Grini fangeleir 1941-1945

Unike bilder fra Grini fangeleir.

Under andre verdenskrig ble Grini fangeleir anlagt på Ila nordvest for Oslo. Hovedhuset var oppført før krigen, men ble ikke tatt i bruk som fangeleir før i 1941. Det finnes begrenset med bilder fra fangeleieren. Det er derfor av stor interesse når ukjent fotomateriell dukker opp over 70 år etter freden kom til Norge. Bildene som publiseres i dette fotogalleriet er aldri tidligere publisert og er fotografert av en tysk politimann som jobbet på Grini.

Det kom inn fanger fra brede lag av folket til Grini; her satt det senere Nobelprisvinnere, statsministre, professorer, vitenskapsfolk, idrettsfolk, politikere, kunstnere, kirkeledere og grenseloser som var involvert i å hjelpe flyktninger til Sverige og Storbritannia. Administrasjonen på Polizeihäftlingslager Grini ble bygget opp etter en modell som ble benyttet i tyske konsentrasjonsleire (KL). Den daglige driften kom derfor, relativt kort tid etter opprettelsen 14. juni 1941, til å foregå i et samarbeid mellom to grupper som i utgangspunktet var fiender, ledelsen i Sicherheitsdienst (SD) og en administrasjon ledet av fanger.


Foto: Festningsverk.no

Grini (6005)
Grini (6005)

Informasjon: Meget sjelden bilde! Tysk politi som marsjerer med norske fanger fra Grini fangeleir. Totalt 19 788 fanger registrert i leieren, av disse ble 3 402 deportert til konsentrasjonsleirer i Tyskland og de tyskokkuperte områdene.


Foto: Festningsverk.no

Grini (6004)
Grini (6004)

Informasjon: Tysk polititropp som tjenestegjør som vaktmannskap på Grini fangeleir.


Foto: Festningsverk.no

Grini (6003)
Grini (6003)

Informasjon: Tysk politimann med lastebil som tilhører politiet. Bilde er fotografert utenfor gjerde på Grini med hovedhuset i bakgrunn. Brakkene lå på baksiden av hovedhuset. Skiltnummeret på lastebilen indikerer at det ikke er en sivil lastebil, men en tjenestebil. Hakekorset kan skimtes på flagget på hovedhuset.


Foto: Festningsverk.no

Grini (5997)
Grini (5997)

Informasjon: Liten norsk gutt som "låner" bort sykkelen sin til en tysk soldat. Lastebilen til venstre er den samme som på bilde over, trolig brukt til fangetransport.


Foto: Festningsverk.no

Grini (5999)
Grini (5999)

Informasjon: Kjøkkenpersonell som arbeider ved Grini fangeleir.


Foto: Festningsverk.no

Grini (6000)
Grini (6000)

Informasjon: Kjøkkenpersonell som arbeider ved Grini fangeleir.


Foto: Festningsverk.no

Grini (5990)
Grini (5990)

Informasjon: Tysk politimann som tjenestegjør ved Grini fangeleir. Politimannen skriver brev hjem, legg merke til uniformene som henger i bakgrunn.


Foto: Festningsverk.no

Grini (5994)
Grini (5994)

Informasjon: Til venstre en tysk politimann uten uniform, personen til høyre kan være en Grinifange? Informasjon ønskes, bruk gjerne kommentarfeltet nederst på siden.


Foto: Festningsverk.no

Grini (5989)
Grini (5989)

Informasjon: Tysk personell på fisketur på fritiden Østernvann, ca. 3 km fra Grini. Vi takker Svenn Grindvold for bistand med å identifisere vannet.


Foto: Festningsverk.no

Grini (5995)
Grini (5995)

Informasjon: Tyske polititjenestemenn som tjenestegjør ved Grini fangeleir. Bilde er trolig fotografert i nærheten av Grini fangeleir. Vi ønsker informasjon om hvor dette bilde er fotografer, bruk gjerne kommentarfeltet nederst på siden.


Klikk på bilde for stor størrelse

Foto: Festningsverk.no

Grini (5989)
Grini (5990)
Grini (5991)
Grini (5992)
Grini (5993)
Grini (5994)
Grini (5995)
Grini (5996)
Grini (5997)
Grini (5998)
Grini (5999)
Grini (6000)
Grini (6001)
Grini (6002)
Grini (6003)
Grini (6004)
Grini (6005)
Grini fangeleier (6006)
 • Grini (5989)
 • Grini (5990)
 • Grini (5991)
 • Grini (5992)
 • Grini (5993)
 • Grini (5994)
 • Grini (5995)
 • Grini (5996)
 • Grini (5997)
 • Grini (5998)
 • Grini (5999)
 • Grini (6000)
 • Grini (6001)
 • Grini (6002)
 • Grini (6003)
 • Grini (6004)
 • Grini (6005)
 • Grini fangeleier (6006)

 • Fange, men ingen forbryter!

  I april 1941 ble sytti trauste og skikkelige karer fengslet på Møre. Forbrytelsen var at de var fedre til de som hadde rømt vestover til England. I et forsøk på å hindre nordmenn å flykte fra Norge, skulle uskyldige fedre fengsles. Den tyske krigsmaktens terror rammet brutalt og hensynsløst!

  Gislene ble samlet i i frimurerlogen i Ålesund. De skulle føres videre med motorbåten "Sykkylvsfjord" til Åndalsnes, for deretter med tog til Grini fangeleir i Oslo. Aksjonen vakte stor harme hos innbyggerne i Ålesund, som hadde samlet seg i en stor skare. Når bussene med de uskyldige nordmennene skulle over Hellebrua, nektet innbyggerne i Ålesund å slippe dem forbi. Spontant begynte folkemengden å synge "Ja vi elsker" høyt og hemningsløst. Til okkupasjonsmakten store frustrasjon runget sangen over byen. Tyskerne begynte å skyte i lufta for å løse opp folkemengden og tvinge bussene videre. På grunn av denne protesten ble Ålesund ilagt en bot på kr. 100.000.- som skulle betales av innbyggerne i byen. Boten ble kalt kontribusjons mulkt og ble fordelt etter inntekten til borgerne i byen.


  Grini fangeleir julen 1941

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust 

  Grini fangeleir (4)
  Grini fangeleir (4)

  Delt på Facebook

  Den 8. desember 2017, ble det delt flere bilder fra Grini fangeleir på Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945". Bildene ble postet av Bernt Sulebust som er barnebarnet til en av møregislene og oppkalt etter sin farfar. Bildene har han etter den tidligere Grinifangen, men vet ikke hvor originalene kommer fra.

  Bernt Sulebust (barnebarn) skriver på Facebook: "Bilde av julefeiringen på Grini i 1941 tatt i korridoren i hovedhuset. Stående på venstresiden som nr. 4 (bakerst) er min farfar Bernt Sulebust. Han var fange nr. 300 og satt ett år som en av "Møresgislene" som bestod av en tredjedel Ålesundere og resten fra Møre-bygdene, alle fedre hvis sønner hadde rømt til England for å gå inn i kampen for et fritt Norge. På Grini ble min farfar satt til å være Kalfaktor. De fleste gislene var mellom 50 og 60 år. Møregislene dannet en ny avdeling, A II"


  Grini fangeleir i Oslo

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Grini fangeleir (1)
  Grini fangeleir (1)

  Grini, på tysk Polizeihäftlingslager Grini, på Ila i Østre Bærum nordvest for Oslo var opprinnelig planlagt og bygd som kvinnefengsel, men ble fra 1940 tatt i bruk som interneringsleir for norske offiserer og seinere krigsfangeleir av okkupasjonsmakten i Norge under andre verdenskrig.


  Grini fangeleir i Oslo

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Grini fangeleir (5)
  Grini fangeleir (5)

  Norske fanger fotografert på trappa til hovedhuset på Grini fangeleir i Oslo. Bilde er trolig fotografert 1941-1942.


  Grini fangeleir i Oslo

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Grini fangeleir (3)
  Grini fangeleir (3)

  Norske fanger ved hovedhuset på Grine fangeleir. Legg merke til den tyske ørnen som henger over inngangspartiet i bakgrunn.


  Grini fangeleir i Oslo

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Grini fangeleir (2)
  Grini fangeleir (2)

  Kommandantboligen ved Grini fangeleir. I 1996 etablerte Grinimuseet seg i disse lokalene.

  Grini var den største tyske fangeleiren i Norge under 2. verdenskrig. Av de nesten 20 000 fangene som var innom leiren under krigsårene, var det mange «tause helter». Men ikke minst var det en rekke personligheter som senere skulle bidra til å forme etterkrigstidens Norge, slik som Einar Gerhardsen, Obos-leder Martin Strandli og Odd Nansen, samt Ingrid Bjerkås, Johan Borgen, Ingeborg Refling Hagen, Arnulf Øverland og Francis Bull – for å nevne noen.


  Møregislene 1946

  Foto: Sponland, Ålesund

  Grinifanger fest 1946 (1)
  Grinifanger fest 1946 (1)

  Den 30. oktober 1946, samlet gislene fra Møre seg på Frimurelogen i Ålesund. Det var i dette lokalet de ble holdt som fanger før de ble transportert med buss til kaia den dramatiske aprildagen i 1941. Denne kvelden var det ikke noen tyske geværer og frykt, nå skulle friheten feires. På Møregislenes fest ble det sunget mange "forbudte sanger". Blant sangene som ble sunget var Kongens sang, Ja vi elsker, Gud signe Norges land og mange flere sanger.


  Møregislene 1946

  Foto: Sponland, Ålesund

  Grinifanger fest 1946 (2)
  Grinifanger fest 1946 (2)

  Møregislene samlet til fest på Frimurelogen i Ålesund den 30. oktober 1946.


  Familien Sulebust samlet i 1946

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Familien Sulebust
  Familien Sulebust

  Bernt Sulebust (Grinifange nr. 300) sammen med sin kone og fem barn, bilde er tatt i 1946. Bernt Sulebust var en av Møregislene som satt på Grini fangeleir i Oslo. Fra venstre Klara Sulebust, Lilly Marstein (født Sulebust), Mindor Sulebust, Margith Sulebust, Knut Sulebust (han som kom seg til England) og Bernt Sulebust (sønn) stående bak helt til høyre. Foran sittende til høyre Bernt Sulebust (Grini fange).  


  Kvittering på fengselsoppholdet på Grini 

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Kvitering fra Grini
  Kvitering fra Grini

  Bernt Sulebust sin kvittering på fengselsoppholdet på Grini fangeleir i Oslo.


  Kontribusjons mulkt

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Mulkt
  Mulkt

  Kontribusjons mulkt som ble ilagt alle innbyggere i Ålesund for "opprøret" i forbindelse med at Møregislene ble fengslet.


  Tegning av Grini fangeleir 1944

  Foto: Tegning av Lorang Jørgensen

  Tegning av Grini
  Tegning av Grini

  Tegningen av Grini fangeleir av Lorang Jørgensen (Grini fange nr. 13105). Tegningen ble trykket opp og gitt til tidligere fanger etter krigen. Vi retter en stor takk til Bernt Sulebust (barnebarn) som delte disse bildene og saken om Møregislene på Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945"


  Klikk på bildene for stor størrelse

  Foto: Utlånt av Bernt Sulebust

  Grinifanger fest 1946 (2)
  Kvitering fra Grini
  Mulkt
  Møregislenes fest (1)
  Møregislenes fest (2)
  Møregislenes fest (3)
  Møregislenes fest (4)
  Sulebust
  Tegning av Grini
  1982-11-20
  Familien Sulebust
  Grini fangeleir (1)
  Grini fangeleir (2)
  Grini fangeleir (3)
  Grini fangeleir (4)
  Grini fangeleir (5)
  Grini fangeleir minnebok (1)
  Grini fangeleir minnebok (2)
  Grini fangeleir minnebok (3)
  Grini fangeleir minnebok (4)
  Grini fangeleir minnebok (5)
  Grini fangeleir minnebok (6)
  Grini fangeleir minnebok (7)
  Grinifanger fest 1946 (1)
 • Grinifanger fest 1946 (2)
 • Kvitering fra Grini
 • Mulkt
 • Møregislenes fest (1)
 • Møregislenes fest (2)
 • Møregislenes fest (3)
 • Møregislenes fest (4)
 • Sulebust
 • Tegning av Grini
 • 1982-11-20
 • Familien Sulebust
 • Grini fangeleir (1)
 • Grini fangeleir (2)
 • Grini fangeleir (3)
 • Grini fangeleir (4)
 • Grini fangeleir (5)
 • Grini fangeleir minnebok (1)
 • Grini fangeleir minnebok (2)
 • Grini fangeleir minnebok (3)
 • Grini fangeleir minnebok (4)
 • Grini fangeleir minnebok (5)
 • Grini fangeleir minnebok (6)
 • Grini fangeleir minnebok (7)
 • Grinifanger fest 1946 (1)
 • LINK: Norsk fangeleksikon : Grinifangene


  Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945"

  Ny Facebook gruppe for historisk interesserte. Her kan du dele dine bilder fra Norge 1940-1945. Vi legger daglig ut nye bilder. Klikk på linken nedenfor for å bli med i Facebook gruppen "Bilder fra Norge 1940-1945".

  Link: Bilder fra Norge 1940-1945


   

  Del denne siden på facebook

  Siste nytt fra Festningsverk.no

  Nyheter

  Vardås fort Nøtterøy

  april 08, 2020

  Tyskernes gigant kanon på Nøtterøy. På slutten av andre verdenskrig bygget tyskerne et gigantisk anlegg på Nøtterøy i Vestfold. Like i nærheten anla de en stor fangeleir med sovjetiske krigsfanger. Krigsfangene ble brukt som arbeidskraft under særdeles vanskelige forhold. De...