeners.
  Medieval Horse Harness Pendant
  ??????????
  Post-Medieval (circa 15th century)
  Thimble: 14th Century
  Finds
  Unknown Button
  Large German Military WW1 Belt Fixing
  King Henry Silver Penny
  Boar's Head Livery Button.
  Dug artefacts: circa 15th - 19th centuries.
  Medieval miniature cauldron.
  Button: Queen Victoria
  Medieval Heraldic Horse Pendant
  Cloth Seal circa 16th - 18th century.
  Medieval Seal Matrix
  Thimble: early 19th century
  Unidentified Bronze Cross
  Pocket Watch Key: late 17th to early 20th century.
  Spanish? Silver Coin: 16th Century.
 • Celtic Stater, 1st century BC
 • Large Cameo
 • Royal Artillery button.
 • 11th Light Dragoons, 1783-1840
 • 11th Light Dragoons
 • 11th Light Dragoons button: 18th century.
 • 13th Light Dragoons
 • Rifle Brigade cap badge.
 • Napoleon Gold 20 Francs - 1804
 • The Royal Fusiliers
 • Palm Guard
 • Pewter whistle
 • Late 17th to early 18th century.
 • Circa 15th century Acorn mount.
 • Britannia
 • Early Roman Key?
 • Zoomorphic clothes/military fastener
 • Late 16th century buckle.
 • 1st Dragoons, button.
 • 2nd Dragoons, 1713-1971
 • Button: 3rd Dragoons - 18th century
 • 4th Queen's Own Dragoons - 18th century
 • Life Terminators !
 • Military Button - probably Middlesex Regiment.
 • Medieval sword chape.
 • Lead Tokens
 • Royal Marines Light Infantry
 • Pilgrim's Ampulla (Holy Water Flask) Medieval, circa 15th century.
 • Charles the first - Rose Farthing
 • Charles the first - Rose Farthing
 • Silver Hair Slide or Scabbard Rim ?
 • Fob Seal Matrix
 • 'Snowfire' face powder
 • Elizabeth 1 (reverse)
 • Elizabeth 1 (front)
 • Lead stylus
 • 13th century medieval buckle
 • Crotal Bells
 • Musket and pistol balls.
 • Stuiver - Karel de Stoute
 • 63rd Regiment of Foot, 1758-1958
 • 3rd (East Kent) Regiment of Foot.
 • Ordnance Corps (RAOC)
 • Silver thimble, circa early 17th century
 • 18th century seal cameo
 • Mystery piece of lead
 • Strap guide for reins - broken ring at top
 • 18th Century British Royal Navy
 • Intaglio Roman Brooch
 • 18th century Bronze Ring
 • Thin, punched copper, gloved hand - Victorian
 • Brooch from the 'Bloody Old' period
 • Mother-of-Pearl button.
 • Medieval Pendant with enamel
 • Very small Tudor period button
 • Faceplate of old padlock ☻
 • WW2 Shrapnel
 • Nose cone fuzes from anti-aircraft shells
 • Dover Pageant 1908
 • South Nottinghamshire Yeomanry (Hussars)
 • 'Dandy' button.
 • Apothecary's weight, 19th century
 • Bullets
 • Found rounds.
 • Edward VI - sixpence. 1551-1553
 • Elizabeth I Sixpence
 • Annular Brooch, 13th/14th century
 • George III - copper halfpenny 1806
 • Large 'Dandy' Button 18th century
 • Lead Seal - King George
 • 32nd (Cornwall) Regiment of Foot
 • Thin piece of gilded copper
 • Large Button
 • Drawer or Casket Key
 • Navy League badge
 • Watch Winding Keys
 • 25mm shell heads
 • Large Cloth Seal
 • Bishops button
 • Medieval shield-shaped mount
 • Trade Weight - 19th century.
 • Mortar Bomb Tail Fins
 • Toy Cannon - 18th century
 • Livery Button
 • George IV Gold Sovereign
 • Henry VIII damaged groat
 • Nero, Caesar
 • Fiat car badge, circa 1904
 • 17th Century Canterbury Token
 • Dutch silver coin dated 1682
 • French token
 • Roman Coin, from 330 AD
 • Military Finds
 • 17th century drawer handle.
 • Lead Horse
 • Handmade copper nails.
 • Georgian Period Shoe Buckle
 • George III Halfpenny 1771
 • Marcus Aurelius 2nd Century
 • Claudius
 • Antoninus Pius 138 - 161 AD
 • Unknown Sestertius
 • Queen Victoria 1854 penny.
 • Time Lords
 • Buttons & Fasteners
 • head of christ
 • Canterbury Police - 1835
 • Police Button: Late 19th / early 20th century.
 • Canterbury Police
 • Pocketwatch winding key.
 • George III 1797
 • Canterbury button
 • Victorian Royal Horse Artillery Button
 • Royal Horse Artillery, WW1
 • Large lead seal - circa 17th century
 • Piece of hallmarked silver
 • Purse Bar - circa 15th century
 • Locket case
 • Medieval Casket Key
 • Snake Buckle - 19th century
 • Ordnance Board - button.
 • 17th Lancers - Death or Glory
 • Board of Ordnance - button.
 • Cap badge - Royal Engineers
 • Ancient Bronze Artefact
 • 52nd Regiment of Foot,
 • 52nd (Oxfordshire) Regiment of Foot
 • USA Small Military Button, WW2
 • Edward IV, Silver Groat
 • Licinius 1, Follis
 • Henry VI, Silver Groat
 • Edward I, Silver Farthing
 • Edward I, Silver Penny
 • Elizabeth I, Silver Penny
 • Royal Artillery - pre WW2
 • Martini-Henry rifle rounds.
 • Large bore Enfield rifle rounds
 • Weekend Booty
 • Valens: 364 - 378 AD
 • Bell Clappers
 • Napoleonic period lion head buckle.
 • Union Bank of London
 • Racing Pigeon Leg Rings
 • Crudely made bronze rings
 • Thimbles
 • Chester Cherub - Silver Button
 • Royal Irish Dragoon Guards
 • Unidentified button
 • Cinque Ports Pilot
 • Decorative finial.
 • Roman 1st or 2nd century
 • Frederick Smith & Co
 • Roman coin
 • 68th Regiment of Foot
 • Cartwheel penny 1797
 • French Infantry Button
 • 2 hours at the beach
 • beach finds
 • Middle Bronze Age - circa 1500BC
 • Anglo-Saxon Love Knot Ring
 • Roman Silver Denarius
 • Medieval Priestess or Princess ?
 • Art Nouveau
 • Royal Engineers button
 • Military Button
 • Kreigsmarine (German Navy) WW2
 • Shoulder Pip
 • Dragoon Guards button.
 • Royal Military Asylum, Chelsea
 • Duke of York's Royal Military School (RMS)
 • Sack Seals and Bale Seals
 • Toy Cannon - 18th century
 • Seaforth Highlanders (1881 - 1961)
 • Queen Victoria - Indian Army button.
 • Queen Victoria - Medical Staff
 • Queen Victoria - Button
 • Late Roman coinage (Romano-British)
 • The Sussex Yeomanry
 • 18th Century Buckles & Artefacts
 • 17th Century Buckles & Artefacts
 • Tudor Period Buckles, Fasteners & Coins
 • Medieval Objects (unearthed)
 • Ancient Lead Weights
 • Roman Numerals
 • Clonmel Asylum - Ireland
 • Scrap Metal
 • Medieval Casket Key
 • Hammered Silver Penny
 • 42nd Regiment of Foot
 • Cattle ear-tag
 • Medieval metalwork.
 • 0.50
 • Vintage Padlocks
 • Cloth Seal, circa 17th century
 • Thimble, circa late 16th early 17th century.
 • Medieval bits & pieces
 • Coast Guard Button
 • USA WW2 Military Buttons
 • Enigma
 • Pewter Talisman (found buried, UK)
 • Britannia
 • Medieval Seal
 • Roman Eagle - Seal
 • Rifle Volunteers
 • USA ?
 • Sphinx
 • Recent detector finds
 • Celtic Potin coins - 1st centuries BC/AD
 • Roman Oyster Shell
 • Put & Take spinner
 • Bronze Bead circa 800BC - 410AD
 • Iron Age: Bronze Cosmetic Grinder
 • Circa 16th century button or Victorian hat pin ?
 • Old Iron
 • 17th - 20th century
 • Shrapnel: Bomb & Anti-Aircraft shell fragments.
 • Medieval silver penny, 13th century.
 • Large scalloped lead disc 40mm (Whirlygig)
 • Bronze Razor
 • Bronze ball & silver plated button
 • Lead Sack Seal
 • Medieval Bronze Buckles
 • mystery object
 • Henry III Silver Short Cross Penny, 13th Century
 • Modern Art !
 • 3rd Dragoon Guards (Prince of Wales's)
 • Sunburst Button, circa 18th century.
 • Septimius Severus, Emperor of Rome 193 - 211
 • Beer Barrel Tap Key. Circa 18/19th century.
 • Post-Medieval Horseshoe: 14th / 15th century
 • Old Iron and Steel
 • Medieval, Tudor, Georgian, Victorian, Edwardian and WW2
 • George V small medallion.
 • Unidentified British Button
 • Jaw Harp - 18th century
 • 'Quo fas et gloria ducunt' (Where Right and Glory Lead)
 • Finger Ring
 • Cattle Horn Protector - 19th / 20th century
 • Harness Rein Guides:  11th - 15th century
 • Fossilized Sea Urchin - Cretaceous period
 • fleur de lis
 • Metalwork
 • Royal East Kent Mounted Rifles
 • Late Roman Bronze Coinage
 • Mid 19th century button
 • Ubique
 • Watch Winder: circa 16th - 17th century
 • Death of a coin....
 • Lead Tokens
 • Unknown Button ?
 • Unknown bronze object of uncertain age.
 • Henry II silver penny, 1180 - 1189
 • Assemblage
 • 82nd Regiment of Foot, Prince of Wales Volunteers
 • 9th Regiment of Foot: 1751-1880
 • HMS Worcester - TNTS
 • Anglo-Saxon silver penny.
 • Porcelain Pipe: circa 18th century.
 • Silver spoon, (military) hallmarked 1898
 • Two silver shillings: 19th century.
 • WW1 Royal Artillery: Sweetheart Badge.
 • 18th century silver-plated button.
 • Ancient Lead Token
 • Vintage cat rescued from its grave !
 • Bronze weight, circa 18th century.
 • French Customs & Excise button: circa 18th century.
 • Mainly Medieval and Tudor.
 • Mainly Thimbles
 • 49½ shades of green.
 • George III silver sixpence
 • Medieval Bronze Coin or Token
 • Button: 16th Queen's Lancers / Anglo Boer War
 • Lead Sack Seal
 • Silver-Plated Livery Button: 19th century
 • Medieval or Tudor Clothing Fastener
 • Beautiful Gold-Plated object (possible top of Roman pin)
 • Trefid or Trifid Spoon Handle: mid 17th century
 • Late Medieval Buckle: 14th century.
 • Ornamental Mount
 • Small finds made using a metal detector.
 • Lead Seal: circa 18th century
 • Solid Brass Knobs
 • Very heavy bronze object: 1lb 4oz (565g)
 • Silver Thimble
 • 19th century Marmalade pot.
 • LSW Railway
 • New South Wales Tramway
 • Medieval enamelled horse pendant.
 • Queen Victoria 1862 Half Penny
 • George VI Farthing
 • Circa 120 million years old.
 • Faversham Watch Winder
 • Button: 19th century
 • Button: 17th century
 • Military Button: 19th century
 • Green matchstick
 • Watch Winder Key: 18th century
 • Motley finds: Roman to 20th century.
 • Roman Coinage
 • Winter Storm Finds: 2014
 • Decentius: Caesar 351-353 AD
 • Swivel Mount & Buckles
 • Fossil: Small flattened heart-shaped specie of Sea urchin
 • Signs of local habitation over a 1700 year period.
 • The Buffs (Royal East Kent Regiment), formerly the 3rd Regiment of Foot
 • Silver Groat of Queen Mary : 1553
 • Brooch fragment; possibly Celtic.
 • Military Buttons.
 • Cricket Plaque or Mount.
 • Kia-Ora fruit drinks: early 20th century.
 • Toy figure of tractor driver.
 • Edward IV First Reign (1461 - 1464) Groat.
 • Cap Badge: The Essex Regiment.
 • Weekend Treasure
 • Weekend Treasure (Medieval)
 • South Eastern & Chatham Railway
 • Ancient Hook & Loop Fastener.
 • Weekend Treasure
 • Weekend Treasure
 • Copper alloy button.
 • 49th Regiment Button: circa late 19th century.
 • German pre 1914 pattern military button.
 • German WW1 Button
 • German WW1 rear tunic belt hook.
 • Royal Marines Button (War of 1812)
 • Livery Button
 • Medieval: Miniature stirrup-shaped buckle.
 • Medieval Buckle circa 1250 - 1350
 • Henry III -- 13th century
 • Apollo Head Celtic Potin
 • Medieval Sword Scabbard Chape.
 • Queen Victoria Farthing 1866
 • Ancient Clothing Fastener
 • Royal Artillery Cap Badge
 • Sweetheart Badge, R.A.O.C.
 • Medieval Harness Pendant.
 • Reins Distributor / Harness Fitment.
 • Medieval Acorn Strap Mount.
 • Seal Matrix: circa 13th century.
 • Early 19th century British Coldstream Guards button.
 • Ancient Lead Token.
 • French Grenadier Button
 • Silver Plated Button.
 • Counterfeit Bronze Finger Ring.
 • Medieval Horse Harness Pendant.
 • Roman Bird Brooch: Circa 1st / 2nd Century.
 • Small military-looking crown.
 • Medieval Scabbard Chape.
 • Half Crown of King Charles 1 (Reigned 1625-1649)
 • Button: Queen's Own IV Dragoons 1788 - 1818
 • Bonds Marking Ink: 19th century
 • Green Glass Victorian Bottle
 • Royal Regiment of Artillery
 • Elizabeth 1 : Silver Half Groat (fifth issue) 1590-1592
 • Queen Victoria: Silver Six Pence 1844
 • Enamelled Brooch: circa 19th century Victorian
 • Buckle: Late 15th / early 16th century
 • Found in the ground
 • Eastern Foam Vanishing Cream
 • Bull's Head Woad Grinder
 • Mystery Object
 • George V Cap Badge
 • Harness Mount
 • Flamingo Drawer Handle
 • Dagger Chapes
 • Medieval to Tudor hand-struck silver coins.
 • Silver Saint Christopher Medallion.
 • Medieval Buckle
 • Headless Lizard
 • Celtic Toggle Fastener: 1st Century BC
 • Eliptical Ring Mount: circa 18th century
 • Variety Pack
 • Architectural Metal
 • Miniature Buckles: Medieval
 • Roman Pin
 • Medieval Seal Matrix
 • Canterbury Seal: circa 17th century.
 • George IV sixpence
 • Brooch Parts
 • Saxon & Medieval Buckles
 • Brass Beer Barrel Tap.
 • Invicta Button.
 • Spur Rowel.
 • Naval Button
 • Three Reins Distributors
 • German Military Buttons.
 • Cast Lead Horses.
 • Medieval Period.
 • Eliptical Knob or Handle
 • Roman and Medieval Buckles.
 • Medieval Strap Stiffeners.
 • Medieval Horse Harness Pendant
 • ??????????
 • Post-Medieval (circa 15th century)
 • Thimble: 14th Century
 • Finds
 • Unknown Button
 • Large German Military WW1 Belt Fixing
 • King Henry Silver Penny
 • Boar's Head Livery Button.
 • Dug artefacts: circa 15th - 19th centuries.
 • Medieval miniature cauldron.
 • Button: Queen Victoria
 • Medieval Heraldic Horse Pendant
 • Cloth Seal circa 16th - 18th century.
 • Medieval Seal Matrix
 • Thimble: early 19th century
 • Unidentified Bronze Cross
 • Pocket Watch Key: late 17th to early 20th century.
 • Spanish? Silver Coin: 16th Century.
 • Klikk på linken for å se metallsøkerfunn fra Norge: NORSKE METALLSØKERFUNN

  Kommenter denne saken!

  Ønsker du å kommentere denne saken er du hjertelig velkommen til å bruke kommentarfeltet nedenfor. Du må ha en Facebookprofil for å kunne benytte kommentarfeltet. Politiske ytringer eller hatmeldinger er ikke tillatt. Vi oppfordrer alle til å utvise god folkeskikk.

  Read more...

  Brann på Nøtterøy 1941

  Lokalhistorisk tilbakeblikk fra Nøtterøy

  Mange hverdagshistorier fra andre verdenskrig går tapt med årene. Festningsverk.no prøver å bevare og videreformidle dokumentasjon og bilder før de går tapt. I vårt fotoarkiv kom vi over en serie bilder fra en dramatisk brann på Torød på Nøtterøy i 1941. Stor var forskrekkelsen da vi leste en artikkel i Tønsbergs Blad datert med samme dato om en brann på Torød. For å hedre de som kjempet i en tøff hverdag under krigsårene, deler vi denne historien fra Tønsbergs Blad, juli 1941. Teksten nedenfor er gjengitt ordrett fra artikkelen i Tønsbergs Blad.

  Faksimile Tønsbergs Blad torsdag 3. juli 1941:

  Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941
  Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941

  Uthus brent ned til grunnen på Torød i går

  4 griser brent inne, - en 5te måtte slaktes efterat den var reddet.

  I går formiddag begynte det plutselig å brenne i et uthus tilhørende enkefru Marie Olsen på Torød.

  Ilden grep hurtig om sig. en slåmaskin som hadde stått i bygningen var nettopp blitt tatt ut, da branden blev oppdaget, og en hest blev straks bragt i sikkerhet. Verre gikk det 8 griser, som var leiet bort rum til i uthuset. Det lyktes ved store anstrengelser å få ut 4 av grisene, men den ene  av disse var så stygt forbrent at den måtte slaktes. Et hell i uhellet var det at der dagen før var blitt slaktet 3 griser.

  Våningshuset var sterkt truet, men det lyktes å hindre at ilden fikk tak i det. Men under andre værforhold ville våningshuset neppe  ha kunne reddes, og det kunne ha spøkt for nabobebyggelsen. nu ble brannen begrenset til uthuset, som brente ned til grunnen i løpet av en times tid.

  Den brente uthusbygningen var assurert i Norges Brandkasse for 6500 kroner. Der var satt opp en grisematkoker i bygningen, og det er sannsynlig at denne har forårsaket brannen, men der foreligger ikke ennå noe resultat av politietterforskningen.

  Faksimile Tønsbergs Blad torsdag 3. juli 1941


  Våningshuset trues av brann

  Nøtterøy (2188)
  Nøtterøy (2188)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Våningshuset til enkefru Marie Olsen på Torød trues av brann.


  Uthuset er brent ned og brannen er slokket.

  Nøtterøy (2219)
  Nøtterøy (2219)

  Foto: Festningsverk.no Informasjon til bilde: Brannvesenet er ankommet stedet og slukker brannen.

  Bildene i denne artikkelen er fotografert av en tysk soldat som var stasjonert på Torød skole i 1941. Bildene er kjøpt av den tyske soldatens familie og tilhører vår fotosamling. Flere bilder fra Nøtterøy kan ses i fotoalbumet til den tyske soldaten, se linken nedenfor.

  LINK: FOTOALBUM FRA NØTTERØY 1941

  Faksimile Tønsbergs Blad torsdag 3. juli 1941:

  Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941
  Faksimilie fra Tønsbergs Blad torsdag 3 juli 1941


   

  Read more...
  Subscribe to this RSS feed

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Jøssingfjorden 1940-1945

  november 19, 2017

   Foto: Tyske graver på Eikedal kirkegård Angrepet på Altmark. Den 15. februar 1940 ble det tyske skipet «Altmark» eskortert gjennom Bergen krigshavn av KNM «Snøgg». Utenfor Jæren møtte «Altmark» den 16. februar flere britiske jagere og ble tvunget...

  Nyheter

  Metallsøker funn

  november 11, 2017